21 Mart 2019 | Perşembe
 

İşbirliklerinizin Bilgileri:

1) - :
İşbiriliği Türü: Kamu Kurumları işbirliği
İşbirliği Çıktısı: Yakıt pilleri için anot ve katot katalizörlerin geliştirilmesi ile ilgili bir doktora tezi ve TUBİTAK 1001 projesi çerçevesinde işbirliği yapılmaktadır. Halen yürütülmekte olan araştırmalarda aşağıdaki grubumuz yer almaktadır. • Yakıt Pilleri İçin Katalizör Geliştirme Grubu ,
Kurum: TUBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü
İşbirliği İçeriği: Proje Geliştirme,
Dosya yok
2) - :
İşbiriliği Türü: Üniversiteler arası işbirliği
İşbirliği Çıktısı: Enzim katalizörlerle yenilenebilir kaynaklardan ve/veya atık yemeklik yağlardan biyodizel üretim süreçlerinin geliştirilmesi için yapılan katalizör araştırmalarında her iki grupla da işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliği doktora, yüksek lisans tezleri, yayınlar ve ortak araştırma projeleri üretilmesini içermektedir. Halen yürütülmekte olan araştırmalarda aşağıdaki grubumuz yer almaktadır. • Biyodizel Üretimi İçin Katalizör Geliştirme Grubu,
Kurum: Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü
İşbirliği İçeriği: Araştırma,
Dosya yok
3) - :
İşbiriliği Türü: Üniversiteler arası işbirliği
İşbirliği Çıktısı: Kargel kurulduğu günden beri, Türkiye’nin ilk ve önemli katalizör araştırma laboratuarlarından olan Boğaziçi Üniversitesi Katalizör Teknolojisi ve Reaksiyon Mühendisliği Laboratuarı (CATREL) ile işbirliği yapmaktadır. Prof. Dr. Ayşe Nilgün Akın halen CATREL’in üyesidir. Bu işbirliği doktora, yüksek lisans tezleri, yayınlar ve ortak araştırma projeleri üretilmesini içermektedir. Halen yürütülmekte olan araştırmalarda aşağıdaki iki grubumuz yer almaktadır. • Bor Bileşiklerinden Hidrojen Üretim Süreci Geliştirme Grubu • Fosil Kaynaklı Hidrojen Üretim Süreçleri Geliştirme Grubu ,
Kurum: Boğaziçi Üniversitesi CATREL
İşbirliği İçeriği: Araştırma,
Dosya yok