22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 1999
Hakkında
Katalizör Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı (KARGEL) kimya endüstrisindeki katalitik süreçler ile ilgili araştırmalar ve çevreye duyarlı katalitik süreçler için katalizör araştırmaları amacıyla kurulmuştur. Kataliz Bilimi ile ilgilenen genç mühendislerin yetişmesine katkıda bulunmak ise bir diğer amacıdır. Laboratuarda yürütülen çalışmalar katı katalizörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve karakterizasyonu üzerinedir. Kargel’de yürütülen araştırmalar aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir: • Yakıt pilleri için bor bileşiklerinden hidrojen üretim süreçleri geliştirilmesi • Yakıt pilleri için hidrojen üretim sürecinde kullanılan hidrokarbonların kısmi yanma ve hidrojence zengin ortamlardan CO’in ayrılması reaksiyonları için katalizörlerin tasarımı ve geliştirilmesi •Yakıt pilleri için anot ve katot katalizörlerin geliştirilmesi •Sentez gazından hidrokarbonların üretimi (Fischer Tropsch süreci) için verimli katalizörlerin tasarımı ve geliştirilmesi •Atık yemeklik yağlardan ve yenilenebilir kaynaklardan biyodizel üretimi •Doğrudan oksidasyon ile hidrojen peroksit üretimi için katalizör geliştirilmesi •Aktifliğini kaybetmiş katalizörlerin ve/veya katalizördeki metallerin geri kazanımı
İletişim
E-posta: katalizor@kocaeli.edu.tr
Tel: 303 3548
Belgeç/Faks: 3591262