25 Nisan 2019 | Perşembe
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 1999
Hakkında
Katalizör Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı (KARGEL) kimya endüstrisindeki katalitik süreçler ile ilgili araştırmalar ve çevreye duyarlı katalitik süreçler için katalizör araştırmaları amacıyla kurulmuştur. Kataliz Bilimi ile ilgilenen genç mühendislerin yetişmesine katkıda bulunmak ise bir diğer amacıdır. Laboratuarda yürütülen çalışmalar katı katalizörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve karakterizasyonu üzerinedir. Kargel’de yürütülen araştırmalar aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir: • Yakıt pilleri için bor bileşiklerinden hidrojen üretim süreçleri geliştirilmesi • Yakıt pilleri için hidrojen üretim sürecinde kullanılan hidrokarbonların kısmi yanma ve hidrojence zengin ortamlardan CO’in ayrılması reaksiyonları için katalizörlerin tasarımı ve geliştirilmesi •Yakıt pilleri için anot ve katot katalizörlerin geliştirilmesi •Sentez gazından hidrokarbonların üretimi (Fischer Tropsch süreci) için verimli katalizörlerin tasarımı ve geliştirilmesi •Atık yemeklik yağlardan ve yenilenebilir kaynaklardan biyodizel üretimi •Doğrudan oksidasyon ile hidrojen peroksit üretimi için katalizör geliştirilmesi •Aktifliğini kaybetmiş katalizörlerin ve/veya katalizördeki metallerin geri kazanımı
İletişim
E-posta: katalizor@kocaeli.edu.tr
Tel: 303 3548
Belgeç/Faks: 3591262

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Optimization, modeling and characterization of sol-gel process parameters for the synthesis of nanostructured boron doped alumina catalyst supports", Murat Efgan Kibar, Orhan Özcan, Yeşim Dusova-Teke, Esra Yonel-Gumruk, Ayşe Nilgün Akin, Microporous and Mesoporous Materials, 229, 134-144, (2016)
  • "A comparative study for removal of different dyes over M/TiO2 (M=Cu, Ni, Co, Fe, Mn and Cr) photocatalysts under visible light irradiation", Özge Kerkez Kuyumcu, Efgan Kibar, Kübra Dayıoğlu, Fadime Gedik, Ayşe Nilgün Akın, Şeyma Özkara-Aydınoğlu, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, , , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Synthesis Gas Production from Tri-Reforming and Partial Oxidation of Simulated Biogas over Ni/ZrO2-MgO-Al2O3", Merve Doğan, Emel Engintepe, Orhan Özcan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Antalya, Türkiye, , , (2016)
  • "PREPARATION AND HYDRODESULFURIZATION PERFORMANCE OF B-PROMOTED ALUMINA-SUPPORTED Co-Mo SULFIDE CATALYSTS", Orhan Özcan, M. Efgan Kibar, Yesim Dusova-Teke, Esra Yonel-Gumruk, A. Nilgün Akın, XXII International Conference on Chemical Reactors (CHEMREACTOR-22), London, UK, , , (2016)
Devamı »

Altyapı

Devamı »