8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) " "The Statue Group of Herakles and Telephos from Seyitgazi in Phrygia’"", Ayşe Çalık Ross, Festschrift in Honour of Geoffrey Waywell, , , (2015) -
2) "The Eastern Marmara Region In Antiquity: A Transit Region Between Europeand Asia", Ayşe Çalık Ross, EAA (European Association of Archaeologists) 20. Annual Meeting , , , (2014) -
3) "Monitoring the Eastern Marmara Region from the Air: The First Aerial Archaeology School in Turkey", Ayşe Çalık Ross, EAA (European Association of Archaeologists) 20. Annual Meeting, , , (2014) -
4) "Antik Dönemde Astakos, Nikomedia ve Herakleia Pontika Kentleri Arasındaki İlişkilere Dair Bazı Düşünceler", Ali Bora, ”, İnsan, Kimlik, Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu, , , (2014) -
5) "A Study on the Relationship Between Anatolia and Southeastern Europe in Second Half of the First Millenium Some Examples from Bithynian Tumuli", Ali Bora, 20th European Association of Archaeologists EAA 10-14 September , , , (2014) -
6) "Nikomedia ve Territoryumu Buluntuları Işığında Batı Karadeniz Roma Dönemi Pişirme Kapları", Emre Ekin, İnsan- Kimlik- Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu , , , (2014) -
7) "Kandıra Örnekleri Işığında Batı Karadeniz Bizans Dönemi Mimari Eserlerinin Genel Bir Değerlendirmesi", Onur Girgin, İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu, , , (2014) -
8) "Bithynia ve Pontus’ta İki Önemli Komutan: Hannibal ve VI. Mithridates", Sıtkı Serkan Güzel, İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu, , , (2014) -
9) "Nicomedia as a Commercial Centre: The Evidence of Late Roman Pottery Imports”,", Emre Ekin, European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting, , , (2014) -
10) "In Search of Hannibal: Libyssa in Bithynia", Sıtkı Serkan Güzel, European Association of Archaeologists (Poster Bildiri), , , (2014) -
11) "Cleveland Sanat Müzesi Jonah Heykelcikleri", Ayşe Çalık Ross, Onur Girgin, Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı, , , (2013) -
12) "The Statue Group of Herakles and Telephos from Seyitgazi in Phrygia", Ayşe Çalık Ross, Bulletin of the Institute of Classical Studies, 56, , (2013) -
13) "Sculptural Objects from The Kocakızlar Tumulus in Alpu (Eskisehir)", Ayşe Çalık Ross, Stratonikeia’dan Lagina’ya, , , (2012) -
14) "Nicomedia in the time of Augustus", Ayşe Çalık Ross, International Colloquium on the Romans at the Black Sea During the Time of Augustus , , , (2012) -
15) "Augustus' Organisational Measures in Bithynia", Ali Bora, Aegyssus 2000, International Colloquium The Romans at the Black Sea During the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archeological and Numismatic Sources, , , (2012) -
16) "Early imperial ceramics from the Black Sea region of Anatolia", Emre Ekin, International Colloquium The Romans at the Black Sea During the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archeological and Numismatic Sources (Poster Bildiri), , , (2012) -
17) "Religion and religious buildings of Nicomedia in the time of Augustus", Onur Girgin, International Colloquium The Romans at the Black Sea During the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archeological and Numismatic Sources, , , (2012) -
18) "Archaeology in Turkey since the Ottoman Empire", Ayşe Çalık Ross, EAA (European Association of Archaeologists) 17. Annual Meeting , , , (2011) -
19) "Nikomedia Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Çalışmaları", Emre Ekin, Kuzey ve Orta Anadolu’da M.Ö. 4. Ve M.S. 8. Yüzyıllar Arasında Seramik Buluntuları Uluslararası Çalıştayı , , , (2011) -
20) "’Preserving in situ remnants of ancient Nicomedia (Izmit)", Ayşe Çalık Ross, 16th Annual Meeting the European Association of Archaeologists , , , (2010) -
21) "Recent research in the ancient city of Nikomedia (İzmit) and its environs", Ayşe Çalık Ross, Pontica 2008: Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, International Colloquium at the Institute of Archaeology, , , (2008) -
22) "Bir Kadın Portresi: Agrippina Maior (?)", Ayşe Çalık Ross, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, , , (2008) -
23) "Nikomedia(İzmit) Arkeoloji Çalışmaları ve Kentin Vizyonu", Ayşe Çalık Ross, 38. Icanas Kongresi, , , (2008) -
24) "The Collapse Of A Middle Bronze Age Building Complex At Salat Tepe, Due To An Earthquake", A. Tuba Ökse, Ali Bora, A. Görmüş, Yasemin Esentürk Bora, Sapienza Universita di Roma 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East,, , , (2008) -
25) "Arkeosismoloji ve Nikomedia (Antik İzmit)", Ayşe Çalık Ross, Deprem Sempozyumu 2007, , , (2007) -
26) "Nikomedia (Antik İzmit) Çevresinde Jeoarkeoloji Çalışmaları", Ayşe Çalık Ross, Ali Bora, Yasemin Bora Esentürk, Deprem Sempozyumu 2007, , , (2007) -
27) "Antik İzmit: Nikomedia", Ayşe Çalık Ross, Delta Yayınları, , , (2007) -
28) "Ancient İzmit: Nicomedia, çev. Jonathan Ross", Ayşe Çalık Ross, Delta Yayınları, , , (2007) -
29) "İzmit’te Arkeoloji ve Yüzey Araştırmaları’", Ayşe Çalık Ross, I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, , , (2007) -