13 Temmuz 2020 | Pazartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Fen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji
Kuruluş Yılı: 2007
Hakkında
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Laboratuarı, 2007 yılında kurulduktan sonra bilimsel ve eğitsel çalışmalarına başlamıştır. Öğrencilerin arkeolojik malzeme üzerinde uygulama çalışmaları yapmaları sağlanmakta ve araştırmalarda referans olabilecek örneklemeler de bilimsel çalışmalar için arşiv olanağı sunmaktadır. Çalışma yöntemi, buluntuların incelenmesi, analizi ve değerlendirmesine dayanmaktadır: • Tanımlama (teknik ölçütlere göre yapılan mekanik tanımlama) • İstatistik (malzemenin sayısal yoğunluklarının değerlendirilmesi) • Teknik Çizim (teknik çizim yöntemlerine göre malzemenin görünüş ve kesitleri) • Dijital çizim (teknik çizimlerin dijital ortamda yeniden çizilmesi) • Tipolojik Dizilim (malzemenin teknik ölçütlere göre tipolojisinin oluşturulması)) Laboratuarda kurulduğu tarihten itibaren gruplar halinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulama yapmasını, bünyesinde bulunan arkeoloji kütüphanesi ile de ödev, tez ve yayınlar için geniş bir kaynak durumundadır.
İletişim
E-posta: karkeolojilab@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623037157
Belgeç/Faks: