5 Ağustos 2020 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kuruluş Yılı:
Hakkında
Korozyon üzerine başta çelikler olmak üzere, alüminyum ve bakırın farklı çözeltilerle etkileşiminin araştırıldığı çalışmalar yürütülmektedir. Malzemelerin korozif ortamdaki etkileri, elektrokimyasal ölçüm teknikleri ile açığa çıkarılmaktadır. Hangi metal olursa olsun, yüzeyde oluşan oksit tabakası, kaplama malzemesinin niteliği hakkında bilgi edinilebilinir. Genel olarak malzemelerin aşınma, paslanma, bozunma gibi özellikleri hakkında net ölçüm sonuçları alınmaktadır. Metallarin kaplanması için uygun yüzey koşullarının araştırıldığı çalışmalar mevcuttur.
İletişim
E-posta: kaplamakorozyon@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623033047
Belgeç/Faks: