4 Ağustos 2020 | Salı
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kuruluş Yılı:
Hakkında
Korozyon üzerine başta çelikler olmak üzere, alüminyum ve bakırın farklı çözeltilerle etkileşiminin araştırıldığı çalışmalar yürütülmektedir. Malzemelerin korozif ortamdaki etkileri, elektrokimyasal ölçüm teknikleri ile açığa çıkarılmaktadır. Hangi metal olursa olsun, yüzeyde oluşan oksit tabakası, kaplama malzemesinin niteliği hakkında bilgi edinilebilinir. Genel olarak malzemelerin aşınma, paslanma, bozunma gibi özellikleri hakkında net ölçüm sonuçları alınmaktadır. Metallarin kaplanması için uygun yüzey koşullarının araştırıldığı çalışmalar mevcuttur.
İletişim
E-posta: kaplamakorozyon@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623033047
Belgeç/Faks:

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Structural and electrochemical characterization of ZnTiO2 and Zn-WO3 nano composite coatings electrodeposited on St 37 steel", Ü. Erten, H. İ. Ünal, S. Zor, Ş. H. Atapek, Journal of Applied Electrochemistry, 45, 991-1003, (2015)
  • "“Effect of Ni–Co Alloy Coating on Corrosion Behavior of 0.8% C Steel1", H. İ. Ünal, Ü. Erten, S. Zor, H. M. Gökergil, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 51, 600-606, (2015)
Devamı »

Altyapı

3 HAZNELİ ELEKTROLİTİK KAPLAMA DÜZENEĞİ
KOROZYON CİHAZI (POTENTİOSTAT, GALVANOSTAT, KOROZYON HÜCRESİ, pH-METRE)
Devamı »