4 Ağustos 2020 | Salı
 
Gruplar

KABİ YÖNETİM KURULU

PROTEOMİKS ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI

Klinik Proteomiks Laboratuvarı KABİ’nin araştırma alt birimlerinden biri olarak kurulan Proteomiks Araştırmaları Laboratuvarı, çok çeşitli biyolojik örneklerden proteinlerin saflaştırılarak bu proteinlerin identifikasyonlarının yapılması, görevlerinin belirlenmesi ve özellikle kurulacak olan alt araştırma grupları ile klinik araştırmaları, proteomiks ile birleştirerek hastalıklara özel marker proteinlerin ortaya konup tanı ve tedavi maksatlı kullanılması amacıyla kurulmuştur. İnsan Genom Projesinin tamamlanmasından sonra hızlanan ve yeni nesil çalışma alanı olarak belirlenen proteoma yönelik araştırmalarda, laboratuvarımız üreteceği bilimsel çalışmalar ile Üniversitemizi uluslar arası bilimsel arenada ait olduğu noktaya taşımayı hedef almaktadır. Yeni proteinlerin belirlenmesi ve fonksiyonlarının tanımlanması, protein-protein etkileşimlerinin ortaya konularak hücresel yolların daha iyi anlaşılması, yeni hücresel yolların ortaya çıkarılması, klinikte tanı ve tedaviye yönelik markerların belirlenmesi gibi alanlarda uluslar arası düzeyde patentlenebilir, bilimsel etki etmeni yüksek dergilerde yayımlanabilir ve atıf alabilir düzeyde bilimsel veriler üreterek evrensel bilime katkı, ürettiği bilgi ve teknolojileri uygulamak ve eğitim-öğretime destek vermek Proteomiks Laboratuvarımızın öncelikli amaçları arasındadır. Laboratuvarımız amaca uygun olarak alt yapısının büyük bir kısmını uluslar arası düzeyde tamamlamıştır. Amacımız başta Üniversitemiz olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde alanla ilgili Temel/Klinik Tıp ve Biyolojik Bilimlerdeki Lisansüstü tez çalışmalarına bilimsel ve teknik destek vermek, danışmanlık yapmaktır. Bu bağlamda uzun vadedeki hedeflerimiz; özel ve devlet kuruluşlarınca destekli araştırma ve geliştirme projeleri üretmek, uluslar arası ortaklar bularak bu alandaki işbirliğini geliştirmek, ortak çalışma ve araştırmacı eğitimini desteklemek, ulusal düzeyde teorik ve uygulamalı kurs programları oluşturmak, lisans üstü seviyesindeki temel ve klinik bilimlerdeki araştırmacıları fikir üretebilir ve çalışabilir düzeyde bilgilendirmek, ülkemizdeki diğer üniversitelere gerek hizmet alımı gerekse teknik altyapı desteği sunmaktır.