15 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

Araştırma Laboratuarları tarafından yapılan SCI Kapsamı dışındaki yayın sayısı: 803

1) "Comparison of activated carbon produced from carob Stones with 4A zeolite for allura red AC dye adsorption", Fatma Oğuz Erdoğan, The Online Journal of Science and Technology, 9 (1), 75-79, (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
2) "A comparative study of various porous adsorbents for CO2 adsorption", Fatma Oğuz Erdoğan, The Online Journal of Science and Technology, 9 (1), 12-16, (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
3) "Inorganic-Organic Hybrid Materials and Their Adsorbent Properties ", Asgar Kayan, Advanced Composites and Hybrid Materials, 2(5), 34-45, (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
4) "Evaluation of the physical properties of hazelnut shell dust-added brake pad samples treated with cryogenic process", Gülşah AKINCIOĞLU, Sıtkı AKINCIOĞLU, Hasan ÖKTEM , İlyas UYGUR, JOURNAL of POLYTECHNIC, 22:3, 591-596, (2019)
Laboratuar Web Sitesi
5) "Alternatif katkı maddesi olarak kullanılan bor oksitin fren balatasının sürtünme davranışına etkisinin incelenmesi", Gülşah Akıncıoğlu, Sıtkı Akıncıoğlu, İlyas Uygur, Hasan Öktem, Journal of Boron, 4:1, 1-6, (2019)
Laboratuar Web Sitesi
6) "R134a soğutucu akışkanlı bir otomobil iklimlendirme sisteminde R1234yf kullanımının performansa etkilerinin deneysel olarak araştırılması", M.C. Aral, M. Hosoz, ULIBTK 2019 22nd Congress on Thermal Sciences and Technologhy, , , (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
7) "Influences of Microemulsification Fuels on the Exhaust Emission Characteristics of a Common Rail-DI Diesel Engine", Sanli H., Alptekin E., and Canakci M. , 22th Congress of Thermal Sciences and Technology (ULIBTK’19), 1, , (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
8) "Investigation of Microstructure, Mechanical and Corrosion Properties of AA5754 Aluminum Alloys Coated with Nickel-Copper Based Powder through High Velocity Oxygen Fuel Powder Spraying Method (HVOF) when Combined through Friction Stir Welding", ÇATALGÖL ZARİF, AKKAŞ YAVUZ, KAYA HASAN, SAMUR RAMAZAN, UÇAR MEHMET , 2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY, AND INNOVATION, , 301-309, (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
9) "Usage of Air Balloon Based LiDAR in Spatial Analysis and Real Time Mapping", Levent CANDAN, Ersin ARSLAN, Elif KAÇAR, VI. International Earthquake Symposium,IESKO, , 99, (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
10) "Surface Processing of Mold Metals Using Solid-State Laser", Ersin KAYAHAN, İbrahim ÇINAR, II. International Congress on Photonics Research, , , (2019)
Laboratuar Web Sitesi
-
11) "Effect of different nitrogen sources on the growth and lipid accumulation of Chlorella variabilis ", Altın N., Kutluk T., Uyar B., Kapucu N. , Journal of Applied Biological Sciences, 12(2), 38, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
12) "Computer Aided Wound Area Detection System for Dermatological Images ", Sümeyya İlkin, Fidan Kaya Gülağız, Fatma Selin Hangişi, Suhap Şahin, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 746, , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
13) "Identifying the General Pattern of the Academic Computer Networks Based on Users Daily Behavior ", Fidan Kaya Gülağız, Onur Gök, Suhap Şahin, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
14) "Raspberry Pi 3 ile Seri Port İletişimi Kullanılarak Tıbbi Lazer Cihazları İçin Gerçek Zamanlı Veri İzleme ", Altuğ Bilgin Altıntaş, Sümeyya İlkin, Suhap Şahin, UMTEB 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
15) "Müzik Notalarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespiti için Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Fidan Kaya Gülağız, Beratcan Topal, Neslihan Usta, Suhap Şahin, UMTEB 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
16) "K-means Algoritmasının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi ", Mehmet Ali ALTUNCU, Bahadır TÜRKOĞLU, Mehmet Ali ÇAVUŞLU, Suhap ŞAHİN, SİU 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
17) "Temel Görüntü İşleme Uygulamalarının Düşük Maliyetli IP Çekirdek olarak FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ", Mehmet Ali ALTUNCU, Mehmet Muzaffer KÖSTEN, Mehmet Ali ÇAVUŞLU, Suhap ŞAHİN, SİU 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
18) "Senaturk Akademisi Göğüs Sağlığı İzleme Uygulamasının Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ", Fidan Kaya Gülağız, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin, Sertaç Ata Güler, ICONST 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
19) "Design and Implementation of Optic Tweezers System for Yeast Cell Trapping", Yasemin KARADEMİRCİ, Necla KENAR, Esra ÖZTÜRK, Elif KAÇAR, Turkish Physical Society 34rd International Physics Congress , , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
20) "Lazerle Metallerde Farklı Yüzey Uygulamaları", Ersin KAYAHAN, Levent CANDAN, Mustafa ARAS, Mohamad ALHAJ HAMOUD, Özcan GÜNDOĞDU, 20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
21) "Fiber Lazerle Biyometallerin Yüzey Modifikasyonu", Emre AYKAÇ, Mustafa TÜRKMEN, Ersin KAYAHAN ve Levent CANDAN, 20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
22) "Surface Modification of 316L Stainless Steel Materials With Laser", Emre Aykac, Mustafa Turkmen, Ersin Kayahan, Levent Candan, 3nd International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2018), , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
23) "Porous Silicon Nanoparticle Produced Laser Ablation Method for Biomedical Applications", KARAKUŞ Başak Filiz, Interphotonics 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
24) "Adsorption of Sunset Yellow FCF onto MCM-41", Fatma Oğuz Erdoğan, Taner Erdoğan, The Online Journal of Science and Technology, 8 (1), 16-20, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
25) "Preparation and Characterization of Activated Carbon fromTurkish Green Plum Stones by Chemical Activation with LiOH for Allura Red Dye Adsorption", Fatma Oğuz Erdoğan, Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Der, 13, 60-72, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
26) "Adsorption Studies of N2, CO2 and CH4 on Activated Carbons Produced from Damson Plum Stones by Chemical Activation with ZnCl2", Fatma Oğuz Erdoğan, International Refereed Journal of Engineering and Sciences, 14, , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
27) "Treatment of Baker’s Yeast Wastewater with Freshwater Microalga and Its Green Chemistry Evaluation", K Oktor, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 46(3), 457, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
28) "Synthesis, characterization of Ti-/Zr-diphenylpropanedione complexes and their application in the ring opening polymerization of Ɛ-caprolactone ", Yağmur Gökalp, Asgar Kayan , Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 5(3) , 1095-1104 , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
29) "Glikoz yağ asidi esterlerinin bitkisel bazlı yenilebilir yağların termal bozunmasına etkisi", Akin, M.; Saki N. , Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi (J. of the Institute of Science and Technology), 8 (4), 171-179, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
30) "A New Combustion Concept in the Internal Combustion Engines: HCCI’", Çanakcı M., 14. Uluslararası Yanma Sempozyumu-14th International Combustion Symposium, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
31) "The Effect of Electromechanical Valve System on the Volumetric Efficiency of a Single Cylinder Gasoline Engine", Aygul V., Ozsezen A.N., Alptekin E., Turkcan A., and Canakci M., 6th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 18), 1, 344-350, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
32) "Numerical Investigation of the Effects of Second Injection Timing and EGR on Combustion and Emission Formation in a HCCI Engine Running with Ethanol-Gasoline Fuel Blends", Turkcan A., Altinkurt M.D., and Canakci M., 9th International Automotive Technologies Congress (OTEKON 2018), 1, 665-674, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
33) "Environmental Effects of a CRDI Diesel Engine Powered with Waste Animal Fat Based Biodiesel Fuels", Sanli H., Alptekin E., and Canakci M. , 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS 18), 1, 59, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
34) "Emme Havası Sıcaklığı ve Alkol-Benzin Karışımlarının HCCI Yanma Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Turkcan A., Karaca H., and Canakci M., 14th International Combustion Symposium, (14. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2018, 1, 443-448, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
35) "Combustion and Injection Characteristics of a Common Rail Direct Injection Diesel Engine Fueled with Methyl and Ethyl Esters", Alptekin E., Sanli H., and Canakci M., 14th International Combustion Symposium, (14. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2018, 1, 253-257, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
36) "Benzin-Metanol Karışımları Kullanılan HCCI-DI Bir Motorda II. Enjeksiyon Zamanı ve Dış EGR’nin Yanma Karakteristikleri ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi", Altinkurt M.D., Turkcan A., and Canakci M., 14th International Combustion Symposium, (14. Uluslararası Yanma Sempozyumu) ICS 2018, 1, 217-226, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
37) "Lastik Basıncının Yakıt Tüketimine ve Çekiş Performansına Etkilerinin Şasi Dinamometresi ile Test Edilmesi", KÖYLÜ HAKAN,TURAL ERSİN , IMASCON , , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
38) "Sönümleme Seviyesindeki Azalmanın ABS Performansına Etkilerinin Kritik Yol Şartlarında İncelenmesi", KÖYLÜ HAKAN,TURAL ERSİN , IMASCON , , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
39) "Sönümleme Seviyesindeki Artışın ABS Performansına Etkilerinin Kritik Yol Şartlarında İncelenmesi", KÖYLÜ HAKAN,TURAL ERSİN , OTEKON 18, 8(1), 1189-1198, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
40) "Combustion and performance evaluation of a common rail di diesel engine fueled with ethyl and methyl esters", Ertan Alptekin, Huseyin Sanli, Mustafa Canakci, International Combustion Symposium, INCOS 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
41) "Sürtünmeli Karıştırmalı Kaynak ile Bağlantılı Bentonit Takviyeli Kompozitlerin Mikroskobik Yapısının ve Mekanik Özeliklerinin İncelenmesi", BOZTOPRAK YALÇIN,SOY UĞUR,UZUN MUSTAFA TÜRKER,KAYA HASAN,ERGÜN RIZA EMRE,SAMUR RAMAZAN,UÇAR MEHMET, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, İmascon 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
42) "Bentonit içeriğinin bentonit takviyeli kompozitlerin kaynaklanabilirliğine etkisi", BOZTOPRAK YALÇIN,SOY UĞUR,UZUN MUSTAFA TÜRKER,KAYA HASAN,SAMUR RAMAZAN,UÇAR MEHMET, Uluslararası marmara fen ve sosyal bilimler kongresi, Imascon 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
43) "Microstructure and Mechanical Properties of High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) Sprayed Titanium Powder Coating on Welding Regions of Aluminum Alloy AA5754 Welded Plates With The Friction Stir Spot Welding Process", KÖKEN HÜSEYİN,KAYA HASAN,SAMUR RAMAZAN,UÇAR MEHMET, 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
44) "MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH VELOCITY OXYGEN FUEL (HVOF) SPRAYED NICKEL POWDER COATING ON WELDING REGIONS OF DISSIMILAR ALUMINUM ALLOY WELDED PLATES WITH THE FRICTION STIR SPOT WELDING PROCESS", BAYDAK YUNUS EMRE,KAYA HASAN,ÇATALGÖL ZARİF,SAMUR RAMAZAN,UÇAR MEHMET , 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB), , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
45) "INVESTİGATİON OF MİCROSTRUCTURE AND MECHANİCAL PROPERTİES OF LOW DENSİTY POLYETHYLENE (LDPE) REİNFORCED BENTONİTE COMPOSİTE SHEETS COMBİNED THROUGH FRİCTİON STİR WELDİNG", BOZTOPRAK YALÇIN,KAYA HASAN,SAMUR RAMAZAN,UÇAR MEHMET , III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
46) "Microstructure and Mechanical Properties of High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) Sprayed Copper Powder Coating on Welding Regions of Aluminum Alloy AA5754 Welded Plates with The Friction Stir Spot Welding Process", KAYA HASAN,ATAPEK ŞABAN HAKAN,ÇATALGÖL ZARİF,SAMUR RAMAZAN,UÇAR MEHMET, European Conference on Science, Art Culture, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
47) "Gaussian Process Regression Modelling of The Performance Of An R1234yf Automobile Air Conditioning System", KAPLAN KAPLAN,Aral Mümin Celil,Suhermanto Mukhamed,ERTUNÇ HÜSEYİN METİN,HOŞÖZ MURAT , International Conference on Data Science and Applications, ICONDATA 2018, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
48) "Experimental Heat Transfer Performance of a Louvered-Fin and Flat-Tube Automotive Radiator for Various Engine Coolants", Keklik Erkan,HOŞÖZ MURAT , International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA 2018), 2, 278-285, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
49) "PERFORMANCE COMPARISON OF REFRIGERANTS R1234ZE(E), R1234YF AND R134A IN AN AUTOMOBILE AIR CONDITIONING SYSTEM", HOŞÖZ MURAT,ALKAN ALPASLAN, INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ENGINEERINGAPPLICATIONS (CIEA 2018), 2, 239-246, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
50) "Experimental Study on the Effects of Condenser and Evaporator Air Flow Rates in an Automotive Air Conditioning System", ALKAN ALPASLAN,KOLİP AHMET,HOŞÖZ MURAT , International Conference on Innovative Engineering Applications, 3, 489-496, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
51) "Support vector regression modeling of the performance of anR1234yf automotive air conditioning system", HOŞÖZ MURAT,KAPLAN KAPLAN,Aral Mümin Celil,Suhermanto Mukhamad,ERTUNÇ HÜSEYİN METİN , 5th International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2018), , 153, 309-314, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
52) "DEVELOPMENT OF A TEST RIG FR AUTOMOTIVE RADIATORS AND PRELIMINARY TESTS USING VARIOUS ENGINE COOLANTS", Keklik Erkan,HOŞÖZ MURAT, 9th International Automotive Technologies Congress (OTEKON 2018), , 559-568, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
53) "Determination of Vibration and Noise Characteristics of Diesel Engine Used in Heavy Duty Machines", YILDIRIM HARUN,ÖZSEZEN AHMET NECATİ,ÇINAR ALİ , 4. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences (EJONS, 2018), , 105-114, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
54) "Vibration and Noise Depending Upon Engine Speed in a Diesel Engine Fueled with Biodiesel ", YILDIRIM HARUN,ÖZSEZEN AHMET NECATİ,ÇINAR ALİ. , 6. European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2018), , 304-311, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
55) "Atık Kızartma Yağı Kökenli Biyodizel Kullanılan Bir Dizel Motorda Titreşim ve Akustik Analizi ", YILDIRIM HARUN,ÖZSEZEN AHMET NECATİ,ÇINAR ALİ, 9th International Automotive Technologies Congress OTEKON 2018, 1(1),, , 1434-1441, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
56) "Modeling of An Electromagnetic Valve Actuator for Gasoline Engines Based on FEM Analysis", AYGÜL VOLKAN,AYAZ MURAT,ÖZSEZEN AHMET NECATİ, 4. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Health Sciences (EJONS, 2018), , 227-234, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
57) "Otomotiv Sanayinde Lastik Kalıbı İçin Alçak Basınç Alüminyum Döküm Model Tasarımı Ve Yenilikçi Üretim Süreçleri", MANDIRA ZAFER,CENGİZ ABDULKADİR,KAYA HASAN, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018, , 1139-1144, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
58) "Oto Boya ve Karoseri Programı Mesleki Eğitiminin Sektör İhtiyaçlarına Uyumu", ÖNCEL ŞEHRİBAN,ABACI UFUK,ERGÜN RIZA EMRE,CENGİZ ABDULKADİR, ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
59) "İmalat Sanayisi Mesleki Eğitimine Robotik Üretim Teknolojilerinin Entegrasyonu", ERGÜN RIZA EMRE,ÖNCEL ŞEHRİBAN,ABACI UFUK,CENGİZ ABDULKADİR, ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1, 1133-1138, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
60) "Belt speed losses in transmission systems – modeling and measurement", Balta Berna,SÖNMEZ FAZIL ÖNDER,CENGİZ ABDULKADİR,Balta Bülent, 9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON’xx18, , 92-100, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
61) "Producing And 3P Bending Characterisation Of Steel Mesh Covered CFTP Laminates. 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials", SABAH AHMET,CENGİZ ABDULKADİR, ISLAC’18, , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
62) "Delinmiş Ve Delikli İmal Edilmiş GFRP Plakaların Mekanik Performanslarının İncelenmesi", ÖZTÜRK MUHAMMED FATİH,CENGİZ ABDULKADİR,SABAH AHMET, 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
63) "Farklı biyodizellerin çevrimsel değişimlerinin analizi", TÜRKCAN ALİ, 14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
64) "Protype Wind Turbine Design", ESEN DİLEK ÖZLEM,KESKİN SERKAN, 2018 International Conference on Applied Mechanics, Mechatronics and Materials (AMMM2018) , , , (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
65) "Microstructural and thermal characterization of aluminum bronzes", Z. E. Doğan, F. Kahrıman, Ş. H. Atapek, Kocaeli Journal of Science and Engineering, 1(1), 6-10, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
66) "Solid particle erosion behavior of SiMo ductile cast iron", G. Aktaş Çelik, Ş. Polat, Ş. H. Atapek, S. Fidan, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 22-27, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
67) "Characterization of ferritic ductile cast irons modified by W and Nb additions", G. Aktaş Çelik, Ş. Polat, Ş. H. Atapek, G. N. Haidemenopoulos, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 15-21, (2018)
Laboratuar Web Sitesi
-
68) "PREPARATION AND APPLICATION OF AlK(SO4)2.12H2O LOADED CHITOSAN/ POLYVINYLPYRROLIDONE CATALYTIC MEMBRANE", Derya Ünlü, Aynur Hacıoğlu, Nilüfer Hilmioğlu, NCC6-The 6th Catalysis Conference, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
69) "Güneş Panelleri için Bluetooth ile Veri İzleme Sistemi", Yard. Doç. Dr. A. Burak İNNER, 25. Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
70) "Simulation and analysis of the solidification characteristics of a cast austenitic stainless steel", G. Aktaş Çelik, M. I. T. Tzini, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, G. N. Haidemenopoulos, III. Iron and Steel Symposium,, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
71) "Zırh çeliklerinde balistik darbe nedenli oluşan adyabatik kayma bantlarının incelenmesi", H. Ünsal, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, XXIII. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
72) "Adhesion and tribological performance of hard CAPVD coatings", G. Aktaş Çelik, K. Fountas, Ş. H. Atapek, E. Kamoutsi, Ş.Polat, EUROMAT2017, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
73) "Characterization of the high temperature oxidation behavior of SiMo cast iron used as exhaust manifolds", G. Aktaş Çelik, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, G. N. Haidemenopoulos, EUROMAT2017, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
74) "Corrosion behavior of heat treated DIN 1.2379 cold work tool steel used in wood industry", M. Onan, Ş. H. Atapek, S. Zor, International Conference on Energy and Thermal Engineering, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
75) "Casting and characterization of high nickel bronzes alloyed with chromium", T. Özeren, F. Birol, Ş. H. Atapek, International Advanced Researches & Engineering Congress, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
76) "Microstructural and mechanical characterization of dissimilar metal weld between Hastelloy C-276 and AISI 316L austenitic stainless steel", M. Tümer, Ş. H. Atapek, M. Z. Kerimak, F. Uluvar, VIII. International Advanced Technologies Symposium, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
77) "Microstructural and mechanical characterization of solidified austenitic stainless steels", G. Aktaş Çelik, Ş. Polat, Ş. H. Atapek, G. N. Haidemenopoulos, XVII. International Science Conference, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
78) "Microstructural and tribological characterization of aluminium bronzes with additions of Si and Cr", B. P. Pisarek, B. Kowalski, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, T. Tüfekçi, XVII. International Science Conference, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
79) "Tribological characterization of Al-bronzes used as mold materials", Ş. H. Atapek, G. Aktaş Çelik, Ş. Polat, B. Pisarek, XVII. International Science Conference, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
80) "Jenerik CORDIC Algoritmasının FPGA’de Donanımsal Gerçeklenmesi", Suhap ŞAHİN, Burcu Kır SAVAŞ, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 16 - 25, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
81) "Identifying the General Pattern of the Academic Computer Networks Based on Users Daily Behavior", Fidan Kaya GÜLAĞIZ, Onur GÖK, Suhap ŞAHİN, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Kabul Edildi), , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
82) "Estimation of Synchronization Time in Cloud Computing Architecture", Fidan Kaya Gülağız, Onur Gök, , , ISBN (Yayın) No: 978-3-319-52712-3, 2017, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
83) "Gölge Tespitinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması", Burcu Kır Savaş, Sümeyya İlkin, Selin Hangişi, Suhap Şahin, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
84) "Comparison of Global Histogram-Based Thresholding Metods that Applied on Wound Images", Sumeyya Ilkin, Fatma Selin Hangişi, Suhap Sahin, IJCA, Volume 165 , Number 9 , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
85) "A Comparison of Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering Methods", Fidan Kaya Gülağız, Suhap Şahin, IJCEIT, Vol:9 , No:1, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
86) "Performance Analysis of Image Restoration Techniques for Dermoscopy Images", Mehmet Ali Altuncu, Fidan Kaya Gülağız, F. Selin Hangisi, Suhap Şahin, IJAIS, Vol:11, No:8 , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
87) "Yara Görseller Uygulanan Küresel Histogram tabanlı Eşik Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Sümeyya İlkin Fatma Selin hangisi, Suhap Şahin, Bilgisayar Uygulamaları Uluslararası Dergisi, 165 (9), 23-28, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
88) "The New Approach of AES Key Schedule for Lightweight Block Ciphers", Meltem Kurt Pehlivanoğlu, M. Tolga Sakallı, Nevcihan Duru, Fatma Büyüksaraçoğlu Sakallı, IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 19(3), 21-26, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
89) "Sonlu Cisimler Teorisine Dayalı Gri Seviye Görüntü Şifreleme", Meltem KURT PEHLİVANOĞLU, Nevcihan DURU, M. Tolga SAKALLI, BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 3(2), 10-17, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
90) "Multi-word Aspect Term Extraction Using Turkish User Reviews", Ekin Ekinci, Hazal Türkmen, Sevinç İlhan Omurca, International Journal of Computer Engineering and Information Technology (IJCEIT), 9, 15-23, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
91) "Design and Implementation of an Intelligent Mobile Game", Ekin Ekinci, Fidan Kaya Gülağız, Sevinç İlhan Omurca, International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), 9, 10-16, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
92) "Ürün Özelliklerinin Konu Modelleme Yöntemi ile Çıkartılması", Ekin Ekinci, Sevinç İlhan Omurca, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 9(1), 52-58, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
93) "Şebeke Gerilimindeki Azalmaların Tüketici Elektroniği Ürünlerinin Güvenilirliğine Etkisinin Belirlenmesi", M. DEMİR, A.B.YILDIZ, M. KAVCI, M. NİL, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt.13, s.529-536, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
94) "35 GHz Vivaldi Fed Antenna Design for Passive Millimeter Wave Imaging System in Ka Band", Duman Mehmet, Salman Alp Oral, Journal of Electrical Engineering, 5, 340, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
95) "Design of Band Stop Filter with Frequency Selective Surfaces Analysis by Implementing the Golden Ratio Rule", Duman Mehmet, Duman Merve Güney, Journal of Materials Science and Engineering , 7, 77, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
96) "Handwriting Character Recognision by using Fuzzy Logic", Enes VARDAR, Kaplan KAPLAN, H. Metin ERTUNÇ , Turkish Journal of Science & Technology , Volume 12(2), 71-77, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
97) "The Determination Of Laser Drilling Parameters Of High Density Polymer Materials (PE 1000)", Mustafa ARAS, Mehtap TÜRKMEN, Ersin KAYAHAN, Levent CANDAN, Özcan GÜNDOĞDU, IAREC 2017 (International Advanced Researches and Engineering Congress), , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
98) "The Determination Of The Welding Process Parameters By Laser On Ti6Al4V Alloy", Mustafa ARAS, Ersin KAYAHAN, Levent CANDAN, Özcan GÜNDOĞDU, IAREC 2017 (International Advanced Researches and Engineering Congress), , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
99) "Lazerle Farklı Kalınlıktaki Titanyum Flanş Kaynağı", Mustafa ARAS, Levent CANDAN, Ersin KAYAHAN, Özcan GÜNDOĞDU,, 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
100) "Optik Cımbız Sistemini Kırmızı Kan Hücreleri Ve Escherichia Coli Bakteri Tuzaklama Uygulamaları İçin Optimum Parametrelerin Belirlenmesi", Dilek Erdas, Necla Kenar, Yasemin Karademirci, Büşra Gürdar, Elif Kaçar, 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, FOTONİK 2017, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
101) "Determination of Optimal Trapping Parameters of Red Blood Cells", Yasemin Karademirci, Dilek Erdas, Busranur Gurdar, Necla Kenar, Elif Kacar, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress (Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi), , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
102) "Modeling of Laser Trapping and Manipulation of Escherichia Coli Bacteria", Necla Kenar, Dilek Erdas, Yasemin Karademirci, Busranur Gurdar, Elif Kacar, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress (Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi), , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
103) "Cam Elyaf Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerde Lazerli Kesme Ve Delme Parametrelerinin Belirlenmesi", Mehtap TÜRKMEN, Ersin KAYAHAN, Levent CANDAN, Ali CANSUN, Serçin BASUT, 5. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Çalıştayı, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
104) "Effect of Bondline Thickness on Adhesive Bonding of Laser Treated Carbon Fiber Reinforced Composites", Erhan Akman,Yalcın Erdogan, M. Ozgur Bora, Onur Coban, Belgin Genc Oztoprak, Arif Demir, BOOK OF PROCEEDING OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), , 1072-1075, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
105) "2- Study Of Laser Induced Micro-Hole Configuration In Order To Exploit Mechanical Interlocking Effect On Adhesive Bonding", Mustafa Ozgur Bora,Erhan Akman, Onur Coban, Belgin Genc Oztoprak, Arif Demir, BOOK OF PROCEEDING OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), , 856-861, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
106) "Investigation of Laser Induced Line Pattern Surface Structuring Effect on Adhesive Bonding of CFRP Aircraft Composites", Onur Coban,Erhan Akman, M.Ozgur Bora, Belgin GencOztoprak, Arif Demir, BOOK OF PROCEEDING OF THE III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), , 1076-1081, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
107) "Comparison of Textile Dye Adsorption Properties of Low-Cost Biowaste Adsorbents", Fatma Oğuz Erdoğan, Journal of Textiles and Engineer, 24 (107), 181-187, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
108) "Düşük Maliyetli Adsorbentler Üzerine Dispers Sarı 211 Tekstil Boyasının Adsorpsiyonu", Fatma Oğuz Erdoğan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (031202), 889-898, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
109) "Preparation and characterization of TAMP/TIMP-Ti and Zr-compounds and their catalytic activity over propylene oxide and ε-caprolactone", Asgar Kayan, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, , 4(1), 59-80, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
110) "“Jenerik CORDIC Algoritmasının FPGA’DA Donanımsal Gerçeklenmes", Suhap ŞAHİN, Burcu Kır Savaş, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
111) "Gölge Tespitinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması", Burcu Kır Savaş, Sümeyya İlkin, Selin Hangişi, Suhap Şahin, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, , , (2017)
Laboratuar Web Sitesi
-
112) "Classification of Bearing Fault Size by Using Support Vector Machines", Kaplan Kaplan, Kuncan Melih, Ertunç H.Metin, International Conference on AdvancesandInnovations in Engineering (ICAIE 2017), , 330-334, (2017)
Laboratuar Web Sitesi
113) "Microstructure and properties of age hardenable Cu-2.55Ni-0.55Si alloy", Ş. H. Atapek, G. Aktaş, Ş. Polat, A. N. Chamos, S. G. Pantelakis, 18th International Metallurgy and Materials Congress, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
114) "Tribological characterization of cast alloys used as rolling mill rolls", Ş. H. Atapek, H. Alkan, 4th International Conference of Engineering Against Failure, , 113-120, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
115) "Enhancement of mechanical properties of mechanical properties of AA6082 alloy by equal channel angular pressing and aging processes", A. Y. Erdoğan, H. Kaya, Ş. H. Atapek, 18th International Metallurgy and Materials Congress, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
116) "Yay çeliklerinde yüzey ve yüzey altı mikroyapısı üzerine deformasyon, ısıl işlem ve bilyalı dövme etkisinin incelenmesi", A. Kömeç, K. Dikçi, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, G. Aktaş, Z. Kurt, B. Çakır, MakinaTek, 222, 46-52, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
117) "Fatigue analysis of aged CuNiSi alloy", Ş. H. Atapek, S. G. Pantelakis, A. N. Chamos, Ş. Polat, G. Aktaş, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
118) "Tribological behavior of cast CF3 and CF3M austenitic stainless steels", G. Aktaş, Ş. Polat, Ş. Hakan Atapek, 18th International Metallurgy and Materials Congress, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
119) "Solid particle erosion behavior of cast CuCrZr alloy", G. Aktaş, Ş. H. Atapek S. Fidan, Ş. Polat, 18th International Metallurgy and Materials Congress, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
120) "• Investigation of Antioxidant Enzyme of Amsonia orientalis in the Presence of Salt Stress and BAP", Yonca Avcı Duman, Arda Acemi, Halil İbrahim Toygar, Yonca Yüzügüllü, Fazıl Özen, CBU J. of Sci, 12, 543-551, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
121) "Tribo-corrosion behavior of the cast and selective laser melted Co-Cr alloy for dental applications", Ş. H. Atapek, T. Dikova, G. Aktaş, Ş. Polat, D. Dzhendov, 13th International Scientific Congress – Machines, Technologies, Materials, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
122) "Simulation of the solidification characteristics of a Si-Mo ductile iron", G. Aktaş, M. I. T. Tzini, Ş. Polat, J. S. Aristeidakis, Ş. H. Atapek, P. I. Sarafoglou, G. N. Haidemenopoulos, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
123) "Synthesis Gas Production from Tri-Reforming and Partial Oxidation of Simulated Biogas over Ni/ZrO2-MgO-Al2O3", Merve Doğan, Emel Engintepe, Orhan Özcan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Antalya, Türkiye, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
124) "PREPARATION AND HYDRODESULFURIZATION PERFORMANCE OF B-PROMOTED ALUMINA-SUPPORTED Co-Mo SULFIDE CATALYSTS", Orhan Özcan, M. Efgan Kibar, Yesim Dusova-Teke, Esra Yonel-Gumruk, A. Nilgün Akın, XXII International Conference on Chemical Reactors (CHEMREACTOR-22), London, UK, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
125) "Influence of Boron Loading Sequence on HDS Catalyst Activity", Yeşim Dusova-Teke, Esra Yonel-Gumruk, Orhan Özcan, M. Efgan Kibar, A. Nilgun Akın, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Antalya, Türkiye, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
126) "Pysches and Erotes Rowing Boats and Fishing", Füsun TÜLEK- Ahmet MERCAN, Man kann es sich nicht prächtig genug vorstellen” Festschrift für Dieter Salzmann, 2, 545-556, tafel 70-71, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
127) "An Aspect Based Sentiment Analysis on Turkish Hotel Reviews", Hazal Türkmen, Sevinç İlhan Omurca, Ekin Ekinci, Girne American University Journal of Social and Applied Sciences, 6, 9-15, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
128) "EFFECT OF ARGUMENTATION SUPPORTED SCİENCE INSTRUCTION ON 6TH GRADERS’ UNDERSTANDİNG OF CONCEPTUAL KNOWLEDGE, SCIENTIFIC REASONING SKİLLS AND NATURE OF SCIENCE ", Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 730-739, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
129) ""PHOSPHOTUNGSTIC ACID LOADED CELLULOSE MEMBRANE PREPARATION FOR CATALYTIC MEMBRANE REACTOR", Filiz Ugur Nigiz, Nilüfer Hilmioğlu, The 6th Catalysis Conference, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
130) "PAH and PCB Levels in Malva sylvestris L. Specimens Collected from Kocaeli, Turkey", Mine Terzi, Arda Acemi, Halim Aytekin Ergül, Fazıl Özen, Biomonitoring, 2, 42–46 , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
131) "Oxidative Steam Reforming of Biogas over NiCe/MgAl Hydrotalcite-like catalysts", Merve Doğan, Orhan Özcan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın, NCC6-The 6th Catalysis Conference, Bursa, Türkiye, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
132) "Partial oxidation of biogas for hydrogen production over Ce-promoted Ni/MgAl Hydrotalcite-like catalyst", Emel Engintepe, Merve Doğan, Orhan Özcan, Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Antalya, Türkiye, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
133) "51CrV4 yay çeliğinin yüzey özelliklerinin incelenmesi", A. Kömeç, K. Dikçi, Ş. H. Atapek, Ş. Polat, G. Aktaş, Z. Kurt, B. Çakır, Metal Dünyası, 277, 93-97, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
134) "Les latrines des monuments seldjoukides et mamelouks de Cilicie, ", Füsun Tülek, Lieux d’hygiène et lieux d’aissance en terre d’Islam, , 129-148, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
135) "Yukarı Dicle Havzası Tunç ve Demir Çağları Kırsal Yerleşimlerinde Nüfus Hesabı Üzerine bir Uygulama", A. Tuba Ökse, TÜBA-AR , 19, 47-67, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
136) "Detection of metals in waterdroplets using double pulse laser induced breakdown spectrocopy technique", M.Irfan, B.Genc Oztoprak, E.Akman, A.Demir, the International Conference on Electrical Discharges with Liquids (ICEDL 2016), , 5, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
137) "Continuity and Discontinuity in the Bronze Age Stratigraphical Sequences of the Upper Tigris Region: A Case Study on Salat Tepe", A. Tuba ÖKSE, (Ed. Sedat Erkut ve Özlem Sir Gavaz), AntahšumSAR “çiğdem”. Ahmet Ünal Armağanı - Studies in Honour of Ahmet Ünal. Eski Anadolu Araştırmalarına ve Hititlere Adanmış Bir Hayat. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat yayınları, , 367-388, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
138) "Early and Middle Bronze Age Cylinder Seals and Impressions from Salat Tepe", A. Tuba ÖKSE, Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology: Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates (Eds. Kozal, E., M. Akar, Y. Heffron, Ç. Çilingiroğlu, T.E. Şerifoğlu, C. Çakırlar, S. Ünlüsoy, É. Jean), Münster, Ugarit Verlag, , 345-366, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
139) "Vacuum Stripping Membrane Desalination for Marmara Sea-Water", Filiz Ugur Nigiz, Nilüfer Hilmioğlu, , 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
140) "Waste to Energy with a Combine Membrane Technology: Biobutanol Production and Purification", Filiz Ugur Nigiz, Nilüfer Hilmioğlu, , 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
141) "Ters Sarkaç Sisteminde Görüntü İşleme Yöntemi Kullanarak Pozisyon Belirlenmesi", M.Kuncan, K. Kaplan, International Engineering, Science and Education Conference, INESEC 2016, 1-3 December 2016, Diyarbakır, Turkey, p. 873-878 ., , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
142) "The vulnerability of mobile text-dependent single utterance speaker verification to replay attacks", Osman Büyük, Dicle University Journal of Engineering, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
143) "A new database for Turkish speech recognition on mobile devices and initial speech recognition results using the database", Osman Büyük, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
144) "Biobased Fuel Additive Sythesis by Using a Reactive Polymer", Filiz Ugur Nigiz, Nilüfer Hilmioğlu, 8th ege energy symposium, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
145) "Efficient Dehydration of Bio Butanol by Pervaporation", Filiz Ugur Nigiz, Nilüfer Hilmioğlu, 8th ege energy symposium, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
146) "Poli(stiren sülfonik asit) ve Selüloz Türevli Membranların Heterojen Katalizör Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu,, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
147) "Atık Gazlardan Hidrojen Gerikazanımı İçin 3A Zeoliti Katkılı Selüloz Membranların Mazırlanması", Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu,, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
148) "Preparation and Analysis of Mixed Matrix Gas Separation Membrane for Hydrogen Removal from Waste Gas", Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, , 10 th International Clean Energy Symposium, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
149) "Carbon black loaded composite poly(dimethyl siloxane) membrane preparation and application for hazardous chemical removal from water", Filiz Ugur Nigiz, Derya Unlu, Nilufer Durmaz Hilmioglu, “3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering , , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
150) "Biodiesel Synthesis By The Green Catalyst: A Solution To Global Warming", Derya Ünlü, Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, “3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering , , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
151) "A novel technique for the production of fuel bioadditive ethyl levulinate: Green process by the catalytic membrane", Derya Unlu, Nilufer Durmaz Hilmioglu, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium" (IEEES-8), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
152) "Biodiesel synthesis by using the smart catalytic membrane", Derya Ünlü, Aynur Hacıoğlu, Nilüfer Hilmioğlu, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium" (IEEES-8), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
153) "INVESTIGATION OF ALTERNATIVE BIOFUELS FOR AVIATION", Derya Unlu, Nilufer Durmaz Hilmioglu, The International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-2016), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
154) "PRODUCTION OF POTENTIAL RENEWABLE FUEL BIOADDITIVE ETHYL LEVULINATE FOR THE TRANSPORT SECTORS", Derya Unlu, Nilufer Durmaz Hilmioglu, The International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-2016), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
155) "KİTOSAN/POLİVİNİLPİROLİDİN BLEND MEMBRAN İLE PERVAPORASYON MEMBRAN REAKTÖRDE ETİL ASETAT SENTEZİ", Derya Ünlü, Aynur Hacıoğlu, Nilüfer Hilmioğlu, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
156) "KATALİTİK MEMBRAN REAKTÖRDE BİYOKATKI ETİL LEVULİNAT ÜRETİMİ", Derya Ünlü, Nilüfer Hilmioğlu,, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
157) "Development of a Composite Material for Fuel Bioadditive Synthesis: Environment - Friendly Catalytic Membrane", Derya Unlu, Nilufer Hilmioglu, 10th International Clean Energy Symposium, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
158) "Al Zn Mg Cu Alaşımlarının Su Verme Hassasiyeti", KOÇ FUNDA GÜL,ÇÖL MUSTAFA,Çeliker Tanju, 16. International Material Symposium (IMSP2016), 16. International Material Symposium (IMSP2016), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
159) "Dubleks Paslanmaz Çeliklerde Isıl İşlem Koşullarının Faz Dağılımı ve Sertliğe Etkisi", ÇÖL MUSTAFA,KOÇ FUNDA GÜL, 16. Uluslararası Malzeme Sempozyumu (IMSP'2016), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
160) "• Comparision of Three Phase Partitioning (TPP) and Convantional Enzyme Purification; Thermodynamic Parameters of β-Galactosidase Purified by TPP", Yonca Avcı Duman, Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech, 6, 107-117, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
161) "Shot Noise Measurement in PIN Photodiodes", Mustafa Doğan, Ali Tangel, International Journal of Computing, Communications&Instrumentation Eng.(IJCCIE), 3(2), 296, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
162) "Smart Devices’ Contribution to the Development of Virtual Museology in Turkey", Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin, Journal of Computer Applications, 141(6), 21-24, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
163) "Effect of Erodent Particle Size on Erosive Wear Behavior of AA6082-T6 Aluminum Alloy", Aygen Ahsen Erdoğan, Erol Feyzullahoğlu, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, 1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALI BİLİMLER KONFERANSI, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
164) "Effect of Erodent Particle Velocity on Erosive Wear Behavior of AA6082-T6 Aluminum Alloy", Aygen Ahsen Erdoğan, Erol Feyzullahoğlu, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, 1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALI BİLİMLER KONFERANSI, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
165) "GARNET PARTICLE SIZE EFFECT ON SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF AA6082-T6 ALUMINUM ALLOY", Oğuzhan Baksı, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, VII INTERNATIONAL METALURGICAL CONGRESS METALLURGY, MATERIALS, ENVIROMENTAL (MME), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
166) "GARNET PARTICLE VELOCITY EFFECT ON SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF AA6082-T6 ALUMINUM ALLOY", Oğuzhan Baksı, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, VII INTERNATIONAL METALURGICAL CONGRESS METALLURGY, MATERIALS, ENVIROMENTAL (MME), , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
167) "EROZİF AŞINMA DAVRANIŞINA NOZULDAKİ ÇAP DARALMASININ ETKİLERİ", BARIŞ ÖNEN, SİNAN FİDAN, TAMER SINMAZÇELİK, ALİ ÇINAR, VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
168) "An Aspect Based Sentiment Analysis on Turkish Hotel Reviews", Hazal Türkmen, Sevinç İlhan Omurca, Ekin Ekinci, Girne American University Journal of Social and Applied Sciences, 6, 9-15, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
169) " Piezoseramik Malzemelerle Elektrik Enerjisiüretilmesi Ve Depolanması", Aslan Eyyüp,Bilgin Mehmet Zeki,Erfidan Tarık,, Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
170) "Elektrikli Araçlarda Faydalı Frenleme Enerjisinin Depolanması", Doğan Umutcan,Erfidan Tarık,Bilgin Mehmet Zeki, Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
171) "Akıllı Servo Sürücü İle Makina Otomasyonu", Şirincan Mesut, Erfidan Tarık, Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
172) "A high speed global maximum power point tracking algorithm for PV systems", Mustafa Engin BAŞOĞLU, Bekir ÇAKIR, , 20-24 June, Munich, , EU PVSEC, 32nd European PV Solar Energy Conference and Exhibition, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
173) "Promising energy sources within the framework of 2023 energy targets in Turkey: Solar and Wind", 3rd International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ICEEE 2016, , Mustafa Engin BAŞOĞLU, Bekir ÇAKIR, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
174) " Studying Effects of Changing the Irradiation on the Performance of PV Systemand Using MPPT", Yahya Khalid, Bilgin Mehmet Zeki,Erfidan Tarık, ICETAS 2016 International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
175) "Güneş Enerjisi ile Beslenen Yolcu Duraklarında Akıllı Enerji Yönetimi", Atsever Mert Bekir, Bilgin Mehmet Zeki,Erfidan Tarık, ICETAS 2016 International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
176) "Modelling And Simulation Of Thermoelectric Generators Under Various Temperature Conditions", Bilgin Mehmet Zeki, Atsever Bekir Mert, Erfidan Tarık, International Engineering, Science and Education Conference, INESEC 2016, , , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
177) "Voltage Controlled DC-DC Boost Converter Design and Application", Lama Mert, Erfidan Tarık, Söylemez İsmail, Bilgin Mehmet Zeki, International Engineering, Science and Education Conference, INESEC 2016, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
178) "Fuzzy Logic Based Ball on Plate Balancing System Real Time Control by Image Processing", Melih KUNCAN,Kaplan KAPLAN, Fatih ACAR, I. Malik KUNDAKÇI, H. Metin ERTUNÇ, International Journal of Natural and Engineering Sciences (IJNES), 10(3), 28-32, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
179) "Process Control Methods Application in Training Set", Kaplan KAPLAN, İ. Malik KUNDAKÇI, Melih KUNCAN, Enes TOPRAK, Anıl İZGU, H. Metin ERTUNÇ, International Journal of Natural and Engineering Sciences (IJNES), 10 (2), 35-42, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
180) "5 AXIS CNC PRECISION TIRE SIDE MACHINING", Melih KUNCAN, Kaplan KAPLAN, H. Metin ERTUNÇ, Selim KÜÇÜKATEŞ, European Journal of Technic (EJT), 6 (2), 117-123, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
181) "Effect of light intensity on the growth of Chlorella variabilis", Uyar B., Kutluk T., Kapucu N., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 18, 49-55, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
182) "NaCl ve KCl Tuzlarının Rhizopus Oryzae’nın Büyümesine ve Laktik Asit Üretimine Etkisi", Özer Uyar G.E., Uyar B., Gıda, 41, 299-304, (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
183) "MapReduce Based Scalable Range Query Architecture for Big Spatial Data", Süleyman Eken, Umut Kızgındere, Ahmet Sayar, GIS Ostrava 2016 The Rise of Big Spatial Data, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography Series, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
184) "A Novel Signaling Protocol (ARCSPXP): Case Study on Synchronization of Educational Data", Süleyman Eken, Fidan Kaya Gülağız, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Zana İlhan, Umut Kocasaraç, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Springer, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
185) "“Playlist Generation via Vector Representation of Songs", Burak Köse, Süleyman Eken, Ahmet Sayar, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING Series, Springer, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
186) "Hadoop MapReduce Performance on SSDs: The Case of Complex Network Analysis Task", Talha Oktay, Ahmet Sayar, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING Series, Springer, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
187) " A Smart Tracking Systems for Museums", Hikmetcan Özcan,Taner Güven,Mehmet Ali Altuncu, Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin.. , Global Journal on Technology, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
188) "Contribution to the Development of Virtual Museology in Turkey", Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin, International Journal of Computer Applications, 141, , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
189) "“Sensor Positioning on Digital Maps for Coverage Maximization by Using Genetic Algorithm", Nazif Cenk Tenğerli, Yaşar Becerikli, Applied Mechanics and Materials, , , (2016)
Laboratuar Web Sitesi
-
190) "Half-life measurements of 144Pm isotope with γ-spectroscopy", C. Yalçın, Gy. Gyürky , Z. Halasz , T. Szücs , R. T. Güray , G.G.Kiss , Zs. Fülöp , N. Özkan, E. Somorjai, Journal of Physics: Conference Series, 590, 012039, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
191) "Modeling and Optimization of Sol-Gel Process Parameters to Synthesize Nanostructured Boria-Alumina Catalyst Supports: Response Surface Methodology Approach", Özcan Orhan, Dusova-Teke Yeşim, Kibar M. Efgan, Seçkin Cansu, Yonel-Gumruk Esra, Akın A. Nilgün, 12th European Congress on Catalysis – EuropaCat-XII, Kazan, Russia, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
192) "RULMAN HATA BOYUTUNUN UYARLANABİLİR SİNİRSEL-BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ MODELİ KULLANARAK KESTİRİLMESİ", Kaplan Kaplan, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, SİU 2015, 978-1-4673-7386-9/15/$31.00 ©2015 IEEE, 1822-1825, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
193) "Zigbee Modülü Kullanılarak Ses Kontrollü Ev Otomasyonu Geliştirilmesi", Aykut Çubukçu, Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, H.Metin Ertunç, SİU 2015, 978-1-4673-7386-9/15/$31.00 ©2015 IEEE, 1698-1701, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
194) "Thickness measurement using alpha spectroscopy and SRIM", C. Yalçın , Journal of Physics: Conference Series, 590, 012050, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
195) "SYNTHESIS OF A FUEL BIOADDITIVE BY THE CATALYTIC MEMBRANE FOR IMPROVEMENT OF COMBUSTION QUALITY", Derya ÜNLÜ, Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU, II. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
196) "Katalitik Membran Kullanılarak Kesikli Reaktörde ve Membran Reaktörde Esterleşme Reaksiyonunun İncelenmesi", Aynur Hacıoğlu, Derya Ünlü, Nilüfer Hilmioğlu, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
197) "Synthesis of fuel bioadditive from biomass based chemicals by an innovative process: Catalytic membrane reactor", Derya ÜNLÜ, Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU, Global Conference on Global Warming, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
198) "Design and Manufacturing of Mini CNC Vertical Machining Center for Educational Purposes and Obtaining Optimum Spindle Speed based on Machine Vibration", Yüksel Taştan, H. Metin Ertunç, 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISITES 2015,, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
199) "5 Axis CNC Tire Surface Prototype Machine", Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, H.Metin Ertunç, 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISITES 2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
200) "Araç Süspansiyon Sistemi Kontrolüne PID ve Bulanık Mantık Yaklaşımları", Hasan Doğan, Kaplan Kaplan, Melih Kuncan, H. Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
201) "Görüntü İşleme İle 3 Eksenli Robot Mekanizması Üzerinde Nesne Ayırt Edilmesi ve Sıralanması", Aykut Çubukçu, Melih Kuncan, Mehmet İmren, Fatih Erol, H.Metin Ertunç, Sıtkı Öztürk, Kaplan Kaplan, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
202) "Uçak Yükseklik Kontrolünde PD Kontrolör ve Bulanık Mantık Kontrolör Performans Karşılaştırması", Hüseyin Karakoç, Kenan Erin, Recep Çağıran, Ahmet Subaşı, Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, H. Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
203) "Membrane Based Hybrid Process for Bioethanol Production and Purification", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, Global Conference on Global Warming , , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
204) "Rapid Solidification of Ti6Al4V Alloy Powder Produced by PREP technique", Ridvan Yamanoglu, A. Murat Çelebi, A. Çelebi, Abstract book of The 3rd Conference on Powder Processing, Consolidation and Metallurgy of Titanium, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
205) "Consolidation of Al-nanoSiC composites by spark plasma sintering", Ridvan Yamanoglu, Eugene A. Olevsky, International journal of materials, mechanics and manufacturing, 4, 119-122, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
206) "PI Denetleyici İle Sıvı Seviye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle", Fatih Erol, Mehmet Emren, Sıtkı Öztürk,Melih Kuncan, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
207) "FUZZY NEURAL NETWORK CONTROLLER AS A REAL TIME CONTROLLER USING PSO", Sıtkı Öztürk, Cihan Karakuzu, Melih Kuncan and Ahmet Erdil, 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, ISITES 2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
208) "Effect of wolfram on the morfology of carbides in hypereutectic high chromium white cast irons", Durmuş KIR, Mustafa ÇÖL, Funda Gül KOÇ, Hasan ÖKTEM, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), 1-3 April 2015, Karabük, Turkey, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
209) "Effect of wolfram on the morfology of carbides in hypereutectic high chromium white cast irons", Durmuş KIR, Mustafa ÇÖL, Funda Gül KOÇ, Hasan ÖKTEM, The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), 1-3 April 2015, Karabük, Turkey, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
210) "Kitosan/Sülfosüksinik asitten oluşan katalitik membran ile gliserolün esterleşme reaksiyonunun incelenmesi", Derya Ünlü, Nilufer Hilmioglu, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-A Applied Sciences and Engineering, 16, , 2015", , , , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
211) "Kitchen Furniture in the 2nd Millennium BC: Evidence from Salat Tepe", A Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Gamze Kaynak, SOMA 2011. Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, 1, 43-49, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
212) "Rituals practiced in the Middle Bronze Age Settlement at Salat Tepe: A Tentative Interpretation", A Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Tülin Bozkurt, SOMA 2011. Proceedings of the 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, 1, 51-58, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
213) "Baraj Projeleri ve Arkeoloji: Türkiye’nin Güneydoğusunda Kurtarma Kazıları - Staudammprojekte und Archäologie: Rettungsgrabungen in der Südöstlichen Türkei", A. Tuba Ökse, Kültürlerin Köprüsü Anadolu: Türk-Alman Eskiçağ Bilimlerinde Güncel Bilimsel Araştırmalar ve Yani Bakış Açıları – Anatolien: Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften (Ed. Ünsal Yalçın ve Hans-Dieter Bienert), , 111-129, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
214) "Salat Tepe Kalkolitik Tabakalarının Kuzey Mezopotamya Kronolojisine Göre Değerlendirmesi", A. Tuba Ökse, Anadolu Prehistoryasında Kronoloji-Terminoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı Bildirileri, Anadolu Prehistoryası Araştırmaları Dergisi 1, 1, 15-27, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
215) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2013 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Tatsundo Koizumi, Deniz Yaşin Meier, Özcan Şimşek , ” XXXVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 21-36, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
216) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2013 Kazıları", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Nihat Erdoğan, Erdal Ünal , XXXVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 123-136, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
217) "Amida Höyük Bulguları ve Tarihi Belgeler Işığında Eski Çağda Diyarbakır", A. Tuba Ökse, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Ed. Nevin Soyukaya), , 17-28, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
218) "Ancient Diyarbakır According to the Findings of Amida Höyük and Historical Documents", A. Tuba Ökse, Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape (Ed. Nevin Soyukaya), , 17-28, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
219) " "The Statue Group of Herakles and Telephos from Seyitgazi in Phrygia’"", Ayşe Çalık Ross, Festschrift in Honour of Geoffrey Waywell, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
220) "OSMANİYE ARKEOLOJİK VARLIKLAR ENVANTERİ 2010 - 2013 YILLARI ÇALIŞMALARI", Füsun TÜLEK, Tüba-Ked- Türkiye Bilimler Akademisi- Kültür varlıkları Envanteri Dergisi.16., 10/2012, 35- 63, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
221) "Late Roman Cermaics of the Deli Halil Settlement in the East Cilicia Plain", Füsun TÜLEK, KERAMOS, Ceramics: A Cultural Approach May 9- 13 2011 İzmir, , 238- 242; 336- 339, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
222) "Indoor Reduction of Noise in RF Signal with Kalman Filter", Hikmetcan ÖZCAN, Suhap ŞAHİN, Mustafa MENTEŞOĞLU, Fatih PİR, IEEE Xplore, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
223) "Design and Implementation of a Communication Protocol for Mobile Device Controlled Smart Home Management System", Mustafa MENTEŞOĞLU, Adnan KAVAK, Mehmet YAKUT, Ali TANGEL, Suhap ŞAHİN, Hikmetcan ÖZCAN, , , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
224) "Email Encryption using RC4 Algorithm", Meltem Kurt Pehlivanoğlu, Nevcihan Duru, International Journal of Computer Applications (IJCA), , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
225) "Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Analizi: Kocaeli İli Örneği", Meltem Kurt Pehlivanoğlu, Nevcihan Duru, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 508-517, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
226) "Üniversite Öğrencilerinin Devamlılığının Parmak İzi Okuyucu Cihaz Kullanılarak İzlenmesi", Meltem Kurt, Nevcihan Duru, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
227) "Lojistik Regresyonun Özellik Azaltma Teknikleri ile Gen Dizilimlerinin Sınıflandırılmasındaki Başarısı", Yeliz Yengi, Sevinç İlhan Omurca, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
228) "Efficient Document Categorization Approach for Turkish Based Texts", Sevinç İlhan Omurca, Semih Baş, Ekin Ekinci, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
229) "The Effect of Heat Treatment and Tribological Parameters on Wear Behaviour of Nodular Cast Iron in Comparison With Chilled Cast Iron", Enbiya Türedi, Proceedings of 2. International Iron & Steel Symposium (IISS’15), 1-3 April 2015, , 281-286, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
230) "DEHYDRATION OF BIOETHANOL BY AN ENERGY EFFECTIVE MEMBRANE PROCESS", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SYSTEMS ISTANBUL 2015, poster, tam metin, Yıldız Teknik Üniversitesi,, , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
231) "Ester Production in a Pervaporation aided Catalytic Membrane Reactor", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International Porous Powders Materials, İzmir, 2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
232) "Zeolite Filled Poly (vinyl alcohol) Catalytic Membrane Preparation and Application", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International Porous Powders Materials, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
233) "A REACTIVE POLYMERIC MEMBRANE SYNTHESIS FOR ONE STAGE REACTION-SEPARATION SYSTEM", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, ICES2015, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
234) "Pull-out strength different diameter fiber posts to different type self-adhesive luting cements", Sarıdağ S., Dilek Y., Avcu E., Kızıltaş Ş. G., Özcan M., TDA International Congress on İstanbul, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
235) "Micro-CT evaluation of dentine defect formation during re-treatment with hand rotary instruments", Yılmaz A., Yiğit D., Gür C., Ersev H., Kızıltaş Ş. G., Avcu E., Baydemir C., Abbot P., 17th Biennial European Society of Endodontology Congress, Barcelona, Spain, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
236) "Investigation of solid particle erosion mechanisms by using tilt angle SEM view methodology", Avcu E., Yıldıran Y., Sınmazçelik T., 22nd International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications AES ATEMA, , Montreal, Canada, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
237) "Investigation of erodent particle embedding in solid particle erosion of Ti6Al4V Alloy", Yıldıran Y., Avcu E., Sınmazçelik T., 22nd International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications AES ATEMA, Montreal, Canada, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
238) "Dry sliding wear behaviour of high Cr and Mn Alloyed Cast Alloys", Aktaş G., Yıldıran Y., Yörük M. C., Avcu E., Atapek Ş.H., 2nd International Iron & Steel Symposium, Karabük, Turkey, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
239) "Doğu Anadolu Demir Çağı Kültürünün Güneye Yayılımı: Yukarı Dicle Havzasından Yeni Bulgular", A Tuba Ökse, International Symposium on East Anatolia – South Caucasus Cultures, Proceedings, II, 262-270, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
240) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası Kurtarma Projesi II: Kalkolitik Çağ / Salvage Project of the Construction Area of the Ilısu Dam II: The Chalcolithic Period", A. Tuba Ökse, Nihat Erdoğan, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Adem Öncü, Vildan Gürdil Öncü, Adem Yücel, Hüsniye Levent, Aziz Ayhan Bayraktar, Serhat Altun, Murat Eroğlu, Ahmet Güneş, Yeliz Tan Atay, Hamit Akan, Sibel Torpil, Zerrin Hamioğlu Güneş, Mehmet Turan. Serpil Eroğlu, Kaan Demir, Onur Dinç , Monografik Yayın, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
241) "Building Rituals at Salat Tepe: a Middle Bronze Age Site on the Upper Tigris region", A. Tuba Ökse, Sacred landscapes of the Hittites and Luwians. Proceedings of the International Conference in Honour of Franca Pecchioli Daddi , , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
242) "Real-Time System Implementation for Image Processing with Hardware/Software Co-Design on the Xilinx Zynq Platform", Mehmet Ali Altuncu , Taner Güven , Yaşar Becerikli , Suhap Şahin, International Journal of Information and Electronics Engineering, 5(6), 473-477, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
243) "A method for localization of computational node and proxy server in educational data synchronization", Suleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Sahin, Springer, ISBN (Yayın) No: 10.1007/978-3-319-18802-7_26, , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
244) ""Big data frameworks for efficient range queries to extract interested rectangular sub regions", Süleyman Eken, Ahmet Sayar, International Journal of Computer Applications, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
245) "Real-Time System Implementation for Image Processing with Hardware/Software Co-design on the Xilinx Zynq Platform", Mehmet Ali Altuncu, Taner Guven, Yasar Becerikli, Suhap Sahin, International Journal of Information and Electronics Engineering, , , (2015)
Laboratuar Web Sitesi
-
246) "The Performance Comparison of PD Controller and Fuzzy Logic Controller for the Aircraft Height Control, Uçak Yükseklik Kontrolünde PD Kontrolör ve Bulanık Mantık Kontrolör Performans Karşılaştırması", Karakoç Hüseyin, Erin Kenan, Çağıran Recep, Subaşı Ahmet, Kuncan Melih, Kaplan Kaplan, Ertunç H.Metin, Otomati̇k Kontrol Ulusal Toplantısı, , 1020-1026, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
247) "PID and Fuzzy Logic Approach to Vehicle Suspension System Control, Araç Süspansiyon Sistemi Kontrolüne PID ve Bulanık Mantık Yaklaşımları", Doğan Hasan, Kaplan Kaplan, Kuncan Melih, Ertunç H.Metin, Otomati̇k Kontrol Ulusal Toplantısı, , 699-704, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
248) "Real Time PI Implementation on Liquid Level Control by means of PLC, PI Denetleyici İle Sıvı Seviye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle Gerçeklenmesi", Erol Fatih, Emren Mehmet, Öztürk Sıtkı, Kuncan Melih, Otomati̇k Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , 506-511, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
249) "Object Discrimination and Sorting with Image Processing on 3-Axis Robot Mechanism, Görüntü İşleme İle 3 Eksenli Robot Mekanizması Üzerinde Nesne Ayırt Edilmesi ve Sıralanması", Çubukçu Aykut, Kuncan Melih, İmren Mehmet, Erol Fatih, Ertunç H.Metin, Öztürk Sıtkı, Kaplan Kaplan , Otomati̇k Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2015, , 637-641, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
250) "The effect of bearings faults to coefficients obtained by using wavelet transform, THE EFFECT OF BEARINGS FAULTS TO COEFFICIENTS OBTAINED BY USING WAVELET TRANSFORM", Bayram Samet, Kaplan Kaplan, Kuncan Melih, Ertunç H.Metin, IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications, SIU 2014, , 991-994, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
251) "Prediction of bearing fault size by using model of adaptive neuro-fuzzy inference system, PREDICTION OF BEARING FAULT SIZE BY USING MODEL OF ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM", Kaplan Kaplan, Kuncan Melih, Ertunç H.Metin, IEEE 23nd signal processing and communications applications conference (SIU 2015), , 1822-1825, (2015)
Laboratuar Web Sitesi
252) "PROSES KONTROL EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI", Evrim Afşar, H. Metin Ertunç, Cüneyt Oysu, TOK 2014 Bildiri Kitabı, , 874-881, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
253) "Güneş Panelleri için Yüksek Verimli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi(MPPT) Tasarımı", Yalçın Erdoğan, Taner Dinçler, Melih Kuncan, H. Metin Ertunç, TOK 2014 Bildiri Kitabı, , 1055-1060, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
254) "YAY ÇELİĞİNE UYGULANAN FARKLI PEENING İŞLEMLERİNİN ve BİLYE BOYUTUNUN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ", Yasemin YILDIRAN, Egemen AVCU, Şebnem ÖLMEZ, İlker DEMİR, Ahmet Turan GÜVEN, Tamer SINMAZÇELİK, !5 th İnternational Materials Symposium Proceeding, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
255) "AŞINDIRICI PARTİKÜL ÖZELLİKLERİNİN Ti6Al4V ALAŞIMININ EROZİF AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİ", Harun Arda BALYALI, Hürol KOÇOĞLU, Eser HARBELİOĞLU, Yasemin YILDIRAN, Egemen AVCU, Tamer SINMAZÇELİK, 15 th International Materials Symposium Proceedings, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
256) "Investigation of Surface Properties of Shot Peened Ti6Al4V Alloy", Yasemin YILDIRAN, Egemen AVCU, Tamer SINMAZÇELİK, 4. International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Proceedings, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
257) "Investigation of Volume Loss and Surface Roughness of Ti6Al4V Alloy in Grit Blasting Process by Using Taguchi Method", Egemen AVCU, Yasemin YILDIRAN, Burcu ÖZCAN, Tamer SINMAZÇELİK, 4. International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Proceedings, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
258) "Classification of archaeologic ceramics analysed by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)", M. A. Sınmaz, B. Genc Oztoprak, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, F. Tulek, A. Demir, Balkan Physics Letters, 22, 221003, 24-35, , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
259) "SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOR OF INCONEL 718 SUPER ALLOYS UNDER ELEVATED TEMPERATURES", Berk Bircan, Sinan Fidan, Hüseyin Çimenoğlu, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), , 148, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
260) "PROCESS OPTIMIZATION OF PPS BY USING TAGUCHI METHOD FOR EROSIVE BEHAVIOR: MICROCOMPOUNDING AND INJECTION MOLDING", Sinan Fidan, Onur Çoban, M. Özgür Bora, Burcu Özcan, Tamer Sınmazçelik, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), , 188, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
261) "ROUGHNESS CHARACTERIZATION OF CARBON FIBER REINFORCED EPOXY COMPOSITES AFTER SOLID PARTICLE EROSION WITH VOLCANIC ASH AT ELEVATED TEMPERATURES", Sinan Fidan, Serhat Hakan, M. Özgür Bora, Onur Çoban, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), , 189, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
262) "RULMAN HATALARININ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ YÖNTEMİ KULLANARAK ELDE EDİLEN KATSAYILARA ETKİSİ", Samet Bayram , Kaplan Kaplan , Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, IEEE Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU 2014, Trabzon, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
263) "Feature Extraction of Ball Bearings in Time-Space and Estimation of Fault Size with Method of ANN ", K.Kaplan, S.Bayram, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Proceedings of the 16th Mechatronika 2014, December 3-5,2014, Brno,Czech Republic, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
264) "Sol-jel yöntemiyle bor-alümina destek malzemesinin hazırlanması", Yeşim TEKE, Orhan ÖZCAN, Murat Efgan KİBAR, Cansu SEÇKİN, Esra Yönel GÜMRÜK, Ayşe Nilgün AKIN, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
265) "Development of a hydroprocessing catalyst containing Boron and Nano-boron compounds", Esra Yönel GÜMRÜK, Meriç BERKER, Orhan ÖZCAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, Nanotech Advanced Materials & Applications, Washington DC., USA, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
266) "One-pot sol-gel synthesis of cobalt-molybdenum-alumina catalysts", Orhan ÖZCAN, Ayşe Nilgün AKIN, 5th National Catalysis Congress, Adana, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
267) "Preparation of Ni/MgAl Hydrotalcite Catalysts for Steam Reforming of Glycerol", Merve DOĞAN, Dilara İz YÜKSEL, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, 5th National Catalysis Congress NCC-5, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
268) "Atık Bitkisel Yağlardan Biyodizel Üretiminde Hidrotalsit Katalizörlerin Geliştirilmesi", Gizem Nur TEKİN, Büşra KAYA, E. Emel ÇAKIRCA, Ayşe Nilgün AKIN, 11.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi-UKMK, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
269) "Esterification of Glycerin by Catalytic Membrane", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, 5.ULUSAL KATALİZ KONGRESİ, , 288-289, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
270) "Recovery of Acetic Acid by Innovative Process: Pervaporation Membrane Reactor", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioglu, 2 nd International Conference on Recycling and Reuse 2014, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
271) "BIOADDITIVE SYNTHESIS FROM GLYCEROL BY ESTERIFICATION USING CATALYTIC CHITOSAN MEMBRANE", Derya ÜNLÜ, Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU, 13th International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE-2014), , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
272) "Composite and blend membranes for Direct Methanol Fuel Cells (DMFC): Effects on proton conductivity and methanol permeability", Gültekin Akay, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, Derya Ünlü, 13th International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE 2014), , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
273) "Kitosan/Sülfosüksinik Asitten Oluşan Katalitik Membran ile Gliserolün Esterleşme Reaksiyonunun İncelenmesi", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioglu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
274) "Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütleden Biyoetanol Üretiminin İncelenmesi", Derya ÜNLÜ, Nilüfer Durmaz HİLMİOĞLU, INTERNATIONAL ENERGY AND SECURITY CONGRESS, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
275) "CATALYTIC MEMBRANE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION FOR PRODUCTION OF FUEL BIOADDITIVE", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, Turkish - German Conference on Energy Technologie, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
276) "Green Solvent Sythesıs From Bıomass Based Source By Bıocatalytıc Membrane Reactor", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE-2014), , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
277) "Bıoethanol Productıon From Molasses By Pervaporatıon Membrane Bıoreactor", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE-2014), , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
278) "Seawater Desalination by Pervaporation Using Composite Cellulose Based Membrane", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International Recycling and Reuse Conference, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
279) "Green Process Design and Operation for Ester Synthesis", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu,, 2nd Internatıonal Symposıum On Innovatıve Technologıes In Engıneerıng And Scıence, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
280) "Enzim tutuklu aljinat membran üretimi ve ester sentezi", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, Onbirinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
281) "Esterleşme reaksiyonu için Fe2(SO4)3 katkılı kompozit katalitik membran geliştirilmesi", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, 5. Ulusal Kataliz Kongresi , , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
282) "Novel tyrosine-containing inorganic–organic hybrid adsorbent in removal of heavy metal ions", Kayan Asgar, Arican Mehmet Onur, Boz, Yasemin, Ay Umit and Karayünlü Bozbaş Seda, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2, 935-942, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
283) "Topraklarda PCB ve PAH’ların ncelenmesi: Alikahya Bölgesi", Çetindamar D., Veli S., Öztürk T., Arslanbas D., Kılavuz S.A., Dogruparmak S.Ç., Dogan E.C., Politeknik Dergisi, 17, 127-133, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
284) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası Kurtarma Projesi I: Demir Çağı / Salvage Project of the Construction Area of the Ilısu Dam I: The Iron Age", A. Tuba Ökse, Nihat Erdoğan, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Adem Öncü, Adem Yücel, Aziz Ayhan Bayraktar, Başar Yücel, Hüsniye Levent, Hamit Akan, Yücel Erdaş, Murat Eroğlu, Ahmet Güneş, Yeliz Tan Atay, Sibel Torpil, Zerrin Hamioğlu Güneş, Vildan Gürdil Öncü, Mehmet Turan, Serhat Altun (Bölüm Yazarları), Monografik Yayın, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
285) "Salat Tepe and its Vicinity in the Middle Bronze Age: Stratigraphical Sequence and Ceramic", A. Tuba Ökse, The Archaeology of Political Space: The Upper Mesopotamian Piedmont in the Second Millennium BCE, , 151-168, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
286) "Mekan ve İşlev Analizine bir Örnek: Salat Tepe Tunç Çağı Yerleşimi", A. Tuba Ökse, Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi. Tematik Arkeoloji Serisi 1, 1, 239-256, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
287) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2012 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Tatsundo Koizumi, Nevin Soyukaya, XXXV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 113-124, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
288) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2012 Kazıları", A. Tuba Ökse, Harun Taşkıran, Metin Kartal, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Nihat Erdoğan, XXXV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 102-112, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
289) "Demir Çağında Salat Tepe", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, SCRIPTA: Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar. Veli Sevin’e Armağan / Essays in Honour of Veli Sevin. A Life Immersed in Archaeology, , 233-255, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
290) "Salat Tepe Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş , Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları, , 97-109, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
291) "Ilısu Baraj Gövdesi İnşaat Alanı Kurtarma Kazıları", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş , Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları, , 111-135, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
292) "2012 Yılı Osmaniye Arkeolojik Yüzey Araştırmaları", Füsun TÜLEK, 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1, 304- 312, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
293) "Interaction of the Deli Halil Settlement with the Settlements in Issos Plain", Füsun TÜLEK, The Proceedings Of The International Symposium on The Proceedings Of The International Symposium On the Archeology Of Hatay And Its Vicinity Through The Ages 21- 24 May 2013 Antakya. , , 191- 209, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
294) "Classification Of Archaeologic Ceramics Analysed By Laser Induced Breakdown Spectroscopy (Libs) ", Sınmaz, M. A., B. Genç Öztoprak, E. Akman, M. Güneş, E. Kacar, F. Tülek, A Demir, Balkan Physics Letters, 22, 24- 35, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
295) "The Eastern Marmara Region In Antiquity: A Transit Region Between Europeand Asia", Ayşe Çalık Ross, EAA (European Association of Archaeologists) 20. Annual Meeting , , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
296) "Monitoring the Eastern Marmara Region from the Air: The First Aerial Archaeology School in Turkey", Ayşe Çalık Ross, EAA (European Association of Archaeologists) 20. Annual Meeting, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
297) "Antik Dönemde Astakos, Nikomedia ve Herakleia Pontika Kentleri Arasındaki İlişkilere Dair Bazı Düşünceler", Ali Bora, ”, İnsan, Kimlik, Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
298) "A Study on the Relationship Between Anatolia and Southeastern Europe in Second Half of the First Millenium Some Examples from Bithynian Tumuli", Ali Bora, 20th European Association of Archaeologists EAA 10-14 September , , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
299) "Nikomedia ve Territoryumu Buluntuları Işığında Batı Karadeniz Roma Dönemi Pişirme Kapları", Emre Ekin, İnsan- Kimlik- Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu , , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
300) "Kandıra Örnekleri Işığında Batı Karadeniz Bizans Dönemi Mimari Eserlerinin Genel Bir Değerlendirmesi", Onur Girgin, İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
301) "Bithynia ve Pontus’ta İki Önemli Komutan: Hannibal ve VI. Mithridates", Sıtkı Serkan Güzel, İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
302) "Nicomedia as a Commercial Centre: The Evidence of Late Roman Pottery Imports”,", Emre Ekin, European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
303) "In Search of Hannibal: Libyssa in Bithynia", Sıtkı Serkan Güzel, European Association of Archaeologists (Poster Bildiri), , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
304) "Prehistoric Pottery of Osmaniye Province in East Cilicia: A Holistic Approach", Füsun TÜLEK, Birgül ÖĞÜT, Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw, 2, 765- 774, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
305) "The Effect of Heat Treatment on Tribological Properties of High Speed Steels", Enbiya Türedi, Ersoy Erişir, Oğuz Gürkan Bilir, Book of Extendend Abstracts, VI th International Metallurgical Congress (Metalurgy, Materials, Environmental, MME), (2014)., , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
306) "Vertical fracture resistance of retreated teeth using different instrumentataion techniques", Helvacıoğlu Yiğit D., Yılmaz A., Sarıdağ S., Avcu E., Yıldıran Yasemin, 18th World Congress on Dental Traumatology, Istanbul, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
307) "Optimization of volume loss and surface roughness of Ti6Al4V alloy in grit blasting process by using Taguch Analysis", Avcu E., Yıldıran Y., Özcan B., Sınmazçelik T., 4th International Advances in Applied Physics and Material Science Congress APMAS, Antalya, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
308) "Investigation of the effects of erosion test parameters on the particle impingement velocity by using CFD analysis", Önen B., Yıldıran Y., Avcu E., Çınar A., 4th International Advances in Applied Physics and Material Science Congress APMAS, Antalya, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
309) "Optimization of surface properties of shot peened Ti6Al4V alloy", Yıldıran Y., Avcu E., Sınmazçelik T., 4th International Advances in Applied Physics and Material Science Congress APMAS, Antalya, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
310) "Effect of particle impact angle, erodent particle size and acceleration pressure on the solid particle erosion behavior of 3003 aluminum alloy", Yıldıran Y., Avcu E., Şahin A. E., Fidan S., Yetiştiren H., Sınmazçelik T., 3rd International Advances in Applied Physics and Material Science Congress APMAS, Antalya, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
311) "The effects of erodent particle properties on the erosion behaviour of Ti6Al4V alloy", H. A. Balyali, H. Koçoğlu, E. Harbelioğlu, Y. Yildiran, E. Avcu, T. Sınmazçelik, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Denizli, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
312) "The effects of shot peening methods and shot size on the surface roughness of spring steel", Y. Yildiran, E. Avcu, Ş. Ölmez, İ. Demir. A. T. Güven, T. Sınmazçelik, 15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Denizli, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
313) "Delamination maps of glass fiber reinforced polyester composites after low velocity impact testing", S. Fidan, E. Avcu, Y. Yıldıran, A. E. Şahin, T. Sınmazçelik, II. National Composite Symposium, İzmir, Turkey, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
314) "The Effect of pH on Cross-Binding of Lipases with Glutaraldehyde", Boran K., Aşıcı,M., Kutluk T., Kapucu N, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 1, 51, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
315) "Effects of catalyst loading and reusability on transesterfication of waste sunflower oil using immobilized lipase Thermomyces Lanuginosa,", Kutluk, T, Kutluk, B.G., Kapucu, N., , Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, , 931, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
316) "Survey of Buffer Solution and pH Effect on Immobilization of Lipozyme TL 100L on Celite", Kutluk, B.G., Akbin, H.M., Kutluk, T., Kapucu, N., Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, , , 927, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
317) "AutoTest: Automation to Test Tabular Data Quality"", Süleyman Eken, Ahmet Sayar, Kürşat Topçuoğlu, International Journal of Computer and Electrical Engineering, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
318) ""Designing a Web Based Smart Bus Stop System", Süleyman Eken, Ahmet Sayar, Selcuk University Journal of the Engineering Science and Technology, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
319) "Understanding and Solving Turkish Arithmetic Problems via XML Keywords", Süleyman EKEN, Ekin EKİNCİ, Ahmet SAYAR, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
320) "Tiling of Satellite Images to Capture an Island Object", Communications in Computer and Information Science, Springer, Ahmet Sayar, Süleyman Eken, Ümit Mert, , , (2014)
Laboratuar Web Sitesi
-
321) "Feature Extraction of Ball Bearings in Time-Space and Estimation of Fault Size with Method of ANN", Kaplan Kaplan, Bayram Samet, Kuncan Melih, Ertunç H.Metin, Proceedings of the 16th Mechatronika, 2014, , 295-300, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
322) "Feature extraction of ball bearings in time-space and estimation of fault size with method of ANN", Kaplan Kaplan, Bayram Samet, Kuncan Melih, Ertunç H.Metin, In: Proceedings of the 16th mechatronica, 2014, , 295-300, (2014)
Laboratuar Web Sitesi
323) "Microstructural characterization of wear of Arc-PVD Ti and Ti6Al4V coated austenitic stainless steels in Ringer’s solution", III. International Conference of Engineering Against Fracture, E. Erişir, E. Suadiye, S. Gümüş, , 421-427, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
324) "Östenitik paslanmaz çelik üzerinde Ark-PVD ile oluşturulan Ti ve Ti6Al4V metalik katmanlarda aşınmanın mikroyapısal karakterizasyonu", E. Erişir, E. Suadiye, S. Gümüş, XXI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Özet Kitabı, , SM9, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
325) "Investigations on wear of PVD coated punches for sheet steel blanking", E. Erişir, M. Çöl, D. Kır, III. International Conference of Engineering Against Fracture, , 428-434, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
326) "Ark-PVD ile oluşturulan TiAlN ve AlCrN kaplamalı soğuk iş takım çeliğinde kalıpta sac kesme işleminde oluşan aşınmanın mikroyapısal karakterizasyonu", E. Erişir, M. Çöl, D. Kır, M. Zeren, XXI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Özet Kitabı, , SM2, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
327) "Development of Rope Climbing Robot Manipulator with Caterpillar", F.Köse, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Proceedings of the 18th International Conference, Mechanika 2013., ISSN 1822-2951, 132-135, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
328) "Üç Eksenli Mini Cnc Freze Tezgâhı Tasarımı ve İmalatı", M.Demir, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 1231-1235, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
329) "Bilyeli Rulmanlarda Zaman Uzayında İstatistiksel Öznitelik Çıkarımı ve Yapay Sinir Ağları Metodu ile Hata Boyutunun Kestirimi", S.Bayram, K.Kaplan, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 986-991, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
330) "Kamera Yardımı İle Ayırt Edilen ve Tanımlanan Cisimlerin 3 Eksenli Robot Mekanizması İle Taşınması", E.Horoz, H.F.Öten, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013., , 1236-1240, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
331) "Özel Şifreli, Telefon Uyarımlı ve Android Uygulamalı Araç Güvenlik Sistemi", E.Ağyol, M.Kuncan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 1205-1210, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
332) "PID ve Bulanık Mantık ile DC Motorun Gerçek Zamanda STM32F407 Tabanlı Hız Kontrolü", F.Köse, K.Kaplan, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, , 1178-1183, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
333) "ÖZEL ŞİFRELİ, TELEFON UYARIMLI VE ANDROİD UYGULAMALI ARAÇ GÜVENLİK SİSTEMİ", Erdal AĞYOL, Melih KUNCAN, H. Metin ERTUNÇ, 8.Mekatronik Tasarım ve Modelleme Kongresi- MDM2013 20 Eylül 2013, Ankara, Türkiye, , 11-20, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
334) "Analysis of the semileptonic transition of heavy ΞQ baryon to Ξ baryon in Light Cone QCD Sum Rules", Y. Saraca, K. Azizi, H. Sundu, Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) , 245, 164–167, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
335) "Properties of D∗ 2(2460) tensor meson and semileptonic transition of B → D∗ 2(2460)ν", H. Sundu, K. Azizi, S. Sahin, Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) , 245 , 243–246, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
336) "Flexural and erosive properties of aviation composites", Mustafa Özgür Bora, Onur Çoban, Sinan Fidan, Egemen Avcu, Tamer Sınmazçelik, Society of Plastics Engineers (SPE) - Plastics Research Online, 10.2417/spepro.005061, , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
337) "Genetic variation in critically endangered plant Amsonia orientalis Decne.", Özlem Aksoy, Tuba Erbulucu, Fazıl Özen, Asuman Deveci, J. Bio. & Env. Sci., 3 (1), 44-53, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
338) "Influence of Medium Composition on in vitro Propagation of Amsonia orientalis Decne.", Arda Acemi, Ruhiye Kıran, Fazıl Özen, Sinem Balcı, Sibel Baydemir, Çağla İlmaz, Journal of Anatolian Natural Sciences, 4(2), 1-6, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
339) "Yenilenebilir Enerji Kaynağı olarak Algler", Gizem Nur TEKİN, Ayşe Nilgün AKIN, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim, Kocaeli, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
340) "Kimyasal Silahların Kimyası ve Üretim Teknolojileri", Gizem Nur TEKİN, Merve DOĞAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim, Kocaeli, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
341) "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Hidrojen Eldesi", Merve DOĞAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim, Kocaeli, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
342) "Günümüzde Kitle İmha Silahlarının Yayılması, Güvenliği ve Korunma Yöntemleri", Gizem Nur TEKİN, Merve DOĞAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim, Kocaeli, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
343) "Günümüzde Kimyasal Silahların Sınıflandırılması ve Korunma Yöntemleri", Gizem Nur TEKİN, Merve DOĞAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim, Kocaeli, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
344) "Dünyada Fosil Kökenli Kaynakların Rezervleri ve Geleceği", Merve DOĞAN, Gizem Nur TEKİN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, Uluslararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim, Kocaeli, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
345) "Atık Bitkisel Yağlardan Heterojen Katalizörler İle Biyodizel Üretiminin İncelenmesi", Büşra KAYA, Ayşe Nilgün AKIN , 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs, Ankara, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
346) "Gliserinden Fotokatalitik Yöntemle Hidrojen Üretimi", Gözde TİRYAKİ, Ayşe Nilgün AKIN, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs, Ankara, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
347) "Gliserinden Katalitik Buhar Reformlama ile Hidrojen Eldesi", Merve DOĞAN, Ayşe Nilgün AKIN, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs, Ankara, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
348) "Alg Yağından Heterojen Katalizör ile Biyodizel Üretimi", Gizem Nur TEKİN, Emel ÇAKIRCA, Oğuzhan İLGEN, Ayşe Nilgün AKIN, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs , Ankara, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
349) "Preparation of mesoporous γ-alumina by sol-gel method", Orhan ÖZCAN, Ayşe Nilgün AKIN, 11th European Congress on Catalysis, Lyon, France, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
350) "Preparation and characterization of Co-Mo/Al2O3 catalysts prepared by sol-gel method for catalytic hydrotreatment reaction of algae-oil", Orhan ÖZCAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, Recent Advances and New Trends in Catalysis, Pallanza VB, Italy, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
351) "Renewable hydrogen generation by steam reforming of glycerol over nickel catalysts", Öykü PARLAR, Meltem KARAMAN, Ayşe Nilgün AKIN, XIth European Congress on Catalysis, EuropaCat-XΙ, Lyon - France, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
352) "CaMgAl Mixed Oxides Derived from Hydrotalcite-Like Compounds for Transesterification of Algae Oil with Methanol", E. Emel ÇAKIRCA, Ayşe Nilgün AKIN, XIth European Congress on Catalysis, EuropaCat-XΙ, Lyon - France, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
353) " Industrial Wastewater Treatment With Membrane Process", Derya Unlu, Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (Istanbul3WCongress 2013), , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
354) "Preparation of Hydrophilic Membrane from Biodegradable Polymer Chitosan and Determination of Interaction Parameters", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, 1st International Symposium on Plastic and Rubber Technologies and Exhibition, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
355) "HIGH PURITY RECOVERY OF WATER AND ORGANIC COMPOUNDS FROM INDUSTRIAL WASTE WATER", Filiz Uğur Nigiz, Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (Istanbul3WCongress 2013), , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
356) "Purification of Fuel Bioethanol by Pervaporation", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, The international Conference on Environmental Science and Technology, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
357) "Application Of Catalytic Membrane", Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, XIth European Congress on Catalysis EuropaCat, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
358) "Acetic acid removal from wastewater by reactive membrane", Derya Ünlü, Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, , , International conference on application of nanotechnology in membranes for water treatment, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
359) "Efficient removal of organic pollutants from wastewater by pervaporation", Filiz Uğur Nigiz, Derya Ünlü, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International conference on application of nanotechnology in membranes for water treatment, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
360) "Hydrophobic Nonporous Membrane Preparation and Pervaporation Application", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioğlu, 1. Uluslararası Plastik & Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
361) "Desalination via Innovative Membrane Process", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
362) "Zeolite filled polyvinylalcohol membrane preparation and alcohol dehydration by pervaporation", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International Porous Powder and Materials Symposium and Exhibition, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
363) "Composite Membrane Synthesis for pervaporation membrane bioreactor", Filiz Uğur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, International Porous Powder and Materials Symposium and Exhibition, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
364) "Bioethanol Production by Pervaporation Membrane Reactor", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, The international Conference on Environmental Science and Technology,, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
365) "Stromal Stem Cells from Parathyroid Glands of Patients With Secondary Hyperparathyroidism Demonstrate Higher Telomerase Activity and Osteogenic Differentiation Ability than Normal Bone Marrow Derived Stromal Stem Cells", “Karaöz E”, “Arıkan S”, “Aksoy A”, “Ünal ZS”, “Adaş M”, “Adaş G”, “Duruksu G”, British Journal of Medicine and Medical Research, 3:3, 654-680, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
366) "Purification of Fuel Bioethanol by Pervaporation", Derya ÜNLÜ, Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU, Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, , 760-767, 2013", , , , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
367) "Mesopotamian Chalcolithic Cultures in the Upper Tigris Region: A Case Study on Salat Tepe and its Environment", A Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, SOMA 2010. Proceedings of the 14th Symposium on Mediterranean Archaeology, Taras Shevchenko National University of Kiev, , 133-146, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
368) "Transaction of Local People and the Assyrians in the Upper Tigris Region: New Evidence from the Excavations at Zeviya Tivilki (Kumru Tarlası)", Ahmet Görmüş, A Tuba Ökse, Erkan Atay, SOMA 2010. Proceedings of the 14th Symposium on Mediterranean Archaeology, Taras Shevchenko National University of Kiev, , 43-49, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
369) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2011 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Tatsundo Koizumi, Nevin Soyukaya, XXXIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 365-376, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
370) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2011 Kazıları", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Nihat Erdoğan, XXXIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 2, 25-34, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
371) "Ilısu Barajı İnşaat Sahasında Bulunan, Yeni Assur Dönemine Ait Demirden Üretilmiş Mezar Eşyaları", A. Tuba Ökse, III. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı: Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar. “Prof. Dr. Halet Çambel Onuruna” , , 117-125, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
372) "Salat Tepe 2005-2008 Kazıları / Salat Tepe 2005-2008 Excavations", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004-2008 Çalışmaları / The Ilısu Dam and HEP Project Excavations Season 2004-2008 , , 163-200, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
373) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası Yüzey Araştırması / Ilısu Dam Construction Area 2008 Survey", A. Tuba Ökse, Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004-2008 Çalışmaları / The Ilısu Dam and HEP Project Excavations Season 2004-2008 , , 457-460, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
374) "Terracotta Finds of the Deli Halil Ancient Settlement: Architectural Tiles and Anthropomorphic Pieces", Füsun TÜLEK, SOMA 2012. Identity and Connectivity Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012, 1, 261- 268, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
375) "2011 Yılı Osmaniye Arkeolojisi Çalışma Raporu", Füsun Tülek, 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 243- 254, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
376) "Cleveland Sanat Müzesi Jonah Heykelcikleri", Ayşe Çalık Ross, Onur Girgin, Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı, , , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
377) "The Statue Group of Herakles and Telephos from Seyitgazi in Phrygia", Ayşe Çalık Ross, Bulletin of the Institute of Classical Studies, 56, , (2013)
Laboratuar Web Sitesi
-
378) "Farklı Isıl İşlem Uygulamaları Sonrası AISI H11 Sıcak İş Takım Çeliğinin Kuru Sürtünme Aşınma Davranışının İncelenmesi", Gülşah Aktaş, Şeyda Polat, Şaban Hakan Atapek, Enbiya Türedi, 21. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi Özet Kitabı, , 206, (2013)
Laboratuar Web Sitesi
379) " Application of Pervaporation Catalytic Membrane Reactor for the Esterification Reaction", Derya Unlu, Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu,, 4 th National Catalysis Conference, , 195-196, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
380) "Investigation of the Esterification Reaction in the Presence of Catalytic Membrane as a Catalyst Using Pervaporation Membrane Reactor", Filiz Ugur Nigiz, Derya Unlu, Nilufer Durmaz Hilmioglu, 4 th National Catalysis Conference, , 193-194, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
381) "Pervaporation of ethanol/water mixtures by zeolite filled sodium alginate membrane", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, Conference and Exhibition Desalination for the Environment Clean Water and Energy, Barcelona, Spain,, 82, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
382) "Analyses of gDs*DK* and  gBs*BK*  vertices in QCD sum rules", Jale Yılmazkaya Süngü, Hayriye Sundu, Kazem Azizi, J. Phys. Conf. Ser., 347, 012035, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
383) "Decay constants of heavy vector mesons at finite temperature", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Gülşah Kaya, Arzu Türkan, J. Phys.: Conf. Ser., 347, 012034, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
384) "Spectral densities for different currents at finite temperature", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Gülşah Kaya, Nurcan Akşit, J. Phys.: Conf. , , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
385) "Improved sum rules for light mesons and thermal hadronic threshold", Elşen Veli Veliev, Arzu Türkan, Nurcan Akşit, J. Phys.: Conf. Ser., 348, 012015, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
386) "gDsDK0* and gBsBK0* coupling constants in QCD sum rules", Sinem Şahin, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, J. Phys.: Conf. Ser., 348, 012011, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
387) "Analysis of Ds*DK1 (Bs*BK1) vertices within QCD sum rules", Neşe Yinelek, Kazem Azizi, Jale Yılmazkaya Süngü, Hayriye Sundu, J. Phys.: Conf. Ser., 348, 012010, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
388) "İpe Tırmanan Robot Tırtıl", Fatih Köse, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, Muharrem Yılmaz, Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı 25-27 Mayıs 2012, ÇANKIRI - ILGAZ, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
389) "Mesons spectral functions at finite temperature", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Gülşah Kaya, Nurcan Akşit, J. Phys.: Conf. Ser., 348, 012016, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
390) "BENZiNDEKi KÜKÜRT iÇERiĞiNiN DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİN BİR PROSES: PERVAPORASYON", Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, 12 th International combustion Symposium, 208-213, , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
391) "ETKİN VE TEMİZ YANMA SAĞLAYAN BİYOETANOLÜN PERVAPORASYON İLE EKONOMİK OLARAK SAFLAŞTIRILMASI", Derya Ünlü, Nihat Yanıkören, Filiz Uğur, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, 12 th International combustion Symposium, , 214-218, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
392) "CLEAN TECHNOLOGY FOR VOC REMOVAL FROM WASTEWATER", Filiz UGUR NIGIZ, Nilufer DURMAZ HILMIOGLU, Global Conference on Global Warming (GCGW-2012), poster tam metin, 576-581, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
393) "NOVEL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROCESS FOR REDUCING THE SULFUR LEVEL IN FUEL:", Filiz UGUR NIGIZ, Nilufer DURMAZ HILMIOGLU, Global Conference on Global Warming (GCGW-2012), poster tam emtin, 582-587, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
394) "Led Teknolojileri", Canan Perdahçı, Uğur Hanlı, Semih Karaca, Led and Lighting, 3, , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
395) "PID ve Bulanık Mantık il DC Motorun Gerçek Zamanda DSPIC Tabanlı Konum Kontrolü", Gökhan Taşçı, Gürkan Küçükyıldız, H.Metin Ertunç, Hasan Ocak, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
396) "Farklı Rulman Hatalarından Elde Edilen Titreşim Sinyalleri Üzerindeki Radyal Yüklerin Etkisi", Kaplan Kaplan, Samet Bayram, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
397) "3 EKSENLİ ROBOT MEKANİZMASINA MONTE EDİLMİŞ BİR KAMERA VASITASIYLA FARKLI ROTASYON VE BOYUTLARDAKİ GEOMETRİK CİSİMLERİN TANIMLANARAK VAKUM TUTUCU İLE AYRILMASI", Ahmet Bakır, Ö.Faruk Güney, Melih Kuncan, H.Metin Ertunç, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi 2012 Ulusal Toplantısı, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
398) "Lazerle Implant Yüzeylerin Modifikasyonu", T. İkier, E. Kaçar, E. Akman, B. Genç Öztoprak, A. Demir, G. Akpınar, M. Kasap, D. Ural, J. Lee, M. Martinez Miro, L. Karin, C. Aktas, H.- Abdul-Khaliq, M. Veith , Izmir Genç Fizikçiler Kongresi,özet kitapçığı,İzmir,Türkiye, , 6, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
399) " Implant Surface Modification by Laser", T. Ikier, E. Kacar, E. Akman, B. Genc Oztoprak, A. Demir, G. Akpinar, M. Kasap, D. Ural, J. Lee, M. Martinez Miro, L. Karin, C. Aktas, H.- Abdul-Khaliq, M. Veith , 8. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı özet kitapçığı,Ankara,Türkiye, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
400) "Production of Co, Ni and Ti nanoparticles in liquid environment using femtosecond laser", E. Akman, B. Genc Oztoprak, M. Gunes, E. Kacar, O.C. Aktas, A. Demir, 2nd Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids,ANGEL 2012,Taormina-Italy , , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
401) "A Study on Wear of AlCrN PVD Coated Punches for Sheet Steel Blanking", M. Çöl, D. Kır, E. Erişir,, IISS 2012, International Iron & Steel Symposium, IISS 2012, International Iron & Steel Symposium, Karabük-Turkey, , 626-631, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
402) "Farklı PVD Kaplamaların Kesici Kalıp Aşınmalarına Etkisi", M. Çöl, E. Erişir, D. Kır, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
403) "Ark PVD ile Oluşturulan Ti ve Ti6AlV4 Katmanlarının Tribokorozyon Davranışının Mikroyapısal Karakterizasyonu", E. Erişir, E. Suadiye, S. Gümüş, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
404) "Beta Titanyum Alaşımlarının Tribokorozyon Davranışı ve Mikroyapısal Karakterizasyonu", E. Erişir, E. Ünel, E. Suadiye, S. Gümüş, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
405) "La-Ce-Mn Perovskit tipi Katalizörlerinin Alev Sprey Pirolizi ile Sentezlenmesi ve Metanın Katalitik Yanmasında Aktifliğinin İncelenmesi", Sibel Coşkuner, Nesrin E. Machin, Özgür Duygulu, Nagehan Şen, UKMK 10, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
406) "ALEV SPREY PİROLİZ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN NANO La-Mn ve La-Co PEROVSKİT TİPİ KATALİZÖRLERİN METANIN KATALİTİK YANMASINDA ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Sibel COŞKUNER, Nesrin E. MACHIN, Özgür DUYGULU, KOU Yanma Sempozyumu 2012, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
407) "Modeling and thermal analysis of solidification in a low alloyed steel ", Ş. H. Atapek, E. Erişir, S. Gümüş, XXI. International Conference on Metallurgy and Materials, Proceedings, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
408) "AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Tİ6AL4V ALAŞIMININ KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİ", Alp Eren Şahin, Yasemin Yıldıran, Sinan Fidan, Egemen Avcu, Tamer Sınmazçelik, IV. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, UHUK-2012-091, 1-13, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
409) "AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SULFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ", Yasemin Yıldıran, Alp Eren Şahin, Egemen Avcu, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik, IV. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, UHUK-2012-092, 1-18, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
410) "Development of an efficient callus production protocol for Amsonia orientalis: A critically endangered medicinal plant", Arda Acemi, Fazıl Özen, Ruhiye Kıran , EurAsian Journal of BioSciences, 6, 105-112 , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
411) "Üçüncü Nesil Biyoyakıtlar", Ayşe Nilgün AKIN, 3.İleri Teknolojiler Çalıştayı, İTÇ 2012, İstanbul, 4-6 ekim, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
412) "Üçüncü Nesil Biyoyakıt Üretiminde Kullanılacak Nanokatalizörlerin Sol-Jel Yöntemi ile Sentezi", Murat Efgan KİBAR, Orhan ÖZCAN, Ayşe Nilgün AKIN, 3.İleri Teknolojiler Çalıştayı, İTÇ 2012, İstanbul, 4-6 ekim, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
413) "Alglerden Yakıt Üretim Teknolojileri", Orhan ÖZCAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, 3.İleri Teknolojiler Çalıştayı, İTÇ 2012, İstanbul, 4-6 ekim, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
414) "Recovery of Sodium Metaborate by CO2 : Effect of Calcination Temperature and Media", Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN, International Conference on Recycling and Reuse, R&R-2012, İstanbul-Turkey, June 4-6, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
415) "Atık Sudan Uçucu Organik Bileşen Toluenin Ekonomik Olarak Ayrılması: Pervaporasyon İle Arıtma"", Derya Ünlü, Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu,, 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
416) "Deniz Suyunun Etkin Bir Şekilde Saflaştırılmasında Enerji ve Çevre Dostu Teknoloji: Pervaporasyon", Filiz UĞUR NİGİZ, Derya ÜNLÜ, Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU, Su ve Çevre, , , 2012", , , , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
417) "Analysing an Administrative System based on the Case of Salat Tepe in the Upper Tigris Region during the Middle Bronze Age", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, ”, Looking North: The Socioeconomic Dynamics of the Northern Mesopotamian and Anatolian Regions During the Late Third and Early Second Millennium BC. (Ed., P. Pfalzner, N. Laneri and S. Valentini), , 129-136, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
418) "Ilısu Barajı Etki Alanında Kalan Salat Tepe Kazıları Işığında Yukarı Dicle Havzasının Orta Tunç Çağı", A. Tuba Ökse, Colloquium Anatolicum/Anadolu Sohbetleri XI, , 1-24, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
419) "Salat Tepe 2000-2010 Kazıları Sonuçları", A. Tuba Ökse, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 3, 3, 7-28, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
420) "Salat Tepe Stratigrafisine göre Yukarı Dicle Havzası Kronolojisi", A. Tuba Ökse, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi XVII, 17, 1-29, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
421) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2010 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Tatsundo Koizumi, Deniz Yaşin Meier, Nevin Soyukaya, XXXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 173-187, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
422) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2010 Kazıları", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Nihat Erdoğan, XXXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 189-204, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
423) "FOOTSTEPS OF THE ARAB-BYZANTINE ARMIES IN OSMANİYE PROVINCE, CILICIA", Füsun TÜLEK, Proceedings of the 7th ICAANE, London, 1, 149- 161, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
424) "Burnaz, Doğu Akdeniz’de Kayıp Bir Antik Liman", Füsun Tülek, Arkeoloji ve Sanat, 140, 175 - 192, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
425) "2010 Yılı Osmaniye Arkeolojik Araştırmaları", Füsun TÜLEK, 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı , 1, 491- 504, (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
426) "Sculptural Objects from The Kocakızlar Tumulus in Alpu (Eskisehir)", Ayşe Çalık Ross, Stratonikeia’dan Lagina’ya, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
427) "Nicomedia in the time of Augustus", Ayşe Çalık Ross, International Colloquium on the Romans at the Black Sea During the Time of Augustus , , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
428) "Augustus' Organisational Measures in Bithynia", Ali Bora, Aegyssus 2000, International Colloquium The Romans at the Black Sea During the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archeological and Numismatic Sources, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
429) "Early imperial ceramics from the Black Sea region of Anatolia", Emre Ekin, International Colloquium The Romans at the Black Sea During the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archeological and Numismatic Sources (Poster Bildiri), , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
430) "Religion and religious buildings of Nicomedia in the time of Augustus", Onur Girgin, International Colloquium The Romans at the Black Sea During the Time of Augustus. The Evidence of Literary, Archeological and Numismatic Sources, , , (2012)
Laboratuar Web Sitesi
-
431) "Led Technology", Canan Perdahci Uğur Hanlı Semih Karaca, SET 2011The 10th Internatıonal Conference On Sustainable Energy Technologies , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
432) "PCB Concentrations in Bottom Sediment Samples From Izmit Bay", Mine Terzi, Beyhan Pekey, and Halim Aytekin Ergül,, EGU General Assembly 2011, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
433) "Catalytic Combustion of Methane on Perovskite Catalysts", Nesrin E. Machin, E. Emel Çakırca, Ayten Ateş, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
434) "Alev Sprey Pirolizi Yöntemiyle Nano-katalizör Sentezi", N.E. Machin and E. E. Cakırca , 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
435) "Synthesis of LaMnO3 by Flame Spray Pyrolysis ", Nesrin E. Machin and Özgür Duygulu, 7. Ulusal Nanobilim Ve Nanoteknoloji Konferansı, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
436) "Catalytic Combustion of Methane as a Way to Reduce Emissions", Nesrin E. Machin, CAPAC II 2011, 2nd Conference on Air Pollution and Control, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
437) "Nano La1-xCexCoO3 Katalizörün HRTEM ile Incelenmesi", Özgür Duygulu, Nesrin E. Machin, J.Portillo, Edgar F. Rauch, Stavros Nicolopoulos, 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
438) "LaMnO3 Tipi Perovskitlerin SEM ve TEM ile İncelenmesi", Nesrin E. Machin, Özgür Duygulu, 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
439) "Seasonal variations of microplankton composition in İzmit Bay (Sea of Marmara)", Ahmet Küçük, Halim Aytekin Ergül, Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, 17(3), 216-222, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
440) "Pervaporasyon Membran Reaktörler ile Kimyasal Proseslerde Enerji Verimliliği", Filiz Uğur Nigiz, Evra Bayazıtlı, İnsaf Damla Türkmen, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, 4. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
441) "Efficient bioethanol dehydration process: Pervaporation", Filiz Ugur Nigiz, Nilufer Durmaz Hilmioglu, 10 th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
442) "TARIM ATIKLARINDAN ÜRETİLEN BİYOETANOLÜN SAFLAŞTIRILMASINDA ENERJİ EKONOMİSİ: PERVAPORASYON", Filiz Uğur NİGİZ, Derya ÜNLÜ, Nilüfer Durmaz HİLMİOĞLU, VI. YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Kayseri, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
443) "Sodyum alginat membranların hazırlanması ve pervaporasyon uygulaması", Filiz Uğur Nigiz, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, II. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
444) "RECONNAISSANCE REPORT _ VAN EARTHQUAKE of OCTOBER 2011 ozden_akpinar_atalay v2 (Ekim 2011 Van Depremi İnceleme Raporu)", Sevket OZDEN, Erkan AKPINAR, Hilal MEYDANLI ATALAY, , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
445) "VIBRATION ANALYSIS BASED LOCALIZED BEARING FAULT DIAGNOSIS UNDER DIFFERENT LOAD CONDITIONS", H.Metin Ertunç, Hasan Ocak, Muhammet Merdoğlu, Samet Bayram, Mesut Çavus, 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics ,Kocaeli, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
446) "Real Time DSP Based PID and State Feedback Control of a Brushed DC Motor", Ersin Yolacan, Serkan Aydin and H.Metin Ertunc, , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
447) "Lazerle Oluşturulan Plazmanın Sayısal Modellemesi", P. Demir, E. Kacar,Arif Demir, 13. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Toplantısı Bildiri Kitabı, Bilkent Üniversitesi, Turkiye , , 93, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
448) "Ti: Safir Lazeri Kullanılarak Altın Nanoparçacıkların Sıvı Ortamında Üretimi ve Parçalanması", E. Akman, B.Genc Oztoprak, M. Gunes, E. Kacar, O. Gundogdu, A.Demir, 13. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Toplantısı Bildiri Kitabı, Bilkent Üniversitesi, Turkiye , , 97, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
449) "Kalsiyumlu Dokuların Analizi için Lazerle Oluşturulan Plazma Spektroskopi Sistemi (LIBS) Geliştirme", B. Genc Oztoprak, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, A. Demir, 13. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Toplantısı Bildiri Kitabı, Bilkent Üniversitesi, Turkiye , , 95, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
450) "Numerical modeling of laser induced plasma formation", P. Demir, E. Kacar, A.Demir, 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Abstract Book , Izmir, Turkey , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
451) "Development of Time and Space Resolved LIBS Technique and Application in Medical Research", A. Demir, B. Genc Oztoprak, T. Gülecen, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, N. Mutlu, 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Abstract Book, Izmir, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
452) "Laser-Induced Breakdown Spectroscopy System Development for Analysis of Kidney Stones", B. Genc Oztoprak, T. Gülecen, E. Akman, M. Gunes, E. Kacar, N. Mutlu, A. Demir, 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Abstract Book, Izmir, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
453) "Application of LIBS on Automotive Coatings", T. Canel, B. Genc Oztoprak, E. Akman, M. Gunes, A. Demir, 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Abstract Book , Izmir, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
454) "Structuring of Titanium Surfaces for Biological Application", E. Kacar, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Kocaeli, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
455) "Productiion of Silver and Gold nano particles using ulstrashort pulse laser for medical application", E. Akman, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Kocaeli, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
456) "Modelling of Laser produced plasma media ", P. Demir, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Kocaeli, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
457) "Application of LIBS technique in Medical Research", B.Genc, 1KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Kocaeli, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
458) "Ultra thin film coating using PLD technique for Bio Application", M. Mutlu, , KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Kocaeli, Turkey , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
459) "Software development for LIBS system", M. Gunes, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Kocaeli, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
460) "Laser Modification of Surfaces", E. Kacar, New INDIGO Workshop on Nanomaterials in Medicine, Homburg, Germany, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
461) "Studies on Laser Material Interaction", E. Kacar, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Chungnam, Korea , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
462) "Numerical modeling of laser-material interaction", P. Demir, KORANET Workshop on Research for Life-Long Health, Chungnam, Korea , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
463) "Production and Size Reduction of Gold Nanoparticles Using Ultrafast Femtoseconds Laser", E. Akman, B. Genc Oztoprak, M. Gunes, E. Kacar, A. Demir, 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Istanbul, Turkey, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
464) "Effects of fillers on properties of TPEs", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy, TPE Magazine International, 3, 152-154, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
465) ""CAM KEÇE TAKVİYELİ POLİFENİLEN SÜLFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KATI PARTİKÜL EROZYON DAVRANIŞLARI: PARTİKÜL ÇARPMA AÇISININ VE HIZININ ETKİLERİ"", Egemen Avcu, Alperen Şahin, Sinan Fidan, Tamer Sınmazçelik , İsa Taşkıran, M. Özgür Bora, Onur Çoban, I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
466) ""Solid Particle Erosive Wear Behavior of Ductile, Semi-Ductile and Brittle Materials: Influence of Particle Impingement Angle and Velocity"", "Egemen Avcu","Sinan Fidan", "M. Ozgur Bora", "Onur Coban", "Tamer Sinmazcelik", "Isa Taskiran", AES-ATEMA’ 2011International Conference Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
467) ""SOLID PARTICLE EROSIVE WEAR BEHAVIOR OF GLASS MAT REINFORCED THERMOPLASTICS : INFLUENCE OF ERODENT PARTICLE SIZE, PARTICLE IMPINGEMENT ANGLE AND PRESSURE"", "Egemen AVCU","Sinan FİDAN","Mustafa Özgür BORA","Onur ÇOBAN","İsa TAŞKIRAN","Tamer SINMAZÇELİK", THEPLAC 2011, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
468) "Flexural Strengthening Of Timber Floor Girders", ÖZDEN Ş., ATALAY H. M., ERDOĞAN H., AKPINAR E., ERTAŞ O., TANIŞMAN M., Seismic Protection of Cultural Heritage, WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2, Antalya, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
469) "Bc meson at finite temperature", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Nurcan Akşit, Nucl. Phys. B Proc. Suppl., 00, 1-4, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
470) "The Thermal Properties of Pseudoscalar Heavy Quarkonium", Elşen Veli Veliev, Kazem Azizi, Hayriye Sundu, Nurcan Akşit, Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) , 219–220, 170–173, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
471) "Consolidation of atomized Al-SiC composite powders by hot pressing", Yamanoğlu, R., Karakulak, E., Zeren, M., 6th. International Powder Metallurgy Conference & Exhibition, , 375-381, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
472) "A Study on solidification characteristics of Al-SiC MMC powders atomised by PREP process", Yamanoğlu, R., Zeren, M., European Congress on Advanced Materials and Processes, France,, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
473) "Heavy Metal Concentrations in Bottom Sediments From İzmit Bay", Halim Aytekin Ergül, Aykan Karademir, Sayhan Topcuoğlu, EGU General Assembly, Vol. 13, EGU2011-11938, , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
474) "Assessment of the PCDD/F pollution in the bottom sediments in Izmit Bay, Turkey", Aykan Karademir, Bircan Telli, Seda Aslan, Halim Aytekin Ergül, EGU General Assembly, Vol. 13, EGU2011-10470, , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
475) "Bakırın geri dönüştürülerek kullanımı", Zeren, M., Yamanoğlu, R., Recycling, 14, 96-97, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
476) "Al-SiC MMK tozlarının sinterleme davranışının belirlenmesi", Yamanoğlu, R., Zeren, M., Metal Makina, , 250-253, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
477) "Sıcak preslenmiş Ti6Al4V alaşımı tozlarının mikroyapısal karakterizasyonu ve aşınma özellikleri", Bakır, H. H., Karakulak, E., Yamanoğlu, R., Zeren, M., Metal Dünyası, 220, 70-72, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
478) "Atomize Tozlarda Hızlı Katılaşma", Yamanoğlu, R., Karakulak, M., Zeren, M., Metal Dünyası, 227, 76-79, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
479) "A study on SEM investigations of atomized powders", Yamanoğlu, R., Zeren, M., European Congress on Advanced Materials and Processes, Montpellier, France, , 64, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
480) "A solidification modelling for a boron added steel: effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties", XVII. International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, Abstracts Book, Ş. H. Atapek, E. Erişir, Ş. Karagöz, , 238, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
481) "Düşük alaşımlı bir çelikte katılaşma modellemesi ve termal analiz uygulaması", Ş. H. Atapek, E. Erişir, S. Gümüş, V. Demir-Çelik Kongresi, Bildiriler Kitabı, , 105-110, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
482) "Effects of fillers on properties of TPEs", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy, TPE Magazine International, , 152-154, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
483) "Effects of fillers on properties of TPEs", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy,, TPE Magazine International, 152-154, , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
484) "Hidrojen Sülfürden Elektroliz Yöntemi İle Hidrojen Üretim Teknolojisinin İncelenmesi", Orhan ÖZCAN, Ramiz Gültekin AKAY, Ayşe Nilgün AKIN, 2.İleri Teknolojiler Çalıştayı, İTÇ 2011, İstanbul, 9Aralık, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
485) "Emerging Strategic Importance of H2S of Black Sea Among the Black Sea Neighbours Balkan Countries and Turkey", Ayşe Nilgün AKIN, P. BOLAT, Oktay ALNIAK, International Balkan Congress,Kocaeli, 28-29 nisan , Uluslararası Balkan Kongresi, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
486) "Aktif karbon destekli Co-B katalizörü ile sodyum borhidrürden hidrojen üretimi", Nurcan KÖYBAŞI, Emel ÖZDEMİR, Ayşe Nilgün AKIN, 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, UKMOK 2011, Çorum, 12-14 Mayıs, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
487) "Hidrojen Sülfürden Hidrojen Üretim Süreçleri", Orhan ÖZCAN, Muhammet ÇAKMAK, Ayşe Nilgün AKIN, 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, UKMOK 2011, Çorum, 12-14 Mayıs, , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
488) "Determination of organic and inorganic tin compounds in antifouling paints by molecular emission cavity analysis", Ümit AY,Emür HENDEN and Ali CELIK, Ozean Journal of Applied Sciences , 4(1), 105-113, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
489) "Salat Tepe 2002 Kazısı / 2002 Excavations at Salat Tepe", A. Tuba Ökse, A. Oğuz Alp, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları II - Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2002, II , 2, 757-819, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
490) "Salat Tepe Kalkolitik Dönem Yerleşimi", A. Tuba Ökse, ” Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri. Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar – Knowledge Production From the Black Sea to the Euphrates. Studies Presented in Honour of Önder Bilgi (Ed. Aliye Öztan ve Şevket Dönmez), , 269-298, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
491) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2009 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Deniz Yaşin Meier, Mehmet Arif Bilici, XXXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 270-282, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
492) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2009 Kazıları", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Harun Taşkıran, Nihat Erdoğan, XXXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 1, 258-269, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
493) "Osmaniye Arkeolojik Yüzey Araştırması 2009 Yılı Çalışması", Füsun Tülek, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı 24-28 Mayıs 2010 İstanbul, 1, 373-387, (2011)
Laboratuar Web Sitesi
494) "Archaeology in Turkey since the Ottoman Empire", Ayşe Çalık Ross, EAA (European Association of Archaeologists) 17. Annual Meeting , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
495) "Nikomedia Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Çalışmaları", Emre Ekin, Kuzey ve Orta Anadolu’da M.Ö. 4. Ve M.S. 8. Yüzyıllar Arasında Seramik Buluntuları Uluslararası Çalıştayı , , , (2011)
Laboratuar Web Sitesi
-
496) "A Combined Series-Parallel Active Filter System Implementation Using Generalized Non-Active Power Theory", Mehmet Uçar, Şule Özdemir, Engin Özdemir, IEEE APEC 2010 The Applied Power Electronics Conference and Exposition, 21-25 February 2010 , 367-373, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
497) "Preparation and Activity of Gold Catalysts for Direct Formation of H2O2", Meltem Yıldız, Ayşe Nilgün Akın, GOLD2006 Conference ful Text Book, , , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
498) "A Novel Control Method for Unified Power Quality Conditioner (UPQC) Under Non-Ideal Mains Voltage and Unbalanced Load Conditions", Metin Kesler, Engin Özdemir, IEEE APEC 2010 The Applied Power Electronics Conference and Exposition, 21-25 February 2010, 374-379, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
499) "Kitosan membranda sorpsiyon", H.Berk, P.Hamamcıoğlu, F.Uğur, N. Durmaz Hilmioğlu, 3. Ulusal polimer bilim ve teknoloji kongresi, Kocaeli, 201, , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
500) "Yakıt etanolün selüloz asetat membran kullanılarak pervaporasyon ile susuzlaştırılması", F. Uğur, M.T. Durmuş, P. Yaman, T. Güler, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu, 3. Ulusal polimer bilim ve teknoloji kongresi, Kocaeli, 202, , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
501) "Pancreatic islet-derived stem cells may have a key role in type 1 diabetes pathogenesis. ", Karaöz Erdal, Cell and Tissue Biology Research, 2(1), 8-22, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
502) "Dondurma işlemi öncesi sperm hazırlanmasının çözme sonrası akım sitometrisi parametreleri üzerine etkileri", Tuğ N, Çam Ç, Gacar Gülçin, Akçin Oya, Karaöz Erdal, Fıçıcıoğlu Cem, Karateke A, Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2), 41-3, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
503) "Pankreas Adacıklarında Kök Hücre", Karaöz Erdal, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 511, 56-7, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
504) "Doxorubicin-induced autophagy functions as a pro-survival pathway in breast cancer cells", Cosan Didem, Soyocak A, Tekedereli İrfan, Gacar Gülçin, Karaoz Erdal, Ozpolat B, Procedings of the American Association for Cancer Research (101st Annual Meeting, April 17-21 Washington, 51, 1240, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
505) "Kemik İliği, Yağ Dokusu ve Diş Pulpası gibi Farklı İnsan Dokularından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Gen Ekspresyon Profilinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Genç Zehra Seda, Karaöz Erdal, Sağlam Özlem, Gacar Gülçin, Aksoy Ayça, Kasap Murat, XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Özet Kitabı, , 167, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
506) "Sıçan Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler ile ortak culture edilen adacık işlev ve canlılığının korunması", Karaoz Erdal, Genç Zehra Seda, Demircan Pınar Çetinalp, Aksoy Ayça, Duruksu Gökhan, 46. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı, , 68-70, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
507) "Recent Advances in Microbially Produced Plastics", Basar Uyar, Nurcan Kapucu, (PPS2010) Polymer Processing Society Regional Meeting, , , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
508) "50 Yıllık Servis Ömrünü Dolduran Yüksek Yoğunluklu Polietilen Borular ve Bimodal YYPE Boru Malzemelerinde Son Gelişmeler", Paşa YAYLA, İlbeyi KILAVUZ, PAGEV Plastik Araştırma Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 109-110, 114-122, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
509) "Heavy Metal Concentrations in Biota and sediment and Sea Water Samples from Dil İskelesi Region", Halim Aytekin ERGÜL, Ümit AY, Aykan KARADEMİR, Betül ÇAYIR, Sayhan TOPCUOĞLU, Bircan TELLİ, Mine TERZİ, CIESM 39 Paper Abstract, CIESM 39, 1, 67, 67, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
510) "Design and implementation of flyback converters", Nasır ÇORUH, Satılmış ÜRGÜN, Tarık ERFİDAN, Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2010 the 5th IEEE Conference on, , 1189 - 1193 , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
511) " The Effect of Weight and Condition Index in Mussel on Heavy Metal Concentrations in İzmit Bay", Halim Aytekin ERGÜL, Betül ÇAYIR, CIESM 39 Paper Abstract,, 1, 247, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
512) "PAH/PCB Concentrations in Mussel (Mytilus galloprovincialis) from İzmit Bay", Halim Aytekin ERGÜL, Beyhan PEKEY, Aykan KARADEMİR, Bircan TELLİ, Mine TERZİ, Ümit AY, CIESM 39 Paper Abstract,, 1, 248, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
513) "Denizel izleme çalışmalarına disiplinler arası yaklaşım ve İzmit Körfezinde sürdürülen bazı uygulamalar", Halim Aytekin ERGÜL, Aykan KARADEMİR, Beyhan PEKEY, Ümit AY, Sayhan TOPCUOĞLU, Bircan TELLİ, Mine TERZİ, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 68, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
514) "Buğdayda (Triticum aestivum) farklı egzoz emisyonlarının oluşturduğu anatomik ve morfolojik değişikliklerin ve pyrogenic PAH birikiminin araştırılması", Mine TERZİ, Halim Aytekin ERGÜL, Özlem AKSOY, Metehan DURMUŞ, Özgür ŞENOL, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 289, 290, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
515) "Farklı çalışma ortamlarında CO2 konsantrasyonundaki değişikliklerin zamana bağlı olarak araştırılması", Halim Aytekin ERGÜL, Seda KILIÇ, Rabia GÜR, Berna ERGÜL, Elif ŞEN, Elif Nur SUNGUR, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 621, 622, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
516) "İzmit Körfezi (Marmara) Klorofil a düzeylerindeki mevsimsel değişimlerin araştırılması", Halim Aytekin ERGÜL, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 849, 850, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
517) "Farklı egzoz emisyonlarına maruz bırakılan midyelerde (Mytilus galloprovincialis) PAH düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması", Halim Aytekin ERGÜL, Mine TERZİ, Berna ERGÜL, Alihan KÖSE, Emrecan AKGÜN, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 615, 616, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
518) "İzmit Körfezi (Marmara) mikroplankton türlerinin yatay ve dikey dağılımlarının araştırılması", Ahmet KÜÇÜK, Halim Aytekin ERGÜL, Bircan TELLİ, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 845, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
519) "İzmit Körfezinde Meydana Gelen Alg Patlaması Üzerine Bir Araştırma-Haziran 2010", Halim Aytekin Ergül, Ahmet Küçük, Mine Terzi, Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , 464-468, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
520) "İzmit Körfezi (Marmara) Doğu Merkez ve Batı Baseni Su Kolonundaki Oşinografik PArametrelerin Mevsimsel Değişimlerinin Araştırılması", "Halim Aytekin Ergül", "Mine Terzi", "Bircan Telli", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , 510-513, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
521) "Kocaeli Dilderesi Suyu İle Muamele Edilen Soğan (Allium cepa) Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen Sitotoksik Etkiler", Özlem AKSOY, Halim Aytekin ERGÜL, Tuba ERBULUCU, Ulusal Su Günleri Sempozyumu 2009 Sempozyum Bildirileri Kitapçığı, , 55, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
522) "Lazerle Malzeme İşleme", Arif Demir, TÜBİTAK – Bilim Teknik , 510-Mayıs 2010, , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
523) "The Mass and Leptonic Decay Constant of Ds0 (2317) Meson in the Framework of Thermal QCD Sum Rules", Elşen Veli Veliev, Gülşah Kaya , American Institute of Physics, 1257, 306, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
524) "Development and Control of a High Precision Stewart Platform", Selçuk Kızır, Zafer Bingül, Cüneyt Oysu, Serdar Küçük,, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi,, 3, 51-59, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
525) "Hidrojenin doğrudan oksidasyonu ile hidrojen peroksit üretimi", Meltem KARAMAN, Ayşe Nilgün AKIN, 1. İleri Teknolojiler Çalıştayı ve Sergisi, İTÇ 2010, Kocaeli, , , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
526) "The Collapse of a middle Bronze Age Building Complex at Salat Tepe Due to an Earthquake", A. Tuba Ökse, Yasemin Esentürk, Ahmet Görmüş, Ali Bora, Kadir Uslu, 6th ICAANE. Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. May, 1, 465-480, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
527) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2008 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Mehmet Arif Bilici, XXXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı , 1, 317-330, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
528) "Ilısu Barajı - Ilısu Köyü ve Çevresi Yüzey Araştırması 2008", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, XXXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı , 1, 333-349, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
529) "Osmaniye Ortaçağ Seramikleri Ön Değerlendirmesi", Füsun TÜLEK, XIII. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, , 639-646, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
530) "Prehistoric Pottery from Five Mounds in Eastern Plain Cilicia", Füsun TÜLEK, Ümit ÇAYIR BÖYÜKULUSOY, Kadir BÖYÜKULUSOY, Proceedings of the 6th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East, 2, 715-731, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
531) "Can Örenşehir- the ruined city be an Umayyad palace in Plain Cilicia?", Füsun TÜLEK, Proceedings of the 6th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East, 3, 221-236, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
532) "Ebedi Kent, Prensler Kenti Nikomedeia", Füsun TÜLEK, Arkeoloji ve Sanat, 135, 67-84, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
533) "Osmaniye Arkeolojik Varlıkları Envanter Çalışması 2009", Füsun TÜLEK, TÜBA-KED, 8, 43-64, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
534) "Archaeological Surveys in Osmaniye in 2009", Füsun TÜLEK, ANMED- Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 8, 159-164, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
535) "Osmaniye Arkeolojik Yüzey Araştırması 2008 Yılı Çalışması", Füsun TÜLEK, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3, 69-81, (2010)
Laboratuar Web Sitesi
536) "’Preserving in situ remnants of ancient Nicomedia (Izmit)", Ayşe Çalık Ross, 16th Annual Meeting the European Association of Archaeologists , , , (2010)
Laboratuar Web Sitesi
-
537) "Establishing Conditions for Determination of Inorganic Arsenic By Using Flotation and Preconcentration Techniques", Safiye Atar and Ümit Ay, Ozean Journal of Applied Sciences, 2(1)33, ISSN 1943, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
538) "Al-Si Ötektik Alaşaımlarına Cu İlavesinin Etkisi", Zeren M., Zor S., Karakulak E., Özkazanç H., , Metal Dünyası, 191, 93-95, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
539) "Biyoyakıt Saflaştırılmasında Çevre Dostu Membran Prosesinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması", Filiz Uğur, Nilüfer Durmaz Hilmioglu, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, Kocaeli, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
540) ""PREPARATION OF NANOMATERIALS FOR VARIOUS APPLICATIONS AS HYDROGEN STORAGE COMBINING STRUCTURAL AND ANALYTICAL INVESTIGATIONS "", Saadet Kayiran Beyaz, Nalan Tekin, Gülşah Ozan, Farida Darkrim Lamari, Ali Kara, Eyüp Şimşek’, , II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 16-19 Mayıs 2009, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Elazığ, II. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, , , , S 13 :17,, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
541) "Bentonit ve sepiyolit killerinin elektrik ve dielektrik özelliklerinin polyvinylimidazole adsorpsiyonuyla iyileştirilmesi"", Kadir Esmer, Nalan tekin, A.Uğur Kaya, Ali Kara, Saadet Beyaz, Özkan Demirbaş, Erdoğan Tarcan, , , Proceedings of 14th National clay symposium, 14. Ulusal Kil Sempozyumu, KTÜ, Trabzon 2009, , 726-728, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
542) ""Bentonit ve sepiyolit yüzeyine polivinilimidazol adsorpsiyonunun termodinamik, denge ve kinetik parametrelerinin incelenmesi"", Nalan Tekin, Kadir Esmer, Ali Kara, Saadet Beyaz, A.Uğur Kaya, Özkan Demirbaş, , Proceedings of 14th National Clay Symposium, 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1-3 Ekim 2009, KTÜ Trabzon, Türkiye, , 742-743, , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
543) "Kocaeli ili atık karakterizasyonu", Yenice M.K., Doğruparmak, Ş.Ç., ve Durmuşoğlu, E., Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
544) "Bioethanol recovery using the pervaporation separation technique", Durmaz Hilmioglu, N., Management of Environmental Quality: An International Journal, (Barbour Index, CAB Abstracts, CAB Health, Environmental Periodicals Bibliography, Pollution Abstracts, CSA Mechanical and Transport Engineering Abstracts), , 20, 165-174, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
545) "[D1-Taşıt İklimlendirme Sistemleri Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Experimental Performance of an Automobile Air Conditioning System with a Fixed Capacity Compressor Using Orifice Tube and Thermostatic Expansion Valve", Alkan, A. ve M. Hosoz, Proc. Third Int. Exergy, Energy and Environment Symposium, , 19-23, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
546) "[C1-Taşıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Farklı Karakteristiğe Sahip Olan Düşey ve Boylamsal Doğrultudaki Aks Titreşimlerinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Deneysel Analizi", Köylü, H., Çınar, A., 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , 2028-2033, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
547) "[C2-Taşıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Amortisör Sönümleme Karakteristiğine Göre Dinamik Tekerlek Yarıçapı Değişiminin ABS Kontrol Parametresi Olan Kayma Değişimine Etkilerinin Deneysel Analizi", Köylü, H., Çınar, A. , 5.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , 2022-2027, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
548) "Improving SVM Classification Accuracy Using a Hierarchical Approach for Hyperspectral Images", Begüm Demir, Sarp Ertürk, International Conference on Image Processing, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
549) "Improved Quality Multiple Description 3D Mesh Coding with Optimal Filtering", Begüm Demir, Sarp Ertürk, Oğuzhan Urhan , IEEE International Conference on Image Processing, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
550) "An Empirical Mode Decomposition and Composite Kernel Approach to Increase Hyperspectral Image Classification Accuracy", Begüm Demir, Sarp Ertürk , International Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium,, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
551) "Wavelet Shrinkage Denoising of Intrinsic Mode Functions of Hyperspectral Image Bands for Classification with High Accuracy", Begüm Demir, Sarp Erturk, M.Kemal Güllü, International Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
552) "Increasing Hyperspectral Image Classification Accuracy for Data Sets with Limited Training Samples by Sample Interpolation", Begüm Demir, Sarp Ertürk, 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies , , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
553) "[A1-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Biyodizel ve Karışımlarının Kullanıldığı Bir Dizel Motorda Performans ve Emisyon Analizi", Ozsezen A.N., ve Çanakcı M, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2, 177-185, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
554) "İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin A549 (İnsan Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri) Hücre Dizisi Üzerine Sitotoksik Etkisinin Araştırılması: Ön Çalışma Verileri.", Gacar G, Demircan PÇ, Sarıboyacı AE, Korkmaz S, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 42-3, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
555) "İki Farklı Teknik (Konvansiyonel ve Gradiyent) ile İzole Edilmiş Sıçan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunofenotipik, Çoğalım ve Apoptoza Direnç Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.", Karaöz E, Okçu A, Aksoy A, Ayhan S, Demircan PÇ, Gacar G., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 41, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
556) "Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli.", Karaöz E, Aksoy A, Genç ZS, Okçu A, Ayhan S, Gacar G., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 42, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
557) "İnsan Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İnce Yapı Özelliklerinin İncelenmesi.", Karaöz E, Yürüker S, Okçu A, Kaymaz F, Aksoy A., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 87, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
558) "Pankreatik Adacıklar ile Doğrudan Ko-Kültüre Edilen Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli.", Karaöz E, Ayhan S, Okçu A, Aksoy A, Bayazıt G, Gürol AO., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ, , 86, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
559) "İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Canlı Dışı Koşullarda Bağışık-Baskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması: Ön Çalışma Verileri.", Demircan PÇ, Gacar G, Sarıboyacı AE, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ, , 45-46, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
560) "Farklı İnsan Organ Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Telomeraz Enzim Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.", Duruksu G, Aksoy A, Okçu A, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, , 88, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
561) "Nestin erişkin kök hücreler için ortak bir belirteç olabilir mi?", Genç ZS, Sağlam Ö, Ayhan S, Bayazıt G, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ , , 87-88, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
562) "Kordon kanı kökenli mezenkimal kök hücrelerin in vitro koşullarda karakterizasyonu ve pluripotent özellikleri.", Ayhan S, Genç ZS, Okçu A, Duruksu G, Çalışkan E, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ, , 43, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
563) "İnsan Kemik iliği, natal, süt ve yirmi yaş, diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşma potansiyelinin nicesel olarak incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma.", Aksoy A, Okçu A, Ayhan S, Sarıboyacı AE, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ, , 90-91, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
564) "İnsan mezenkimal kök hücrelerinde embriyonik transkripsiyon faktörlerin (Oct4, Rex1, Sox2, Nanog ve Foxd3) ekspresyon düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.", Gacar G, Genç ZS, Sağlam Ö, Sarıboyacı AE, Aksoy A, Karaöz E., THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya., , 91, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
565) "Sıçan Pankreas Adacık- ve Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro Karakteristik Özelliklerinin karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.", Karaöz E, Ayhan S, Gacar G, Aksoy A, Okçu A, Demircan PÇ, , Sarıboyacı AE, Özoğul C, Kasap M., 45. Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Antalya., SS01, 123, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
566) "Sıçan Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli.", Karaöz E, Okçu A, Aksoy A, Genç ZS, , Gacar G, Ayhan S, Gürol AO, Kasap M., 45. Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Antalya., SS01, 124, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
567) "Isolation and In Vitro Characterization of Human Endometrial Stromal Stem Cells.", Karaöz E, Çalışkan E, Aksoy A, Ayhan S, Genç ZS, Gacar G, Yalçınkaya E, Sarıboyacı A.E., 8th TURKISH-GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 29-May 3,Antalya., ref ID:281, 211, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
568) "Bor ve Hidrojen", Ayşe Nilgün Akın, 4. Ulusal Hidrojen Kongresi Bildiriler Kitabı, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
569) "Cypermethrinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Puplaşma ve Ölüm Oranına Etkisi.", Olga Sak, Fevzi Uçkan., Uludağ Arıcılık Dergisi., 9 (3)., 88-96., (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
570) "Apanteles galleriae Wılkınson (Hymenoptera: Braconidae) Ve Parazitlenmiş Konağı Galleria Mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’Nin Toplam Lipit Ve Yağ Asidi Bileşimleri.", Fevzi Uçkan, Z. Ülya Nurullahoğlu, Olga Sak, Rahile Öztürk., , , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
571) "COMPARATIVE ANALYSIS OF MESENCHYMAL STEM CELLS FROM BONE MARROW, DENTAL PULP, ADIPOSE TISSUE AND ENDOMETRIUM", E Karaoz ,A. Aksoy ,Z. Genç ,S. Ayhan ,G. Gacar ,A. Okçu ,P. Demircan ,E. Çalışkan ,A. Sarıboyacı, EHA 14th Annual Congress 2009, Berlin, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
572) "Isolation and Characterization of Dental Pulp Stem Cells from Natal Teeth", Karaöz Erdal, Doğan Burcu Nur, Aksoy Ayça, Gacar Gülçin, Akyüz A, International Journal of Pediatric Dentistry, 19 (Suppl.1), 31, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
573) "Laser Pulse Shape Effects on the Hardness of Steel", E. Akman, L.Candan, M. Zeren, E. Kacar, A. Demir, 17th International Conference on Advanced Laser Technologies, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
574) "Microcontroller Based Soft-Switched Buck Converter", Erfidan, Tarik; Urgun, Satilmis; Coruh, Nasir;, Industrial Electronics and Applications, 2009. ICIEA 2009. 4th IEEE Conference on, , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
575) "Farklı Boy Gruplarındaki Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) Kondisyon İndeksi Değerlerinin Araştırılması", "Halim Aytekin ERGÜL", "Bircan TELLİ", "Mine TERZİ", "Betül ÇAYIR", Ulusal Su Günleri Sempozyumu 2009 Sempozyum Bildirileri Kitapçığı, , 34, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
576) "Deniz Radyoekolojisinde Sediment Tuzağı (Sediment Trap) Çalışmalarının Önemi ve Yapılan Araştırmalar", "Halim Aytekin Ergül", "Sayhan Topcuoğlu", "Bircan Telli", "Mine Terzi", X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Bildiri tam Metinleri Kitabı, 2, 313-319, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
577) " Effects of fillers on the properties of thermoplastic elastomers", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy, Society of Plastic Engineers, Plastics Research Online, 10 .1002/spepro.002518, , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
578) "Sinter sertleştirişmiş bir çelikte hata karakterizasyonu", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, , 957-962, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
579) "Semileptonic b;c to nucleon transitions in full QCD at light cone", K. Azizi, M. Bayar, Y. Sarac, and H. Sundu, PHYSICAL REVIEW D, 80, 096007, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
580) "Atomize tozlarda katılaşma ve mikroyapısal karakterizasyon", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 309-316, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
581) "Toz metalurjik malzemelerin metalografisi ve mikroyapısal örneklemeler", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., Metal Makina, , 326-330, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
582) "Effects of fillers on the properties of thermoplastic elastomers", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy, Society of Plastic Engineers, Plastics Research Online, , 10 .1002/spepro.002518, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
583) "Effects of fillers on the properties of thermoplastic elastomers", Veli Deniz , Nursel Karakaya, and Osman G. Ersoy, Society of Plastic Engineers, Plastics Research Online, 0 .1002/spepro.002518, , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
584) "Collapsed Walls of a Middle Bronze Age Building at Salat Tepe (Diyarbakır): Evidence for an Earthquake?", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, SOMA 2007. Proceedings of the XI. Symposium on Mediterranean Archaeology, , 277-283, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
585) "Ilısu Barajı İnşaat Sahası Yüzey Araştırmasında Belirlenen Arkeolojik Alanlar", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Erkan Atay, Yunus Muluk, Murat Eroğlu, Sibel Torpil, Aziz Ayhan Bayraktar, Yeliz Tan, Nur Balkan Atlı, Laurence Astruc, Nurcan Kayacan, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED) , 7, 71-94, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
586) "Nomadic Way of Life in the Early Iron Age: A Study on the Evidence from Salat Tepe in the Upper Tigris Region", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, SOMA 2008. Proceedings of the XII. Symposium on Mediterranean Archaeology, , 165-172, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
587) "Salat Tepe Kazısı", A. Tuba Ökse, 1. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 1, 77-91, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
588) "Salat Tepe Orta Tunç Çağı Seramiklerinin Stratigrafik Dağılımı ve Tarihlendirilmesi", A. Tuba Ökse, I. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Türkiye Arkeolojisi’nde Seramik ve Arkeometrik Çalışmalar. Prof. Dr. Ufuk Esin Anısına, , 50-60, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
589) "The Collapse of a middle Bronze Age Building Complex at Salat Tepe Due to an Earthquake", A. Tuba Ökse, Yasemin Esentürk, Ahmet Görmüş, Ali Bora, Kadir Uslu, 6th ICAANE. Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. May, 1, 465-480, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
590) "Osmaniye İli Yüzey Araştırması 2007 Çalışması", Füsun Tülek, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı , 1, 135-140, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
591) "Bitinya-Paflagonya Bölgeleri Mozaik Külliyatı 2007 Çalışması", Füsun Tülek, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1, 141-146, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
592) "Osmaniye Arkeolojik Varlıklar Envanteri", Füsun TÜLEK, ARATOS, 31, , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
593) "Osmaniye İli Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanter Çalışması 2005", Füsun TÜLEK, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 2007.6, 47-62, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
594) "Osmaniye Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri Çalışması 2006", Füsun Tülek, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 2007.6, 63-76, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
595) "A Mosaic Image Of A Peacock Contributes To The Perpetual Corpus Of Cilician Mosaics", Füsun TÜLEK, SOMA 2008 Proceedings of the XII Symposium on Mediterranean Archaeology, Famagusta, North Cyprus, 5-8 March 2008 ed. H. Oniz. , BAR S1909 , , (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
596) "Osmaniye Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri Çalışması (2007-2008)", Füsun TÜLEK, TÜBA - KED, 7, 7-23, (2009)
Laboratuar Web Sitesi
-
597) ""The Investigation of Structure-Activity Relationships of Tacrine Analogues: Electronic-Topological Method"", Murat Saracoglu and Fatma Kandemirli , , The Open Medicinal Chemistry Journa, 2, 75-80, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
598) "Al-Si ötektik alaşımlarının korozyon özelliklerine titanyum ilavesinin etkisi", S. Zor, M. Zeren, H. Özkazanç, E. Karakulak, Metal Dünyası, 183, 105-107, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
599) "Spectroscopic Investigation on the Reactions of Tin and Titanium Alkoxides with 3-Pentenoic Acid", Gamze Bulut, Asgar Kayan*, The Open Macromolecules Journal, 2, 38-42, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
600) " "Hidrojen depolama ve nanoteknolojik uygulamalar için tek duvarlı karbon nanotüplerin eldesi ve poli(vinil)imidazol kullanılarak fonksiyonlaştırılmasıyla reaktifliklerinin arttırılması"", Nalan Tekin, Saadet Beyaz, Ali Kara, Yurdanur Şenoğlu,, , Uluslararası katılımlı polimerik kompozitler sempozyum-sergi ve çalıştayları,, Uluslararası katılımlı polimerik kompozitler sempozyum-sergi ve çalıştayları,28-30 kasım 2008, Tepekule kongre merkezi, İzmir-Türkiye, , 203-206, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
601) ""Hydrogen storage behavior of porous materials"", S. B. Kayiran, F. D. Lamari, N. Tekin, A. Veziroglu, , First International Work on Hydrogen Technologies, 21-23 April 2008, Balochistan University, Pakistan, First International Work on Hydrogen Technologies, Balochistan University, Pakistan , , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
602) "Düzenli depolama alanlarında çevresel risk değerlendirmesi", Taşpınar, F., Durmuşoğlu, E., ve Karademir, A., Çevre Sorunları Sempozyumu – Kocaeli 2008 (KCSS), , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
603) "Improvement Of Biofuel Ethanol Recovery Using The Pervaporation Separation Technique", Durmaz Hilmioglu N., Global Conference on Global Warming, İstanbul, , 97-102, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
604) "Alternatif Enerji Kaynağı Biyoetanolün Azeotropisinin Pervaporasyonla Kırılması", Durmaz Hilmioglu N., Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli, , 22-31, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
605) "[B1-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Kullanılmış Kızartmalık Yağlar ve Dünyadaki Uygulamalar", Çanakcı M., Recycling Industry, 6, 74-76, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
606) "[B2-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: The Effects of Various Feedstocks on the Some Critical Fuel Properties of Biodiesel", Sanli H., and Canakci M. , 10th International Combustion Symposium , 1, 284-289, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
607) "Polyphase Downsampling Based Multiple Description Image Coding using Optimal Filtering with Flexible Redundancy Insertion", Çağlar Ateş, Yılmaz Ürgün, Begüm Demir, Oğuzhan Urhan, Sarp Ertürk, IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
608) "Improved Hyperspectral Image Classification with Noise Reduction Pre-Process ", Begüm Demir, Sarp Ertürk, European Signal Processing Conference (EUSIPCO-2008), , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
609) "Reducing the Computational Load of Hyperspectral Band Selection using the One-Bit Transform of Hyperspectral Bands", Begüm Demir, Sarp Ertürk, International Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
610) "Empirical Mode Decomposition Pre-Process for Higher Accuracy Hyperspectral ", Begüm Demir, Sarp Ertürk, International Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
611) "Spectral Magnitude and Spectral Derivative Feature Fusion for Improved Classification ", Begüm Demir, Sarp Ertürk, International Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
612) "[A2-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Alternatif Yakıt Olarak Biyodizel Yakıtlarının Kullanıldığı Bir Dizel Motorda Yanma ve Emisyonlar", Özsezen A.N., Türkcan A., ve Çanakcı M., 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, OTEKON’08, 1, 171-177, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
613) "A 9-BIT 1GS/S CMOS FOLDING ADC IMPLEMENTATION USING TIQ BASED FLASH ADC CORES", "Oktay Aytar", "Ali Tangel", "Günhan Dündar", 15.International Conference MIXDES 2008 Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, , 159-164, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
614) "[A3-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Experimental Investigation of Combustion Characteristics of an IDI Diesel Engine under Different Operating Conditions", Turkcan A., and Canakci M, International Conference on Fuels and Combustion in Engines, FCE`08, 1, 57-63, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
615) "Kalsiyum Karbonat Mineral Dolgu Maddesi İle Polipropilen Blok Kopolimer Basınçlı Boruların Kısa Süreli İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu", Şenol Şahin, Tülin Şahin, Paşa Yayla, Proceeding Of The 12th International Materials Symposium, 15-17 October, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 1, 686-692, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
616) "Üretim Yönteminin Kalsiyum Karbonat Dolgulu Polipropilen Blok Kopolimer Malzemenin Mekanik Özelliklerine Etkisi", Şenol Şahin, Neşe Bahçeci, Levent Sözen, Proceeding Of The 12th International Materials Symposium, 15-17 October, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2, 1316-1323, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
617) "Kalsiyum Karbonat Dolgu Polipropilen Blok Kopolimer Borular Hidrostatik Basınç Performansları", Halit Erdem Karacan, Şenol Şahin, Paşa Yayla, Proceeding Of The 12th International Materials Symposium, 15-17 October, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 1, 660-666, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
618) "Alumina Destekli Heterojen Katalizörler ile Biyodizel Üretimi", Oğuzhan İlgen, Ayşe Nilgün Akın, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi-UKMK 8 Bildiriler Kitabı,, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
619) "Development of Alumina Supported Alkaline Catalysts Used for Biodiesel Production", Oğuzhan İlgen, Ayşe Nilgün Akın, İkinci Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-2)Özet Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
620) "Hidrojen Yakıtından Karbon Monoksitin Giderilmesi için Oksit Katalizörlerin Geliştirilmesi", Emel Özdemir, Akif Gülbağ, Emre Özyılmaz, Ayşe Nilgün Akın, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi-UKMK 8 Bildiriler Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
621) "Characterization and Differentiation of Dental Pulp and PDL Stem Cells.", Karaöz E., Patır A., Eker Sarıboyacı A., Okcu A., Köktürk S., Gacar G., Cetınalp Demırcan P., Kasap M., .Seymen F., Pan European Festival of the International Research meeting , London, UK, 10-12 September,, 0915(111018), 228, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
622) "Sıçan kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin izolasyonu, karakterizasyonu ve farklılaşma potansiyeli.", Karaöz E, Sarıboyacı AE, Kasap M, Ayhan S, Aksoy A, Köktürk S, Özoğul C., 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim, Çeşme-İzmir., Bildiri 89, 88-89, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
623) "İnsan kemik iliği, diş pulpası, periodental ligaman, amniyon sıvısı ve adipoz doku kökenli mezenkimal kök hücrelerin immunofenotipik ve çoğalım özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.", Karaöz E, Gacar G, Köktürk S, Demircan PÇ, Okçu A, Sarıboyacı AE., 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim, Çeşme-İzmir., Bildiri 11, 46-47, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
624) "Proton Induced Reactions on the p-nucleus 120Te", N. Özkan, R. T. Güray, C. Yalçın, S. Kutlu, A. Palumbo, R. deBoer, J. Görres, P. J. Leblanc, S. O’Brien, E. Strandberg, W. P. Tan, M. Wiescher, H. Y. Lee, Zs. Fülöp, E. Somorjai, Proceedings of Science, PoS(NIC X), 097, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
625) "Experimental study of the variation of alpha elastic scattering cross sections along isotopic and isotonic chains at low energies", Kiss G. Gy., Galavíz D., Gyürky Gy., Elekes Z., Fülöp Zs., Somorjai E., Sonnabend K., Zilges A., Mohr P., Görres, Wiescher M., Özkan N., Güray R. T., Yalçın C., Avrigeanu M., American Institute of Physics (AIP), 1016, 221-226, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
626) "Coincidence-Summing Corrections for Close Geometry Measurements", R. T. Güray, American Institute of Physics (AIP), 1072, 266, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
627) "Measurements of alpha capture on 113In reactions relevant to the astrophysical p process", R. T. Güray, C. Yalçın, N. Özkan, S. Kutlu, Gy. Gyürky, J. Farkas, G.G. Kiss, Zs. Fülöp and E. Somorjai, Proceedings of Science, PoS(NIC X), 092, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
628) "Determination of alpha-nucleus potentials by elastic scattering on p-nuclei", A. Palumbo, J. Görres, W. Tan, M. Wiescher, Gy. Gyürky, Zs. Fülop, G. Kiss, E. Somorjai, D. Galaviz, N. Özkan and R. T. Güray, Proceedings of Science, PoS(NIC X), 046, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
629) "Charged particle capture reaction measurements related to p-nuclei: the present status and outlook", Nalan Özkan, American Institute of Physics (AIP), 1072, 262-265, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
630) "Direct oxidation of hydrogen peroxide over CuOx/SiO2 catalysts", Meltem Yıldız, Ayşe Nilgün Akın, İkinci Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-2) Özet Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
631) "Termal Yaşlandırılmış Polimer Matrisli Kompozitlerde Fiber Oryantasyonunun Yüzey Çizilme Dayanımına Etkisi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, Volkan GÜNAY, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , 216, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
632) "Termal Çevrimlere Maruz Kalan Polimer Matrisli Kompozitlerde Fiber Oryantasyonunun Viskoelastik Özelliklere Etkisi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, Volkan GÜNAY, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , 215, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
633) "Termal Yaşlandırılmış Polimer Matrisli Kompozitlerde Fiber Oryantasyonunun Yüzey Çizilme Dayanımına Etkisi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, Volkan GÜNAY, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , 216, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
634) "Termal Çevrimlere Maruz Kalan Polimer Matrisli Kompozitlerde Fiber Oryantasyonunun Viskoelastik Özelliklere Etkisi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, Volkan GÜNAY, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi , , 215, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
635) "Termal Çevrimlere Maruz Kalan Polimer Kompozitlerde Fiber Oryantasyonunun Eğilme Dayanımı ve Kırılma Morfolojisine Etkisi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, Volkan GÜNAY, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , 39, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
636) "Dalgacık ve Yaklaşık Entropi Analizi ile Rulman Hatalarının Belirlenmesi,", C.Aliustaoğlu, H.M.Ertunç, H.Ocak, IEEE Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, SİU, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
637) "Arıza Gözlemlemeye Yönelik Rulman Hata Tespit Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi", C.Aliustaoğlu, H.M.Ertunç, H.Ocak, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
638) "Applied Real Time Bearing Fault Diagnosis Based On Vibration and Current Analysis", C.Aliustaoglu, H.M.Ertunc, H.Ocak, Proceedings of The 2008 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
639) "Diagnosis of Sectional Bearing Faults Using Vibration Analysis", C.Aliustaoglu, H.M.Ertunc, H.Ocak, 9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, REM, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
640) "Online Fault Detection of Roller Element Bearings Applied On a Fuzzy Inference System", C.Aliustaoglu, H.M.Ertunc, H.Ocak, 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems Features, Strategies and Innovation, IMS , , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
641) "Kombine Atıksuların Arıtımında Ön Arıtım Basamağı Olarak Islak Oksidasyon Prosesinin Uygulanabilirliği", Arslan A., Doğan E.C., Kibar M.E., Akin A.N., Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
642) "Transesterification of Canola Oil to Biodiesel by Using MgO Loaded with KOH as a Heterogenous Catalyst", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Fuels and Combustion in Engines FCE'08 Özet Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
643) "Biyodizel Üretiminde Katı Katalizörlerin Önemi ", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, 14.Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı Özet Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
644) "Kanola Yağından Katı Katalizörler İle Biyodizel Üretimi ", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
645) "Investigation of Biodiesel Production from Canola Oil Using Amberlyst–26 Catalyst ", Oğuzhan İLGEN, Nezahat BOZ, A. Nilgün AKIN, İkinci Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-2) Özet Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
646) "Selective CO oxidation over supported CuOx catalysts", Emel ÖZDEMİR, Akif GÜLBAĞ, Emre ÖZYILMAZ, A. Nilgün AKIN , İkinci Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-2) Özet Kitabı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
647) "Flame Synthesis of Nanomaterials", Nesrin E. Machin, Ozgur U. Koylu, NanoTR IV- Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
648) "Catalytic Combustion of Methane on Silver Added Perovskite-like Mixed Oxides", Nesrin E. Machin, Canan Karakaya, E. Emel Ozer, 7th International Workshop on Catalytic Combustion, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
649) "Exhaust Gas Cleaning by Three Way Converters", Canan Karakaya, E. Emel Ozer, Nesrin E. Machin, INTERNATIONAL CONFERENCE - FUELS AND COMBUSTION IN ENGINES , , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
650) "Metalik toz işleme teknolojisi & prosesleme kademeleri açısından parametrik ilişkiler", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Atapek, H., Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2, 703-711, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
651) "Microstructural characterization of PREP atomized Ti6Al4V alloy powders", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 5th International Powder Metallurgy Conference, , 379-390, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
652) "A Fractographical study in powder metallurgical steels", Karagöz, Ş., Atapek, H., Yamanoğlu, R., 5th International Powder Metallurgy Conference, , 421-431, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
653) "Gergi tertibatlarında kullanılan manyetik esaslı IF çeliği tozlarının PREP atomizasyonu ile üretimi", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, , 524-530, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
654) "PREP atomizasyonu ile üretilen tozların otomotiv endüstrisinde kullanımı", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 4. Otomotiv Kongresi Bildiriler Kitabı, , 587-592, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
655) "Malzeme biliminde mikroyapısal kontrast: Kontrast mekanizmaları geliştirilmelerinin tanıtımı", Karagöz, Ş., Atapek, H., Yamanoğlu, R., Metal Dünyası, 187, 94-97, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
656) "Determination of size distribution of powders produced by plasma assisted rotating electrode process", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., International Powder Metallurgy Conference & Exhibition, India,, , 9, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
657) "Fuzzy Control of a Real Time Inverted Pendulum System", Selcuk Kızır, Zafer Bingül, Cüneyt Oysu, Lecture Notes in Artificial Intelligence, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
658) "Comparison of electrocompetencies of some commonly used laboratory strains of Eschericia coli", Kasap, M., Torol, S. ve Gacar, G. , JABS, 2, 19-22, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
659) "Preliminary Results of the Salvage Excavations at Salat Tepe in the Upper Tigris Region", A. Tuba Ökse, 5th ICAANE. Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 2, 683-697, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
660) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2006 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Nevin Soyukaya, XXIX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı , 1, 307-320, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
661) "An Archaeological View of the Upper Tigris Region to be Flooded by the Ilısu-Dam, Focusing on the Early Bronze Age", A. Tuba Ökse, Fundstellen. Gesammelte Schriften zur Archäologie und Geschichte Altvorderasiens ad honorem Hartmut Kühne (Ed. D. Bonatz, R. Czichon, J. Kreppner), , 17-23, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
662) "Salat Tepe Orta Tunç Çağı Yapısının İşlevi", A. Tuba Ökse, Aykut Çınaroğlu’na Armağan / Studies in Honour of Aykut Çınaroğlu (Ed. Elif Genç, Duygu Çelik), , 53-71, (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
663) "Recent research in the ancient city of Nikomedia (İzmit) and its environs", Ayşe Çalık Ross, Pontica 2008: Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times, International Colloquium at the Institute of Archaeology, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
664) "Bir Kadın Portresi: Agrippina Maior (?)", Ayşe Çalık Ross, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
665) "Nikomedia(İzmit) Arkeoloji Çalışmaları ve Kentin Vizyonu", Ayşe Çalık Ross, 38. Icanas Kongresi, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
666) "The Collapse Of A Middle Bronze Age Building Complex At Salat Tepe, Due To An Earthquake", A. Tuba Ökse, Ali Bora, A. Görmüş, Yasemin Esentürk Bora, Sapienza Universita di Roma 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East,, , , (2008)
Laboratuar Web Sitesi
-
667) "Hydrogen ratio effect on graphitic nanofiber synthesis by CVD method and its gas adsorption performance using molecular modeling on new functionalized graphitic nanofiber"", 'Kayiran S. B.',' Lamari F. D.', 'Weinberger B.', 'Gadelle P.', 'Firlej,L.', 'Bernier,P.', HYSYDAYS, , 2nd World Congress of Young Scientists on Hydrogen Energy System, 06-08/06/ 2007, Torino, ITALY, HYSYDAYS 2007, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
668) "İZAYDAŞ katı atık düzenli depolama alanından kaynaklanan BTEX emisyonlarının belirlenmesi.", Taşpınar, F., Çökelek, E., Durmuşoğlu, E., ve Karademir, A., 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
669) "Katı atık depolama alanlarından kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin modellemesi.", Taşpınar, F., Durmuşoğlu, E., ve Karademir, A., AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu (TÜRKAY 2007), , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
670) "Nanomaterials synthesis, surface modification and measurement of their hydrogen storage behavior"", S. B. Kayiran, F. D. Lamari, B. Weinberger , A. Veziroglu,, , Proceedings of ICHMS 2007, X. ICHMS 2007, Sudak, Ukraine, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
671) ""Nanomaterials as hydrogen media storage study combining structural and analytical investigations "", S. B. Kayiran, F. D. Lamari, B. Weinberger, S. Farhat, M.Kunowsky , , , Proceedings of II. International Hydrogen Energy Conference, II. IHEC 2007-Istanbul, , CD-Storage Session, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
672) "Determination of microporous material selectivity for CH4-N2-CO2-H2 mixture separation adsorption-based process "", S. Karayünlü, B. Weinberger, F. D. Lamari, S. B. Kayiran and U. Ay, , II. IHEC 2007 Proceedings, II.IHEC 2007, CD-Hydrogen Purification Session , , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
673) "[C3-Taşıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Taşıtlarda Başvurma Hareketi Anında Salınım Merkezi Konum Değişiminin Sürüş Konforuna Etkisinin Analizi", Köylü, H., Çınar, A., Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergis, 22, 287-297, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
674) "[D2-Taşıt İklimlendirme Sistemleri Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Energy and Exergy Analyses of an Automobile Heat Pump System", Direk, M ve M. Hosoz, Proc. Third Int. Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES3), , 1-5, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
675) "[B3-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Taşıtlarda Başvurma Hareketi Anında Salınım Merkezi Konum Değişiminin Sürüş Konforuna Etkisinin Analizi", Köylü, H., Çınar, A. , Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(3), 287-297, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
676) "[B4-Yakıt Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]:Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi ve Soğuk Akış Özellikleri", Çanakcı M., Biyoyakıt Dünyası, 561, 56-59, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
677) "Phase Correlation Based Supervised Classification of Hyperspectral Images Using Multiple Class Representatives", Begüm Demir, Sarp Ertürk, International Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, , 2822-2824, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
678) "Hyperspectral Data Classification Using RVM with Pre-Segmentation and RANSAC", Begüm Demir, Sarp Ertürk, International Conference on Geosience and Remote Sensing Symposium, , 1763-1766, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
679) "Achieving More Sparsity in Hyperspectral SVM Classification Using Unsupervised Pre-segmentation in the Training Phase", Begüm Demir, Sarp Ertürk , 3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies , , 271-274, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
680) "[A4-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Atık Palmiye Yağından Üretilen Biyodizelin Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi", Çanakcı M., ve Özsezen A.N., Biyoyakıt Dünyası, 13, 46-52, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
681) "Yüksek Hızlı Cmos Akım Karşılaştırıcı", "Engin Afacan", Ali Tangel", "Oktay Aytar", 12.Elektrik, Elektronik, Bilgisayar,Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Sergisi, , 57-59, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
682) "Biyodizel Üretiminde Kullanılan Heterojen Katalizörler", Oğuzhan İlgen, Ayşe Nilgün Akın, I.Ulusal Yağlı Tohumlar ve Biyodizel Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
683) "Direct Formation Of H2O2 From H2 and O2", Meltem Yıldız, Ayşe Nilgün Akın, Birinci Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-1) Bildiriler Kitabı, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
684) "Calculation of Effective Beam Energy Depending on the Target Thickness in Applications of Nuclear Astrophysics", S. Kutlu, R.T. Güray, N. Özkan, and C. Yalçın, American Institute of Physics (AIP), 899, 547, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
685) "A Recent Study on 137Cs Activities in Surface Soils Over the Eastern Part of the Black Sea Coast of Turkey", S. Duran, R.T. Güray, C. Yalçın and N.Özkan, American Institute of Physics (AIP), 899, 731, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
686) "Alpha capture reaction of 113In in the p-process energy range", C. Yalcin, T. Güray, N. Özkan, S. Kutlu, Gy. Gyürky, Zs. Fülöp, G. G. Kiss, Z. Elekes, J. Farkas, E. Somorjai, Institute of Nuclear Research of The Hungarian Academy Of Sciences, Annual Report, 10, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
687) "Termal Çevrimlere Maruz Bırakılmış Polimer Kompozitlerin Düşük Enerjili Tekrarlı Darbeler Altındaki Davranışlarının İncelenmesi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, Volkan GÜNAY, 8.Uluslararası Kırılma Konferansı, , 39, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
688) "Farklı Enerjilerde Ardışık Tekrarlı Darbelere Maruz Kalan Polimer Kompozitlerin Darbe Davranışlarının İncelenmesi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, İsmail CÜRGÜL, 8.Uluslararası Kırılma Konferansı, , 380-389, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
689) "Farklı Enerjilerde Ardışık Tekrarlı Darbelere Maruz Kalan Polimer Kompozitlerin Darbe Davranışlarının İncelenmesi", Mustafa Özgür BORA, Onur ÇOBAN, Tamer SINMAZÇELİK, İsmail CÜRGÜL, 8.Uluslararası Kırılma Konferansı , , 380-389, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
690) "Termal Çevrimlere Maruz Bırakılmış Polimer Kompozitlerin Düşük Enerjili Tekrarlı Darbeler Altındaki Davranışlarının İncelenmesi", Onur ÇOBAN, Mustafa Özgür BORA, Tamer SINMAZÇELİK, İsmail CÜRGÜL, 8.Uluslararası Kırılma Konferansı , , 369-379, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
691) "Farklı oranlarda karbon içeren Poliviniliden Florit-Ko-Hekzafloroprpopilen (PVDF-HFP) kopolimerinin elektriksel özelliklerinin incelenmesi", Hatice Nil Almasulu,H.Yüksel Güney, Erdoğan Tarcan, Gülbeden Likoğlu, Ufuk Abac, Bildiri Özetleri , , 32, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
692) "Rulman Titreşim Analizi ile Bölgesel Hataların İncelenmesi", C.Aliustaoğlu, H.Ocak, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
693) "Investigation of Transesterification of Canola Oil by Using Alumina and Magnesia Supported Alkaline Catalysts", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Somer Symposium Series 1 Özet Kitabı, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
694) "Ti-6Al-4V Alaşymlarında Çentiklerde Süperpozisyon Etkisinin İncelenmesi", Asım Güven Tamer Sınmazçelik Volkan Günay, 8. Uluslararası Kırılma Konferansı, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
695) "Poliolefin malzemelerde Çevresel Çatlak İlerlemesi ", Pasa YAYLA, Senol SAHINve Ilbeyi KILAVUZ, 8. Uluslararası Kırılma Kongresi, , 259-268, , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
696) "154 kV XLPE Yeraltı Güç Kablo Ekinin Sonlu Elamanlar Yöntemiyle Isıl Analizi", Faruk ARAS, Cüneyt OYSU, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22, 281, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
698) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2005 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Nejdet İnal, XXVIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1, 51-64, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
699) "Ilısu Barajı - Salat Tepe 2007 Kazısı", A. Tuba Ökse, Ahmet Görmüş, Mehmet Arif Bilici, XXX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı , 1, 19-32, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
700) "Osmaniye Yüzey Araştırması 2005 ve 2006 Yılı Çalışması", Füsun TÜLEK, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı , Cilt I, 305- 326, (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
701) "Arkeosismoloji ve Nikomedia (Antik İzmit)", Ayşe Çalık Ross, Deprem Sempozyumu 2007, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
702) "Nikomedia (Antik İzmit) Çevresinde Jeoarkeoloji Çalışmaları", Ayşe Çalık Ross, Ali Bora, Yasemin Bora Esentürk, Deprem Sempozyumu 2007, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
703) "Antik İzmit: Nikomedia", Ayşe Çalık Ross, Delta Yayınları, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
704) "Ancient İzmit: Nicomedia, çev. Jonathan Ross", Ayşe Çalık Ross, Delta Yayınları, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
705) "İzmit’te Arkeoloji ve Yüzey Araştırmaları’", Ayşe Çalık Ross, I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, , , (2007)
Laboratuar Web Sitesi
-
707) "" The Structure - Antituberculosis Activity Relationships Study in a Series of 5-(4-Aminophenyl)-4-Substituted-2,4-Dihydro-3h-1,2,4 Triazole-3-Thione Derivatives. A Combined Electronic Topological and Neural Networks Approach "", Fatma Kandemirli, Nataly Shvets, Seda Ünsalan, Ilkel Küçükgüzel, Sevim Rollas, Vasy. Kovalishyn and Anatloi Dimoglo, , Medicinal Chemistry , 2,, 415-422, (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
708) ""Energy storage performanceof metal allyl acetoacetate complex"", 'S. B. Kayiran', 'F. D. Lamari'', B. Weinberger', 'A.Kayan', 'S. Farhat', , 16th World Hydrogen Energy Conference Proceedings, 13-16 June 2006, Lyon FRANCE, 16th World Hydrogen Energy Conference , , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
709) ""“Performance of carbon arc-discharge products to hydrogen energy storage”"", S. Farhat, , F. D. Lamari, S. B. Kayiran, Benno P. Weinberger and T. Izouyar, , ChemOnTubes - International Meeting on the Chemistry of Nanotubes : Science and Applications. Proceedings, ChemOnTubes - International Meeting on the Chemistry of Nanotubes : Science and Applications.. April 02 - 05, (2006). Arcachon, FRANCE, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
710) "Reading Barcodes using Digital Cameras Through Image Processing", Emre Başaran, Özgür Uluçay, Sarp Ertürk, Proc. of 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, , 835-843, (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
711) "Scratch Detection via Temporal Coherency Analysis and Removal using Edge Priority Based Interpolation", M.Kemal Güllü, Oğuzhan Urhan, Sarp Ertürk , IEEE International Symposium on Circuits and Systems , , 4591-4594, (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
712) "Wavelet Domain One-Bit Transform for Low-Complexity Motion Estimation", Sarp Ertürk, T.G. Chang, International Symposium on Circuits and Systems , , 3970-3973, (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
713) "Co-B Katalizörleri İle NaBH4’den Hidrojen Üretimi", Burcu Atila, Yasin Ersöz, Ayşe Nilgün Akın, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
714) "Sodyum Borhidrürün Hidrolizi İle Hidrojen Üretimi İçin Katalizör Geliştirilmesi", Yasin Ersöz,Ramazan Yıldırım, Ayşe Nilgün Akın, 3. Ulusal Hidrojen Kongresi Bildiriler Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
715) "Hidrotalsit, Asitlendirilmiş Silika Ve Zeolit Katalizörler İle Biyodizel Üretimi", Ahmet Duran Çelik, İsmail Dinçer, Ayşe Nilgün Akın, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
716) "Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Eldesi Tepkimesi İçin Platin Bazlı Etkin Bir Katalizörün Geliştirilmesi", Yasin Ersöz, Ramazan Yıldırım, Ayşe Nilgün Akın, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
717) "CuOx-CeO2 Katalizörlerine CoOx Eklenmesinin PROX Reaksiyonundaki Etkinliğinin İncelenmesi ", Emel Özdemir, Ramazan Yıldırım, Ayşe Nilgün Akın, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Özet Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
718) "Hidrojen Peroksidin Hidrojen Oksidasyonu İle Doğrudan Üretilmesi İçin Katalizör Geliştirilmesi", Meltem Yıldız, Ayşe Nilgün Akın, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
723) "Geochemical and Isotopic Studies of Natural Waters from the Tröllaskagi Area, N-Iceland", Özge Can Ataş, The United Nations University Geothermal Training Programme, Orkustofnun, Reykjavik, Iceland, ISBN 9979, 51-82, (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
724) "An effective CuOx-CoOx-CeO2 catalysts for preferential oxidation of CO", Murat Efgan Kibar, Emel Özdemir, Ayşe Nilgün Akın, Ramazan Yıldırım, 17 th International Conference on Chemical Reactors full text book, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
725) "Activity and Selectivity of Coprecipitated Au Catalysts for CO Oxidation", Meltem Yıldız, Şeyma Özkara, Erhan Aksoylu, Ayşe Nilgün Akın, GOLD2006 Conference ful Text Book, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
726) "Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi", Yasin Ersöz, Ayşe Nilgün Akın, Ramazan Yıldırım, 3. Uluslararası Bor Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
727) "Preparation and Activity of Gold Catalysts for Direct Formation of H2O2", Meltem Yıldız, Ayşe Nilgün Akın, GOLD2006 Conference ful Text Book, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
728) "Depended on temperature of the elwctrical properties of carbon-filled PVDF-HFP (Hexafluropropylenevinylidenefluoridde) copolymer", G likoğlu,H.Y.Güney, U Abacı, Book of Abstracts, 26, , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
729) "Yarı iletken Hegzafloropropilen vinilidineflorid(PVDF-HFP) Kopolimerin elektriksel özellıklerinin sıcaklık ve elektrik alan şiddetine bağımlılığı", Gülbeden Likoğlu,H.Yüksel Güney,Erdoğan Tarcan, , 21 , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
730) "Polisitiren Katkılı Poli(vinil klorür)'ün dielektrik özelliklerinin katkı oranına ve sıcaklığa bağlı olarak değişimi", Ufuk Abacı, H.Yüksel Güney,Erdogan Tarcan, Gülbeden Likoğlu, Bildiri Özetleri, 21, , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
731) "3-Eksenli Robota Monte Edilmiş Kamera Vasıtasıyla Geometrik Cisimlerin Birbirinden Ayırt Edilmesi", M.Kılıvan, H.M.Ertunç, S.Kılıvan, A.Önen, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
732) "Mikro Kontrolör Tabanlı PID Kontrol Sistemi Eğitim Seti", S.Kizir, H.M.Ertunç, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
733) "Biodiesel production from waste oils by using lipase immobilized on hydrotalcite and zeolites", Funda YAĞIZ, Dilek KAZAN, A. Nilgün AKIN, 17 th International Conference on Chemical Reactors Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
734) "Investigation of reaction conditions on biodiesel production with hydrotalcide,zeolite and sulphated oxides", Meltem YILDIZ, Nezahat BOZ, Mustafa ÇANAKÇI, A. Nilgün AKIN, 17 th International Conference on Chemical Reactors Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
735) "Lipaz Enziminin Hidrotalsit Ve Zeolit Üzerine Tutuklanmasi Ve Biyodizel Yakıt Üretiminde Kullanımı", Funda YAĞIZ, Dilek KAZAN, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
736) "Birlikte Çöktürme Yöntemi İle Hazirlanmiş Au/Al2O3 Katalizörleri İle CO’in Seçimli Oksidasyonu", Meltem YILDIZ, Ayşe AYTAÇ, Şeyma ÖZKARA, Ahmet AKSOYLU, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
737) "CuOx-CoOx-CeO2 Kompozit Katalizörlerinin CO Oksidasyonunda Tepkime Koşullarinin İncelenmesi", M. Efgan KİBAR, Ramazan YILDIRIM, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
738) "Enzim Katalizörler İle Biyodizel Üretimi", Hande ESEN, Dilek KAZAN, A. Nilgün AKIN, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
739) "Hidrojen eldesi ve depolamasında yeni yöntem:sodium borhidrürün hidrolizi", Yasin ERSÖZ, Ramazan YILDIRIM, A. Nilgün AKIN, 6. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
740) "Metallerde Pekleşme Üstelini Etkileyen Faktörler", Asım Güven Levon Çapan, Metal Dünyası, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
741) "Metallerde Pekleşme Üstelinin Hesaplanması ve Sünekliğe Etkisi ", Asım Güven Levon Çapan, Metal Dünyası, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
742) "Polimerler ve Polimer Kompozitlerde Katı Partikül Erozyonunun Mekanizmaları ve Malzeme Performansını Etkileyen Faktörler", SİNAN FİDAN,TAMER SINMAZÇELİK, 13. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
743) "Partikül Erozyonuna Maruz Kalan Polimer Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi", SİNAN FİDAN, TAMER SINMAZÇELİK, 13. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ, , , (2006)
Laboratuar Web Sitesi
744) "Biyomedikal uygulamalar için Ti6Al4V alaşım tozu üretimi", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., Metal Dünyası, 156, 116-118, (2006)
Laboratuar Web Sitesi
-
745) "AICHE Annual Meeting 2005 Proceedings"", Kayiran S.B., Lamari F.D., Weinberger B.P., Farhat S. , , “Heat of adsorption of hydrogen in nanoporous materials”, AICHE Annual Meeting 2005, Cincinnati, USA, , , (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
746) "Ammonia/ammonium carbonate leaching of malachite ores", Mehmet Canbazoğlu, Deniz Bingöl, Hülya Güler, The Journal of Ore Dressing, 14, 1-17, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
747) "Improved Phase Correlation Based Scene-Cut Detection for Archive Film", Oğuzhan Urhan, M.Kemal Güllü, Sarp Ertürk, International Conference on Electrical and Electronics Engineering , , 170-174, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
748) "[A5-Motor Test Laboratuarı Seçilmiş Yayınları]: Installation of an Experimental IC Engine Tests System for Educational Purpose", Turkcan A., and Canakci M., International Vocational and Technical Education Technologies Congress , 2, 904-910, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
749) "An 8-Bit CMOS Flding ADC Implementation using TIQ based Flash ADC Core", "M.Fatih Tekin", "Ali Tangel", "Oktay Aytar", "Anıl Çelebi", 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2005, , 121-125, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
750) "A 10-Bit 500Ms/s Two-Step Flash ADC", "Anıl Çelebi","Oktay Aytar", "Ali Tangel", EUROCON 2005 - The International Conference on ''Computer as a tool, , 898-901, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
751) "A CMOS Auto-Zero Comparator for High Speed&High Resolution Data Converters", "Oktay Aytar", "Ali TAngel", Journal of Naval Science and Engineering, 3(1), 61-70, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
752) "İdeal Olmayan Şebeke Gerilimi Ve Dengesiz Yük Şartlarında 3-Fazlı 4-Telli Paralel Aktif Güç Filtresi Denetimi", Mehmet Uçar, Engin Özdemir, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 20, No 3, 347–356, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
753) "Preparation of Coprecipitated CuO-CoO-CeO2 catalysts for selective CO oxidation at low temperatures ", Murat Efgan Kibar, Ayşe Nilgün Akın, Ramazan Yıldırım, EuropaCat-VII full text book, , , (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
754) "Catalyst Development for Hydrogen Production by Hydrolysis Reaction of NaBH4", Yasin Ersöz, Ramazan Yıldırım, Ayşe Nilgün Akın, EuropaCat-VII full text book, , , (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
755) "Akıllı Ev Otomasyon Uygulamaları", S.E.Bayer, H.M.Ertunç, III.Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, , , (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
756) "Sodyum bor Hidrürden Hidrojen Eldesi", Yasin ERSÖZ, Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, Enerji Verimliliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
757) "Biyokütle ve Hidrojen Enerjisi", Oğuzhan İLGEN, A. Nilgün AKIN, 1. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
758) "Lipaz katalizörü ile biyodizel yakıt üretimi", Funda YAĞIZ, A. Nilgün AKIN, 1. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
759) "Toz metalurjik PCD takımların aşınma performansı üzerine karşılaştırmalı araştırma,", Zeren M., Karagöz Ş, , 7. Uluslararası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, , I.Cilt, 479, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
760) ", Molibden önalaşımlanmış/difuzyon alaşımlanmış toz metalurjik çeliklerde nikel katkısının etkisi, ", Karagöz Ş., Tanberk O., Yamanoğlu R., Gür E., Zeren M., 7. Uluslararası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı,, I. Cilt, 11, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
761) "“T/M Tekniği İle Üretilen PCD Kesici Takımların Laserle Modifikasyonu” ", Karagöz Ş, Zeren M., , Sakarya Üniversitesi, 4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Bildiriler Kitabı, , , 1048, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
762) "PREP atomizasyonu ile alaşım tozu üretimi ve karakterizasyonu", Karagöz, Ş., Yamanoğlu, R., 4th International Powder Metallurgy Conference, , 508-519, (2005)
Laboratuar Web Sitesi
-
768) "3-Dimensional Object Modeling with Mesh Simplification Based Resolution Adjustment", Özgür Uluçay, Sarp Ertürk, IEEE 2nd Int. Symp. on 3D Data Processing, Visualization, and Transmission, , 132-138, (2004)
Laboratuar Web Sitesi
-
769) "8 BIT 1Gs/s Semi-Flash ADC Based On Threshold Inverter Quantization Technique", "Oktay Aytar","Anıl Çelebi","Ali Tangel","M.Fatih Tekin", International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2004, , 121-125, (2004)
Laboratuar Web Sitesi
-
770) "Deneysel tasarım yöentemil ile CuO-CoO-CeO katalizörlerinin hazırlama koşullarının incelenmesi", Murat Efgan Kibar, Ramazan Yıldırım, Ayşe Nilgün Akın, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bidiriler Kitabı, , , (2004)
Laboratuar Web Sitesi
-
771) "“ Birlikte çöktürme yöntemi ile hazırlanmış Pt katalizörlerinin hazırlama koşullarının incelenmesi", Meltem Yıldız, Oğuzhan İlgen, Ayşe Nilgün Akın, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, , , (2004)
Laboratuar Web Sitesi
-
773) "Akıllı Ev Uygulamalarında Alçak Gerilim Hatlarının Kullanımı", Y.Atalay, H.M.Ertunç, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA , , , (2004)
Laboratuar Web Sitesi
-
774) "Bina İçi Sıcaklık Veri Toplama Sistemi Donanım ve Yazılım Tasarımı", İ.Yenal, H.M.Ertunç, C.Kuzu, S.Soydaş, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU-INISTA, , , (2004)
Laboratuar Web Sitesi
-
775) "Electrostatically-and Sterically-Stabilized Microemulsion Polymerizationof Styrene in the Presence of Macroinimer", Yıldız, U. , Capek, I., , Progress in Colloid and Polymer Science, 124, , (2003)
Laboratuar Web Sitesi
-
776) "A VLSI Implementation for Fast All-Boolean Motion Estimation Based on Pre-coded Image Planes Matching", Anıl Çelebi, Sarp Ertürk, Ali Tangel , Conference on Electrical and Electronics Engineering, , 36-40, (2003)
Laboratuar Web Sitesi
-
777) "Locally Refined Gray-coded Bit-plane Matching for Block Motion Estimation", Sarp Ertürk, 3rd IEEE R8-EURASIP Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, , 128-133, (2003)
Laboratuar Web Sitesi
-
778) "Motion Estimation by Pre-coded Image Planes Matching", Sarp Ertürk, IEEE International Conference on Image Processing, (ICIP'03), , 347-350, (2003)
Laboratuar Web Sitesi
-
779) "A VLSI Implementation for Fast All Boolean Motion Estimation Based on Coded Image Planes Matching", "Anıl Çelebi" , Sarp Ertürk" , "Ali Tangel", ELECO‘2003 Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering, , 36-41, (2003)
Laboratuar Web Sitesi
-
780) "Preparation And Characterization Of Supported Gold Catalysts Prepared By Varying Ph Coprecipitation", Meltem Yıldız, Ayşe Aytaç, Şeyma Özkara, Erhan Aksoylu, Ayşe Nilgün Akın, Third Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean ful text book, , , (2003)
Laboratuar Web Sitesi
-
781) "Preparation of co-precipitated catalytsts for the selective oxidation of CO in H2", Ayşe Aytaç, Meltem Yıldız, Ayşe Nilgün Akın, EuropaCat-VI full text book, , , (2003)
Laboratuar Web Sitesi
-
786) "Birlikte Çöktürme Yöntemi İle Hazırlanmış Kobalt Alümina Katalizörünün Etkinlik Kaybı Koşullarının İncelenmesi", Meltem YILDIZ, A. Nilgün AKIN, 5. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, , , (2002)
Laboratuar Web Sitesi
-
787) "Microstructural Characterization of HVOF-Sprayed WC-Co Coatings Used in Continuous Galvanizing Lines", H. Ş. Soykan, Ş. Karagöz, 8. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, , 670-678, (2002)
Laboratuar Web Sitesi
-
793) "“PCD Takımlarda Elmas-Matriks Dizaynı ile Performans İlişkisi”, ", Karagöz, Ş. ve M. Zeren, , II. Ulusal T/M Konf. Bildiriler Kitabı, Ankara, , 1, 615-620, (1999)
Laboratuar Web Sitesi
-
794) "Wear Studıes of Coatings Deposited by Ion-Arc-PVD on Glass Moulds", Ş. Karagöz, H. Alanyalı, M. Yılmaz, Proc. 5th Int. Tooling Conference, , 297-305, (1999)
Laboratuar Web Sitesi
-
795) "“Characterisation of Hot Pressing Behaviour of Diamond Cutting Tools”,", Karagöz, Ş. ve M. Zeren, , Int. Powder Metallurgy World Congress, Granada, Vol IV, , 208-212, (1998)
Laboratuar Web Sitesi
-
796) "İyon-Ark Katmanlama Yöntemiyle Kaplanmış Cam Şişe Kalıplarında Ergiyik Cam-Kalıp Arayüzey İlişkisi", H. Alanyalı, Ş. Karagöz, IV. Seramik Kongresi, , 713-718, (1998)
Laboratuar Web Sitesi
-
797) "Çoklu PVD Katmanlarıyla Darbeli Kesmede Kullanılan Seramik Katmanlı Takımlarda Ömür Artımı ", H. Karagöz, Ş. Karagöz, 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , 269-274, (1997)
Laboratuar Web Sitesi
-
798) "Kesici Takımlarda PVD Tipi Katmanların Tribolojisinin Elektronmikroskopik İncelenmesi", Ş. Karagöz, H. Karagöz, 13. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, , , (1997)
Laboratuar Web Sitesi
-
799) "Ark-PVD Katmanlarının Karakterizasyonu", H. Karagöz, H. Alanyalı, Ş. Karagöz, III. Seramik Kongresi, , 395-402, (1996)
Laboratuar Web Sitesi
-
800) "Yüksek Hız Çeliği Takımlarda PVD-TiN Katmanların AĢınma Etkisi ", Ş. Karagöz, III. Seramik Kongresi, , 378-386, (1996)
Laboratuar Web Sitesi
-
801) "Studies on the Arc-PVD Coating Applications in Glass Moulds", S. Kuruoğlu, E. Yollu, Ş. Karagöz, Proc. Int. Glass Problems Symposium, , 519-526, (1996)
Laboratuar Web Sitesi
-
802) "The Influence of PVD and CVD Type Coatings on the Machinability of Lead Added Free Cutting Steels", H . Karagöz, ġ. Karagöz, XII. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, , 152-153, (1995)
Laboratuar Web Sitesi
-
803) "PVD ve CVD Tipi Modern Seramik Katmanlarının KurĢunlu Otomat Çeliklerinin ĠĢlenebilirliğe Etkisi ", H. Karagöz, Ş. Karagöz, Y. Saatçi, 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, , 631-638, (1995)
Laboratuar Web Sitesi
-