6 Mart 2021 | Cumartesi
 

Araştırma Laboratuarlarında üretilen/geliştirilen ürünler/yöntemler ' in sayısı: 48

1 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Crosslinking cihazı
Kullanım Alanı: Keratokonus Tedavisi
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
2 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: BAKİ (Bilimsel Araştırmalar İle Kollektif İcat) Spektrometre
Kullanım Alanı: LIBS, plazma, gaz deşarj, fizik ve kimya laboratuarlarında analiz

Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
3 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Nano Boyutlu Oksit Seramik Tozları
Kullanım Alanı: ENERJİ ALANINDA / Katı Oksit Yakıt Pilleri (KOYP)
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
4 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: POMOEO-PMMA-LiClO4 polymer elektroliti
Kullanım Alanı: İkincil lityum pilleri elektrokromil camlar
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
5 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: POMOEO-AABBE-LiCF3SO3 elektroliti
Kullanım Alanı: İkincil Lityum pilleri Elektrokromik camlar
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
6 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: 3-Sübstitüe cis-4,5-bis(hidroksi metil)-4,5-dihidroisoksazol
Kullanım Alanı: Bileşikler biyolıjik aktivite gösterme potansiyeline sahiptir. Bu amaçla çalışmalar planlanmaktadır.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
7 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Fare kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (fKİ-MKH) dizisi; Mouse bone marrow derived mesenchymal stem cell (mBM-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre çalışmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
8 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan sinovial sıvı kaynaklı mezenkimal kök hücre (iSin-MKH) dizisi; Human synovial fluid derived mesenchymal stem cell (hSyn-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
9 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Sıçan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (sKİ-MKH) dizisi; Rat bone marrow derived mesenchymal stem cell (rBM-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
10 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Sıçan pankreatik adacık kaynaklı mezenkimal kök hücre (sPA-MKH) dizisi; Rat pancreatic island derived mesenchymal stem cell (rPI-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
11 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
12 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDP-MKH) dizisi; Human dental pulp derived mesenchymal stem cell (hDP-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
13 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan yağ dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücre (iYD-MKH) dizisi; Human adipose tissue derived mesenchymal stem cell (hAT-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
14 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan dental ligament kaynaklı mezenkimal kök hücre (iDL-MKH) dizisi; Human dental ligament derived mesenchymal stem cell (hDL-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
15 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre (iKİ-MKH) dizisi; Human bone marrow derived mesenchymal stem cell (hBM-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
16 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Makale
Kullanım Alanı: Akademik
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
17 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan natal diş dental pulpa kaynaklı mezenkimal kök hücre (iPV-MKH) dizisi; Human natal teeth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hNDP-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
18 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: İnsan süt dişi pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücre (iSDP-MKH) dizisi; Human primary (deciduous) tooth dental pulp derived mesenchymal stem cell (hPDP-MSC) line
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
19 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Polimerik membran
Kullanım Alanı: Sıvı karışımları ayırma
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
20 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Katalitik membran
Kullanım Alanı: Reaksiyon gerçekleştirme ve ürün saflaştırma
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
21 ) Ürün/Yöntem: Ürün - Adı: Dolgulu membran
Kullanım Alanı: Biyoyakıtların dehidrasyonunda kullanılır.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
22 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: ATPS, (Aqueous two phase system, Sulu ikli faz sistemi)
Kullanım Alanı:
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
23 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: TPP, ÜFA (Thre phase partitioning, Üçlü Faz Ayırma)
Kullanım Alanı: Endüstriyel alanda kullanılabilir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
24 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Fotogrametrik yönremle plan ve kesit çizimi
Kullanım Alanı: Yöntem arkeolojik kazılarda açığa çıkan mimarinin planlarının ve açma profillerinin çizimlerinde kullanılabilmektedir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
25 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Hayvan organ/doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerden DNA/RNA izolasyonu
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
26 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Plazmid tasarımı ve çoğaltılması
Kullanım Alanı:
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
27 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: İnsan organ/doku kaynaklı mezenkimal kök hücre dizisi izolasyon yöntemi
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
28 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Telomeraz Enzim Aktivitesi
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları; Kanser araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
29 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Gen ekspresyon analizi (Real-Time PCR)
Kullanım Alanı: Hücre biyolojisi çalışmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
30 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Gen Aktarımı
Kullanım Alanı:
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
31 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Hayvan vücut sıvılarından mezenkimal kök hücre dizisi izolasyon yöntemi
Kullanım Alanı: Kök hücre araştırmaları
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
32 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: İmmun Panel (Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
33 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: PNH Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
34 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: HLA B27 Panel
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
35 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Bifenotipik Panel
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
36 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Trombosit Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
37 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: BAL Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
38 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: IL-6 Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
39 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: HIV Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
40 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: İmmün Yetmezlik Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
41 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Akut Lösemi (erişkin)
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
42 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: B Hücreleri Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
43 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: T Hücreleri Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
44 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: NK Hücreleri Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
45 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Blast Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
46 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Myeloid Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir.
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
47 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Akut Lösemi Paneli(Pediatri)
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.
48 ) Ürün/Yöntem: Yöntem - Adı: Kronik Lösemi (Lenfoma) Paneli
Kullanım Alanı: Süspansiyon haline getirilmiş çok miktardaki hücrenin yüzey veya intraselüler yerleşimli çok sayıdaki antijenik yapılarının florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan tekniktir
Özbilgi için Laboratuar Web Sitesini ziyaret ediniz.