6 Mart 2021 | Cumartesi
 

Araştırma Laboratuarlarında yapılan tezlerin sayısı: 639

 1. Yüksek Lisans | 2020 - Devam » Öğrenci: Tayfun Erkorkmaz | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: Fiber Optik Akustik Algılayıcı Sistem ile Tel Çit Üzerinde Gerçekleşen Olayların Tespiti
  Laboratuar Web Sitesi
 2. Yüksek Lisans | 2020 - Devam » Öğrenci: Taha Erdem Yıldırım | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: Lpg li Araçlarda Enjektör Verileri ve Sensörleri Kullanarak Menzil Hesabı Yapan Akıllı Cihaz Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 3. Yüksek Lisans | 2020 - Devam » Öğrenci: Beste Yalçın | Danışman: Dr Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
  Konu: --
  Laboratuar Web Sitesi
 4. Yüksek Lisans | 2020 - Devam » Öğrenci: Sevcan Gökçek | Danışman: Doç Dr Başar Uyar
  Konu: --
  Laboratuar Web Sitesi
 5. Doktora | 2019 - Devam » Öğrenci: Levent CANDAN | Danışman: Prof. Dr. Elif KAÇAR
  Konu: Gerçek Zamanlı Haritalama için Hava Balonu Temelli Lidar’ın Tasarımı ve Gerçeklenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 6. Doktora | 2019 - Devam » Öğrenci: Sevinç YANAR | Danışman: Dr.Öğr.Üyesi.Aylin KANLI
  Konu: Meklofenamik Asit ile FTO (fat-mass and obesity associated gene) Baskılanmasının Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin Progresyonu ve Hücre Proteomu Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 7. Doktora | 2019 - Devam » Öğrenci: Merve Gülsen BAL ALBAYRAK | Danışman: Doç.Dr. Gürler AKPINAR
  Konu: Primer meme kanseri hücre hatlarında karşılıklı proteom analizi
  Laboratuar Web Sitesi
 8. Yüksek Lisans | 2019 - 2020 » Öğrenci: Berkay GÖNÜL | Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Egemen AVCU
  Konu: Bilyalı Dövme
  Laboratuar Web Sitesi
 9. Yüksek Lisans | 2019 - Devam » Öğrenci: Yasemin KARADEMİRCİ | Danışman: Prof. Dr. Elif KAÇAR
  Konu: Biyolojik Hücrelerin Tuzaklanması ve Manipülasyonu için Bilgisayar Kontrollü Optik Cımbız Sisteminin Tasarımı ve Gerçeklenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 10. Yüksek Lisans | 2019 - Devam » Öğrenci: Bedirhan ÖZTÜRK | Danışman: Doç.Dr.Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ
  Konu: Scytalidium katalizinin merkezi kanalının katalitik aktivitedeki rolünün araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 11. Yüksek Lisans | 2019 - Devam » Öğrenci: Gülen Sinem İNCİ | Danışman: Doç.Dr.Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ
  Konu: Scytalidium thermophilum proteazının üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 12. Yüksek Lisans | 2019 - Devam » Öğrenci: Çiğdem AKÇAY | Danışman: Doç.Dr.Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ
  Konu: Scytalidium thermophilum katalazının (CATPO) katalitik etkinliğinin arttırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 13. Yüksek Lisans | 2019 - Devam » Öğrenci: Ceylan Koçkan | Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ebru Özer Uyar
  Konu: In vitro koşullarda fitopatojenik küflere karşı piperin allisin ve kapsaisinin antifungal etkisinin belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 14. Yüksek Lisans | 2018 - 2019 » Öğrenci: Taylan TOPALOĞLU | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Lazerle Sürülen Fosfor Tabakasından Otomotiv Uygulamaları için Beyaz Işık Üretimi ve Renk Özeliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 15. Yüksek Lisans | 2018 - Devam » Öğrenci: İrem Cansu Doğan | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: --
  Laboratuar Web Sitesi
 16. Doktora | 2018 - Devam » Öğrenci: İmren Aydın | Danışman: Doç Dr Başar Uyar
  Konu: Beyaz yğların antioksidan özelliklerinin iyileştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 17. Yüksek Lisans | 2018 - Devam » Öğrenci: Ayşenur Öğretmen | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Biyonanokompozit Desteğe Lipaz Enziminin Tutuklanması
  Laboratuar Web Sitesi
 18. Yüksek Lisans | 2018 - Devam » Öğrenci: Özge Fırtına Coşkun | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Hedefli ve Kontrollü İlaç Salımı için Biyobozunur Mikrokürelerin Hazırlanması
  Laboratuar Web Sitesi
 19. Doktora | 2018 - Devam » Öğrenci: Necla Altın | Danışman: Doç Dr Başar Uyar
  Konu: Mikroalg İçeren Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinin Biyoelektriksel İletkenlik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Atık Su Arıtımında Kullanılmaları
  Laboratuar Web Sitesi
 20. Bitirme Tezi | 2018 - Devam » Öğrenci: Arş. Gör. Dr. Melike DEMİR | Danışman: Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI
  Konu: Romatoid Artrit’li hastalarda, bağırsak mikrobiyotasındaki Bacteroides fragilis, Prevotella copri, Bifidobacterium bifidum ve Lactobacillus salivarius türlerinin, tedaviye bağlı olarak değişiminin kantitatif olarak araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 21. Bitirme Tezi | 2018 - 2020 » Öğrenci: Arş. Gör. Dr. Melike KURT | Danışman: Prof. Dr. Zeki YUMUK
  Konu: Fusobacterium nucleatuma karşı oluşan antikorların kolorektal kanserin serolojik tanısında değerinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 22. Doktora | 2018 - Devam » Öğrenci: Mehmet SARIHAN | Danışman: Prof.Dr. Murat KASAP
  Konu: Meme kanseri hücre hatlarında karşılaştırmalı yüzey proteom analizi
  Laboratuar Web Sitesi
 23. Doktora | 2018 - 2014 » Öğrenci: Gülşah AKINCIOĞLU | Danışman: Hasan ÖKTEM
  Konu: Ticari Araç Balatalarına Ceviz ve Fındık Kabuğu Tozu Katkılarının Aşınma Ve Sürtünme Davranışına Etkisinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 24. Yüksek Lisans | 2018 - 2020 » Öğrenci: Ahmet Burak ÇUBUK | Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Egemen AVCU
  Konu: Mekanik Yüzey İşlemleri
  Laboratuar Web Sitesi
 25. Yüksek Lisans | 2018 - 2019 » Öğrenci: Muhammed Fatih Öztürk | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENGİZ
  Konu: Delinmiş ve delikli imal edilmiş GFRP plakaların mekanik davranışlarının deneysel ve sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 26. Yüksek Lisans | 2018 - 2019 » Öğrenci: Hüseyin Aksungur | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENGİZ
  Konu: AĞIR TİCARİ ÇEKİCİ ARAÇLARIN VİRAJ DENGE ÇUBUĞUNUN TASARIM İYİLEMESİ VE YAPISAL TESTLERİ
  Laboratuar Web Sitesi
 27. Yüksek Lisans | 2018 - Devam » Öğrenci: Bektore MANSUROV | Danışman: Doç.Dr.Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ
  Konu: Gündüz Sefası (Ipomoea purpurea) Bitkisinden Fenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 28. Doktora | 2017 - 2019 » Öğrenci: Eylem Topkaya | Danışman: Doç.Dr. Ayla ARSLAN
  Konu: Su ve Atıksu ortamında Endokrin Bozucu Kimyasalların Ozon ve Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliği: Kinetik Çalışmaları ve Proses Değişkenlerinin Maliyet Değerlendirmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 29. Yüksek Lisans | 2017 - 2019 » Öğrenci: Nazlı Yenihan | Danışman:
  Konu: Membran Reaktörde İzopropil Asetat Üretiminin İncelenmesi, Prof..Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 30. Yüksek Lisans | 2017 - » Öğrenci: Taylan Topaloğlu | Danışman: Arif Demir
  Konu: Otomotiv aydınlatma sistemleri tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 31. Yüksek Lisans | 2017 - 2020 » Öğrenci: Zeynep Pınar | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: Makine Öğrenmesi Yaklaşımları Kullanılarak Denim Kumaşlarda Kusur Tespiti
  Laboratuar Web Sitesi
 32. Doktora | 2017 - Devam » Öğrenci: Arş. Gör. Mustafa ARAS | Danışman: Prof. Dr. Özcan GÜNDOĞDU
  Konu: Medikal Malzemelerde Antibakteriyel Özelliklerin Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 33. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Fatih GÖREN | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Organik buharlara yönelik gözenekli Silisyum tabanlı optik sensör tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 34. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Mehtap TÜRKMEN | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Elyaf katkılı kompozit polimerlerin (CTP) lazerle kesme, kaynak ve delme parametrelerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 35. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Yunus Emre KARANFIL | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Lazerle metal yüzeylerin temizlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 36. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Merve TİRYAKİOL | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Gözenekli Silisyum tabanlı elektro-optik nemlilik sensörü
  Laboratuar Web Sitesi
 37. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: İsmet YAVUZYİĞİT | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Yüzeyi modifiye edilmiş gözenekli Silisyum tabanlı güneş pili tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 38. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Oktay TUNUS | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Tank paletlerin metal ve plastik kısımlarının ayrıştırmasına yönelik opto-mekanik sistem tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 39. Yüksek Lisans | 2017 - 2019 » Öğrenci: Kaan TURAN | Danışman: Doç.Dr. Erhan AKMAN
  Konu: Lazerle seramik malzemelerin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 40. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Zeynep KARAL | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Biyouyumlu metallerden lazer ablosyon yöntemi ile nanoparçacık üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 41. Doktora | 2017 - Devam » Öğrenci: Filiz KARAKUŞ BAŞAK | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Meme kanserine yönelik nanoparçaçık tabanlı biyosensör tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 42. Doktora | 2017 - Devam » Öğrenci: Mohamad ALHAJHAMOUD | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Benzer ve benzemez biyo-metallerin lazerle kaynak parametrelerinin belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 43. Doktora | 2017 - Devam » Öğrenci: Selda Aydoğdu | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Gliserinden Lipaz Katalizli Gliserin Karbonat Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 44. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Tuğba Duman | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Gliserinin Yakıt Katkısı Gliserin Karbonata Enzimatik Dönüşümü
  Laboratuar Web Sitesi
 45. Yüksek Lisans | 2017 - Devam » Öğrenci: Fatih Alkan | Danışman: Doç Dr Başar Uyar
  Konu: Farklı fotobiyoreaktör türlerinin mikroalg üretimine yönelik karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 46. Yüksek Lisans | 2017 - 2018 » Öğrenci: Arş. Gör. Eda YAZICI ÖZÇELİK | Danışman: Prof. Dr. Z. Gülden SÖNMEZ TAMER
  Konu: İdrar örneklerinden izole edilen Streptococcus agalactiae izolatlarının serotiplendirilmesi ve ST-17 klonunun araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 47. Yüksek Lisans | 2017 - 2019 » Öğrenci: Burak DURMUŞ | Danışman: Doç. Dr. Erhan GENGEÇ
  Konu: Grafen Bazlı Elektrotlarda Sudan Organik Kirleticilerin Elektrooksidasyon ile Arıtımı
  Laboratuar Web Sitesi
 48. Yüksek Lisans | 2017 - 2018 » Öğrenci: Yaşam Kandemir | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENGİZ
  Konu: Kompozit malzemelerin enerji sönümleme performansına numune ve tetikleyici geometrik değişkenlerin etkisinin Taguchi metodu ile incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 49. Yüksek Lisans | 2017 - 2018 » Öğrenci: Ahmet Sabah | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENGİZ
  Konu: Çelik tel örgü aramid takviyeli kompozit tabaka üretimi ve balistik performansının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 50. Doktora | 2017 - Devam » Öğrenci: Fulya Akdeniz | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: Akilli Yöntemler Kullanilarak Ses İşaretlerinden Sahtecilik Tespiti
  Laboratuar Web Sitesi
 51. Yüksek Lisans | 2017 - 2020 » Öğrenci: Okan YETİK | Danışman: Doç. Dr. Egemen AVCU
  Konu: Bilyalı Dövmenin Yüzey ve Yüzey Altı Özelliklere Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 52. Yüksek Lisans | 2016 - Devam » Öğrenci: Gencay Deniz | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: Kullanılabilir Mobil Form Tasarımı için Kılavuz Geliştirme
  Laboratuar Web Sitesi
 53. Bitirme Tezi | 2016 - Devam » Öğrenci: Oğulcan Uçarsu, Zafer Bozkurt, Ogün Özdemir | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: Akıllı telefonlar için kapalı mekanlarda yol/yön bulma uygulaması
  Laboratuar Web Sitesi
 54. Yüksek Lisans | 2016 - 2018 » Öğrenci: Aynur Hacıoğlu | Danışman:
  Konu: Dimetil Karbonat/Metanol Azeotropik Karışımının Pervaporasyonla Ayrılması, Prof..Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 55. Doktora | 2016 - Devam » Öğrenci: Asuman Sınmaz | Danışman: Prof Dr Arif Demir
  Konu: Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları
  Laboratuar Web Sitesi
 56. Yüksek Lisans | 2016 - Devam » Öğrenci: Zehra Yerlikaya | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: Üniversite Web Siteleri için Kullanılabilirlik Kılavuzu
  Laboratuar Web Sitesi
 57. Doktora | 2016 - Devam » Öğrenci: Dr. Agim OSMANİ | Danışman: Prof. Dr. Sema KEÇELİ
  Konu: Antifungal-Daptomisin Kombinasyonlarının Candida albicans-Staphylococcus epidermidis Biyofilmine, Antifungal-Meropenem Kombinasyonlarının Candida albicans-Pseudomonas aeruginosa Biyofilmine Etkisinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 58. Doktora | 2016 - 2020 » Öğrenci: Arş. Gör. Hüseyin UZUNER | Danışman: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
  Konu: Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden İzole Edilen Brusella İzolatlarından Elde Edilen Ortak İmmünodominant Proteinlerin Serolojik Proteom Analizi (SERPA) Kullanılarak Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 59. Doktora | 2016 - 2019 » Öğrenci: Arş. Gör. Doğanhan Kadir ER | Danışman: Prof. Dr. Devrim DÜNDAR
  Konu: Üropatojen Escherichia coli İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Yeteneğinin Ve Biyofilmde Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 60. Yüksek Lisans | 2016 - Devam » Öğrenci: Aydın Emanet | Danışman: Prof. Dr. A. Tuba Ökse
  Konu: Salat Tepe IIA Akkad Dönemi ve Sonrası İnce Seramikleri
  Laboratuar Web Sitesi
 61. Yüksek Lisans | 2016 - 2019 » Öğrenci: Beyzanur Yılman | Danışman:
  Konu: PVA/CNT Hibrid Membran ile Pervaporatif Desalinasyon Uygulaması, Prof.Dr. Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 62. Doktora | 2016 - Devam » Öğrenci: Arş. Gör. Hikmetcan Özcan | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: SmartTag: Aktif Etiketlerde Akıllı İletim Güç Şemasının Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 63. Doktora | 2016 - Devam » Öğrenci: Murat DEMİR | Danışman: Doç.Dr. Ali Bekir YILDIZ
  Konu: Güç Elektroniği Sistemlerinde Güvenilirlik Analizi ve Led Sürücü Devrelerine Uygulanması
  Laboratuar Web Sitesi
 64. Yüksek Lisans | 2016 - 2018 » Öğrenci: Leyla Kayiş | Danışman: Dr Öğretim Üyesi Gökhan DURUKSU
  Konu: Mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşmasına fungal beta-glukanın etkilerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 65. Yüksek Lisans | 2016 - 2019 » Öğrenci: Sıla Özkan | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Development of Renewable Based on Fuels for Aviation, Using Heterogeneous Catalysis
  Laboratuar Web Sitesi
 66. Yüksek Lisans | 2016 - 2018 » Öğrenci: Yalçın Erdoğan | Danışman: Doç. Dr. Erhan AKMAN
  Konu: ADHEZİF BİRLEŞTİRME DAYANIMINI ARTTIRMAK İÇİN KARBON FİBER KATKILI KOMPOZİT MALZEMELERİN YÜZEYLERİNİN LAZER İLE İŞLENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 67. Yüksek Lisans | 2016 - Devam » Öğrenci: Emre Erol | Danışman: Doç Dr Başar Uyar
  Konu: Hexamethoxymethylmelamine Resin Modified by Tertiary Amine for Antimicrobial Activity
  Laboratuar Web Sitesi
 68. Doktora | 2016 - 2018 » Öğrenci: Candan YILMAZ ÖZDOĞAN | Danışman: Doç. Dr. Halime KENAR
  Konu: Diyabetik Yara Tedavisi Amaçlı Fototerapi, Biyopolimer ve Hücresel Uygulamaların Geliştirilmesi, In-vitro ve In-vivo Koşullarda Değerlendirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 69. Bitirme Tezi | 2016 - 2018 » Öğrenci: Arş. Gör. Dr. F. Zehra DUYMAZ | Danışman: Prof. Dr. Fatma BUDAK
  Konu: Acinetobacter baumanii izolatlarının genotiplerinin saptanması ve biyofilm oluşumu ile karşılaştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 70. Yüksek Lisans | 2016 - Devam » Öğrenci: Abdülkadir Karabaş | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: Dijital Resim Dökümanlar Üzerine İçerik tabanlı sorgu altyapıs
  Laboratuar Web Sitesi
 71. Yüksek Lisans | 2016 - 2019 » Öğrenci: Güler Hasırcı | Danışman:
  Konu: Katalitik membranla solketal sentezi, Prof. Dr. Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 72. Yüksek Lisans | 2015 - 2018 » Öğrenci: Kadir ÖZDEMİR | Danışman: Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU
  Konu: Ti4Al4Mo ve Ti6Al4V alaşımlarının sıcak pres ile üretimi ve erozif aşınma davranışlarının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 73. Yüksek Lisans | 2015 - 2018 » Öğrenci: Osman Sinan GÖKÇE | Danışman: Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU
  Konu: Sıcak pres ile metal partikül takviyeli magnezyum kompozitlerin üretimi ve kaplanması
  Laboratuar Web Sitesi
 74. Doktora | 2015 - 2019 » Öğrenci: Yasemin YILDIRAN | Danışman: Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK
  Konu: Shot Peening
  Laboratuar Web Sitesi
 75. Yüksek Lisans | 2015 - 2017 » Öğrenci: Erdinç EFENDİ | Danışman: Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU
  Konu: Mekanik alaşımlama ile üretilen Ti5Al2.5Fe-xCu alaşımlarının sinterlenmesi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 76. Bitirme Tezi | 2015 - Devam » Öğrenci: Hasan Fahri Alkış | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan Fidan
  Konu: Olivin Katkılı PPS kompozit eroziv aşınma davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 77. Bitirme Tezi | 2015 - Devam » Öğrenci: Orhan Duman | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan Fidan
  Konu: Olivin partikül katkılı PPS kompozitin aşınma sonrası yüzey pürüzlülük karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 78. Doktora | 2015 - Devam » Öğrenci: Asuman Cengiz | Danışman: Prof. Dr. Yüksel Güney
  Konu: Ders Aşamasında
  Laboratuar Web Sitesi
 79. Bitirme Tezi | 2015 - Devam » Öğrenci: Muhammet BOZ | Danışman: Prof. Dr. Ömer YILDIZ
  Konu: Beta-Trikalsiyumfosfat Biyoseramik Nano Tozların “Combustion Yöntemi”yle Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 80. Bitirme Tezi | 2015 - 2016 » Öğrenci: Mert Çeltikoğlu | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: EEG Başlık kullanarak mobil cihaz etkileşimi sağlama
  Laboratuar Web Sitesi
 81. Bitirme Tezi | 2015 - 2016 » Öğrenci: Serhat Çağdaş | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: EEG başlık ile robot kol kullanımı
  Laboratuar Web Sitesi
 82. Bitirme Tezi | 2015 - 2016 » Öğrenci: Ernoyan Şimşek, Seda Tanbay, Reha Gülasar | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu, Araş Gör Ali Uçar
  Konu: Okul Öncesi Çocuklara yönelik göz kusurlarını tespit etme için mobil uygulama
  Laboratuar Web Sitesi
 83. Yüksek Lisans | 2015 - 2017 » Öğrenci: Nuran Peker | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Alev MUTLU
  Konu: Çizgi tabanlı kavram keşif sistemleri için paralel bir yaklaşım
  Laboratuar Web Sitesi
 84. Doktora | 2015 - Devam » Öğrenci: Kaplan Kaplan | Danışman: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 85. Yüksek Lisans | 2015 - Devam » Öğrenci: İbrahim ÖKSÜZ | Danışman: Doç. Dr. R. Taygun GÜRAY
  Konu: Gama Spektroskopisi Uygulamaları: Nükleerastrofizik ve Çevresel Radyoaktivite
  Laboratuar Web Sitesi
 86. Bitirme Tezi | 2015 - 2016 » Öğrenci: Ahmet Ak, Harun Demirbağ | Danışman: Prof.Dr. Yaşar BECERİKLİ
  Konu: Azure Tabanlı Akıllı Ev istemi
  Laboratuar Web Sitesi
 87. Bitirme Tezi | 2015 - 2017 » Öğrenci: Dr. Serpil GENÇ | Danışman: Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI
  Konu: Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 88. Doktora | 2015 - 2019 » Öğrenci: Vildan ÖZASLAN | Danışman: Doç. Dr. Halime KENAR
  Konu: Pnömoni Etkeni Mikroorganizmaların Spektroskopik Yöntemlerle Kültürden Bağımsız, Direk Ve Hızlı Tanımlanması
  Laboratuar Web Sitesi
 89. Yüksek Lisans | 2015 - 2019 » Öğrenci: Merve Candemir | Danışman:
  Konu: Katalitik Membranla Oleik Asit Esterleşmesinin İncelenmesi, Prof..Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 90. Doktora | 2015 - Devam » Öğrenci: Arş. Gör. Mehmet Ali Altuncu | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: Ağ Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 91. Doktora | 2015 - Devam » Öğrenci: Arş. Gör. Sümeyya İlkin | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: Tanıya Yardımcı Lezyon Analiz Sistemi Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 92. Doktora | 2015 - 2020 » Öğrenci: Mehmet Ali Çavuşlu | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: Sualtı Akustiği için Veri Temelli Kanal Kestirimi ve Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 93. Yüksek Lisans | 2015 - 2018 » Öğrenci: Altuğ Bilgin Altıntaş | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: IoT Kullanılarak Tıbbi Cihaz Verilerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesı
  Laboratuar Web Sitesi
 94. Yüksek Lisans | 2015 - 2017 » Öğrenci: Elif KARA | Danışman: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Yüksek irtifa platformları için kızılötesi görüntüleyici optik tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 95. Yüksek Lisans | 2015 - Devam » Öğrenci: Zeynep Pekcan | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Enzimatik Glukonik Asit Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 96. Yüksek Lisans | 2015 - 2017 » Öğrenci: Necla Altın | Danışman: Doç Dr Başar Uyar
  Konu: Chlorella Variabilis’in Büyümesi ve Lipid Üretimi Üzerinde Etkili Parametrelerin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 97. Doktora | 2015 - 2019 » Öğrenci: Süreyya Mert Selimoğlu | Danışman: Prof.Dr. Murat KASAP
  Konu: Rekombinant Tümör Farklılaşma Faktörü Üretimi ve Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Terapötik Etkilerinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 98. Doktora | 2015 - 2019 » Öğrenci: Abula AYİMUGU | Danışman: Prof.Dr. Murat KASAP
  Konu: The Effect Of Exogeneous Wild-TYPE and a Compound-Heterozygote Mutant (Q311R;A371T) Parkin Expressions On Nuclear Proteome
  Laboratuar Web Sitesi
 99. Yüksek Lisans | 2015 - Devam » Öğrenci: Talha Oktay | Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sayar
  Konu: Yüksek Başarımlı Uzamsal ve Akışkan Büyük Veri Analizi Altyapısı
  Laboratuar Web Sitesi
 100. Yüksek Lisans | 2015 - 2018 » Öğrenci: Seda Kul | Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sayar
  Konu: Mobese Kameralar Üzerinden, Gerçek-zamanlı Araç tanıma ve sınıflandırma altyapsı
  Laboratuar Web Sitesi
 101. Yüksek Lisans | 2015 - 2019 » Öğrenci: Hayrunnisa Sarı | Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sayar
  Konu: Resim Büyük Verilerin Örülmesi için Eşle İndirge Büyük Veri Altyapısı
  Laboratuar Web Sitesi
 102. Yüksek Lisans | 2015 - Devam » Öğrenci: Ümit Mert | Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sayar
  Konu: Uydu Mozaik Görüntülerin Örülmesi (Stitching) ve Obje Çıkarım Mimarisi”,Yüksek Lisans Tezi
  Laboratuar Web Sitesi
 103. Yüksek Lisans | 2015 - » Öğrenci: Nazlı Hilal Kara Çavlu | Danışman:
  Konu: ZİF-8 Yüklü Kİtosan Membranla Pervaporasyonla İsopropanol/Su Ayrılması, Prof..Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 104. Yüksek Lisans | 2015 - 2018 » Öğrenci: Sabri Can Çelik | Danışman: Prof. Dr. Fazıl Özen
  Konu: Kandıra (Kocaeli) Florası
  Laboratuar Web Sitesi
 105. Doktora | 2015 - Devam » Öğrenci: Hadee Madadum | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: Akıllı Yöntemler Kullanarak FPGA ile Nesne Sezme ve Tanıma
  Laboratuar Web Sitesi
 106. Yüksek Lisans | 2014 - 2018 » Öğrenci: Eser HARBELİOĞLU | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Egemen AVCU
  Konu: Katı Partikül Erozyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 107. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Muhammed İRFAN | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Optik ve Güç Kaynağı Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 108. Yüksek Lisans | 2014 - 2015 » Öğrenci: Harun Arda BALYALI | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeynep PARLAR
  Konu: Shot Peening
  Laboratuar Web Sitesi
 109. Yüksek Lisans | 2014 - 2016 » Öğrenci: Yağmur Kırçiçek | Danışman: Doç.Dr. Şule ÖZDEMİR
  Konu: Fotovoltaik Kaynakla Beslenen Hibrit Enerji Depolama Sistem Bileşenlerinin Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 110. Yüksek Lisans | 2014 - 2019 » Öğrenci: Zafer MANDIRA | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENGİZ
  Konu: OTOMOTİV SAC İMALATINDA TURNİKE TİPİ RULO SAC BOŞALTMA MEKANİZMASI TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI
  Laboratuar Web Sitesi
 111. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Serap Hilal Karadeniz | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan Atapek
  Konu: Diferansiyel termal analiz ile kobaltın CuCoNiBe alaşımlarına etkisinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 112. Yüksek Lisans | 2014 - 2016 » Öğrenci: İsmail Malik Kundakçı | Danışman: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu: Elektromobil Araç Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 113. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Kerim Muammer Yurduseven | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan Fidan
  Konu: Kuvars fiber takviyeli epoksi kompozitten üretilmiş uçak radar kaportasının düşük hızlı darbe ve katı partikül erozyonu davranışlarının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 114. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Serhat Hakan | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan Fidan
  Konu: Farklı sıcaklıklar altında katı partikül erozyonuna maruz kalan karbon fiber takviyeli kompozitlerin yüzey pürüzlülük karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 115. Doktora | 2014 - 2010 » Öğrenci: Mehmet Kodal | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Farklı POSS tiplerinin plastikleştirilmiş ve plastikleştirilmemiş PLA’nın kısa ve uzun vadeli özellikleri üzerine etkilerinin incelenmes
  Laboratuar Web Sitesi
 116. Doktora | 2014 - Devam » Öğrenci: Orhan Özcan | Danışman: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
  Konu: Hydrotreatment tepkimeleri için katalizör geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 117. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Cem Gözlü | Danışman: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
  Konu: Doğrudan metanol yakıt pilleri için katalizör geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 118. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Habip Haşim BAKIR | Danışman: Prof. Dr. Ömer YILDIZ
  Konu: Boru Tipi Katı Oksit Yakıt Hücreleri’nde (KOYH) Seria esaslı Anot-Elektrolit Çift Tabaka Sistemlerin Ko-Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 119. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Merve YILMAZ | Danışman: Prof. Dr. Ömer YILDIZ
  Konu: Zirkonya İle Toklaştırılmış Alümina (ZTA) Biyo Seramik İmplant Malzemelerin Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 120. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Orçun ZIĞINDERE | Danışman: Prof. Dr. Ömer YILDIZ
  Konu: Ca-PO4 Esaslı Biyoseramik Nano Tozların Glisin-Nitrat Yöntemiyle Üretimi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 121. Doktora | 2014 - Devam » Öğrenci: Mert Onan | Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Ünal
  Konu: Isıl işlemler ile ağaç endüstrisinde kullanılan kesici malzemelerde korozyonun azaltılması
  Laboratuar Web Sitesi
 122. Yüksek Lisans | 2014 - Devam » Öğrenci: Mustafa Kızılbay | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan Atapek
  Konu: Yaşlandırılabilir CuCrZr alaşımının Sn ile modifikasyonu ve tribolojik karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 123. Yüksek Lisans | 2014 - 2018 » Öğrenci: Gülay ERMAN | Danışman: Doç.Dr.Yusufhan YAZIR
  Konu: Farklı İnsan Dokularında Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerinin Farklılaşma Potansiyellerinin İmmümofenotipik ve Gen Ekspresyonu Düzeyinde İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 124. Yüksek Lisans | 2014 - 2016 » Öğrenci: Merve GÖRGÜÇ | Danışman: Dr Öğretim Üyesi Gökhan DURUKSU
  Konu: Sıçan kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin yüklü sentetik Homo-Polimer kaplı yüzeyler üzerindeki farklılaşma verimliliğinin karşılaştırmalı incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 125. Bitirme Tezi | 2014 - 2014 » Öğrenci: İlyas Çetinkaya | Danışman: Prof. Dr. A. Tuba Ökse
  Konu: Salat Tepe Erken Demir Çağı Seramiği
  Laboratuar Web Sitesi
 126. Bitirme Tezi | 2014 - 2014 » Öğrenci: Aydın Emanet | Danışman: Prof. Dr. A. Tuba Ökse
  Konu: Salat Tepe Yeni Assur Seramiği
  Laboratuar Web Sitesi
 127. Bitirme Tezi | 2014 - 2014 » Öğrenci: Elif Bozkurt | Danışman: Prof. dr. A. Tuba Ökse
  Konu: Salat Tepe Geç Demir Çağı ve Hellenistik Dönem Seramiği
  Laboratuar Web Sitesi
 128. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Simay Tuana KOÇAK | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Alanya Arkeoloji Müzesi Taş Çapaları
  Laboratuar Web Sitesi
 129. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Ayşe TÜRKEL | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Tokat ve Çevresi Roma- Bizans Dönemi Yerleşimer
  Laboratuar Web Sitesi
 130. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Sıla ŞAKİR | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Hitit Askeri Mimarisi
  Laboratuar Web Sitesi
 131. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Efsana SARACÇI | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Zeugma Antik Kenti Islak Mekanları Anikonik Mozaikleri
  Laboratuar Web Sitesi
 132. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Pelin Pınar TAM | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Küçük Ayasofya Cami-SS. Sergius Bacchus Kilisesi Sütun Başlıkları
  Laboratuar Web Sitesi
 133. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Şeyda GÜLMEZ | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Etrüsk Ölü Gömme Geleneğinden Resim ve Lahitler
  Laboratuar Web Sitesi
 134. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Serhat Mert Kaşıkcı | Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross
  Konu: Büyük Kolonizasyon Döneminde Bithynia, Paphlagonia ve Pontos Bölgelerinde Grek Koloni Kentleri
  Laboratuar Web Sitesi
 135. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Mehmet Selim Kahvecioğlu | Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross
  Konu: Kocaeli Yüzey Araştırmasında Tespit Edilen Gölcük Paleolitik Çağ Buluntuları
  Laboratuar Web Sitesi
 136. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Remzi Ege Ersöz | Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross
  Konu: Nikomedia Surları
  Laboratuar Web Sitesi
 137. Bitirme Tezi | 2014 - 2015 » Öğrenci: Nezahat Çakır | Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross
  Konu: Kocaeli İli ve İlçeleri Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Amphora Örnekleri
  Laboratuar Web Sitesi
 138. Yüksek Lisans | 2014 - 2014 » Öğrenci: Onur Girgin | Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross
  Konu: Nikomedia ve çevresinden Roma ve Bizans Dönemi Sütun Başlıkları
  Laboratuar Web Sitesi
 139. Yüksek Lisans | 2014 - 2014 » Öğrenci: Emre Ekin | Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross
  Konu: Nikomedia ve Çevresinden Roma Dönemi Pişirme Kapları
  Laboratuar Web Sitesi
 140. Yüksek Lisans | 2014 - 2016 » Öğrenci: Hazal TÜRKMEN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sevinç İLHAN OMURCA
  Konu: Ürünlerin Zayıf Özelliklerinin Türkçe Kullanıcı Yorumlarından Özellik Tabanlı Sentiment Analizi ile Keşfedilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 141. Doktora | 2014 - Devam » Öğrenci: Mert Onan | Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Ünal
  Konu: Isıl işlemler ile ağaç endüstrisinde kullanılan kesici malzemelerde korozyonun azaltılması
  Laboratuar Web Sitesi
 142. Yüksek Lisans | 2014 - 2016 » Öğrenci: İrfan Muhammad | Danışman: Prof Dr Arif Demir
  Konu: Ho:YAG lazer sisteminin geliştirilmesi ve sıvı içinde plazma uygulamaları
  Laboratuar Web Sitesi
 143. Yüksek Lisans | 2014 - 2017 » Öğrenci: Taner Güven | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: Yeniden Yapılandırılabilir Hesaplama Tabanlı Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi
  Laboratuar Web Sitesi
 144. Doktora | 2014 - Devam » Öğrenci: Gülşah AKTAŞ ÇELİK | Danışman: Doç. Dr. Şeyda POLAT
  Konu: Ekzoz anifoldu olarak kullanılan sünek dökme demirlerin kullanım sıcaklığının alaşımlama ile yükseltilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 145. Yüksek Lisans | 2014 - 2017 » Öğrenci: Mehin ZÜLFİGAROVA | Danışman: Doç.Dr. Gürler AKPINAR
  Konu: Yabanıl Tip Parkin Ifade Eden İnsan Nöroblastoma Hücrelerinde Fosfoproteom Analizi
  Laboratuar Web Sitesi
 146. Doktora | 2014 - Devam » Öğrenci: Eylül Ece İŞLEK | Danışman: Prof.Dr. Murat KASAP
  Konu: SH-SY5Y Hücre Hattında SNCA, PARK2, DJ-1, PINK-1 ve LRRK2 Gen Ürünlerinin Nörojenik Farklılaşma Sırasında Trankripsiyonel Ve Translasyonel Düzeyde Gösterdikleri Değişimlerin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 147. Doktora | 2014 - Devam » Öğrenci: Kübra KARAOSMANOĞLU YÖNETEN | Danışman: Prof.Dr. Murat KASAP
  Konu: Meme kanser dokularında karşılaştırmalı Serolojik Proteom Analizi yaparak meme kanserinin erken tanısında kullanılabilecek potansiyel biyomarker moleküllerin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 148. | 2014 - Devam » Öğrenci: Burcu Kır Savaş | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: Otomatik Yorgunluk Sezme ve Tahmin Sistemi
  Laboratuar Web Sitesi
 149. | 2014 - 2018 » Öğrenci: Serkan Peldek | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: : İnsan Hareketlerinin Video Görüntüler Analiz Edilerek Tanınması
  Laboratuar Web Sitesi
 150. Doktora | 2014 - Devam » Öğrenci: Nafiz Cenk Tenğerli: | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: Uzaktan Algılanan Optik Görüntülerdeki Deniz Vasıtalarının Otomatik Tespit ve Sınıflandırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 151. Doktora | 2013 - 2014 » Öğrenci: Züleyha Şıksarman | Danışman: Doç. Dr. Özgül Altıntaş
  Konu: Antiinflamatuar Ve Antiangiogenik Etkisi Kanıtlanmış Bir Ajan Olarak Selekoksibin Farelerdeki Deneysel Kuru Göz Modelinde İntraperitoneal Olarak Etkinliğinin Ve Güvenilirliğinin Gösterilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 152. Doktora | 2013 - 2014 » Öğrenci: Serkan Agacayak | Danışman: Prof Dr Belgin Dursun Görgün
  Konu: Rat Kalvaryumunda Oluşturulan Kritik Boyut Defektlerinde Mezenkimal Kök Hücreleri, Bifazik Kalsiyum Fosfat Seramikleri ve Trombositten Zengin Plazmanin Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin Histolojik Ve İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 153. Doktora | 2013 - 2013 » Öğrenci: Deniz Sünnetçi | Danışman: Yard. Doç. Dr. Naci Çine
  Konu: Bac Tabanlı Array Cgh Uygulamalarının Dismorfik Olgulardaki Tanısal Değeri
  Laboratuar Web Sitesi
 154. Doktora | 2013 - 2013 » Öğrenci: Esen Ulak Gümüşlü | Danışman: Yard. Doç. Dr. Naci Çine
  Konu: Renal Parankimal Tümörlere Genomik Yaklaşımlar
  Laboratuar Web Sitesi
 155. Doktora | 2013 - 2017 » Öğrenci: Derya Ünlü | Danışman:
  Konu: PERVAPORASYON KATALİTİK MEMBRAN REAKTÖRDE YAKIT BİYOKATKILARININ ÜRETİMİ, Danışman:Prof..Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 156. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Kamil KARATAY | Danışman: Nalan ÖZKAN GÜRAY
  Konu: ÇEVRESEL RADON SEVİYESİ BELİRLENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 157. Doktora | 2013 - 2017 » Öğrenci: Melih Kuncan | Danışman: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu: 5 EKSEN CNC LASTİK KALIBI DESEN MAKİNESİNİN TASARIMI VE İMALATI
  Laboratuar Web Sitesi
 158. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Arzu ALTINPINAR | Danışman: Doç. Dr. Elif KAÇAR
  Konu: Raman Spekroskopisi
  Laboratuar Web Sitesi
 159. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Ecem YALAZA | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erhan AKMAN
  Konu: Lazerle Markalama
  Laboratuar Web Sitesi
 160. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Hakan Alkan | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan Atapek
  Konu: Hadde merdanesi olarak kullanılan döküm alaşımlarının tribolojik karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 161. Yüksek Lisans | 2013 - 2015 » Öğrenci: Kaplan Kaplan | Danışman: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu: Rulman düzenekleri için dalgacık dönüşümü tabanlı gözlemleme sistemi geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 162. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Merve Doğan | Danışman: Ayşe Nilgün Akın
  Konu: Biyogazdan Hidrojen Üretimi için Katalizör Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 163. Yüksek Lisans | 2013 - 2015 » Öğrenci: Havva Seda DÜLGER | Danışman: Doç.Dr.Oğuzhan İLGEN
  Konu: Ayçiçeği Yağından Zeolit 13x Kullanılarak Oleik Asitin Adsorpsiyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 164. Yüksek Lisans | 2013 - 2015 » Öğrenci: Haibibu XIYILI | Danışman: Doç.Dr Deniz Bingöl
  Konu: Uçucu Kül ile Ağır Metallerin Giderimi için Optimum Koşulların Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 165. Doktora | 2013 - Devam » Öğrenci: Simge Taner | Danışman: Beyhan Pekey
  Konu: Çimento Üretiminde Çevresel Sürdürülebilirlik çin Yasam Döngüsü Degerlendirmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 166. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Ugur Merve Kara | Danışman: Mihriban Civan
  Konu: ç Ortam Tozlarında Kalıcı Organik Kirleticilerinin Ölçülmesi: Seviyeleri ve Kaynak Profilleri
  Laboratuar Web Sitesi
 167. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Ebru Kocaaslan | Danışman: Demet Arslanbaş
  Konu: Klima filtre tozlarında Kalıcı Organik Kirleticilerinin seviyelerinin belirlenmesi ve maruziyetten kaynaklı saglık riski degerlendirmesinin yapılması
  Laboratuar Web Sitesi
 168. Yüksek Lisans | 2013 - 2016 » Öğrenci: Ahmet Öztürk | Danışman: Dr Öğretim Üyesi Gökhan DURUKSU
  Konu: Pankreas Adacık Kaynaklı MafA+/Pax4+ Kök Hücrelerin Kullanılmasıyla Desellülerize Karaciğer Doku İskeletinin İnsülin Salgılayan Doku Parçasına Dönüştürülmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 169. Yüksek Lisans | 2013 - 2016 » Öğrenci: Ceren Özel | Danışman: Dr Öğretim Üyesi Gökhan DURUKSU
  Konu: TET-ON sistemi ile Metil-CpG-Bağlanma Domain 3 (MBD3) Ekspresyonu Susturulmuş Fibroblast Hücrelerinin Embriyonik Kök Hücre Kaynaklı Ekzosomlar Aracılığı ile Pluripotent Hücrelere Programlanması
  Laboratuar Web Sitesi
 170. Yüksek Lisans | 2013 - 2018 » Öğrenci: Esra Albayrak | Danışman: Dr Öğretim Üyesi Gökhan DURUKSU
  Konu: İmmortal Beta Hücre Hattı Kaynaklı Mikroveziküllerin Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 171. Yüksek Lisans | 2013 - 2015 » Öğrenci: Sevinç İlkar ERDAĞI | Danışman: Prof. Dr. Cavit UYANIK
  Konu: Floresans Aktif Steroid İçeren Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 172. Yüksek Lisans | 2013 - 2014 » Öğrenci: Mesadet Asuman SINMAZ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Belgin Genç ÖZTOPRAK
  Konu: Arkeolojik Numunelerin LIBS ile Analizleri
  Laboratuar Web Sitesi
 173. Yüksek Lisans | 2013 - 2016 » Öğrenci: Damla Coşkan | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: Kullanıcı-odaklı Davranış-güdümlü Yazılım Geliştirme Modeli
  Laboratuar Web Sitesi
 174. Bitirme Tezi | 2013 - 2014 » Öğrenci: Dr. Yeşim UYGUN KIZMAZ | Danışman: Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ
  Konu: Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Escherishia coli (E.coli) suşlarının etken olduğu üriner sistem infeksiyonlarında dışkıda GSBL üreten E.coli taşıyıcılığının saptanması
  Laboratuar Web Sitesi
 175. Yüksek Lisans | 2013 - 2015 » Öğrenci: Ümran Erten | Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Ünal
  Konu: Düşük Karbonlu Çeliklerin Nano Malzemelerle Kaplanması
  Laboratuar Web Sitesi
 176. Yüksek Lisans | 2013 - 2016 » Öğrenci: Esra Çetin | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: Yazılım Geliştirme Organizasyonları için Harmanlanmış Scrum Modeli
  Laboratuar Web Sitesi
 177. Yüksek Lisans | 2013 - Devam » Öğrenci: Serdar Şimşek | Danışman: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
  Konu: Kinect Temelli Etkileşimli Ortam Geliştirme: Bir Akıllı Tahta Uygulaması
  Laboratuar Web Sitesi
 178. Doktora | 2013 - Devam » Öğrenci: Ekin Ekinci | Danışman: Doç. Dr. Sevinç İlhan Omurca
  Konu: Dokümanlardan Örtülü Özelliklerin Çıkartılmasında Bir Konu Modelleme Yönteminin Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 179. Doktora | 2013 - Devam » Öğrenci: Meltem Kurt Pehlivanoğlu | Danışman: Prof. Dr. Nevcihan Duru
  Konu: YENİ BİR HAFİF-SIKLET BLOK ŞİFRE TASARIMI VE VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARINA MAHREMİYETİ KORUMA AMAÇLI UYGULANMASI
  Laboratuar Web Sitesi
 180. Doktora | 2013 - 2018 » Öğrenci: Arş. Gör. Fidan Kaya Gülağız | Danışman: Doç. Dr. Suhap Şahin
  Konu: İçerik dağıtım ağlarında senkronizasyon zamanının profile hidden Markov Model ile kestirimi
  Laboratuar Web Sitesi
 181. Doktora | 2013 - 2019 » Öğrenci: Togayhan Kutluk | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Farklı Chlorella Türlerinin Biyodizel ve Atık Su Arıtımında Kullanılmak Üzere Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 182. Yüksek Lisans | 2013 - 2016 » Öğrenci: Nil GÜZEL | Danışman: Prof.Dr. M. Doğan GÜLKAÇ
  Konu: R316Q mutasyonunu taşıyan FTO proteininin 3T3-L1 hücre hattındaki proteom düzeyinde araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 183. Doktora | 2012 - 2013 » Öğrenci: Mehmet Şehmus ASLAN | Danışman: Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
  Konu: Ratlarda deneysel olarak oluşturulan herpetik stromal keratitin tedavisinde topikal ve intraperitoneal uygulanan Sirolimus (Rapamisin)’un etkinliğinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 184. Yüksek Lisans | 2012 - 2014 » Öğrenci: Mesadet Asuman SINMAZ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Belgin GENÇ ÖZTOPRAK
  Konu: Arkeolojik Numunelerin LIBS ile Analizleri
  Laboratuar Web Sitesi
 185. Yüksek Lisans | 2012 - Devam » Öğrenci: Taner KARATEKE | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 186. Yüksek Lisans | 2012 - Devam » Öğrenci: Fatih GÖREN | Danışman: Doç.Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Elektro-Optik Sensörler
  Laboratuar Web Sitesi
 187. Yüksek Lisans | 2012 - Devam » Öğrenci: Ulaş ÇIRPICI | Danışman: Prof. Dr. Sarp ERTÜRK
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 188. Doktora | 2012 - 2016 » Öğrenci: Filiz Uğur Nigiz | Danışman: Prof..Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Konu: PERVAPORASYON BİYOKATALİTİK VE KATALİTİK MEMBRAN REAKTÖR İLE ETİL LAKTAT ÜRETİMİ, Danışman: Doç.Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 189. Yüksek Lisans | 2012 - 2012 » Öğrenci: Zeynep Ünal İlkay | Danışman: Doç. Dr. Hakan Savlı
  Konu: Çocukluk çağı Akut Lenfoblastik Lösemi anlamlı hastalarda yeni bir kombine yaklaşım Real-Time PCR yüksek çıktılı BAC tabanlı Moleküler FISH Analizleri Yöntemi
  Laboratuar Web Sitesi
 190. Doktora | 2012 - 2012 » Öğrenci: Ramis Ufuk AKKOYUNLU | Danışman: Doç. Dr. Hakan Savlı
  Konu: Hematopoetik tümörler ve yumuşak doku tümörlerinde Nf-KB gen ailesine ait anlatım değişikliklerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 191. Doktora | 2012 - 2012 » Öğrenci: Seda Eren | Danışman: Doç. Dr. Hakan Savlı
  Konu: BAC tabanlı array CGH teknolojisinin ve kromozom analizinin prenatal tanıda kullanım etkinliğinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 192. Yüksek Lisans | 2012 - 2014 » Öğrenci: Abdulkadir YILDIZ | Danışman: Nalan ÖZKAN GÜRAY
  Konu: Mahzenlerde Radon ve Toron Konsantrasyonları: Uzaysal ve Zamansal Değişimi
  Laboratuar Web Sitesi
 193. Yüksek Lisans | 2012 - Devam » Öğrenci: Samet Bayram | Danışman: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu: Rulman düzenekleri için dalgacık dönüşümü tabanlı gözlemleme sistemi geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 194. Yüksek Lisans | 2012 - 2014 » Öğrenci: Seda ÇETİNTAŞ | Danışman: Doç.Dr Deniz Bingöl
  Konu: Lateritik Cevherden Sülfürik Asit ile Nikel Kazanımına Deneysel Tasarım Yaklaşımı ve Kinetik Modelleme
  Laboratuar Web Sitesi
 195. Doktora | 2012 - 2014 » Öğrenci: Ayça Aksoy | Danışman: Prof. Dr. İbrahim Işıldak
  Konu: Multiple Myelomalı Hastalardan Elde Edilen Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşma Kapasitelerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 196. Doktora | 2012 - 2014 » Öğrenci: Hakan Darıcı | Danışman: Prof. Dr. Meral Öncü
  Konu: Pluripotent Kök Hücre Sinyal Yolaklarına Etki Eden Kimyasal Uyaranların Değerlendirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 197. Yüksek Lisans | 2012 - 2016 » Öğrenci: Nilbeste BEKİROĞLU | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gülçin GACAR
  Konu: Prolaktin Geni Aktarılmış Mezenkimal Kök Hücrelerin Uyarılmış Kondrosit Apoptozu Üzerine Engelleyici Etkisinin İn Vitro Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 198. Yüksek Lisans | 2012 - Devam » Öğrenci: Ayşen Meltem KOCAGÜMÜŞ | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Gökhan DURUKSU
  Konu: Yüksek glikoz, tatlandırıcı ve diğer gıda katkılarının varlığında mezenkimal kök hücrelerin B hücreleri üzerindeki düzenleyici etkilerindeki değişimlerin kültür ortamında incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 199. Bitirme Tezi | 2012 - 2013 » Öğrenci: Feriha Seda ÖZBAY | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Demir Çağ ve Öncesine Ait Arkeolojik Buluntularda Tekne Betimlemeleri
  Laboratuar Web Sitesi
 200. Bitirme Tezi | 2012 - 2013 » Öğrenci: Derya Sevda ÖZBAY | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Paflagonya Bölgesi Roma Dönemi Hamamları
  Laboratuar Web Sitesi
 201. Bitirme Tezi | 2012 - 2013 » Öğrenci: Hülya ŞENLİOL | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Kastamonu Müzesi Açık Alan Taş Eserleri
  Laboratuar Web Sitesi
 202. Bitirme Tezi | 2012 - 2013 » Öğrenci: Batuhan ÖZER | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Osmaniye Arkeoloji Araştırmaları Afrika ve Kıbrıs Kırmızı Astarlı Keramikleri
  Laboratuar Web Sitesi
 203. Bitirme Tezi | 2012 - 2013 » Öğrenci: Aytugar Çığır DEMİR | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Anadolu’da arkeolojik araştırmalar ile tespit edilmiş Limanlar
  Laboratuar Web Sitesi
 204. Yüksek Lisans | 2012 - » Öğrenci: İsmail Habib KESER | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Anadolu Ve Akdeniz Amforaları Işığında Deli Halil Amforaları
  Laboratuar Web Sitesi
 205. Bitirme Tezi | 2012 - 2013 » Öğrenci: Sıtkı Serkan Güzel | Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross
  Konu: Hannibal Barca
  Laboratuar Web Sitesi
 206. Doktora | 2012 - 2016 » Öğrenci: Esra Dinçer | Danışman: Prof. Dr. Nevcihan DURU
  Konu: VERİ MADENCİLİĞİ VE GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİNİN TIBBİ GÖRÜNTÜLERE UYGULANMASI
  Laboratuar Web Sitesi
 207. Yüksek Lisans | 2012 - 2014 » Öğrenci: Erdem Kaya | Danışman: Yrd. Doç.Dr. Yonca Duman
  Konu: Kurutulmuş Nohut Granüllerinden (Cicer arietinum) β-Galaktosidaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 208. Yüksek Lisans | 2012 - 2014 » Öğrenci: Sevgi Nalbantoğlu | Danışman: Yrd. Doç.Dr. Neslihan Şaki
  Konu: Azol Türevi Moleküllerin Proteaz Enzimleri Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin Araştırılmas
  Laboratuar Web Sitesi
 209. Yüksek Lisans | 2012 - 2014 » Öğrenci: Mustafa Akın | Danışman: Yrd. Doç.Dr. Neslihan Şaki
  Konu: Ceviz (Juglans Regia) Yaprak, İç ve Kabuğundan Elde Edilen Ekstrakların Tirosinaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 210. Yüksek Lisans | 2012 - 2013 » Öğrenci: Arş. Gör. Hüseyin UZUNER | Danışman: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
  Konu: Epidemik keratokonjunktivit etkeni olan adenovirüs serotip 19 ve 37 standart suşları üzerine el antiseptiklerinin etkinliğinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 211. Yüksek Lisans | 2012 - 2013 » Öğrenci: Arş. Gör. Doğanhan Kadir ER | Danışman: Doç. Dr. Devrim DÜNDAR
  Konu: İdrar yolu enfeksiyonu etkeni olan Escherichia coli izolatlarında adezin genlerinin filogenetik gruplar ve antibiyotik direnci ile ilişkisinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 212. Yüksek Lisans | 2012 - Devam » Öğrenci: Mustafa Çubukçu | Danışman: Doç. Dr. R. Taygun GÜRAY
  Konu: Kocaeli’nin Karadeniz kıyısı toprak radyoaktivite seviyesinin ölçülmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 213. Doktora | 2012 - 2016 » Öğrenci: Ahmet Aktaş | Danışman: Prof. Dr. Engin Özdemir
  Konu: Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Tabanlı Batarya Ve Ultrakapasitörlü Hibrit Sistemin Akıllı Enerji Yönetimi
  Laboratuar Web Sitesi
 214. Doktora | 2012 - Devam » Öğrenci: Khalid Yahya | Danışman: Mehmet Zeki Bilgin
  Konu: Termoelektrik Generatörler ile elektrik üretimi ve MPPT tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 215. Yüksek Lisans | 2012 - 2014 » Öğrenci: Zafer Öcal | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: İki Serbestlik Dereceli Helikopter Sisteminin Modellenmesi ve Kontrolü
  Laboratuar Web Sitesi
 216. Doktora | 2012 - 2020 » Öğrenci: Bahar Gürkaya Kutluk | Danışman: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
  Konu: Atık Yemeklik Yağların Lipaz Katalizli Biyoyağlayıcı Üretiminde Hammadde Kaynağı Olarak Kullanımı
  Laboratuar Web Sitesi
 217. Doktora | 2012 - 2018 » Öğrenci: Süleyman Eken | Danışman: Ahmet Sayar
  Konu: Parça uydu görüntülerinden nesne çıkarımı için esle-indirge tabanlı dagıtık ve ölçeklenebilir büyük-veri isleme mimarisi
  Laboratuar Web Sitesi
 218. Doktora | 2012 - » Öğrenci: Fatih Aslan | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: : İha’larda Gps İşareti Kullanmadan Konum Tespiti Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Karşılaştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 219. Yüksek Lisans | 2012 - 2015 » Öğrenci: Ayşegül Albayrak | Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sayar
  Konu: Olay Tabanlı Log Analizleri İçin Veri Modelleme Altyapıs
  Laboratuar Web Sitesi
 220. Yüksek Lisans | 2012 - 2015 » Öğrenci: Mehmet Tahir Keskin | Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sayar
  Konu: Gerçek-zamanlı ve Akışkan (Streaming) Büyük Veri Analizi
  Laboratuar Web Sitesi
 221. Yüksek Lisans | 2012 - 2015 » Öğrenci: Merve Köse | Danışman: Prof. Dr. Fazıl Özen
  Konu: Hereke (Kocaeli) Florası
  Laboratuar Web Sitesi
 222. Doktora | 2012 - Devam » Öğrenci: Nafiz Cenk Tenğerli: | Danışman: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
  Konu: Uzaktan Algılanan Optik Görüntülerdeki Deniz Vasıtalarının Otomatik Tespit ve Sınıflandırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 223. Doktora | 2011 - 2014 » Öğrenci: Ruken Osmanoğlu | Danışman: Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
  Konu: Tavşanlarda Yapılan Glokom Filtran Cerrahisinde Everolimus ve Mitomisin-C’nin Antiproliferatif Etkisinin Karşılaştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 224. Doktora | 2011 - 2013 » Öğrenci: Erdem Eriş | Danışman: Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
  Konu: Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Herpetik Stromal Keratit Tedavisinde Topikal Takrolimus’un Etkinliği
  Laboratuar Web Sitesi
 225. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Melih Kuncan | Danışman: Doç. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu: ENDÜSTRİYEL BİR MAKİNADA GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE ZEYTİNLERİN RENKLERİNE GÖRE AYIRT EDİLMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 226. Yüksek Lisans | 2011 - 2016 » Öğrenci: Barış AKYÜZ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
  Konu: Eksenel akılı PM motor tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 227. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Yücel DEMİR | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
  Konu: Dengesiz yapılı AC servomotor tasarımı ve kontrolü
  Laboratuar Web Sitesi
 228. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Sibel Coşkuner | Danışman: Doç. Dr. Nesrin E. Machin
  Konu: Alev Spray Pirolizi Yöntemiyle Nano-katalizör Üretimi, Karakterizasyonu, ve Katalitik Yanma Reaksiyonunda Performansının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 229. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Murat GÜNEŞ | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Raman Spektroskopsi Cihazı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 230. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Tuba İKİER | Danışman: Doç. Dr. Elif KAÇAR
  Konu: Lazerle Yüzey İşleyerek Mikro ve Nano yapılı Biyomalzemelerin Elde Edilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 231. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Levent CANDAN | Danışman: Doç. Dr. Elif KAÇAR
  Konu: Bilgisayar Kontrollü Elektro-Optik Sistem ile Lazerle Yüzey İşleme
  Laboratuar Web Sitesi
 232. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Olgay YILMAZ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersin KAYAHAN
  Konu: Elektro-Optik Gaz Sensoru Tasarımı ve Organik Buharların Tespiti
  Laboratuar Web Sitesi
 233. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Oğuzhan KARA | Danışman: Doç. Dr. Özcan GÜNDOĞDU
  Konu: Nano-parçacık Yüzey İnceleme Sistemi Z-Scan Sisteminin Kurulması
  Laboratuar Web Sitesi
 234. Yüksek Lisans | 2011 - 2011 » Öğrenci: Amer GHAZİ | Danışman: Prof.Dr. Arif DEMİR
  Konu: Lazerle Kompozit Polimerlerin Delinmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 235. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Zeynep Demir | Danışman: Dr.Güralp Ökoç
  Konu: Poli(laktik asit)/Keten lifi Kompozitleri
  Laboratuar Web Sitesi
 236. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Tuğçe Aydın | Danışman: Dr.Güralp Ökoç
  Konu: Farklı POSS türlerinin PP/Cam elyaf kompozitlerinin özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 237. Doktora | 2011 - 2010 » Öğrenci: Gamze Nevin Karslı Yılmaz | Danışman: Dr.Ayşe AYTAÇ
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 238. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Sibel Yıldız | Danışman: Dr. Bağdagül Karaağaç
  Konu: NR-EPDM harmanlarının yaşlanma özelliklerinin belirlenmesi ve otomotiv endüstrisinde yeni kullanım alanlarının geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 239. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Cansu Göçer | Danışman: Dr. Bağdagül Karaağaç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 240. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Serdar AKSAN | Danışman: Halim Aytekin ERGÜL
  Konu: İzmit Körfez Sulak Alan Bölgesindeki Bazı Omurgasız Gruplarının Mevsimsel Olarak Dağılışlarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 241. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Ahmet Aktaş | Danışman: Doç.Dr. Şule ÖZDEMİR
  Konu: 3 Fazlı 4 Telli Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler İçin Maksimum Güç İzleyen 4 Kollu Evirici Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 242. Yüksek Lisans | 2011 - 2011 » Öğrenci: Duygu Aydın | Danışman: Yard. Doç. Dr. Naci Çine
  Konu: Erişkin Myeloid Lösemi Olgularının Tanısında Yüksek Çıktılı BAC Tabanlı Moleküler FISH Analizlerinin Real-Time PCR Teknolojisiyle Eş Zamanlı Kullanımı
  Laboratuar Web Sitesi
 243. Yüksek Lisans | 2011 - 2011 » Öğrenci: Deniz Sünnetçi | Danışman: Yard. Doç. Dr. Naci Çine
  Konu: Zeka Geriliğine Neden Olan Delesyon ve Duplikasyonların Tam Genom Mikroarray Metoduyla Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 244. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Togayhan Kutluk | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kapucu
  Konu: Bitkisel atık yağlardan tutuklanmış lipaz Katalizli biyodizel üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 245. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Gülşah Aydın | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kapucu
  Konu: Alg yağından lipaz katalizli biyodizel üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 246. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Beyza DURKAYA | Danışman: Nalan ÖZKAN GÜRAY
  Konu: Astrofiziksel P-Prosesi ile İlgili E-164 izotopunun proton yakalama reaksiyon tesir kesiti ölçümleri
  Laboratuar Web Sitesi
 247. Doktora | 2011 - Devam » Öğrenci: Berna TIRPANCI | Danışman: Nalan ÖZKAN GÜRAY
  Konu: Yüksek Enerjili Lineer Hızladırıcılarda Radyoterapi Uygulamaları
  Laboratuar Web Sitesi
 248. Doktora | 2011 - 2016 » Öğrenci: Nese Y. Öztonga | Danışman: Doç. Dr. Jale Y. Süngü
  Konu: KRD Toplam Kuralları Yöntemi ile Tensör Mezonların İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 249. Doktora | 2011 - Devam » Öğrenci: Sinem Şahin | Danışman: Doç.Dr. Hayriye Sundu Pamuk
  Konu: Ağır Hadronların Zayıf ve Güçlü Bozunumları
  Laboratuar Web Sitesi
 250. Doktora | 2011 - Devam » Öğrenci: Funda Gül Koç | Danışman: Doç. Dr. Mustafa Çöl
  Konu: Masif deforme edilmiş alüminyum alaşımlarında ısıl işlem parametrelerinin endüstriyel koşullarda optimizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 251. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Faruk Unutur | Danışman: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu: Güneş enerjili araçlar için MPPT tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 252. Doktora | 2011 - 2013 » Öğrenci: Egemen Avcu | Danışman: Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik
  Konu: Titanyum Alaşımlarının Partikül Erozyonu ile Püzülendirilmesi ve Aşındırılması İşlemlerinin Optimizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 253. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Yasemin Yıldıran | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya Yetiştiren
  Konu: 3003 H14 Alüminyum Alaşımının Katı Partikül Erozyonu Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 254. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Alp Eren Şahin | Danışman: Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik
  Konu: Pomza Takviyeli Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Erozif Aşınma Davranışının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 255. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Zeynep Demir | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Poli(laktik asit)/Keten lifi Kompozitleri
  Laboratuar Web Sitesi
 256. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Tuğçe Aydın | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Farklı POSS türlerinin PP/Cam elyaf kompozitlerinin özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 257. Yüksek Lisans | 2011 - 2012 » Öğrenci: Sibel Yıldız | Danışman: Doç.Dr.Bağdagül Karaağaç
  Konu: NR-EPDM harmanlarının yaşlanma özelliklerinin belirlenmesi ve otomotiv endüstrisinde yeni kullanım alanlarının geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 258. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Cansu Göçer | Danışman: Doç.Dr.Bağdagül Karaağaç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 259. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Zeynep Demir | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Poli(laktik asit)/Keten lifi Kompozitleri
  Laboratuar Web Sitesi
 260. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Tuğçe Aydın | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Farklı POSS türlerinin PP/Cam elyaf kompozitlerinin özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 261. Yüksek Lisans | 2011 - 2012 » Öğrenci: Sibel Yıldız | Danışman: Doç.Dr.Bağdagül Karaağaç
  Konu: NR-EPDM harmanlarının yaşlanma özelliklerinin belirlenmesi ve otomotiv endüstrisinde yeni kullanım alanlarının geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 262. Yüksek Lisans | 2011 - Devam » Öğrenci: Cansu Göçer | Danışman: Doç.Dr.Bağdagül Karaağaç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 263. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Orhan Özcan | Danışman: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
  Konu: Sol-jel yöntemi ile alumina destekli CoMo ve NiMo katalizörlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 264. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Öykü Parlar | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAMAN
  Konu: Gliserolden Buharlı Reformlama Yöntemiyle Hidrojen Üretimi için Sistem Tasarımı, Katalizör ve Tepkime Koşullarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 265. Doktora | 2011 - 2014 » Öğrenci: Zehra Seda Ünal Halbutoğulları | Danışman: Prof. Dr. Müjgan Cengiz
  Konu: MK2 (MAP Kinase Aktivated Protein Kinase 2) Geninin Hipoksik Koşullarda Mezenkimal ve Nöral Kök Hücrelerin Çoğalım ve Farklılaşması Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 266. Doktora | 2011 - 2014 » Öğrenci: Özlem Sağlam | Danışman: Prof. Dr. İrfan Değirmenci
  Konu: MDA-MB-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve miRNA İlişkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 267. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Çiğdem İnci | Danışman: Prof. Dr. Erdal Karaöz
  Konu: Pankreas Dokusu Hücre Dışı Matriks Proteinlerinin Pankreatik Beta Hücre Canlılığı ve Çoğalması Üzerine Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 268. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Cansu SUBAŞI | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Gökhan DURUKSU
  Konu: Farklı Kanser Hatları Hücrelerinden Elde Edilen Ekzozomların Stroma ve Kök Hücreler Üzerindeki Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 269. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Büşra ÖNCEL DUMAN | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ayla EKER SARIBOYACI
  Konu: Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Tabakası ile Birlikte 3-Boyutlu Adacık Dokusunun Subkutan Naklinin Diyabetik Sıçan Modelinde Etkinliğinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 270. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Ayşegül BAĞLAR | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Gökhan DURUKSU
  Konu: Mezenkimal Kök Hücrelerden Pankreas Adacık Beta Hücrelerine Benzer İnsülin Salgılayan Hücrelerin Rekombinant DNA Teknolojisiyle Eldesi
  Laboratuar Web Sitesi
 271. Bitirme Tezi | 2011 - 2012 » Öğrenci: Dr. Zeynep OCAK | Danışman: Prof. Dr. Fatma BUDAK
  Konu: Haemophilus influenzae kökenlerinde antibiyotik duyarlılığı ve ampisilin direnç mekanizmaları
  Laboratuar Web Sitesi
 272. Bitirme Tezi | 2011 - 2012 » Öğrenci: Dr. Erdem ERİŞ | Danışman: Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
  Konu: Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Herpetik Stromal Keratit Tedavisinde Topikal Takrolimus’un Etkinliği
  Laboratuar Web Sitesi
 273. Bitirme Tezi | 2011 - 2012 » Öğrenci: Dr. Mehmet Şehmus ASLAN | Danışman: Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL
  Konu: Ratlarda deneysel olarak oluşturulan herpetik stromal keratitin tedavisinde topikal ve intraperitoneal uygulanan Sirolimus (Rapamisin)’un etkinliğinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 274. Doktora | 2011 - 2012 » Öğrenci: Arş. Gör. Sinem ÖZGÜL | Danışman: Doç. Dr. Murat KASAP
  Konu: Mutant parkin proteininin moleküler karakterizasyonu ve nöroblastoma hücre proteomu üzerindeki etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 275. Yüksek Lisans | 2011 - 2012 » Öğrenci: Leyla ÖZDEMİR | Danışman: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 276. Yüksek Lisans | 2011 - 2013 » Öğrenci: Hasan Karcı | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
  Konu: FPGA tabanlı 5 eksenli mobil robot kolu tasarımı ve prototip gerçeklenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 277. Doktora | 2011 - 2017 » Öğrenci: Serap GÜMÜŞ | Danışman: Doç. Dr. Şeyda POLAT
  Konu: PEEK esaslı spinal implantların antibakteriyel özelliklerinin ve osteokondüktivitesinin nano-yapılı kaplamalarla geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 278. Yüksek Lisans | 2011 - 2014 » Öğrenci: Seda Akduman Hoşer | Danışman: Prof. Dr. Fazıl Özen
  Konu: İzmit (Kocaeli)’deki Park ve Bahçelerde Yetiştirilen Süs Bitkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 279. Yüksek Lisans | 2010 - 2011 » Öğrenci: Bircan TELLİ | Danışman: Halim Aytekin ERGÜL
  Konu: İzmit Körfezi Biyota ve Sediment Örneklerinde PCDD/F Düzeylerinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 280. Doktora | 2010 - 2011 » Öğrenci: Ergün Yücel | Danışman: Doç.Dr. Şahin Alagöz
  Konu: Sıçan Kulak Kompozit Greftlerde Yaşayabilirliği Artırmak İçin Yağ Hücre Kökenli Kök Hücre Kullanılması
  Laboratuar Web Sitesi
 281. Doktora | 2010 - 2011 » Öğrenci: Eda Işıl | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Ünal
  Konu: Sıçan Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flep Modelinde Yağ Doku Kaynaklı Kök Hücre ve Cerrahi Geciktirme Uygulamalarının Flep Yaşayabilirliğine Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 282. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Mine TERZİ | Danışman: Halim Aytekin ERGÜL
  Konu: İzmit Körfezi Biyota ve Sediment Örneklerinde PAH ve PCB Düzeylerinin Mevsimsel Değişiminin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 283. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: İsmail H. Akyüz | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Tek Eksenli Esnek Eklemli ve Esnek Bağlı Robotların Kontrolü
  Laboratuar Web Sitesi
 284. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Samet Çalıkoğlu | Danışman: Doç.Dr. Engin Özdemir
  Konu: Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güç Sistemleri İle Elektrik Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 285. Yüksek Lisans | 2010 - 2013 » Öğrenci: Mehmet GÜLEÇ | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Metin AYDIN
  Konu: KLASİK VE SÜREKLİ MIKNATISLI MANYETİK YATAKLARIN MANYETİK EŞDEĞER DEVRE VE 2B SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE MODELLENMESİ VE TASARIMI
  Laboratuar Web Sitesi
 286. Bitirme Tezi | 2010 - 2010 » Öğrenci: H.Eralp KOLTUK | Danışman: Prof.Dr. Muzaffer ZEREN
  Konu: Tahribatsız Muayene Yöntemleri
  Laboratuar Web Sitesi
 287. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Derya Ünlü | Danışman:
  Konu: Pervaporasyon katalitik membran reaktörde Etil Asetat Üretimine Yönelik esterleşme Reaksiyonunun İncelenmesi, Danışman: Doç.Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 288. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Tolga Varol | Danışman: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
  Konu: İzmit körfezi deniz suyu örneklerinde derinliğine göre ağır metal tayini
  Laboratuar Web Sitesi
 289. Doktora | 2010 - 2015 » Öğrenci: Murat Ayaz | Danışman: Prof. Dr. Engin Özdemir
  Konu: Hibrit Araç Uygulaması İçin Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Prototiplenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 290. Yüksek Lisans | 2010 - Devam » Öğrenci: Talip ÇELİK | Danışman: Doç. Dr. Yasin KİŞİOĞLU
  Konu: Femur Kırıklarında Dinamik Kalça Çivisinin Yerleşim Konumuna Göre Gerilme Analizi
  Laboratuar Web Sitesi
 291. Yüksek Lisans | 2010 - Devam » Öğrenci: Zeynep Dizdar | Danışman: Dr.Güralp Ökoç
  Konu: Plastikleştirilmiş ve plastikleştirilmemiş poli(laktik asit) filmlerin kendi kendine ve çeşitli sübstratlara yapışma davranışının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 292. Doktora | 2010 - Devam » Öğrenci: Mehmet Kodal | Danışman: Dr.Güralp Ökoç
  Konu: Farklı POSS tiplerinin plastikleştirilmiş ve plastikleştirilmemiş PLA’nın kısa ve uzun vadeli özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 293. Doktora | 2010 - Devam » Öğrenci: Şebnem Kemaloğlu | Danışman: Dr.Güralp Ökoç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 294. Doktora | 2010 - Devam » Öğrenci: Canan Yeniova | Danışman: Dr.Güralp Ökoç
  Konu: PLA/Halloysite nanokompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 295. Yüksek Lisans | 2010 - 2011 » Öğrenci: Egemen Avcu | Danışman: Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik
  Konu: FARKLI BÜYÜKLÜKLERE SAHİP AŞINDIRICI PARTİKÜL KARIŞIMLARININ Ti6Al4V ALAŞIMININ EROZİF AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİ
  Laboratuar Web Sitesi
 296. Yüksek Lisans | 2010 - 2011 » Öğrenci: Sinem Şahin | Danışman: Yard. Doç. Dr. Hayriye Sundu Pamuk
  Konu: "KRD Toplam Kuralları ile Axial-Vektör Mezonların Kütle ve Leptonik Bozunma Sabitlerinin hesaplanması ve DD K0* (BB K0*) Köşesinin İncelenmesi”
  Laboratuar Web Sitesi
 297. Yüksek Lisans | 2010 - 2011 » Öğrenci: Neşe Yinelek | Danışman: Yard. Doç. Dr. Jale Yılmazkaya Süngü
  Konu: "Skaler Mezonların Kütle ve Bozunma Sabitlerinin Hesaplanması ve Ds* D K1 (Bs* B K1) Köşelerinin Analizi"
  Laboratuar Web Sitesi
 298. Yüksek Lisans | 2010 - Devam » Öğrenci: Ahmet Küçük | Danışman: Halim Aytekin ERGÜL
  Konu: İzmit Körfezi İç ve Dış Körfez Plankton Kompozisyonunun Mevsimsel Olarak İncelenmesi ve sediment Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 299. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Arzu Türkan | Danışman: Prof. Dr. Elşen Veli
  Konu: "Mezon Etkileşim Sabitlerinin Termal KRD Toplam Kuralları İle İncelenmesi”
  Laboratuar Web Sitesi
 300. Doktora | 2010 - Devam » Öğrenci: Hamdi Emre BAĞIRAN | Danışman: Prof. Dr. Engin Özdemir
  Konu: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Hibrit Enerji Depolama Sistemi Desteği ile Performansının Arttırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 301. Yüksek Lisans | 2010 - 2010 » Öğrenci: Esen Ulak Gümüşlü | Danışman: Yard. Doç. Dr. Naci Çine
  Konu: Non-Sendromik(Primer)Otizm Hastalarında Cgh-Array Çalışması.
  Laboratuar Web Sitesi
 302. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Zeren KORKULU | Danışman: Nalan ÖZKAN GÜRAY
  Konu: KARAKTERİSTİK GAMA VE X-IŞINLARI DEDEKSİYONU İLE REAKSİYON TESİR KESİTİ BELİRLENMESİ: Sb-121 ALFA YAKALAMA REAKSİYONU
  Laboratuar Web Sitesi
 303. Yüksek Lisans | 2010 - 2015 » Öğrenci: Yüksel Taştan | Danışman: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
  Konu: Mini CNC dik işlem merkezi tasarımı, imalatı ve titreşime bağlı iş motoru hız kontrolü
  Laboratuar Web Sitesi
 304. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Gamze Nevin Karslı Yılmaz | Danışman: Doç.Dr.Ayşe Aytaç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 305. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Zeynep Dizdar | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Plastikleştirilmiş ve plastikleştirilmemiş poli(laktik asit) filmlerin kendi kendine ve çeşitli sübstratlara yapışma davranışının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 306. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Mehmet Kodal | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Farklı POSS tiplerinin plastikleştirilmiş ve plastikleştirilmemiş PLA’nın kısa ve uzun vadeli özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 307. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Şebnem Kemaloğlu | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 308. Doktora | 2010 - Devam » Öğrenci: Canan Yeniova | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: PLA/Halloysite nanokompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 309. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Gamze Nevin Karslı Yılmaz | Danışman: Doç.Dr.Ayşe Aytaç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 310. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Zeynep Dizda | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Plastikleştirilmiş ve plastikleştirilmemiş poli(laktik asit) filmlerin kendi kendine ve çeşitli sübstratlara yapışma davranışının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 311. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Şebnem Kemaloğlu | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu:
  Laboratuar Web Sitesi
 312. Doktora | 2010 - Devam » Öğrenci: Canan Yeniova | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: PLA/Halloysite nanokompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 313. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Merve HERCAN | Danışman: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
  Konu: Çörek Otu (Nigella Sativa L.) ile Ağır Metallerin Uzaklaştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 314. Doktora | 2010 - 2014 » Öğrenci: Burcu Özerkan | Danışman: Beyhan Pekey
  Konu: Farklı Mikro Çevrelerin ç Ortam Havasında Uçucu Organik Bilesiklerin Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Maruziyet Risklerinin Degerlendirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 315. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Gizem Turaç | Danışman: Prof. Dr. Erdal Karaöz
  Konu: Sürekli Kültür Sisteminde Mezenkimal Kök Hücreler Kullanılarak Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Enziminin Üretilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 316. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: İrem Yılmaz | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı
  Konu: Pankreatik Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Fare Embriyonik Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli
  Laboratuar Web Sitesi
 317. Yüksek Lisans | 2010 - 2014 » Öğrenci: Fatma Eyüboğlu | Danışman: Prof. Dr. Erdal Karaöz
  Konu: Periferik Kan Mononükleer Hücre Kaynaklı Dendritik Hücre Üretiminin Optimizasyonu: IL-15 Sitokininin Maturasyon Sürecine Etkisinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 318. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Esra Koruer | Danışman: Prof. Dr. Erdal Karaöz
  Konu: İskelet Temelli Mekanik etkilerin ve Hücre Yönlenmesinin MKH’lerin Kalp Kası Hücrelerine Farklılaşmasındaki Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 319. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Birol Ay | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halime Kenar
  Konu: İnsan Miyoblast Ve Mezenkimal Kök Hücre Yüklenmiş Aselüler Çizgili Kas Kaynaklı Doğal Ve Yarı-Yapay İskelelerin Çizgili Kas Dokusu Oluşturma Potansiyeli
  Laboratuar Web Sitesi
 320. Yüksek Lisans | 2010 - 2013 » Öğrenci: Belma Akpınar | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gülçin Gacar
  Konu: İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin K562 Hücreleri Üzerine Sitotoksik ve Anti-Proliferatif Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 321. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Funda Gül BOZTAŞ | Danışman: Prof. Dr. Cavit UYANIK
  Konu: Monoterpen Epoksitelrinin (TCNE) Katalizörlüğünde Etanolizleri
  Laboratuar Web Sitesi
 322. Doktora | 2010 - 2015 » Öğrenci: Erdinç DOĞANCI | Danışman: Prof. Dr. Cavit UYANIK (II. Danışman)
  Konu: Steoid içeren polimerlerin sentezi ve tıbbi uygulamaları
  Laboratuar Web Sitesi
 323. Yüksek Lisans | 2010 - 2012 » Öğrenci: Cansu SEMİZ | Danışman: Doç. Dr. Zeki YUMUK
  Konu: Staphylococcus aureus Suşlarında Koloni Morfolojisine, Pigmentasyona Ve Aminoglikozid Duyarlılığına Isı Faktörünün Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 324. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Gülşah Ozan | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saadet KAYIRAN BEYAZ
  Konu: Karbon nanomalzeme sentezi ve kullanım alanlarının araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 325. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Havva Melda AKBİN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kapucu
  Konu: Kanola Yağından Hidrotalsite Tutuklanmış Lipaz ile Biyodizel Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 326. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Gamze Karslı | Danışman: Dr.Ayşe AYTAÇ
  Konu: Karbon Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi)
  Laboratuar Web Sitesi
 327. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Hümeyra Şirin | Danışman: Dr.Güralp Ökoç
  Konu: Nanokompozit endüstriyel elyafların üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 328. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Dilek Turan | Danışman: Dr. Güralp Özkoç
  Konu: Lastik Takviye Malzemesi Olarak Kullanılan Endüstriyel Elyafların Mekanik Özelliklerinin ve Boyutsal Kararlılıklarının Farklı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklere Sahip Nanoparçacıklar ile İyileştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 329. Yüksek Lisans | 2009 - 2009 » Öğrenci: Arş. Gör. Dr. Mehmet Tuncay | Danışman: Prof. Dr. Itır Yeğenağa
  Konu: Yüksek Döngülü (Sekonder Hiperparatiroidi) ve Adinamik Kemik Hastalığı (PTH düzeyi düşük) Gelişen Hemodiyaliz Hastalarında Serumda (1. Basamak) ve Kemik İliği Aspirasyon Materyalinde (2. Basamak) Proteomiks Çalışması
  Laboratuar Web Sitesi
 330. Yüksek Lisans | 2009 - 2009 » Öğrenci: Eda OKUTAN | Danışman: Doç.Dr. Sedat KARABAY
  Konu: Polimer Kompozitlerin Matkapla Delinme Karakteristiklerinin ve Oluşan Mekanizmalarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 331. Yüksek Lisans | 2009 - 2010 » Öğrenci: Mak. Müh. Levent Sözen | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN
  Konu: Mineral Dolgu Maddeleri İle Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boruların Hidrostatik İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 332. Yüksek Lisans | 2009 - Devam » Öğrenci: Ersin KİRAZ | Danışman: Yrd.Doç.Dr. S. Taner YILDIRIM
  Konu: Puzolan ve Atık Malzemelerle Gazbeton Alternatifi Malzeme Üretiminin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 333. Doktora | 2009 - Devam » Öğrenci: Emel ÖZDEMİR | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: Sodyum Borhidrürün Hidrolizi İle Hidrojen Üretimi İçin Katalizör Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 334. Yüksek Lisans | 2009 - Devam » Öğrenci: Betül ÇAYIR | Danışman: Halim Aytekin ERGÜL
  Konu: İzmit Körfezi Biyota ve Su Örneklerinde Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 335. Yüksek Lisans | 2009 - Devam » Öğrenci: Bahadır Hocaoğlu | Danışman: Mehmet Yılmaz
  Konu: 3-Oksopropannitrillerin Konjuge Dienlerle Radikalik Halkalaşma Tepkimeleri
  Laboratuar Web Sitesi
 336. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Ersin YOLAÇAN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
  Konu: Küçük güçlü yüzey mıknatıslı ve dahili mıknatıslı senkron motorlara vektör kontrol yönteminin deneysel olarak uygulanması
  Laboratuar Web Sitesi
 337. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Oğuzhan OCAK | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
  Konu: 1,3kw gücünde dahili mıknatıslı bir senkron motorun analizi tasarımı ve gerçeklenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 338. Yüksek Lisans | 2009 - 2016 » Öğrenci: Kazım ZENGİN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
  Konu: Düşük hızlarda PM motor kontrolü
  Laboratuar Web Sitesi
 339. Yüksek Lisans | 2009 - 2007 » Öğrenci: Mine Gönül AYDIN | Danışman: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK
  Konu: Bursaray B Etabı Güzergahının Mühendislik Jeolojisi
  Laboratuar Web Sitesi
 340. Doktora | 2009 - 2015 » Öğrenci: Serkan Sezen | Danışman: Prof. Dr. Engin Özdemir
  Konu: Çok seviyeli evirici kullanarak 3-fazlı şebeke destekli fotovoltaik elektrik enerjisi üretim Sisteminin Tasarımı ve uygulanması
  Laboratuar Web Sitesi
 341. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Filiz Uğur | Danışman:
  Konu: Saf ve Zeolit Katkılı sodyum Aljinat ve Poli(dimetil siloksan) Membranların Pervaporasyon Uygulaması, Danışman: Doç.Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 342. Doktora | 2009 - 2012 » Öğrenci: Abdulhakim KARAKAYA | Danışman: Doç.Dr. Ercüment KARAKAŞ
  Konu: Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan DM Senkron Generatörlerin YSA ile Maksimum Güç Takibinin Gerçekleştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 343. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Levent UĞUR | Danışman: Doç. Dr. Yasin KİŞİOĞLU
  Konu: Lateral Kamalı Tabanlık Kullanımının Diz ve Ayak Eklemlerindeki Yük Dağılımına Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 344. Doktora | 2009 - Devam » Öğrenci: İbrahim MUTLU | Danışman: Doç. Dr. Yasin KİŞİOĞLU
  Konu: Gelişimsel Kalça Displazesi Tedavileri için Uygun Pelvis Osteotomi Yönteminin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 345. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Murat Öter | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: Düşük Poliaromatik Hidrokarbon(PAH) İçerikli İşleme Yağları ile Lastik Hamurları Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 346. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Bahar Gürkaya | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kapucu
  Konu: Biyoyağlama yağlarının tutuklanmış lipaz katalizli üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 347. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Gamze Karslı | Danışman: Doç.Dr.Ayşe Aytaç
  Konu: Karbon Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi)
  Laboratuar Web Sitesi
 348. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Hümeyra Şirin | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Nanokompozit endüstriyel elyafların üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 349. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Dilek Turan | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Lastik Takviye Malzemesi Olarak Kullanılan Endüstriyel Elyafların Mekanik Özelliklerinin ve Boyutsal Kararlılıklarının Farklı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklere Sahip Nanoparçacıklar ile İyileştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 350. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Murat Öter | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Düşük Poliaromatik Hidrokarbon(PAH) İçerikli İşleme Yağları ile Lastik Hamurları Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 351. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Gamze Karslı | Danışman: Doç.Dr.Ayşe Aytaç
  Konu: Karbon Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi)
  Laboratuar Web Sitesi
 352. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Hümeyra Şirin | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Nanokompozit endüstriyel elyafların üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 353. Yüksek Lisans | 2009 - 2012 » Öğrenci: Dilek Turan | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Lastik Takviye Malzemesi Olarak Kullanılan Endüstriyel Elyafların Mekanik Özelliklerinin ve Boyutsal Kararlılıklarının Farklı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklere Sahip Nanoparçacıklar ile İyileştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 354. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Murat Öter | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Düşük Poliaromatik Hidrokarbon(PAH) İçerikli İşleme Yağları ile Lastik Hamurları Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 355. Doktora | 2009 - 2015 » Öğrenci: Gamze Behmenyar | Danışman: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
  Konu: Direkt Metanol Yakıt Pili Katot Katalizörlerinin Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 356. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Mevlüt KÜLCÜ | Danışman: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
  Konu: Çevresel Örneklerden Cu(II) Kazanımında Katı-Faz Özütleme Tekniğinin İstatistiksel Yöntemle Uygulanması
  Laboratuar Web Sitesi
 357. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Murat Eroğlu | Danışman: Prof. Dr. A. Tuba Ökse
  Konu: Beylikler Dönemine Kadar Mardin ve Çevresi Tarihi Coğrafyası
  Laboratuar Web Sitesi
 358. Bitirme Tezi | 2009 - 2010 » Öğrenci: Elif YILDIZ | Danışman: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
  Konu: Datça Burgaz Kazısı Skyphos ve Cup- Skyphos Türü Seramik Buluntuları
  Laboratuar Web Sitesi
 359. Yüksek Lisans | 2009 - 2011 » Öğrenci: Ulvi Güvenç | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
  Konu: FPGA tabanlı çok fonksiyonlu ultrasonik temizleme makinesi tasarımı ve prototip üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 360. Yüksek Lisans | 2008 - Devam » Öğrenci: Mutlu Adalet Yıldız | Danışman: Doç.Dr.Sevil Veli
  Konu: Tekstil Atık Suyunda TOK, Renk ve KOİ Giderimi
  Laboratuar Web Sitesi
 361. Yüksek Lisans | 2008 - Devam » Öğrenci: Dilara Çetindamar | Danışman: Doç.Dr.Sevil Veli
  Konu: Deterjan Adsorpsiyonunda Termodinamik Parametrelerin ve Dağılım Katsayılarının Hesaplanması
  Laboratuar Web Sitesi
 362. Yüksek Lisans | 2008 - Devam » Öğrenci: Metin Pınarcı | Danışman: Doç.DR.SEvil Veli
  Konu: Tekstil Boyalarının Adsorpsiyonunda Termodinamik ve Kinetik Çalışmalarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 363. Doktora | 2008 - Devam » Öğrenci: Özge Can Ataş | Danışman: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
  Konu: Sapanca Göl Havzasının Hidrojeolojisi ve Göle olan yeraltısuyu boşalımının radon yöntemi ile belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 364. Yüksek Lisans | 2008 - Devam » Öğrenci: Sevgin Görkem Çelik | Danışman: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
  Konu: Erzincan altın sahası örneğinde arseniğin kökeni, taşınımı ve tutunumu
  Laboratuar Web Sitesi
 365. Yüksek Lisans | 2008 - 2010 » Öğrenci: Zeren KORKULU | Danışman: Nalan Özkan GÜRAY
  Konu: Kocaeli İli Karadeniz Sahil Kumlarının Doğal Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 366. Yüksek Lisans | 2008 - 2009 » Öğrenci: Belma Melda Abidin | Danışman: Prof. Dr. S. İsmet Gürhan Deliloğlu-Prof.Dr.Erdal Karaöz
  Konu: Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin in vitro Koşullarda Epitelyal ve Fibroblastik Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli
  Laboratuar Web Sitesi
 367. Yüksek Lisans | 2008 - 2011 » Öğrenci: Dilek Kuzaliç | Danışman: Prof.Dr.Yüksel Güney
  Konu: ELEKTRİK ALANLA YÖNLENDİRİLMİŞ PVC nin DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 368. Yüksek Lisans | 2008 - 2009 » Öğrenci: Arş. Gör. Dr. Sabiye Sevinç | Danışman: Prof Dr Dilek Ural
  Konu: Malign perikard efüzyonunda proteomiks analizi ve malignite ile ilişkili protein profilinin belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 369. Yüksek Lisans | 2008 - Devam » Öğrenci: Sevcan Kılıç | Danışman: Fevzi Uçkan
  Konu: Pimpla Turionellae (Hymenoptera; Ichneumonidae) Zehirinin ve Parazitlemenin Konak (Galleria mellonella) Hemolenf Kimyasına Etkileri.
  Laboratuar Web Sitesi
 370. Yüksek Lisans | 2008 - 2010 » Öğrenci: Ahmet Kızılhan | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Üç Boyutlu görüntüleme amaçlı mobil robot tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 371. Yüksek Lisans | 2008 - 2008 » Öğrenci: Mümin SONCU | Danışman: Prof.Dr. Levon ÇAPAN
  Konu: G-X 10 CrNiMoNb 18-10Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Asidik Çözeltilerdeki Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 372. Yüksek Lisans | 2008 - 2009 » Öğrenci: Mak. Müh. Erkut Fındık | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN
  Konu: Talk Mineral Dolgu Maddesi İle Polipropilen Blok Kopolimer Boruların Kısa Süreli İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 373. Doktora | 2008 - 2012 » Öğrenci: Oğuzhan Karahan | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Seri ve Paralel Robotlarda Parçacıksürü Optimizasyonu ile Yörünge Kontrolü Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 374. Yüksek Lisans | 2008 - 2011 » Öğrenci: Musa Uçan | Danışman: Nuran Yörükeren
  Konu: Enterkonnekte Sisteme Bağlı Generatör Ya Da Yüksek Gerilim Transformatörlerinin Yıldız Noktasının Topraklamasının Bilgisayar Destekli İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 375. Doktora | 2008 - 2012 » Öğrenci: Selçuk Kizir | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: 3. Medikal Amaçlı Haptik Güdümlü Empedans Kuvvet Kontrollü Stewart Platformu’nun Geliştirilmesi ve Kontrolü
  Laboratuar Web Sitesi
 376. Bitirme Tezi | 2008 - 2008 » Öğrenci: Batuğ OĞUZHAN | Danışman: Prof.Dr. Muzaffer ZEREN
  Konu: Tahribatsız Muayene Yöntemleri
  Laboratuar Web Sitesi
 377. Bitirme Tezi | 2008 - 2008 » Öğrenci: İlker GÜLMEZ | Danışman: Prof.Dr. Muzaffer ZEREN
  Konu: DEPOLAMA TANKLARI ve BORU KAYNAKLARININ TAHRİBATSIZ MUAYENESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 378. Bitirme Tezi | 2008 - 2008 » Öğrenci: Kazım ERTAŞ | Danışman: Prof.Dr. Muzaffer ZEREN
  Konu: ULTRASONİK MUAYENE YÖNTEMİ
  Laboratuar Web Sitesi
 379. Doktora | 2008 - 2010 » Öğrenci: Arif ÖZKAN | Danışman: Doç. Dr. Yasin KİŞİOĞLU
  Konu: İnsan Diz Mekanizmasının Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modellenmesi ve Kinematik Analizi
  Laboratuar Web Sitesi
 380. Yüksek Lisans | 2008 - 2010 » Öğrenci: Arzu Türkan | Danışman: Prof. Dr. Elşen Veli
  Konu: "Mezon Parametrelerinin Pertürbatif Olmayan Yöntemlerle Hesaplanması"
  Laboratuar Web Sitesi
 381. Doktora | 2008 - Devam » Öğrenci: Fulya Kahrıman | Danışman: Prof. Dr. Muzaffer Zeren
  Konu: 6082 Aluminyum alaşımlarının modifikasyonu ve ısıl işlemler ile geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 382. Doktora | 2008 - 2014 » Öğrenci: Deniz YAŞİN MEIER | Danışman: Prof. Dr. Mirko NOVÀK ve Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE (ikinci danışman)
  Konu: Zwischen Anatolien und Mesopotamien: Kulturaustausch in der Mittlebronzezit am Oberen Tigris anhand der Keramik von Salat Tepe, Südosttürkei (Bern Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü)
  Laboratuar Web Sitesi
 383. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Çağrı Kaan AKKAN | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Femtosaniye Laser ile Etkileşen Biyolojik Hücrelerin İncelenmesi için Konfokal Mikroskop Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 384. Yüksek Lisans | 2007 - 2010 » Öğrenci: Serdar BABUR | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Milisaniye Atım Uzunluklu Lazer ile Metal Tozların Metal Yüzeylere Kaplanması
  Laboratuar Web Sitesi
 385. Doktora | 2007 - 2014 » Öğrenci: Pınar DEMİR | Danışman: Doç. Dr. Elif KAÇAR
  Konu: Lazerle Katı Malzemenin Etkileşimiyle Oluşan Plazmanın Hidrodinamik Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 386. Doktora | 2007 - 2012 » Öğrenci: Belgin GENÇ | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Mineral Analizinde Kullanılacak Lazer ile Oluşturulan Plazma Spektroskopi Sisteminin Tasarımı ve Optimum Parametrelerinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 387. Doktora | 2007 - 2012 » Öğrenci: Erhan AKMAN | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Femtosaniye Lazer Kullanılarak Manyetik Nanoparçacıkların Sıvı Ortamında Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 388. Yüksek Lisans | 2007 - Devam » Öğrenci: Elif Vatan | Danışman: Özlem Aksoy
  Konu: Kocaeli ili Bazı Endüstriyel Atık Su Örneklerinin Elodea canadensis Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 389. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Emrecan Çökelek | Danışman: Doç.Dr. Ertan Durmuşoğlu
  Konu: Kocaeli şehir merkezinde uçucu organik bileşik (VOC) seviyelerinin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 390. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Melek Keskin Yenice | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şenay Çetin
  Konu: Kocaeli ili katı atık karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 391. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Mehmet KODAL | Danışman: Dr. Enver Demirhan
  Konu: Polipropilen ve Dolgu Maddeleri İle Hazırlanan Karışımların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 392. Doktora | 2007 - » Öğrenci: Seda KUTLU | Danışman: Nalan Özkan Güray
  Konu: Sn114, Sn115, Sn116 izopoplarının proton yakalama reaksiyon tesir kesitlerinin Ölçümü
  Laboratuar Web Sitesi
 393. Yüksek Lisans | 2007 - » Öğrenci: Esma MIZRAK | Danışman: R. Taygun Güray
  Konu: Çevresel radyoaktivite ölçüm amaçlı gama spektroskopi sisteminin kurulması ve test ölçümlerinin yapılması
  Laboratuar Web Sitesi
 394. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Şebnem Kemaloğlu | Danışman: Dr. Güralp Özkoç
  Konu: Termal iletken mikro ve nanokompozitlerin üretim teknolojilerinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 395. Doktora | 2007 - 2014 » Öğrenci: Gülbeden Çakmak | Danışman: Prof.Dr.Yüksel Güney
  Konu: Karbon Nanotüplerin Organik Güneş Pillerine Uygulanması
  Laboratuar Web Sitesi
 396. Yüksek Lisans | 2007 - 2004 » Öğrenci: Erdem Karakulak | Danışman: Doç Dr. Muzaffer Zeren
  Konu: Al-Si-xTi Alaşımlarını Dökümü ve Mikroyapısal Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 397. Yüksek Lisans | 2007 - 2004 » Öğrenci: Erdem Karakulak | Danışman: Doç Dr. Muzaffer Zeren
  Konu: Al-Si-xTi Alaşımlarını Dökümü ve Mikroyapısal Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 398. Yüksek Lisans | 2007 - 2010 » Öğrenci: Erdem ÖZYURT | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
  Konu: SÜREKLİ MIKNATISLI EKSENEL AKILI DİSK MOTORLARDA HIZ KONTROLÜ VE MOMENT KALİTESİNİN İNCELENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 399. Yüksek Lisans | 2007 - 2006 » Öğrenci: Sertaç Öztürk | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Tek Eksenli Manyetik Süspansiyon Sistemi
  Laboratuar Web Sitesi
 400. Doktora | 2007 - Devam » Öğrenci: Hülya Yalçıtaş | Danışman: Fevzi Uçkan
  Konu: Farklı Dozlarda Konağa Verilen Gibberellik Asidin Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) ve Parazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Hemolenf Kimyası ve Hemositlerine Etkisi.
  Laboratuar Web Sitesi
 401. Yüksek Lisans | 2007 - Devam » Öğrenci: İpek Haftacı | Danışman: Fevzi Uçkan
  Konu: Farklı Dozlarda Konağa Verilen IAA (İndol-3-asetik asit)’in Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) Gelişim Biyolojisine Etkileri.
  Laboratuar Web Sitesi
 402. Yüksek Lisans | 2007 - Devam » Öğrenci: Zuhal Öztürk | Danışman: Fevzi Uçkan
  Konu: Farklı Dozlarda Konağa Verilen GA3 (Gibberellik Asit)’in Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Biyolojik Özellikleri ile Hemolenf Toplam Protein, Glikojen ve Yağ Miktarına Etkileri.
  Laboratuar Web Sitesi
 403. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Olcay Koca | Danışman: Prof. Dr. Cavit UYANIK
  Konu: Steroidal Epoksitlerin Tetrasiyanoetilen (TCNE) Katalizörlüğünde Etanolizleri
  Laboratuar Web Sitesi
 404. Yüksek Lisans | 2007 - Devam » Öğrenci: Tuğba KARTALTEPE | Danışman: Yrd.Doç.Dr. S. Taner YILDIRIM
  Konu: Atık Malzemeler Kullanılarak Alternatif Tuğla Malzemesi Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 405. Yüksek Lisans | 2007 - Devam » Öğrenci: Nur Pelin İNANLI | Danışman: Yrd.Doç.Dr. S. Taner YILDIRIM
  Konu: Beton İçinde Rejenere Kauçuk Kullanımının Betonun Mekanik Performansı Yönünden Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 406. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Arş.Gör.Eda OKUTAN | Danışman: Doç.Dr. Sedat KARABAY
  Konu: Polimer Kompozitlerin Matkapla Delinme Karakteristiklerinin ve Oluşan Mekanizmalarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 407. Doktora | 2007 - Devam » Öğrenci: Murat Efgan Kibar | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: Sodyum Bor Hidrür Üretimi için Proses Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 408. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Eda OKUTAN | Danışman: Doç.Dr.Sedat KARABAY
  Konu: Polimer kompozitlerin matkapla delinme karakteristiklerinin ve oluşan mekanizmalarının incelenmesi.
  Laboratuar Web Sitesi
 409. Yüksek Lisans | 2007 - 2008 » Öğrenci: Senem Baladin | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: Maya endüstrisi atık suyu arıtımında katalitik yöntemler
  Laboratuar Web Sitesi
 410. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Arzu ERCAN | Danışman: Selahaddin Güner
  Konu: Aril Nitronların CİS-1,4-Diklorobüt -2-en ile Reaksiyonlarının İncelenmesi.
  Laboratuar Web Sitesi
 411. Doktora | 2007 - Devam » Öğrenci: Alpay Tamer Ertürk | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tülin Şahin
  Konu: Alüminyum Bor alaşımlı Fiber Takviyeli Metal Köpük Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 412. Bitirme Tezi | 2007 - 2007 » Öğrenci: Derya Doğan | Danışman: Prof.Dr. Muzaffer ZEREN
  Konu: PENETRANT ve MAGNETİK PARÇACIK TESTLERİ İLE YÜZEY HATALARININ İNCELENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 413. Doktora | 2007 - 2011 » Öğrenci: Rıdvan YAMANOĞLU | Danışman: Prof. Dr. Muzaffer ZEREN
  Konu: Atomizasyon Teknikleri ile Toz Üretimi ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 414. Doktora | 2007 - 2011 » Öğrenci: Fatih M. NUROĞLU | Danışman: Ayşen BASA ARSOY
  Konu: Dağıtılmış Üretim İçeren Dağıtım Şebekelerinde Merkezi Koordinasyon Rölesi
  Laboratuar Web Sitesi
 415. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Zeki Kuytul | Danışman: Prof. Dr. Elşen Veli
  Konu: “Kuark Gluon Plazma Özelliklerinin Yüksek Sıcaklıklarda İncelenmesi”
  Laboratuar Web Sitesi
 416. Doktora | 2007 - 2013 » Öğrenci: Yük. Müh. Erdem Karakulak | Danışman: Prof. Dr. Muzaffer Zeren
  Konu: Al-Sİ-xCu Alaşımlarının Dökümü ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 417. Doktora | 2007 - 2010 » Öğrenci: Ş. Hakan Atapek | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeyda Polat
  Konu: Bor katkılı bir zırh çeliğinin fiziksel metalurjik esaslar ile geliştirilmesi ve balistik performansının değerlendirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 418. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Mehmet Kodal | Danışman: Doç.Dr.Enver Demirhan
  Konu: Polipropilen ve Dolgu Maddeleri İle Hazırlanan Karışımların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 419. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Şebnem Kemaloğlu | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Termal iletken mikro ve nanokompozitlerin üretim teknolojilerinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 420. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Mehmet Kodal | Danışman: Doç.Dr.Enver Demirhan
  Konu: Polipropilen ve Dolgu Maddeleri İle Hazırlanan Karışımların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 421. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Şebnem Kemaloğlu | Danışman: Doç.Dr.Güralp Özkoç
  Konu: Termal iletken mikro ve nanokompozitlerin üretim teknolojilerinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 422. Doktora | 2007 - 2015 » Öğrenci: Gamze Yalçın | Danışman: Prof. Dr. Asgar Kayan
  Konu: Metal alkolat esaslı yeni katalizörlerin hazırlanması ve bunların halka açılma polimerizasyonunda kullanılması
  Laboratuar Web Sitesi
 423. Yüksek Lisans | 2007 - 2008 » Öğrenci: Arş. Gör. Sinem TOROL | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat KASAP
  Konu: Acinetobacter baumannii kökenli beta lactamaz Oxa-23 geninin klonlanması ve enzim karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 424. Yüksek Lisans | 2007 - 2009 » Öğrenci: Fatma Ertan | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Neslihan ŞAKİ
  Konu: Simetrik ftalosiyanin sentezi ve porfirazin molekülünün Drosophila melanogaster üzerine toksik etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 425. Doktora | 2007 - 2012 » Öğrenci: Sinem ÖZGÜL | Danışman: Prof.Dr. Murat KASAP
  Konu: Mutant parkin proteininin moleküler karakterizasyonu ve nöroblastoma hücre proteomu üzerindeki etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 426. Doktora | 2006 - Devam » Öğrenci: Mesure MUTLU | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Atımlı Lazer ile Film Büyütme
  Laboratuar Web Sitesi
 427. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: Yurdanur ATEŞ | Danışman: Doç.Dr. Nalan TEKİN
  Konu: Farklı Kil Yüzeylerine Çeşitli Polimerlerin Adsorpsiyonu ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 428. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: Ömer Ferkan KEMİK | Danışman: Prof. Dr. Ufuk YILDIZ
  Konu: Makroinimer Varlığında Yeni Hidrojellerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılıp Geri Kazanımlarında Kullanılması
  Laboratuar Web Sitesi
 429. Doktora | 2006 - 2013 » Öğrenci: Ufuk ABACI | Danışman: Prof.Dr.Yüksel Güney
  Konu: Polipirol, Polianilin, Polietilendioksitiyofen İçeren Tabakalı Elektrokromik Cihaz (ECD) Üretimi ve Özelliklerinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 430. Yüksek Lisans | 2006 - 2003 » Öğrenci: Elem Yakar | Danışman: Doç. Dr Sibel Zor
  Konu: Demirin Agresif Ortamlarda Elektrokimyasal olarak DBS- anyonu içeren ve içermeyen polipirol kaplama ile korozyonunun önlenmesi”
  Laboratuar Web Sitesi
 431. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: Adile Zeynep Olgun | Danışman: Doç.Dr.Sevil Veli
  Konu: Cam Kırığı Atıksuyunda KOİ Gideriminin İncelenmesi Tez Seviyes
  Laboratuar Web Sitesi
 432. Doktora | 2006 - Devam » Öğrenci: Bilge ÖZBAY | Danışman: Prof.Dr. Savaş AYBERK
  Konu: DİLOVASI’NDA YER SEVİYESİNDEKİ OZON KONSANTRASYONLARININ MODELLENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 433. Yüksek Lisans | 2006 - 2008 » Öğrenci: Baybars KÖKSOY | Danışman: Doç.Dr. Fatma KANDEMİRLİ
  Konu: Bazı İsatın-Tiyosemikarbozon ve Türevlerinin Metal Komplekselerinin Sentezi ve Kuantum Kimyasal Hesaplanması
  Laboratuar Web Sitesi
 434. Bitirme Tezi | 2006 - 2008 » Öğrenci: Pelin Tanyeri | Danışman: Prof. Dr. Güner Ulak
  Konu: NÖRONAL NOS İNHİBİTÖRÜ 1-(2-TRİFLOROMETİLFENİL)-İMİDAZOL (TRIM)’IN DEPRESYON VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİLERİ VE BU ETKİDE SEROTONERJİK SİSTEMİN ROLÜ
  Laboratuar Web Sitesi
 435. Bitirme Tezi | 2006 - 2008 » Öğrenci: Oğuz Mutlu | Danışman: Prof. Dr. Güner Ulak
  Konu: NİTRİK OKSİD SENTAZ İNHİBİTÖRLERİ 1-(2-TRİFLOROMETİLFENİL)-İMİDAZOL (TRIM) VE 7-NİTROİNDAZOL (7-NI)’ÜN FARELERDE ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE ETKİLERİ
  Laboratuar Web Sitesi
 436. Doktora | 2006 - 2008 » Öğrenci: Semil Selcen Göçmez | Danışman: Prof. Dr. Faruk Erden
  Konu: Sıçanlarda Pasif Sakınma ve Yükseltilmiş Artı Labirent Testinde imipramin, fluvoksamin, tianeptin ve moklobemidin öğrenme ve bellek üzerine etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 437. Doktora | 2006 - Devam » Öğrenci: Nihat Hakan Akyol | Danışman: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
  Konu: Karst Akifer Ortamlarında DNAPL Kirliliğinin Temizlenmesi: Potasyum Permanagatlı Yerinde Kimyasal Oksidasyon Teknolojisinin Performansı
  Laboratuar Web Sitesi
 438. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: Özlem MEMİŞ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeyda POLAT
  Konu: Balıstık Amaçlı Fiber Takviyeli Polimer Matrıksli Kompozitler
  Laboratuar Web Sitesi
 439. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: İnci Özlem GÜNDÜZ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeyda POLAT
  Konu: Seramik Takviyeli Polimer Matriksli Kompozitlerin Üretimi ve Balistik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 440. Yüksek Lisans | 2006 - 2003 » Öğrenci: Ş. Hakan ATAPEK | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Zırh Çeliklerinin Fiziksel Metalurjik Esaslar Doğrultusunda Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 441. Yüksek Lisans | 2006 - 2003 » Öğrenci: Yasin SUBAŞI | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Döküm Yüksek Hız Çeliklerinde Mikroyapısal Karakterizasyon: Mikroyapı -Mekanik Özellikler İlişkisinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 442. Yüksek Lisans | 2006 - 2008 » Öğrenci: Selçuk Kizir | Danışman: Cüneyt Oysu
  Konu: Doğrusal olmayan ters sarkaç sisteminin tasarımı ve kontrolü
  Laboratuar Web Sitesi
 443. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: Ömer GÜNDOĞDU | Danışman: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
  Konu: Bebek mamalarında özütleme metodu kullanılarak arsenik miktarının HG-AAS ve GF-AAS ile belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 444. Yüksek Lisans | 2006 - 2006 » Öğrenci: Ersin Asım GÜVEN | Danışman: Prof. Dr. Levon ÇAPAN
  Konu: Metallerde Pekleşme Üstelinin Sünekliğe Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 445. Yüksek Lisans | 2006 - 2006 » Öğrenci: Serkan Şelale | Danışman: Yrd.Doç.Dr.A.Armağan ARICI
  Konu: Polietilen Malzemenin Sürtünme Karıştırma kaynağı ile Birleştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 446. Doktora | 2006 - 2006 » Öğrenci: Taner YILMAZ | Danışman: Doç.Dr.Tamer SINMAZÇELİK
  Konu: Polimer Matrisli Kompozitlerin Pim İle Yük Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 447. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: Miray Kara | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nezahat BOZ
  Konu: Biyodizel Üretiminde Alümina Destekli Heterojen Katalizör Tasarımı ve Reaksiyon Çalışmaları
  Laboratuar Web Sitesi
 448. Yüksek Lisans | 2006 - 2009 » Öğrenci: Oylum Sunal | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nezahat BOZ
  Konu: Çinko Oksit Destekli Katı Bazik Katalizör Varlığında Biyodizel Üretim Süreçleri
  Laboratuar Web Sitesi
 449. Yüksek Lisans | 2006 - 2007 » Öğrenci: Ali Kemal BAHAR | Danışman: Prof.Dr. Zafer DÜLGER
  Konu: Taşıt Performası ve Yakıt Tüketiminin Belirlenmesi İçin Paket Program Geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 450. Yüksek Lisans | 2006 - 2006 » Öğrenci: Ersin Asım GÜVEN | Danışman: Prof. Dr. Levon ÇAPAN
  Konu: Metallerde Pekleşme Üstelinin Sünekliğe Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 451. Yüksek Lisans | 2006 - 2006 » Öğrenci: Çağın Genç | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Armağan ARICI
  Konu: Cam Elyaf Takviyeli Plastiklerin Üretim Yöntemlerinin Deneysel Karşılaştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 452. Yüksek Lisans | 2006 - 2007 » Öğrenci: Mak. Müh. Halit Erdem KARACAN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN
  Konu: Mineral Dolgu Maddeleri İle Polipropilen Blok Kopolimer Plastik Boruların Kısa Süreli İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 453. Yüksek Lisans | 2006 - 2007 » Öğrenci: Funda Yağız | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: Hidrotalsit ve Zeolit üzerine tutuklanmış lipaz ile yemeklik atık yağlardan biyodizel üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 454. Yüksek Lisans | 2006 - 2008 » Öğrenci: Kübra ŞEFTALİCİOĞLU | Danışman: Selahaddin Güner
  Konu: Arıl Nitronların Cıs-But-2-En-1,4-Dıol İle Reaksiyonlarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 455. Doktora | 2006 - 2011 » Öğrenci: Elif İnan | Danışman: Bora Alboyacı
  Konu: Türkiye Enerji İletim Sistemi Üzerinde Gerilim Çukuru Analizleri
  Laboratuar Web Sitesi
 456. Doktora | 2006 - 2010 » Öğrenci: Murat Özdemir | Danışman: Semra Öztürk
  Konu: Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Türkiye Elektrik Enerji Sistemine Etkilerinin Analizi
  Laboratuar Web Sitesi
 457. Doktora | 2006 - 1999 » Öğrenci: Ahmet KARAKAŞ | Danışman: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK
  Konu: İzmit Havzası Genç Çökellerinin Deprem Esnasındaki Davranışları
  Laboratuar Web Sitesi
 458. Yüksek Lisans | 2006 - 2008 » Öğrenci: Barbaros ŞİMŞEK | Danışman: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK
  Konu: İstanbul Tuzla Koyu Deniz Dibi ve Kıyı Çökellerinin Mühendislik
  Laboratuar Web Sitesi
 459. Yüksek Lisans | 2006 - 2008 » Öğrenci: Şerife Emel COŞKUN | Danışman: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK
  Konu: İzmit Körfezi Kuzeyi Kıyı ve Deniz Dibi Çökellerinin Mühendislik Jeolojisi
  Laboratuar Web Sitesi
 460. Doktora | 2006 - 2010 » Öğrenci: Mehmet Uçar | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şule Özdemir
  Konu: 3-Fazlı 4-Telli Sistemlerde Güç Kalitesi Düzeltimi için Birleşik Seri-Paralel Aktif Filtre Tasarımı Denetimi ve Gerçekleştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 461. Doktora | 2006 - Devam » Öğrenci: Ersin Asım Güven | Danışman: Prof. Dr. Levon Çapan
  Konu: 2014 Alüminyum Alaşımında Rheocast Isıl İşleminin Şekillendirilebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 462. Yüksek Lisans | 2006 - 2010 » Öğrenci: Korhan KARAARSLAN | Danışman: Ayşen BASA ARSOY
  Konu: Dağıtılmış Üretim Kaynaklarının Dağıtım Sistemlerine Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 463. Doktora | 2006 - 2013 » Öğrenci: Gülşah Kaya | Danışman: Prof. Dr. Elşen Veli
  Konu: “Ağır-Hafif Mezonların Termal KRD Toplam Kuralları Yöntemiyle Sonlu Sıcaklıklarda İncelenmesi”
  Laboratuar Web Sitesi
 464. Doktora | 2006 - 2012 » Öğrenci: Nurcan Akşit | Danışman: Prof. Dr. Elşen Veli
  Konu: “Termal KRD Toplam Kuralları Yöntemi İle Hafif Mezonların Nükleer Madde Ortamında İncelenmesi”
  Laboratuar Web Sitesi
 465. Yüksek Lisans | 2006 - 2012 » Öğrenci: Nihal İkizoğlu | Danışman: Doç. Dr. Asgar Kayan
  Konu: İmidazol ve oksindolün çeşitli metal bileşikleri ile reaksiyonları, oluşan komplekslerin yapılarının karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 466. Bitirme Tezi | 2006 - 2007 » Öğrenci: Dr. Uğurgül ARSLAN | Danışman: Doç. Dr. Aynur KARADENİZLİ
  Konu: Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında, Hasta Yakınlarında Ve Diyaliz Ünitesindeki Sağlık Çalışanlarında; Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı Ve Metisiline Dirençli Suşların Tiplendirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 467. Bitirme Tezi | 2006 - 2007 » Öğrenci: Dr. Arzu İRVEM | Danışman: Doç. Dr. Fetiye KOLAYLI
  Konu: Helicobacter pylori nin virülans genlerinin araştırılması ve klaritromisin direnci ile ilişkisinin belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 468. Doktora | 2005 - 2007 » Öğrenci: Betül ATALAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Laserle Oluşturulan Plazma Ortamlarından Yayılan X-Işınlarının Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 469. Yüksek Lisans | 2005 - 2008 » Öğrenci: Levent CANDAN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Timur CANEL
  Konu: Karbon-Fiber Takviyeli Kompozitler ve Polikarbonat Malzemelerin Lazerle Delme Parametrelerinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 470. Yüksek Lisans | 2005 - 2008 » Öğrenci: Berat Kemal | Danışman: Hikmet Ağırbaş
  Konu: Benzoksazepin Türevlerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 471. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Serap Ketizmen | Danışman: Doç.Dr.Sevil Veli
  Konu: Islak Hava Oksidasyonu ile Selüloz Ağartma Atıksuyunda Adsorplanabilir Organik Halojenlerin Giderimi, Bitti Tez Seviyes
  Laboratuar Web Sitesi
 472. Yüksek Lisans | 2005 - 2008 » Öğrenci: Hande YILMAZ | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Beyhan PEKEY
  Konu: KOCAELİ KENTİNDEKİ UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN KONSANTRASYONLARININ VE DAĞILIMIN BELİRLENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 473. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Ayda Doğrul | Danışman: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
  Konu: Kocaeli bölgesinde atmosferik ağır metal çökeliminin karayosunu ve likenler kullanarak izlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 474. Yüksek Lisans | 2005 - 2009 » Öğrenci: Sevgİ Açıkgöz | Danışman: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
  Konu: Sapanca gölüne dökülen akarsularınnın hidrojeokimyasal incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 475. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Berna ERDURMUŞ | Danışman: Nalan Özkan Güray
  Konu: İzmit Körfezinde 137Cs ve 210Po Radyoizotoplarının Bazı Ürünlere Topraktan Transfer Faktörlerini Saptamak
  Laboratuar Web Sitesi
 476. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Merve AĞIRBAŞ | Danışman: Nalan Özkan Güray
  Konu: Rutherford Geri Saçılma (RBS) Spektroskopi Yöntemi ile Hedef Kalınlık Hesabı
  Laboratuar Web Sitesi
 477. Yüksek Lisans | 2005 - 2008 » Öğrenci: Fulya GÜNDOĞAN KAHRIMAN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeyda POLAT
  Konu: Elektrik Ark Fırını Curufunun Grit Malzemesi Olarak Kullanımı İçin Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 478. Yüksek Lisans | 2005 - 2008 » Öğrenci: Mihriban Demircan | Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim ÜNAL
  Konu: Organometalik Malzemelerin Kaplama Kinetiğinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 479. Yüksek Lisans | 2005 - 2002 » Öğrenci: Rıdvan YAMANOĞLU | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Titan Alaşım Tozlarının Prep Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 480. Yüksek Lisans | 2005 - 2002 » Öğrenci: Rıdvan YAMANOĞLU | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Titan Alaşım Tozlarının Prep Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 481. Yüksek Lisans | 2005 - 2008 » Öğrenci: Fulya GÜNDOĞAN KAHRIMAN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeyda POLAT
  Konu: Elektrik Ark Fırını Curufunun Grit Malzemesi Olarak Kullanımı İçin Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 482. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Nuray DEMİRCAN | Danışman: Dr. Enver Demirhan
  Konu: Bütadien Depolarında Oksijen Derişiminin Sıcaklık ve Basıncının Fonksiyonu Olarak Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 483. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Nursel Karakaya | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: Farklı Dolgu Maddelerinin Termoplastik Elastomer Malzemenin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 484. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Elif Özdemir-Bekircan | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: Su Bazlı Boyalarda Süreç Koşullarının Dağılım Kalitesine ve Boya Özelliklerine Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 485. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Arş.Gör.Mustafa Özgür BORA | Danışman: Prof.Dr.İsmail CÜRGÜL
  Konu: POLİMER KOMPOZİTLERİN TEKRARLI DARBE YÜKLEMELERi ALTINDAKi DAVRANISI
  Laboratuar Web Sitesi
 486. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Arş.Gör.Onur ÇOBAN | Danışman: Doç.Dr.Tamer SINMAZÇELİK
  Konu: POLİMER KOMPOZİTLERDE ÇEVRESEL ETKİLERİN DARBE YÜKLEMELERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARINA VE KIRILMA MORFOLOJİLERİNE ETKİLERİ
  Laboratuar Web Sitesi
 487. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Arş.Gör.Mustafa Özgür BORA | Danışman: Prof.Dr.İsmail CÜRGÜL
  Konu: POLİMER KOMPOZİTLERİN TEKRARLI DARBE YÜKLEMELERi ALTINDAKi DAVRANISI
  Laboratuar Web Sitesi
 488. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Arş.Gör.Onur ÇOBAN | Danışman: Doç.Dr.Tamer SINMAZÇELİK
  Konu: POLİMER KOMPOZİTLERDE ÇEVRESEL ETKİLERİN DARBE YÜKLEMELERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARINA VE KIRILMA MORFOLOJİLERİNE ETKİLERİ
  Laboratuar Web Sitesi
 489. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Lale şen | Danışman: yrd. Doç. Dr Asgar Kayan
  Konu: Sol-Jel Prosesi İle Aminoasitlerin Metal Alkolatlarla Olan Reaksiyonlarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 490. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Sertaç Öztürk | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Tek Eksenli Manyetik Süspansiyon Sistemi
  Laboratuar Web Sitesi
 491. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Oğuzhan Karahan | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Stäubli RX-60 Robotunun Dinamik Modelinin Çıkarılması
  Laboratuar Web Sitesi
 492. Doktora | 2005 - 2010 » Öğrenci: Metin Kesler | Danışman: Doç.Dr. Engin Özdemir
  Konu: Birleşik Güç Kalite Düzenleyicisinin Senkron Referans Yapı Tabanlı Uygulama Tasarımı ve Analizi Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ocak 2010
  Laboratuar Web Sitesi
 493. Doktora | 2005 - 2009 » Öğrenci: Murat Kale | Danışman: Doç.Dr. Engin Özdemir
  Konu: Paralel Aktif Güç Filtresi İçin Yeni Bir Denetim Yönteminin Geliştirilmesi Ve Gerçekleştirilmesi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2009.
  Laboratuar Web Sitesi
 494. Yüksek Lisans | 2005 - 2004 » Öğrenci: Metin Kesler | Danışman: Doç.Dr. Engin Özdemir
  Konu: Paralel Aktif Güç Filtresinin Tasarımı ve Vissim Yazılımı ile DSP Üzerinden Denetimi
  Laboratuar Web Sitesi
 495. Yüksek Lisans | 2005 - 2006 » Öğrenci: Tolga Kaan AKBAŞ | Danışman: Prof.Dr. Paşa YAYLA
  Konu: Kalsiyum Karbonat Katkısının Polietilen Malzemelerin Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 496. Yüksek Lisans | 2005 - 2008 » Öğrenci: Cüneyt Aliustaoğlu | Danışman: H.Metin Ertunç
  Konu: Rulman Arızalarının Gerçek Zamanda Analizi ve Arıza Kaynaklarının Tespit Edilmesi.
  Laboratuar Web Sitesi
 497. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Nuray DEMİRCAN | Danışman: Doç.Dr.Enver Demirhan
  Konu: Bütadien Depolarında Oksijen Derişiminin Sıcaklık ve Basıncının Fonksiyonu Olarak Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 498. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Nursel Karakaya | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Farklı Dolgu Maddelerinin Termoplastik Elastomer Malzemenin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 499. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Elif Özdemir-Bekircan | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Su Bazlı Boyalarda Süreç Koşullarının Dağılım Kalitesine ve Boya Özelliklerine Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 500. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Nuray DEMİRCAN | Danışman: Doç.Dr.Enver Demirhan
  Konu: Bütadien Depolarında Oksijen Derişiminin Sıcaklık ve Basıncının Fonksiyonu Olarak Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 501. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Nursel Karakaya | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Farklı Dolgu Maddelerinin Termoplastik Elastomer Malzemenin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Laboratuar Web Sitesi
 502. Yüksek Lisans | 2005 - 2007 » Öğrenci: Elif Özdemir-Bekircan | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Su Bazlı Boyalarda Süreç Koşullarının Dağılım Kalitesine ve Boya Özelliklerine Etkiler
  Laboratuar Web Sitesi
 503. Yüksek Lisans | 2005 - 2003 » Öğrenci: Zekiye Toker | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Süreç Koşullarının Kord-Lastik Yapışma Değerine Etkilerinin Taguchi Deney Tasarımı ile İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 504. Doktora | 2005 - 2011 » Öğrenci: Murat FİDAN | Danışman: Hasbi İSMAİLOĞLU
  Konu: Harmoniklerden Kaynaklanan Gerilim Bozulmalarının Elektriksel Kısmi Boşalmalar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 505. Doktora | 2004 - Devam » Öğrenci: Aliye KARTAL DOĞAN (Tübitak - UME) | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Sıcaklık Standardı Olarak CO2 Sabit NoktaYapımı ve Karekterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 506. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Sertan KURNALI (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: X-Işını Lazeri Elde Edilen Plazma Ortamlarında, Işının Kırılmasının Işın İzleme Algoritmasıyla Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 507. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Pınar DEMİR | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Elif KAÇAR
  Konu: Lazerle Oluşturulan Plazma Ortamlarının Hidrodinamik Modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 508. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Erhan AKMAN | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Ti6Al4V Titanyum Alaşımların Atımlı Nd:Yag Lazeri Kullanarak Kaynak Edilmesi ve Kaynak Parametrelerinin belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 509. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Belgin GENÇ | Danışman: Prof. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Elektromanyetik Spektrumun X - Işını ve Görünür Bölgesinde, Ortamlardan Yayılan Fotonları Kaydetmek için Spektrometre ve Görüntüleme Sistemlerinin Tasarımı
  Laboratuar Web Sitesi
 510. Yüksek Lisans | 2004 - 2002 » Öğrenci: Pınar Doğan | Danışman: Yrd. Doç. Dr Sibel Zor
  Konu: Farklı sıcaklıklarda Demir ve Alüminyumun Asidik Korozyonuna Sodyum Dodesil Benzen Sülfonatın İnhibisyon Etkisinin Araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 511. Yüksek Lisans | 2004 - 2009 » Öğrenci: C.Elif ÖZEN | Danışman: Prof.Dr.Yıldırım Erbil
  Konu: Süper hidrofobik yüzey sentez ve karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 512. Doktora | 2004 - 2009 » Öğrenci: Yeşim Kara | Danışman: Hikmet Ağırbaş
  Konu: Nitriloksit ve Amidoksim Kullanarak Yeni Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi
  Laboratuar Web Sitesi
 513. Yüksek Lisans | 2004 - 1997 » Öğrenci: Murat Aydoğdu | Danışman: Hikmet Ağırbaş
  Konu: 3,4-Disubstitue 1,2,4-Oksadiazol-5-(4H)-tiyonların Sentezi ve Çevrilme Reaksiyonlarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 514. Doktora | 2004 - 2008 » Öğrenci: Öğr.Gör. Fatih Taşpınar | Danışman: Doç.Dr. Aykan Karademir
  Konu: Katı atık depolama gazındaki BTEX bileşiklerinin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 515. Yüksek Lisans | 2004 - 2008 » Öğrenci: Ümmiye ÖZASLAN | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Beyhan PEKEY
  Konu: KOCAELİ KENTİNDE HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN İNORGANİK GAZ KİRLETİCİLERİN DÜZEYLERİNİN, DAĞILIMLARININ VE KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 516. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Selcen DURAN | Danışman: R. Taygun Güray
  Konu: Doğu Karadeniz Bölgesinde Topraktaki Cs-137 Seviyesinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 517. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Seda KUTLU | Danışman: R. Taygun Güray
  Konu: Nükleer Reaksiyonların Astrofizik Uygulamalarında Hedef Kalınlığına Bağlı Olarak Etkin Demet Enerjisinin Hesaplanması
  Laboratuar Web Sitesi
 518. Doktora | 2004 - 2010 » Öğrenci: Caner YALÇIN | Danışman: R. Taygun Güray
  Konu: In-113’ün Alfa Yakalama Reaksiyonu ve Nükleer Astrofizikteki Yeri
  Laboratuar Web Sitesi
 519. Yüksek Lisans | 2004 - 2001 » Öğrenci: Onur BİRBAŞAR | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Ni-Cr Dişçilik Alaşımları
  Laboratuar Web Sitesi
 520. Yüksek Lisans | 2004 - 2007 » Öğrenci: Erdem Karakulak | Danışman: Doç Dr. Muzaffer Zeren
  Konu: Al-Si-xTi Alaşımlarını Dökümü ve Mikroyapısal Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 521. Yüksek Lisans | 2004 - 2001 » Öğrenci: Onur BİRBAŞAR | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Ni-Cr Dişçilik Alaşımları
  Laboratuar Web Sitesi
 522. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Alev Söke | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Genetik Algoritma ve Benzetilmiş Tavlama ile İki Boyutlu Giyotinsiz Kesme Problemlerine Olasılıksal Yaklaşım
  Laboratuar Web Sitesi
 523. Doktora | 2004 - Devam » Öğrenci: Aylin Er | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Uçkan
  Konu: Endoparazitoit Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera; Ichneumonidae) zehiri ve Parazitlemesinin Konak Hemositlerine Etkileri.
  Laboratuar Web Sitesi
 524. Yüksek Lisans | 2004 - 2007 » Öğrenci: Onur ÖZTÜRK | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
  Konu: FRP İle Güçlendirilmiş Betonlama Kirişlerin Burulma Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 525. Yüksek Lisans | 2004 - 2004 » Öğrenci: Emel Taban | Danışman: Prof.Dr. Erdinç KALUÇ
  Konu: 5xxx serisi Alüminyum Alaşımlarının TIG, MIG ve Sürtünen Eleman İle Birleştirme Kaynaklı Bağlantılarının Mekanik ve Mikroyapısal Özeliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 526. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Suat H. Bekircan | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: Yüksek Dayanımlı Naylon 66 İplik Üretiminde Isıl ve Mekaniksel Özelliklerin Eniyilenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 527. Yüksek Lisans | 2004 - 2005 » Öğrenci: Nehir Şakiroğlu | Danışman: Yard. Doç. Dr. Erol feyzullahoğlu
  Konu: Alüminyum Esaslı Kaymalı Yatak Malzemelerinin Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 528. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Emel Özdemir | Danışman: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
  Konu: CuOx-CeO2 kompozit katalizörlerine CoOx ilavesinin katalizör etkinliği seçiciliği ve kararlılığına etkisinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 529. Yüksek Lisans | 2004 - 2004 » Öğrenci: Emel Taban | Danışman: Prof.Dr. Erdinç KALUÇ
  Konu: 5xxx serisi Alüminyum Alaşımlarının TIG, MIG ve Sürtünen Eleman İle Birleştirme Kaynaklı Bağlantılarının Mekanik ve Mikroyapısal Özeliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 530. Doktora | 2004 - 2004 » Öğrenci: Şule Yıldız ŞİRİN | Danışman: Prof. Dr. Erdinç KALUÇ
  Konu: İyon nitrürleme yüzey sertleştirme ısıl işleminin aısı 4340 çeliğinin yorulma dayanımına etkisinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 531. Yüksek Lisans | 2004 - 2005 » Öğrenci: Mehmet Uçar | Danışman: Doç.Dr. Engin Özdemir
  Konu: 3-Fazlı 4-Telli Paralel Aktif Güç Filtresinin Tasarımı ve Uygulanması
  Laboratuar Web Sitesi
 532. Yüksek Lisans | 2004 - Devam » Öğrenci: İsmail Sandıkçı | Danışman: Doç. Dr. Jale Y. Süngü
  Konu: B ve D Mezonların Fiziksel Özellikleri
  Laboratuar Web Sitesi
 533. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Suat H. Bekircan | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Yüksek Dayanımlı Naylon 66 İplik Üretiminde Isıl ve Mekaniksel Özelliklerin Eniyilenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 534. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Suat H. Bekircan | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Yüksek Dayanımlı Naylon 66 İplik Üretiminde Isıl ve Mekaniksel Özelliklerin Eniyilenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 535. Doktora | 2004 - 2009 » Öğrenci: Oktay Aytar | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
  Konu: Katlamalı ve ara değerlemeli analog-sayısaldönüştürücülerin VLSI tasarımında eşik evirmeli nicemleyici tekniğinin kullanımı ve performansı
  Laboratuar Web Sitesi
 536. Yüksek Lisans | 2004 - 2006 » Öğrenci: Esma Alaer | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
  Konu: 16-Bitlik Mikroişlemcinin FPGA Mimarileri Kullanarak Gerçekleştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 537. Doktora | 2003 - 2005 » Öğrenci: Asuman Akgün | Danışman: Prof. Dr. Faruk Erden
  Konu: Norharmanın Sıçanlarda Zorunlu Yüzme ve Pasif Sakınma Deneyleri Üzerine Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 538. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Nihat Hakan Akyol | Danışman: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
  Konu: Hekzavalent Kromun Karbonatlı Topraklarda Taşınımı ve Tutunumu
  Laboratuar Web Sitesi
 539. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Anıl ÇELEBİ | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ali Tangel
  Konu: 10-Bit İki Adımlı ADC tasarım ve simulasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 540. Doktora | 2003 - 2008 » Öğrenci: Yonca Avcı Duman | Danışman: Prof Dr Altan Erarslan
  Konu: Bacillus clausii alkalen proteazının su ile karışa-bilen organik çözücüler varlığında kinetik ve ter-modinamik özelliklerinin incelenmesi. (Tez çalış-ması KoÜ., Kimya Böl., Biyokimya ABD Araş-tırma Lab. ve GMBE Enzim ve Fermentasyon Teknolojisi Lab.’ında gerçekleştirilmiştir).
  Laboratuar Web Sitesi
 541. Doktora | 2003 - 2009 » Öğrenci: Mine Nazan Kerimak Öner - KoÜ | Danışman: Prof Dr Altan Erarslan
  Konu: Zorunlu alkalifilik Bacillus marmariensis soyun-dan izole edilen alkalen proteaz enziminin saf-laştırılması ve karakterizasyonu. (Tez çalışması GMBE Enzim ve Fermentasyon Teknolojisi Lab.’ında gerçekleştirilmiştir).
  Laboratuar Web Sitesi
 542. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Nurçin Çelik | Danışman: Prof Dr Altan Erarslan
  Konu: Bacillius clausii GMBAE 42’den saflaştırılan alkalen proteazın termal inaktivasyon kinetiğinin belirlenmesi ve Cu+2 iyonları ile termostabilizas-yonu. (Tez çalışması KoÜ., Kimya Böl., Biyo-kimya ABD Araştırma Laboratuvarı ve GMBE Enzim ve Fermentasyon Teknolojisi Lab.’ında gerçekleştirilmiştir).
  Laboratuar Web Sitesi
 543. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Ş. Hakan ATAPEK | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Zırh Çeliklerinin Fiziksel Metalurjik Esaslar Doğrultusunda Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 544. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Yasin SUBAŞI | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Döküm Yüksek Hız Çeliklerinde Mikroyapısal Karakterizasyon: Mikroyapı -Mekanik Özellikler İlişkisinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 545. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Serap GÜMÜŞ | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Aglometre Nanokristalin Elmasın Değişik Malzemelerde Parlatma Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 546. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Esra KURUTLU YILMAZ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeyda POLAT
  Konu: Metalik malzemelerde x-ışını difraksiyonu (XRD) ve enerji dağılım spektrometresi (EDS) yönetimleriyle karakterizasyon
  Laboratuar Web Sitesi
 547. Doktora | 2003 - 2006 » Öğrenci: ERSEL ÖZKAZANÇ | Danışman: Prof.Dr.Yüksel Güney
  Konu: Tez Konusu: PVDF(POLİVİNİLDENEFLÖRÜR) DE MOLEKÜLER YÖNELMENİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLER VE RELAKSASYON GEÇŞLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Laboratuar Web Sitesi
 548. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Ş. Hakan ATAPEK | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Zırh Çeliklerinin Fiziksel Metalurjik Esaslar Doğrultusunda Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 549. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Yasin SUBAŞI | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Döküm Yüksek Hız Çeliklerinde Mikroyapısal Karakterizasyon: Mikroyapı -Mekanik Özellikler İlişkisinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 550. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Ş. Hakan ATAPEK | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Zırh Çeliklerinin Fiziksel Metalurjik Esaslar Doğrultusunda Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 551. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Yasin SUBAŞI | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Döküm Yüksek Hız Çeliklerinde Mikroyapısal Karakterizasyon: Mikroyapı -Mekanik Özellikler İlişkisinin Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 552. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Safiye ATAR | Danışman: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
  Konu: Flotasyon ve önderiştirme tekniklerini kullanarak arseniğin tayin edilebilme koşullarının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 553. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Aslıhan MALAY | Danışman: Prof. Dr. Cavit UYANIK
  Konu: Steroidlerle Grignard ve Westphalen Reaksiyonlarinin Stereokimyasi
  Laboratuar Web Sitesi
 554. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Abdurrahman ÇUKDAR | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
  Konu: İkili Donatı Çubuklarında Sargılamanın Aderansa Etkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 555. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Hatice Aybüke YILDIZ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
  Konu: Bindirme Problemi Olan Betonarme Kolonlarının Eğilme Dayanımının Boyuna FRP Takviyesi ile Artırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 556. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Seçkin KARSAVURANOĞLU | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
  Konu: Kısa Konsolların Dayanım ve Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 557. Doktora | 2003 - 2007 » Öğrenci: Ayşe AYTAÇ | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: Naylon 6.6/Poliester Melez Kordların Tasarımı ve Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 558. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Zekiye Toker | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: Süreç Koşullarının Kord-Lastik Yapışma Değerine Etkilerinin Taguchi Deney Tasarımı ile İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 559. Doktora | 2003 - 2008 » Öğrenci: Meltem Yıldız | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: Hidrojenin doğrudan oksidasyonu ile hidrojen peroksit üretimi için katalizör geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 560. Doktora | 2003 - 2003 » Öğrenci: Yaşar Bilgin | Danışman: Prof. Dr. Paşa YAYLA
  Konu: Polietilen doğal gaz borularında boğma parametrelerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 561. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Banu YAZICIOĞLU | Danışman: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK
  Konu: Derince Yerleşim Alanının Mühendislik Jeolojisi İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 562. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Çiğdem KAYABAŞLI | Danışman: Yard. Doç. Dr. Özkan CORUK
  Konu: Kocaeli Körfez Yerleşim Alanı Mühendislik Jeolojisi Özelliklerinin Coğrafı Bilgi Sistemi İle Değerlendirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 563. Yüksek Lisans | 2003 - 2004 » Öğrenci: Murat Kale | Danışman: Doç.Dr. Engin Özdemir
  Konu: Paralel Aktif Güç Filtresi İle Harmonik Akım ve Reaktif Güç Kompanzasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 564. Doktora | 2003 - 2007 » Öğrenci: Hacer Doğan | Danışman:
  Konu: zeolit katkılı polimerik membranların pervaporasyon uygulamaları, Danışman: Doç.Dr.Nilüfer Hilmioğlu
  Laboratuar Web Sitesi
 565. Yüksek Lisans | 2003 - 2006 » Öğrenci: Gülbeden Likoğlu | Danışman: Prof.Dr. H. Yüksel GÜNEY
  Konu: Karbon Katkılı PVDF-HFP ( Hegzafloropropilen vinilidinflorid ) Kopolimerin Elektriksel Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlılığı
  Laboratuar Web Sitesi
 566. Doktora | 2003 - 2007 » Öğrenci: Ayşe Ataç | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Naylon 6.6/Poliester Melez Kordların Tasarımı ve Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 567. Yüksek Lisans | 2003 - 2005 » Öğrenci: Zekiye Toker | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Süreç Koşullarının Kord-Lastik Yapışma Değerine Etkilerinin Taguchi Deney Tasarımı ile İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 568. Doktora | 2003 - 2007 » Öğrenci: Ayşe Ataç | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Naylon 6.6/Poliester Melez Kordların Tasarımı ve Özelliklerinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 569. Yüksek Lisans | 2003 - 2001 » Öğrenci: Bağdagül Karaağaç | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Lastik Sanayi Takviye Malzemeleri Hurdalarının Kriyojenik Yöntemle Geri Kazanımı
  Laboratuar Web Sitesi
 570. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Sevda HACIOĞLU | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ümit KADİROĞLU
  Konu: Polimer elektrolitlere plastikleştirici etkisinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 571. Doktora | 2002 - 2006 » Öğrenci: Tuba Öztürk | Danışman: Doç.Dr.Sevil Veli
  Konu: İzmit Evsel ve Tehlikeli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” Sızıntı Sularının Elektro- ve Kimyasal Koagülasyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 572. Doktora | 2002 - 2006 » Öğrenci: Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK | Danışman: Prof.Dr.Savaş AYBERK
  Konu: KOCAELİ İLİ’NDE NOX EMİSYON DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 573. Doktora | 2002 - 2008 » Öğrenci: Demet ARSLANBAŞ | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hakan PEKEY
  Konu: KOCAELİ'NDE KONUT, İŞYERİ VE OKULLARDA UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİ
  Laboratuar Web Sitesi
 574. Yüksek Lisans | 2002 - 2004 » Öğrenci: İlknur ÇAVUŞOĞLU | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Fatma KANDEMİRLİ
  Konu: Tiyosemikarbanoz ve metal komp yapı aktivite iliş elek top yöntemleriyle incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 575. Yüksek Lisans | 2002 - 2004 » Öğrenci: Nevin ATALAY | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Fatma KANDEMİRLİ
  Konu: a-N- Formılheteroaromatik tiy.tür.hid.schiff baz.lösemi hücre incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 576. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Gamze BULUT | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Asgar KAYAN
  Konu: Sol-Jel Projesi İle Zirkonyum Tetrapropoksit'in 3-Pentenoik Asit İle Kompleksleştirilmesi ve Oluşan Ürünlerin Reaksiyonlarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 577. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Ezgi MERCANCI | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Asgar KAYAN
  Konu: Sol-Jel Projesi İle Zirkonyum Tetra Butoksir'in 3-Pentenoik Asit İle Kompleksleştirilmesi, Oluşan Ürünlerin Reaksiyonlarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 578. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Gülnur EFE | Danışman: Nalan Özkan Güray
  Konu: Kalay-112 (112Sn) İzotopunun Alfa Yakalama Reaksiyon Tesir Kesit Ölçümü
  Laboratuar Web Sitesi
 579. Doktora | 2002 - 2006 » Öğrenci: Alpay YILMAZ | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Niobyum Alaşımlı Döküm Yüksek Hız Çeliklerinin Kesme Koşulları Altında Aşınma Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 580. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Rıdvan YAMANOĞLU | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Titan Alaşım Tozlarının Prep Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 581. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Rıdvan YAMANOĞLU | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Titan Alaşım Tozlarının Prep Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 582. Doktora | 2002 - 2006 » Öğrenci: Alpay YILMAZ | Danışman: Prof. Dr. Şadi Karagöz
  Konu: Niobyum Alaşımlı Döküm Yüksek Hız Çeliklerinin Kesme Koşulları Altında Aşınma Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 583. Doktora | 2002 - 2006 » Öğrenci: Alpay YILMAZ | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Niobyum Alaşımlı Döküm Yüksek Hız Çeliklerinin Kesme Koşulları Altında Aşınma Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 584. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Rıdvan YAMANOĞLU | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Titan Alaşım Tozlarının Prep Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 585. Doktora | 2002 - 2008 » Öğrenci: Seda KARAYÜNLÜ | Danışman: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
  Konu: Çevre örneklerinde eser element tayini için yöntem geliştirme ve uygulamaları
  Laboratuar Web Sitesi
 586. Yüksek Lisans | 2002 - 2004 » Öğrenci: A. Semiray AYNA | Danışman: Prof. Dr. Cavit UYANIK
  Konu: ’TCNE ile Katalizlenen Epoksitlerin Reaksiyonu ve Stereokimyasi
  Laboratuar Web Sitesi
 587. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Serkan ENGİN | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fuad OKAY
  Konu: Çelik Lif ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerinin Burulma Davranışı
  Laboratuar Web Sitesi
 588. Yüksek Lisans | 2002 - 2004 » Öğrenci: Zuhal DÜZGÖREN | Danışman: Dr. Enver Demirhan
  Konu: Bükülmüş ve Sıcak Germe İşlemi Görmüş Naylon 66 Kordların Işıl İşlem sonrası denge Özelliklerinin Tahmin edilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 589. Yüksek Lisans | 2002 - 2004 » Öğrenci: Göksun DEVECİLER DİZBAY | Danışman: Dr. Enver Demirhan
  Konu: Atatik Polipropilen'ın Özelliklerinin Katkı Maddeleri ile Modifikasyonunun İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 590. Yüksek Lisans | 2002 - 2003 » Öğrenci: Zehra Şaffak | Danışman: Yard. Doç. Dr. Erol Feyzullahoğlu
  Konu: Çeşitli Plastik Kaymalı Yatak Malzemelerinin Kuru Sürtünme şartlarındaki Sürtünme ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 591. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Yasin Ersöz | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: Sodyum bor hidrürden hidrojen üretimi için Pt temelli etkin katalizör geliştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 592. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Murat Efgan Kibar | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: CO’in düşük sıcaklıkta seçimli oksidasyonu için CoOx -CuOx-CeO2 katalizörlerinin deneysel tasarım yöntemi ile hazırlanma koşullarının incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 593. Yüksek Lisans | 2002 - 2005 » Öğrenci: Elif İnan | Danışman: Bora Alboyacı
  Konu: Ulusal Elektrik Şebekesinde Kısa Süreli Gerilim Düşümlerinin İncelenmesi için Bir Uygulama
  Laboratuar Web Sitesi
 594. Doktora | 2002 - 2004 » Öğrenci: Serdar Küçük | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Endüstriyel Robotların Modellenmesi ve Çevrimdışı Programlanması
  Laboratuar Web Sitesi
 595. Yüksek Lisans | 2002 - 2004 » Öğrenci: Zuhal DÜZGÖREN | Danışman: Doç.Dr.Enver Demirhan
  Konu: Bükülmüş ve Sıcak Germe İşlemi Görmüş Naylon 66 Kordların Işıl İşlem sonrası denge Özelliklerinin Tahmin edilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 596. Yüksek Lisans | 2002 - 2004 » Öğrenci: Zuhal DÜZGÖREN | Danışman: Doç.Dr.Enver Demirhan
  Konu: Bükülmüş ve Sıcak Germe İşlemi Görmüş Naylon 66 Kordların Işıl İşlem sonrası denge Özelliklerinin Tahmin edilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 597. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Ayşegül MENDİ (EROĞLU) | Danışman: Prof.Dr.Yıldırım Erbil
  Konu: Bağıl nemi kotrol edilen ortamlarda buharlaşan su damlaları: difüzyon sabiti ile değme açıları ilişkisi
  Laboratuar Web Sitesi
 598. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Erhan MENDİ | Danışman: Prof.Dr.Yıldırım Erbil
  Konu: •Tam küresel Jellerin sentezi ve jel geometrisinin şişme üzerine etkisinin modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 599. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Çiğdem YAĞCI | Danışman: Yrd. Doç. Dr.Ufuk Yıldız
  Konu: Metil metakrilat'ın allil alkol 1,2-bütoksilat-blok- etoksilat varlığında Ce(IV)/HNO3 ile redoks polimerizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 600. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Melike ÇUVAK | Danışman: Yrd.Doç.Dr. Ümit KADİROĞLU
  Konu: Lityum tuzu iletken polimer elektrolitlerin iletken ve termal özelliklerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 601. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Kazım ÖZTUNALI | Danışman: Prof.Dr.Yıldırım Erbil
  Konu: Süperhidrofobik polipropilen yüzeyler
  Laboratuar Web Sitesi
 602. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Mehmet Fatih TEKİN | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ali Tangel
  Konu: 8-Bit Folding ADC tasarım ve simülasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 603. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Oktay AYTAR | Danışman: Yrd.Doç.Dr.Ali Tangel
  Konu: 8-Bit İki adımlı ADC tasarım ve simulasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 604. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Onur BİRBAŞAR | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Nikel-Krom Dişçilik Alaşımlarının Geliştirilmesi ve Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 605. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Onur BİRBAŞAR | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Nikel-Krom Dişçilik Alaşımlarının Geliştirilmesi ve Üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 606. Doktora | 2001 - 2004 » Öğrenci: Serdar Küçük | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Endüstriyel Robotların Modellenmesi ve Çevrimdışı Programlanması
  Laboratuar Web Sitesi
 607. Yüksek Lisans | 2001 - 2004 » Öğrenci: Erkan AKPINAR | Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
  Konu: Normal Dayanımlı Betonda Donatı Kenetleme Özelliklerinin Karbon Elyaf Sargısı ile İyileştirilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 608. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Bağdagül Karaağaç | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: Lastik Sanayi Takviye Malzemeleri Hurdalarının Kriyojenik Yöntemle Geri Kazanımı
  Laboratuar Web Sitesi
 609. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Nilgün Ceyhan | Danışman: Dr. Veli Deniz
  Konu: EPDM/Bütil/Neopren Esaslı Lastik Karışımlarının Mekanik Özellikleri
  Laboratuar Web Sitesi
 610. Doktora | 2001 - 2001 » Öğrenci: Aziz Armağan ARICI | Danışman: Prof. Dr. Levon ÇAPAN
  Konu: Cam Fiber takviyeli PPS termoplastik matrisli kompozit malzemede ısıl işlem etkilerinin incelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 611. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Alev Söke | Danışman: Zafer Bingül
  Konu: Genetik Algoritma ve Benzetilmiş Tavlama ile İki Boyutlu Giyotinsiz Kesme Problemlerine Olasılıksal Yaklaşım
  Laboratuar Web Sitesi
 612. Doktora | 2001 - 2005 » Öğrenci: Hasan B. Çetinkaya | Danışman: Semra Öztürk
  Konu: Esnek Alternatif Akım Sistemlerinin Türkiye Enerji İletim Sistemine Uygulamasının Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Simulasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 613. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Bağdagül Karaağaç | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: Lastik Sanayi Takviye Malzemeleri Hurdalarının Kriyojenik Yöntemle Geri Kazanımı
  Laboratuar Web Sitesi
 614. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Nilgün Ceyhan | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: EPDM/Bütil/Neopren Esaslı Lastik Karışımlarının Mekanik Özellikleri
  Laboratuar Web Sitesi
 615. Yüksek Lisans | 2001 - 2003 » Öğrenci: Nilgün Ceyhan | Danışman: Prof.Dr.Veli Deniz
  Konu: EPDM/Bütil/Neopren Esaslı Lastik Karışımlarının Mekanik Özellikleri
  Laboratuar Web Sitesi
 616. Doktora | 2000 - 2005 » Öğrenci: Elif KAÇAR | Danışman: Doç. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Atom numarası 18 ile 40 Arasında Olan Elementlerin Ne - Benzeri ve F - Benzeri İyonlardan Yayılan Spektrumların Hesaplanması
  Laboratuar Web Sitesi
 617. Doktora | 2000 - 2005 » Öğrenci: Necla KENAR | Danışman: Doç. Dr. Arif DEMİR
  Konu: Lazer Plazma Ortamlarından Yayılan X-Işını Rezonans Çizgilerinin Modellenmesi ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 618. Yüksek Lisans | 2000 - 2003 » Öğrenci: Dilek Öztürk | Danışman: Hikmet Ağırbaş
  Konu: Bazı İndirgenmiş Schiff Bazlarının Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi,
  Laboratuar Web Sitesi
 619. Doktora | 2000 - 2002 » Öğrenci: Füruzan Yıldız | Danışman: Prof. Dr. Güner Ulak
  Konu: Deneysel olarak diabet oluşturulmuş sıçanlarda özofagus düz kası ve alt özofagus sfinkteri preparatlarında çeşitli agonistlerin etkilerinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 620. Yüksek Lisans | 2000 - 2001 » Öğrenci: Cafer Kaplan | Danışman: Prof.Dr. Zafer DÜLGER
  Konu: Ayçiçek Yağı Metil Esterinin Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı
  Laboratuar Web Sitesi
 621. Doktora | 2000 - 2006 » Öğrenci: Mehlika Şengül | Danışman: Semra Öztürk
  Konu: Güç Transformatörleri Korumasında Doğrusal Olmayan Çalışma Durumlarının ve Arızaların Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 622. Yüksek Lisans | 2000 - 2002 » Öğrenci: Ö. Özgür Gencer | Danışman: Semra Öztürk
  Konu: Seri Kompanzasyon Sistemlerinin Geçici Hal Kararlılığına Etkilerinin Örnek Bir Sistem Üzerinde İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 623. Doktora | 1999 - 2003 » Öğrenci: Selahattin Güner | Danışman: Hikmet Ağırbaş
  Konu: Arilnitronların Bazı 1,3 – Dipolar Siklokatılma Reaksiyonlarının İncelenmesi, Selahaddin GÜNER
  Laboratuar Web Sitesi
 624. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Enbiya TÜREDİ | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Alev püskürtme kaplamalarda kullanılan bor katkılı nikel alaşım tozlarının PREP atomizasyonuyla üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 625. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Özlem BAYDAR | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: ADI X65 tipi mikroalaşımlı çeliklerin Erdemir proses şartlarında geliştirilmesi ve üretilmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 626. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Alpay YILMAZ | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Niobyum alaşımlı döküm yüksek hız takım çeliği :Metalurjik dizaynı ve üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 627. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Ersoy ERİŞİR | Danışman: Prof.Dr. Şadi KARAGÖZ
  Konu: Ark-PVD yöntemleri ile üretilen niobyumnitrür ve titonyumnitrür katmanlarının karşılıklı olarak araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 628. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Enbiya TÜREDİ | Danışman: Prof.Dr. Şadi KARAGÖZ
  Konu: Alev püskürtme kaplamalarda kullanılan bor katkılı nikel alaşım tozlarının PREP atomizasyonuyla üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 629. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Alpay YILMAZ | Danışman: Prof.Dr.Şadi KARAGÖZ
  Konu: Niobyum alaşımlı döküm yüksek hız takım çeliği :Metalurjik dizaynı ve üretimi
  Laboratuar Web Sitesi
 630. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Seda Karayünlü | Danışman: Prof.Dr.Meral Arca
  Konu: Polipirol/Sülfülanmış Melamin Formaldehit Filmlerin Elektrokimyasal Olarak Eldesi ve Karakterizasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 631. Yüksek Lisans | 1999 - 2002 » Öğrenci: Meltem Yıldız | Danışman: Prof.Dr.Ayşe Nilgün AKIN
  Konu: Kobalt Alumina Katalizörünün Etkinlik Kaybı ve Etkinliğini Kaybetmiş Katalizörlerden Kobalt Metalinin Geri Kazanım Koşullarının İncelenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 632. Yüksek Lisans | 1999 - 1999 » Öğrenci: Zafer Kızılkaya | Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Şinasi ONUR
  Konu: Dikdörtgenler Prizması Şekilli Bir Boşluktaki Karışık Isı Taşınımı
  Laboratuar Web Sitesi
 633. Yüksek Lisans | 1998 - 2001 » Öğrenci: Yonca AVCI | Danışman: Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL
  Konu: Bir katı üzerinde bulunan sıvı damlasının bharlaşması ile oluşan değme açısı değişiminin difüzyon ve ısı transferi ile modellenmesi
  Laboratuar Web Sitesi
 634. Yüksek Lisans | 1998 - 2001 » Öğrenci: Yeşim Kara | Danışman: Hikmet Ağırbaş
  Konu: N-Substitue Amidoksimlerin Bazı Reaksiyonları
  Laboratuar Web Sitesi
 635. Yüksek Lisans | 1997 - 1999 » Öğrenci: Zerrin ACIR | Danışman: Yrd. Doç. Dr Sibel Zor
  Konu: Monovinil-Divinilbenzen Serbest Radikal Kopolimerizasyonunun Jelleşme Öncesi ve Sonrası Kinetik Simulasyonu
  Laboratuar Web Sitesi
 636. Yüksek Lisans | 1997 - 2000 » Öğrenci: Alev Toker | Danışman: Hikmet Ağırbaş
  Konu: 3-(Substitue Fenil) -4-(p-Tolil)-1,2,4-Oksadiazol-5(4H)-tiyon Bileşiklerinin Çevrilme Kinetiğinin incelenmesi,
  Laboratuar Web Sitesi
 637. Yüksek Lisans | 1996 - 1998 » Öğrenci: Füruzan Yıldız | Danışman: Prof. Dr. Güner Ulak
  Konu: Anksiyete ve depresyonda Nitrik oksid'in rolü
  Laboratuar Web Sitesi
 638. Yüksek Lisans | 1995 - 1995 » Öğrenci: Hakan PEKEY | Danışman: Prof. Dr. İbrahim UZMAN
  Konu: 7075 Alüminyum alaşımına uygulanan mig kaynağının gerilmeli korozyon çatlaması ( GKÇ ) direncine etkilerinin araştırılması
  Laboratuar Web Sitesi
 639. Yüksek Lisans | 1992 - 1994 » Öğrenci: Hüseyin KARAGÖZ | Danışman: Prof.Dr. Şadi KARAGÖZ
  Konu: Kesici takım malzemelerinde PVD CVD tipi modern seramik katmanların takım ömrüne etisi
  Laboratuar Web Sitesi