6 Mart 2021 | Cumartesi
 

Araştırma Laboratuarları tarafından yapılan proje sayısı: 666

1) TOA-2020-2222 - COVID-19 pandemisi sırasında Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2'ye karşı gelişen immün yanıtın araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur Karadenizli
Özbilgi için tıklayınız.
2) TSA-2020-1564 - Atlarda Lyme Hastalığının Serolojik Olarak Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sencer Karagül
Özbilgi için tıklayınız.
3) - ● Gömülü Sistem Üzerinde Derin Öğrenme Destekli Meyve Tanima Ve Siniflandirma (Meybul/Fruitnet)
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ebru Vural
Özbilgi için tıklayınız.
4) 115Y405 - Kocaeli İlinin Yoğun Endüstrileşmiş, Kentsel Ve Kırsal Bölgelerinde İç Ve Dış Ortam Tozunda Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi: Seviyeleri Ve Kaynak Profilleri
Süresi: 13 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Mihriban Civan
Özbilgi için tıklayınız.
5) 04.2018-04.2019 - Atıksu Arıtma Tesisi Aktif Çamurunun Mikrodalga Ve Kimyasal Yöntemler İle Dezentegrasyonu
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Aykan Karademir
Özbilgi için tıklayınız.
6) 2291 - Kocaeli Üniversite'sinin İş Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Suhap ŞAHİN
Özbilgi için tıklayınız.
7) 113Z609 - Tükenme tehlikesi altındaki Mavi yıldız "Amsonia orientalis" bitkisinin stres proteinlerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yonca Duman
Özbilgi için tıklayınız.
8) FYL-2020-2052 - Biyonanokompozit Desteğe Lipaz Enziminin Tutuklanması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi N. Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
9) 2209/A1 - Gliserolden Gliserin Karbonat Üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2020
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi N. Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
10) 1585 - DIN 1.2738 Impaks Malzemenin Kriyojenik Isıl İşlemi Sonrasında Oluşan Mikro Yapısının Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Hasan ÖKTEM
Özbilgi için tıklayınız.
11) 1585 - Fren Balata Kompozitlerinin Aşınma-Sürtünme, Optik Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Hasan ÖKTEM
Özbilgi için tıklayınız.
12) 5170001 - Fiber Optik Lazerle Kalıp Yüzeylerinin İşleme Sonrası Yüzey Pürüzlüklerinin İyileştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
Özbilgi için tıklayınız.
13) KOSGEB 720015 - 2918 sayılı Karayolları yönetmeliğine uygun araç taşımacılığı yapmak için Havuz Tipi Araç Taşıyıcı Trailer geliştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Ali TÜRKCAN
Özbilgi için tıklayınız.
14) 3189217 - AĞIR TİCARİ ARAÇLARDA KULLANILAN ALT ASKI KOLU(SALINCAK) PARÇASININ ADI İLE ÜRETİLEREK MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİDEN TASARIMI İLE AĞIRLIK AZALTMA ÇALIŞMASI
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan KÖYLÜ
Özbilgi için tıklayınız.
15) 2019/075 - Benzer ve Benzemez Biyo-Metallerin Lazerle Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
Özbilgi için tıklayınız.
16) 2019/074 - Meme Kanserine Yönelik Nanoparçacık Tabanlı Biyosensör Tasarımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
Özbilgi için tıklayınız.
17) 2019/028 - Hemolitik Üremik Sendrom Ön Tanılı Hastalardan İzole Edilen Shiga Toksin Üreten Escherichia Coli İzolatlarının O Serotiplerinin Ve Toksin Varyantlarının Klinik Durumla İlişkisinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur Karadenizli
Özbilgi için tıklayınız.
18) 2019/077 - Hibridoma Teknolojisi İle Gfp Ve Beta-Aktin Proteinlerine Karşı Monoklonal Antikor Üretilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur Karadenizli
Özbilgi için tıklayınız.
19) THD-2019-1577 - Brusella Bakteriyofajının Brusella Bakteri Kültüründe Litik Etkisinin Zaman Eğrisi Üzerinden Araştırılması ve Litik Etkinin Pik Seviyeye Ulaştığı Zamanın Belirlenmemesi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sencer Karagül
Özbilgi için tıklayınız.
20) 2019/104HD - Shiga Toksin Üreten Escherichia colinin Ev Halkı İçinde Bulaşı ve Taşıyıcılık Sürelerinin Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur Karadenizli
Özbilgi için tıklayınız.
21) - İşitme ve Konuşma Engelli İnsanlar İçin Akıllı Eldiven Tasarımı: AKEL
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Adem ÖZER
Özbilgi için tıklayınız.
22) 2019/082 - Gölcük El Sanatları Ürünlerinin Sanal Ortamda Pazarlanması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Suhap ŞAHİN
Özbilgi için tıklayınız.
23) 2019/48 - SCYTALİDİUM THERMOPHİLUM PROTEAZININ ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASI
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
24) 1664 - Scytalidium katalazının merkezi kanalında bölge yönelimli mutasyon çalışmaları
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
25) 1568 - Scytalidium thermophilum katalazının CATPO katalitik etkinliğinin arttırılması
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
26) 2019/060 - Besi ortamındaki tuzluluk derişiminin Dunaliella tertiolecta türü mikroalgin büyümesi ve yağ içeriğine etkisi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Araş Gör Togayhan Kutluk
Özbilgi için tıklayınız.
27) 1181 - Deniz Canlıları Atıklarının Çevre Dostu Kitosan Üretimi için Değerlendirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2019
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi N. Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
28) 2209/A1 - Espresso Kahve Atıklarının Enzimatik Biyoyağlayıcı Üretiminde Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Tuba Ünügül (Yürütücü), Araş. Gör. Togayhan KUTLUK (Danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
29) 117R058 - İn-Vitro Sisplatin Stresine Maruz Bırakılan Böbrek Mikroçevresi ile İndüklenen Wharton Jeli Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Eksozomlarının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Eser Öz Oyar
Özbilgi için tıklayınız.
30) BAP 2018/111 - İmmortal Beta Hücre Hattı Kaynaklı Mikroveziküllerin Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
31) BAP 2018/110 - İnterlökin-2 İle Uyarılmış Mezenkimal Kök Hücrelerin Tiroid Kanseri Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Gülçin Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
32) MAG 217M525 - Atık Yemeklik Yağların Lipaz Katalizli Biyoyağlama Yağı Üretiminde Hammadde Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
33) 2209/A1 - Deniz Canlıları Atıklarının Çevre Dostu Kitosan Üretimi için Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Nergiz Küçükgacal (Yürütücü), Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu (Danışman).
Özbilgi için tıklayınız.
34) 2018/099 - Atık Yağların Lipaz Katalizli Biyoyağlayıcı Üretiminde Hammadde Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
35) 2018/101 - Farklı fotobiyoreaktör türlerinin mikroalg üretimine yönelik karakterizasyonu
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi için tıklayınız.
36) 2018/055 - Mikroalg kültürü ile hidroponik kültürün birleştirilmesinin bitki gelişimine etkisinin belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Gülsüm Ebru Özer Uyar
Özbilgi için tıklayınız.
37) 5175001 - Fiber Optik Lazerle Kalıp Yüzeylerinin İşleme Sonrası Yüzey Pürüzlüklerinin İyileştirilmesi
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
Özbilgi için tıklayınız.
38) 2018/079 - Nanoparçacık Katkılı Medikal PVC Üretimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. ÖZCAN GÜNDOĞDU
Özbilgi için tıklayınız.
39) 118M280 - Karbon Kompozit ile Alüminyum Alaşımını Yapıştırmada Mekanik Kilitleme Sağlamak için Lazerle Yüzey İşleme Optimizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Onur ÇOBAN
Özbilgi için tıklayınız.
40) ENERJI-2018-01 - HYDROMX NANO-PARTİKÜLLÜ ISI TRANSFER AKIŞKANININ TERMO-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu: Dr.Öğretim Üyesi Mustafa SEÇİLMİŞ
Özbilgi için tıklayınız.
41) 118S806 - Nörojenik Farklilaşmaya Tabi Tutulmuş Nöroblastoma Hücre Hattinda (Sh-Sy5y) Parkinson Hastalığı ile İlişkili Genlerin Seviyelerindeki Değişimlerin mRNA ve Protein Düzeyinde İncelenmesi.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Murat KASAP
Özbilgi için tıklayınız.
42) - GÖMÜLÜ SİSTEM ÜZERİNDE GERÇEK ZAMANLI VİDEO İŞLEME VE GÖRÜNTÜ ANALİZİ YAPILARAK YÜZ TAKİP VE ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Sait Can BAHÇİVANLAR
Özbilgi için tıklayınız.
43) - Google Streetview Görüntülerinden Derin Öğrenme Tabanlı Kocaeli Üniversitesi İçi Navigasyon Uygulamas
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Sayar
Özbilgi için tıklayınız.
44) - Dijital Dokümanlar Üzerinde Otomatik Biçim Tanıma ve Farklı İçeriklere Uyarlama: Özgeçmişler Üzerinde Durum Çalışması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Sayar
Özbilgi için tıklayınız.
45) - MLRSnet: Kapsül Ağları Kullanarak Çok Etiketli Uzaktan Algılama Görüntü Geri Getirimi,
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Eken
Özbilgi için tıklayınız.
46) - Android ve IOS Platformlarında Yaprak Tanıma Uygulaması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Onur Çelebi
Özbilgi için tıklayınız.
47) - Imalat Sanayisi Mesleki Egitimine Robotik Üretim Teknolojilerinin Entegrasyonu
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: CENGİZ ABDULKADİR
Özbilgi için tıklayınız.
48) 051791 - 3. Endüstriyel Amaçlı Modüler Test Sistemleri
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: CENGİZ ABDULKADİR
Özbilgi için tıklayınız.
49) 2018-SÖZ-8. 16 - 4. Döküm Yöntemi ile Otomotiv Lastik Sektöründe Kullanılan Kalıpların Üretiminin Gerçekleştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: CENGİZ ABDULKADİR
Özbilgi için tıklayınız.
51) - Kocaeli ili İzmit ilçesi 238217E-421487N, 246070E-4515849N Koordinatları Arasında Yer Alan Sahada Kentsel Yaşam Kalitesi (KYK)’nın Ölçülmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: Belediyeler » Sorumlusu: Deniz Gerçek
Özbilgi için tıklayınız.
52) 118Y155 - İzmit Körfezi için Çok-Ortamlı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Akıbeti Modeli Geliştirilmesi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Recep Kaya Göktaş
Özbilgi için tıklayınız.
53) 117Z600 - Gıda olarak kullanılan tıbbi özellikteki bazı bitkilerin fenol oksidaz enzim içeriklerinin araştırılması ve enzimlerin biyokimyasal özeliklerinin belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
54) 2018/126 - ASPERGİLLUS FUMİGATUS KATALAZININ ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASI
Süresi: 16 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
55) 2017/060 - Biyodizel Üretimi için Chlorella Türü Mikroalgin Yağ İçeriğinin Artırılması
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
56) 2017/042 - Enzimatik Glukonik Asit Üretimi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
57) 2017/051 - Hastane enfeksiyon etkeni olan vankomisine dirençli enterokokların saptanmasında yeni bir hızlı tanı yönteminin geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
Özbilgi için tıklayınız.
58) 2017/067 - REAKTİF MEMBRAN AYIRMA SİSTEMİ İLE ATIK GLİSEROLDEN DEĞERLİ KİMYASAL ÜRETİMİ
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Nilüfer Hilmioğlu
Özbilgi için tıklayınız.
59) 2017/009 - Polimerik, Kompozit, İnorganik ve Karma Matrisli Membranların Sentezlenmesi ve Pervaporasyon Yöntemi ile Deniz Suyundaki Kirliliklerin Giderilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Filiz Uğur Nigiz
Özbilgi için tıklayınız.
60) 216S961 - Kolesteatom Hücre Kültüründe Diklofenak Sodyum Ve 5-Fluourasil'In Etkisinin Değerlendirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ahmet Kara
Özbilgi için tıklayınız.
61) 117Z088 - CD133 Pozitif Olan Kanser Kök Hücreleri Hedeflenmis Isıga Duyarlı Fotodinamik Terapi Ajanı Sentezlenmesi ve in vitro Uygulamaları
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Meltem Göksel Şahin
Özbilgi için tıklayınız.
62) 116E094 - Hiperspektral Görüntülerin Alt-Örnekleme, Katışım Analizi Ve Bölütleme Temelli Yaklaşımlarla Sıkıştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: M. Kemal Güllü
Özbilgi için tıklayınız.
63) 2017/038 - Hash temelli sıkıştırılmış Octree ile Mobil Robotlarda Haritalama
Süresi: 13 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER
Özbilgi için tıklayınız.
64) 2017/058 - Güneş Panelleri için Kablosuz Haberleşme ile Veri İzleme Sistemi
Süresi: 13 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER
Özbilgi için tıklayınız.
65) KOU/BAP/2013/022 - Atık Deniz Fanerogamlarının Süperkritik CO2 Yöntemi ile Elde Edilen Ektrelerinin Antikanser ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Canan SEVİMLİ GÜR
Özbilgi için tıklayınız.
66) - Yüksek Dogru Gerilim (HVDC) Iletim Hatlarının Korona Karakteristikleri ve Elektromanyetik Etkileri
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Aydoğan ÖZDEMİR (İTÜ)
Özbilgi için tıklayınız.
67) 2017/102 - Biyolojik Hücrelerin Tuzaklanması ve Manipülasyonu için Bilgisayar Kontrollü Optik Cımbız Sisteminin Tasarımı ve Gerçeklenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Elif KAÇAR
Özbilgi için tıklayınız.
68) 216S467 - Erişkin Kök Hücreler Kullanılarak Deneysel Spinal Musküler Atrofi Hayvan Modelinin Oluşturulması Ve İşlevselliğinin Gösterilmesi
Süresi: 20 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
69) BAP 2017/007 - Tükenme Tehdidi Altındaki Amsonia orientalis “Mavi Yıldız” Bitkisinden Anti-Kanser Özellikteki Sekonder Metabolitlerin Eldesi, Saflaştırılması ve Bunların Kanserli Hücreler Üzerine Etki Mekanizmalarının Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Fazıl Özen
Özbilgi için tıklayınız.
70) BAP 2017/053 - Beta Hücrelerinin Enerji Metabolizması Ve Insülin Salgısına Ileri Glikasyon Son Ürünlerinin (age) Etkilerinin In Vitro Ortamda Incelenmesi
Süresi: 11 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
71) BAP 2017/074 - Öngörülemeyen kronik hafif stresle indüklenen sıçan depresyon modelinde infliksimab, resveratrol ve kuersetinin vas deferens fonksiyonel yanıtları üzerindeki antioksidan ve antiinflamatuar etkilerinin araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Tuğçe Demirtaş Şahin
Özbilgi için tıklayınız.
72) BAP 2017/075 - İleri pasaj mezenkimal kök hücrelerin aquaporin profilinin erken pasaj mezenkimal kök hücrelerle karşılaştırılması ve adipojenik farklılaşma verimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yusufhan Yazır
Özbilgi için tıklayınız.
73) 216S177 - Nöroblastoma Hücre Hattında Parkin Ekspresyonunun Nükleer Proteom Üzerine Etkisi: Parkin Kanser Ilişkisinin Araştırılması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Gürler AKPINAR
Özbilgi için tıklayınız.
74) 117S218 - Meme Kanser Dokularında Karşılaştırmalı Serolojik Proteom Analizi Yaparak Meme Kanserinin Erken Tanısında Kullanılabilecek Potansiyel Biyomarker Moleküllerin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. N. Zafer UTKAN
Özbilgi için tıklayınız.
75) 2209/A - Filtre Kahve Atıklarının Biyodizel Üretimi İçin Hammadde Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gizem Erdem (Yürütücü) Dr Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
76) 2017/048 - Alg yağının poli(laktik asit) için plastikleştirici olarak kullanılma potansiyelinin İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Mehmet Kodal (Yürütücü), Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Araştırmacı)
Özbilgi için tıklayınız.
77) HDP 2017/030 - Biyoreaktör Türünün Biyoprosesler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi için tıklayınız.
78) 2209/A - Chlorella variabilis ile Mikroalg Yağı Üretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: B. Aktaş (Yürütücü) Doç. Dr. Başar Uyar (Danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
79) CA16117 - COST Projesi - Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği » Sorumlusu: Turkey MC member: Prof. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY
Özbilgi için tıklayınız.
80) 2017/57 HD - Zeolit Üzerine CO2 Adsorpsiyonu
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Fatma Oğuz Erdoğan
Özbilgi için tıklayınız.
81) - Gerçek Zamanlı Dağıtık ve Ölçeklenebilir Araç Arama-Tanıma Sistemi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Sayar
Özbilgi için tıklayınız.
82) 2017/049 - Bilyalı Dövme İşleminde Bilya Çarpma Açısı, Bilya Türü ve Boyutunun AA7075 Alüminyum Alaşımının Yüzey ve Yüzey Altı Özelliklerine Etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Egemen AVCU
Özbilgi için tıklayınız.
83) 116Y519 - Plastik veya Cam Örtülü Seraların Zirai Toprağında Ftalat Esterleri Seviyeleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Mihriban Civan
Özbilgi için tıklayınız.
84) 2017/006. - Kocaelinde atmosferik PAH, PCB ve ağır metallerin kirliliğinin likenlerle belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
85) 2017/057 - Kocaeli ilinin bazı tıbbi bitkilerinde fenol oksidaz enziminin taranması ve enzimin biyokimyasal karakterizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
86) 2017/90 - ASPERGİLLUS NİGER KATALAZININ ÜRETİMİ, SAFLAŞTIRILMASI VE BİYOKİMYASAL KARAKTERİZASYONU
Süresi: 20 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
87) 2016/008 - Grafen ve Grafen-Metal Kompozit Adsorbentlerin Üretimi ve Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Erhan GENGEÇ
Özbilgi için tıklayınız.
88) 2016/045 - Lineer Alkil benzen Sülfonat içeren atıksuların Sonikasyon prosesi ve ozonlamaya dayalı ileri oksidasyon (Polimerik nano kompozit destekli) prosesleri ile arıtılabilirliğinin incelenmesi
Süresi: 15 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Ayla ARSLAN
Özbilgi için tıklayınız.
89) 215M775 - Yüksek Adhezif Yapışma Dayanımı Sağlamak İçin Karbon Fiber Katkılı Kompozit Yüzeylerinin Lazer İle İşlenmesi ve Optimum Parametrelerinin Belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Erhan Akman
Özbilgi için tıklayınız.
90) (2016/027HD - Termo-mekanik işlem görmüş AA6082 alaşımının mikroyapısal ve mekanik karakterizasyonu
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan Atapek
Özbilgi için tıklayınız.
91) 115E921 - HEVC için Paralel ve Donanımsal Gerçeklemeye Uygun Hareket Kestirim Yaklaşımları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Aysun Taşyapı Çelebi
Özbilgi için tıklayınız.
92) - Hızlı Destek
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof Dr Arif Demir
Özbilgi için tıklayınız.
93) - Osmaniye Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
94) - Kandıra, Malkaya Adası Ön İnceleme Çalışması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
95) - Düzce Konuralp Müzesi Orfeus Mozaiği Müze Çalışması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
96) - Düzce-Konuralp Aynalı Köy Mozaikli Villa Rustica Kurtarma Kazısı
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
97) - Ortaçağ Seramikleri İncelemesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
98) 2016/014 - Kullanılabilir Mobil Form Tasarımı için Kılavuz Geliştirme
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
Özbilgi için tıklayınız.
99) 315S187 - Antifungal-Daptomisin Kombinasyonlarının Candida albicans-Staphylococcus epidermidis Biyofilmine, Antifungal-Meropenem Kombinasyonlarının Candida albicans-Pseudomonas aeruginosa Biyofilmine Etkisinin Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Sema KEÇELİ
Özbilgi için tıklayınız.
100) 2016-08-06-023 - Geyve Zeytin Yaprağı Ve Propolisin Herpes Simplex Virus Tip 1, 2 Üzerindeki Antiviral Etkinliğinin Belirlenmesi Ve Asiklovir İle Karşılaştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
Özbilgi için tıklayınız.
101) 215E101 - Ultra Geniş Bantlı Radar Sistemleri Için Hibrit Yöntemler Kullanarak Yüksek Kazançlı Anten Tasarımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Gonca ÇAKIR
Özbilgi için tıklayınız.
102) 2016/019 HD - Kanserojen Etkiye Sahip Bazı Gıda Boyalarının Nanotüp Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Fatma Oğuz Erdoğan
Özbilgi için tıklayınız.
103) 114E742 - Mobil Cihazlar için Konuşma ve Konuşmacı Tanıma
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Osman Büyük
Özbilgi için tıklayınız.
104) - BAP HIZLI DESTEK PROJESİ
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Öğr.Gör.Dr. Sinan YILMAZ
Özbilgi için tıklayınız.
105) 2016/77 - Yeni Bir 9 Fazlı Asimetrik AC Sargılı Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Modellenmesi ve Gerçek Zamanlı Kontrolü
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Metin AYDIN
Özbilgi için tıklayınız.
106) 2016/KOUBAP/081 - 1. Yüksek basınçlı sıcak su ekstraksiyonu ile elde edilen protein ekstrelerinin çeşitli tümör hücreleri üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: VİMLİ GÜR
Özbilgi için tıklayınız.
108) - TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Tasarımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
109) 2016/068 - Nanogözenekli Silisyum Tabanlı Güneş Pili Tasarımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Ersin KAYAHAN
Özbilgi için tıklayınız.
111) 215S611 - Kondrosarkom Hayvan Modelinde Cd8+ T Hücre Destekli, Mezenkimal Kök Hücre Temelli Tedavilerde Resveratrolün İyileştirici Ve Kanser Karşıtı Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gülçin Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
112) BAP 2016/042 - Vasküler demansta resveratrol tedavisinin hipokampus ve amigdala’da bulunan nöral kök hücreler üzerine etkinliğinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yusufhan Yazır
Özbilgi için tıklayınız.
113) 2016/35 - Mikroalglerden yağ üretimi prosesinin geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi için tıklayınız.
114) - Parça Uydu Görüntülerinden Nesne Çıkarımı Için Esle-Indirge Tabanlı Dagıtık Ve Ölçeklenebilir Büyük-Veri Isleme Mimaris
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Sayar
Özbilgi için tıklayınız.
115) - Mobese Kameraları Üzerinden Dağıtık Mesajlaşma Protokolüyle Gerçek Zamanlı Nesne Sınıflandıran Akıllı Trafik Sistem
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Sayar
Özbilgi için tıklayınız.
116) - CepGöz: Görme Engellilere Akıllı Cep Telefonları Üzerinden Gerçek Zamanlı Yardımcı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Faruk Karadeniz, Akın Barış
Özbilgi için tıklayınız.
117) - SparkEEG: Büyük Miktardaki Uyku Evre Verilerinin Dağıtık Mimaride Sınıflandırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Şerife Açıkalın
Özbilgi için tıklayınız.
118) - Dağitik Mimari Tabanli Otomatik Hakem Atama Sistemi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Ahmet Yavuz
Özbilgi için tıklayınız.
120) 2017/034 - Türkiye'nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden İzole Edilen Brucella melitensis İzolatlarından Elde Edilen Ortak İmmünodominant Proteinlerin İmmünoproteomik Yöntemle Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur Karadenizli
Özbilgi için tıklayınız.
121) 114F487 -

Pm-143 Ve Pm-144 İZOTOPLARININ DUYARLI YARI-ÖMÜR ÖLÇÜMLERİ


Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Caner YALÇIN
Özbilgi için tıklayınız.
122) - Cu2S ve CdS nanoparçacık katkılı organik hibrid güneş pillerinin üretilmesi ve güç dönüşüm veriminin araştrılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. H. Yüksel Güney
Özbilgi için tıklayınız.
123) - San-tez Projesi (Hacettepe Üniv. ile birlikte) - Fluence aracında kullanılmak üzere yeni cam silecek malzemelerinin geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz ve Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
124) MFAG-114F453 - Grafen Tabanlı Biyoalgılayıcılar
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hikmet Hakan GÜREL
Özbilgi için tıklayınız.
125) 01- 2009/06 - İstanbul Küçükcekmece Göl Havzası Bathonea Kazıları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Şengül AYDINGÜN
Özbilgi için tıklayınız.
126) 115Y305 - Grafen ve Grafen-Metal Kompozit Anotların Üretimi ve Üretilen Anotların Kullanıldığı Elektrooksidasyon Prosesi ile Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi
Süresi: 22 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Erhan GENGEÇ
Özbilgi için tıklayınız.
127) 215S136 - Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarında, ST131 Sekans Tipinin ve Alt Klonlarının Belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Arş. Gör. Doğanhan Kadir ER
Özbilgi için tıklayınız.
128) 2015/042 - Antibakteriyel Özellikleri Geliştirilmiş Titanyum Alaşımlarının Toz Metalurjisi ile Üretimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU
Özbilgi için tıklayınız.
129) 114E500 - Frekans Seçici Yüzey (Fsy) Arka Yüzlü, Düşük Radar Kesit Alanlı, Geniş Bant Mikroşerit Yansıtıcı Dizi Anten (Yda) Tasarımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Sibel ÇİMEN
Özbilgi için tıklayınız.
130) 2015/043 - Alev Geciktiricilik Özelliği Geliştirilmiş Polilaktik Asit’in Özelliklerine Farklı Nano Katkıların Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr.Ayşe AYTAÇ
Özbilgi için tıklayınız.
131) 2016/039 - Hastanenin verimliliğini arttırmak amacıyla bina içinde konum tespiti sisteminin geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Suhap Şahin
Özbilgi için tıklayınız.
132) 214S170 - Epilepsi Hastalarında Otoimmünite ile İlişkili Alt Tiplerin Araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Betül Baykan Baykal
Özbilgi için tıklayınız.
133) - ÇOK KATMANLI İLERİ İMALAT YÖNTEMİNDE KULLANILAN TİTANYUM TOZ ALAŞIMLARININ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENEREK ÜRETİLMESİ
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
134) - NTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİMİŞ TİTANYUM ALAŞIMLARININ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİMİ
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. RIDVAN YAMANOĞLU
Özbilgi için tıklayınız.
136) - Mobil Tabanlı Bulut Bilişim Destekli Akıllı Ev Otomasyonu Geliştirilmesi ve Uygulanması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Yaşar Becerikli
Özbilgi için tıklayınız.
137) 029944 - Servo Hidrolik Test Üniteleri Kurulum ve Yazılım Geliştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: CENGİZ ABDULKADİR
Özbilgi için tıklayınız.
139) -
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
140) 213M624 - Pervaporasyon Biyokatalitik Membran Reaktör İle Etil Laktat Üretimi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
141) 2014-22 - YAŞAYAN VE YAŞATAN BİR KOCAELİ İÇİN ÇEVRESEL DURUM ANALİZİ
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY
Özbilgi için tıklayınız.
142) 213M624 - Pervaporasyon Biyokatalitik Membran Reaktör ile Etil Laktat Üretimi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Nilüfer Hilmioğlu
Özbilgi için tıklayınız.
143) 114M147 - Katalitik Membran Reaktörde Biyokatkı Etil Levulinat Üretiminin Ve Biyodizele Uyumunun İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Nilüfer Hilmioğlu
Özbilgi için tıklayınız.
144) 0577.STZ.2013-2 - SANTEZ- 5 EKSEN CNC LASTİK KALIBI DESEN MAKİNESİNİN TASARIMI VE İMALATI
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
145) 2014/76 - Biyodizelle Uyumlu Biyokatkı Malzemesinin Membran Reaktörde Üretimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Nilüfer Hilmioğlu
Özbilgi için tıklayınız.
146) - Hızlı Destek Projesi
Süresi: 5 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Egemen AVCU
Özbilgi için tıklayınız.
147) - Ar-Ge Laboratuvarı Destekleme Programı Projeleri
Süresi: 2 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Egemen AVCU
Özbilgi için tıklayınız.
148) 2014/049 - Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı Altyapı Geliştirilmesi Projesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi için tıklayınız.
149) 114F018 - Nükleer Madde Ortamında B ve D Mezonların Fiziksel Özelliklerinin Incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Hayriye Sundu Pamuk
Özbilgi için tıklayınız.
150) 2014/028 - Yüksek sıcaklık aşınmasına dirençli dökme çeliklerin mikroyapısal tasarımı
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ş. Hakan Atapek
Özbilgi için tıklayınız.
151) PYO-MÜH.4001.14.008 - Atom transfer radikal polimerizasyonu ve halka açılma polimerizasyon yöntemleri kullanılarak yeni başlatıcılar ile makromonomer, makrobaşlatıcı sentezi, karakterizasyonu ve bunların blok kopolimer eldesinde kullanılması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
152) PYO-MÜH.4001.14.009 - Kontrollü polimerizasyon yöntemleri ile yeni makromonomer, makrobaşlatıcı ve blok kopolimerler sentezi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
153) Proje No: 213M563 - Volkanik Küllerin Otomotiv Endüstrisindeki Polimerler İçin Alternatif Takviye Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Onur Çoban
Özbilgi için tıklayınız.
154) 2014/024 - PARALEL MEKANİZMALAR KULLANILARAK HAVA ARACI HAREKET MODELİNİN ELDE EDİLMESİ
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÜRGÜN
Özbilgi için tıklayınız.
155) 2014/020 - Gibberellik asitin Galleria melonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) ve Allium cepa (Liliaceae) Üzerindeki Genotoksik Etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Özlem Aksoy
Özbilgi için tıklayınız.
156) 2014/52 - KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanılarak Tensör Mezonların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Jale Y. Süngü
Özbilgi için tıklayınız.
157) Kocaeli Üniversitesi BAP Birimi (2014/29) - Biyogazdan hidrojen üretilmesi amacıyla üçlü reformlama reaksiyonları için katalizör ve süreç geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
Özbilgi için tıklayınız.
158) TUBİTAK-TÜPRAŞ (213M194) - Bor ve Nano-bor katkılı hidroprosesing katalizörü geliştirme
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
Özbilgi için tıklayınız.
159) 114S411 - Gestasyonel diyabetik hastalarda kan plazması çözünür faktörlerinin pankreas beta hücre çoğalma, apoptoz ve işlevine olan etkilerinin belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Halime Kenar
Özbilgi için tıklayınız.
160) 2014/064 - : Plasenta ve göbek bağı vasküler yapısı ve bileşenlerinin kapsamlı analizi ile Gestasyonel Diyabetik anne ve yenidoğanının vaskülopati geliştirme riskinin belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Halime Kenar
Özbilgi için tıklayınız.
161) 2014-99 - Diyabete Bağlı Gelişen Ayak Yaralarının Tedavisinde İyileşmeyi Hızlandıracak Biyomalzeme Temelli Yara Örtüsünün Diyabetik Sıçan Modelinde İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Halime Kenar
Özbilgi için tıklayınız.
162) 2014/89 - Gebelikte Maruz Kalınan Kalıcı Organik Kirleticilerin Obstetrik
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
163) TÜBİTAK 114S154 - İn Vitro Koşullarda Apoptoza Yönlendirilen Kondrositlerin Prolaktin Geni Aktarılmış Mezenkimal Kök Hücrelere Yanıtı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gülçin Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
164) KOU/HDP-2014-107 - İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin, Meme Kanser Hücrelerinin Eksozomlarına Gösterdiği Kanser Karşıtı Tepkinin Araştırılması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
165) 114E422 - •Ürünlerin Zayıf Özelliklerinin Türkçe Kullanıcı Yorumlarından Özellik Tabanlı Sentiment Analizi ile Keşfedilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sevinç İLHAN OMURCA
Özbilgi için tıklayınız.
166) 114E283 - MATAS
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Suhap ŞAHİN
Özbilgi için tıklayınız.
167) - "Gölcük Küçük Arkeologlar"
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross
Özbilgi için tıklayınız.
168) - "Karamürsel Antik Yollarının Belirlenmesi ve Harita Üzerine İşlenmesi"
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross
Özbilgi için tıklayınız.
169) 113Z609 - Tükenme Tehlikesi Altında Olan Amsonia Orientalis Bitkisinin Stres Proteinlerinin Arastırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Yonca Duman
Özbilgi için tıklayınız.
170) 113Z744 - Termofilik Bir Mantar Olan Scytalidium thermophilum’un Katalaz Enziminin Oksidaz Aktivite Mekanizmasının Araştırılması
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Yonca Duman
Özbilgi için tıklayınız.
171) 2014/121 - Üç farklı yabani mantar türünün antioksidan aktivitesi, toplam fenol ve flavanoid içeriklerinin incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Neslihan Şaki
Özbilgi için tıklayınız.
172) 2014-13 - MASİF DEFORME EDİLMİŞ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA ISIL İŞLEM PARAMETLERİNİN ENDÜSTRİYEL KOŞULLARDA OPTİMİZASYONU
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa ÇÖL
Özbilgi için tıklayınız.
173) 213M396 - Plastikleştirilmiş Poli (Laktik Asit)’in Alev Dayanımının Fosfor Bazlı Katkı Maddeleri İle Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr.Ayşe AYTAÇ
Özbilgi için tıklayınız.
175) Eurostars E!9672 - Low-cost deposition of scratch-resistant coatings against metal allergy and bacterial infection
Süresi: 29 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği » Sorumlusu: INOCON Technologie GmbH
Özbilgi için tıklayınız.
176) 2014/091 - Yağ Asidi Metil Esterlerinin Evsel Atık Yağlardan Enzim Katalizli Üretilebilirliğinin Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
177) 2209/A - . Fotosentetik Mikroorganizmalarla Karotenoid Üretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Merve Vurucuel (Yürütücü), Doç. Dr. Başar Uyar (Danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
178) 2014/088 - Rhizopus oryzae’nin rastgele mutasyonla morfolojisinin değiştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ebru Özer Uyar
Özbilgi için tıklayınız.
179) 213M563 - Volkanik Küllerin Otomotiv Endüstrisindeki Polimerler İçin Alternatif Takviye Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Onur ÇOBAN
Özbilgi için tıklayınız.
181) 113S868 - Dört Farklı Kaynaktan İzole Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde Yeni Yüzey Membran Proteinlerinin Araştırılması, Tanımlanması Ve Biyomarker Olarak Kullanım Potansiyellerinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Murat KASAP
Özbilgi için tıklayınız.
182) - Müzelerde Mobil Akıllı Takip Sistem
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
183) - Mobil Optik Okuyucu Moptik (MOPTİK)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
184) MAG-114R058 - Buji Ateşlemeli Tek Silindirli Bir Motorda Elektromekanik Değişken Supap Zamanlamasının Hava Akış Parametrelerine Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi’
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
185) 113M421 - Manyeto Reolojik MR Amortisörler ile Süspansiyon Sisteminin ABS Fren Sistemine Entegrasyonun Tasarlanması ve Test Edilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan KÖYLÜ
Özbilgi için tıklayınız.
186) 113Z744 - Termofilik bir mantar olan Scytalidium thermophilum’un katalaz enziminin oksidaz aktivite mekanizmasının araştırılması
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
187) 2014/69 - İzmit ve çevresindeki topraklardan izole edilen Bacillus türlerinin moleküler yöntemlerle tanımlanması ve biyokimyasal karakterizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yonca Yüzügüllü Karakuş
Özbilgi için tıklayınız.
188) - Nanomaterial Production for Magnetic Refrigeration
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
189) - Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Ayşen Tezcaner/Doç. Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
190) 112E262 - Klasik ve Sürekli Mıknatıslı İki Farklı Manyetik Yatak Tasarımı, Karşılaştırılması, Prototip Üretimi, Deneysel Doğrulaması ve Kontrolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Metin AYDIN
Özbilgi için tıklayınız.
191) 113E143 - Fotovoltaik Kaynaktan Beslenen 3-Fazlı 4-Telli Akıllı Mikro Şebeke Yapısının Batarya ve Ultra-Kapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sistemi ile Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi için tıklayınız.
192) 2013-014 - Farklı renklerdeki zeytinleri görüntü işleme tabanlı ayırt eden bir sistemin tasarımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. H.Metin Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
193) 2209-A - Fotobiyoreaktörlerde sıcaklık kontrolü için faz değişim maddeleri (PCM) kullanımı
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Seha Kaya (Yürütücü) - Dr.Öğr Üye. Nurcan Kapucu (danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
194) 2209-A - Fotosentetik mikroorganizmalarla biyoplastik üretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ebru Gürelme (Yürütücü) - Doç. Dr. Başar Uyar (Danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
195) 9130018 - Nano Boyutlu Kaplamaların Üretiminde Düşük Atom Ağırlıklı Elementlerin Analizi İçin LIBS Temelli Kontrol Sistemi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Belgin Genç Öztoprak
Özbilgi için tıklayınız.
196) 9120042 - Bilgisayar kontrollü Mermer kesme makinesinde kullanılacak hafızalı alaşımlı şeritlerin lazer ile kaynak edilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Erhan Akman
Özbilgi için tıklayınız.
197) 1120095 - Endüstriyel Fiber Lazer ile Delme ve Kesme İşlemleri için CNC Lazer Kesme Hattının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
198) - Atımlı Lazerle Depolama (PLD) tekniği ile ince film oluşturma
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Elif Kaçar
Özbilgi için tıklayınız.
199) - Savunma Sanayi Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Dengesiz Sargı Yapılı Sürekli Mıknatıslı bir AC Servomotor Tasarımı, Üretimi ve Kontrolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Metin Aydın
Özbilgi için tıklayınız.
200) - Düşük Güçlü Elektrikli Taşıt Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Eksenel Akıllı bir Disk Motor Tasarımı, Üretimi ve Kontrolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Metin Aydın
Özbilgi için tıklayınız.
201) Tübitak, 2241-A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı (2013-1) - Alg Yağlarından Biyodizel Üretimi için CaO Temelli Katı Katalizör Tasarlanması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gizem Nur TEKİN
Özbilgi için tıklayınız.
202) Kocaeli Üniversitesi BAP Birimi (2013/10) - Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen Gliserolün Hidrojene Dönüştürülmesi İçin Katalizör Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAMAN
Özbilgi için tıklayınız.
203) 013/62 - β-Isını Sogurmalı (Β-Gauge) Pm10 Ölçen Cihazlar le Yüksek Zaman
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
204) BAP - PVD Kaplama ve nitrürlemenin kesici kalıplarda takım aşınmasına etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa ÇÖL
Özbilgi için tıklayınız.
205) TÜBİTAK 113Z263 - Yeni Bor Bazlı Biyomalzemelerin Sentezleri, Formülasyonları Ve Teronostik Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Arş Gör Olcay Mert
Özbilgi için tıklayınız.
206) TÜBİTAK 113S728 - Metastatik Osteosarkom Hayvan Modelinde Bmp2 Salgılayan Mezenkimal Kök Hücrelerin Intravenöz Uygulama Sonrası Vücutta Dağılımı Ve Osteosarkom Hücrelerinin Diferansiasyon Ve Çoğalmaları Üzerine Etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr Emre Demirçay
Özbilgi için tıklayınız.
207) HDP-2013/212 - Farklı Kanser Hattı Hücrelerinden Elde Edilen Eksozomların Stroma ve Kök Hücreler Üzerine Etkisi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
208) - Amida Höyük Yüzey Araştırması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE
Özbilgi için tıklayınız.
209) 2014/072 - Roma Döneminde Günümüze Kandıra Bölgesi'nde Keten Dokumacılığı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi için tıklayınız.
210) 2013- 001 - “Kocaeli İli ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları 2013 yılı Çalışmaları”
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross
Özbilgi için tıklayınız.
211) 2013-041 - “Gölcük Arkeolojisi”
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross
Özbilgi için tıklayınız.
212) 2013-094 - “Nikomedia Savunma (İç ve Dış Sur Sistemi) ve Su Sisteminin (Paşasuyu) Vaziyet Planının Çıkarılması ve Rölöve Çalışmaları.”
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross
Özbilgi için tıklayınız.
213) TR/42/13/GPD/1 - Kocaeli Üniversitesi' nde Troponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi
Süresi: 22 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
Özbilgi için tıklayınız.
214) 2013-31 - Nanokaplanmış biyomalzemeler
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şeyda POLAT
Özbilgi için tıklayınız.
215) Eurostars E!7691 - PEEK based spinal implants with improved osteoconductivity and decreased infection risks
Süresi: 29 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği » Sorumlusu: DOPA İLAC San. Tic. Ltd. Şti.
Özbilgi için tıklayınız.
216) 2209/A - Alg Yagından Lipaz Katalizli Biyodizel Uretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Melek Nur Aşıcı (Yürütücü) Dr Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi için tıklayınız.
217) TR/42/13/GPD/1 - Kocaeli Üniversitesi' nde Troponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi
Süresi: 22 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
Özbilgi için tıklayınız.
218) - Uydu mozaik ada görüntüntülerinden adaların tespiti ve yüksek başarımlı zaman-mekansal analizler için vektörel modellenmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Sayar
Özbilgi için tıklayınız.
219) - Yerel Bulut Sunucu Tabanlı Etkin Bir Veri Saklama ve İçerik Dağıtımı Yönetimi Sistemi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Sayar
Özbilgi için tıklayınız.
220) 2012-061 - Türk toplumunda prostat tümörlerine genomik yaklaşımlar: Bir array CGH ve gen anlatımları çalışması.
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Nazım Mutlu
Özbilgi için tıklayınız.
221) 2012-78 - Hematopoetik Tümörler ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Nf-KB Gen Anlatımına ait Anlatım Değişikliklerinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Savlı
Özbilgi için tıklayınız.
222) 2011/069 - Havacılık ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Toz Metalurjik Titanyum Alaşımlarının Aşınma Özelliklerinin Geliştirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
223) 2209 - Lityum Pilleri İçin Alev Sprey Pirolizi Yöntemi İle Nano-Vanadyum Pentaoksit Üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
224) 2012/22 - Pervaporasyon membran reaktör ve pervaporasyon katalitik membran reaktör ile esterleşme reaksiyonun incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Nilüfer Hilmioğlu
Özbilgi için tıklayınız.
225) - BAC tabanlı array, CGH teknolojisinin ve kromozom analizinin prenatal tanıda kullanım etkinliğinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Savlı
Özbilgi için tıklayınız.
226) - Tianeptin ve Olanzapin öngörülemeyen kronik hafif stres uygulanan farelerde öğrenme ve bellek üzerine etkileri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Doç. Dr. Hakan Savlı
Özbilgi için tıklayınız.
227) - Renal parankimal tümörlere genomik yaklaşımlar
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Naci Çine
Özbilgi için tıklayınız.
228) - Lazerle hava platformundan irtifa belirme sistemlerinin geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Elif Kaçar
Özbilgi için tıklayınız.
229) 1324.STZ.2012-1 - İşitme Cihazlarına Yönelik Korozyon ve Bakteri Oluşumuna Karşı Koruyucu Kaplamaların Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç. Dr. Elif Kaçar
Özbilgi için tıklayınız.
230) 01126.STZ.2011-2 - Lazerle uyarmalı Raman spketrometresi tasarımı ve tıp alanında uygulamalarının gerçekleştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. Arif Demir
Özbilgi için tıklayınız.
231) 2011/28 - Katyon katkılı yarı iletken polimerlerin sentezlenmesi ve Boyar maddelerin arıtımına uygulanması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi için tıklayınız.
232) TÜBİTAK 112S125 - Pankreatik Adacık Neogenezinden Sorumlu Genlerin (Mafa, Ngn3, Pax4) Öncül Kök Hücrelere Aktarılmasıyla Fonksiyonel İnsülin Üreten Hücrelerin Eldesi ve Doku Mühendisliği Yaklaşımı
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
233) TÜBİTAK 112S086 - Multiple Myeloma Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşma Potansiyelinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof Dr Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
234) KOU/HDP-2012-70 - Mezenkimal Kök Hücrelerin Tiroid Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Çoğalma Engelleyici Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
235) 2011/92 - Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi 3
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi için tıklayınız.
236) 2013/39 - Yrd.Doç.Dr. Yeşim ÖZGEN tarafından yürütülen "Gölcük Değirmendere Beldesi ve Yakın Çevresindeki Envanteri Çıkartılan Tarihsel ve Kültürel Açıdan Önemli Olan Doğal ve Yapısal Elemanların Rekonstrüksiyonu, Korunması ve Geleceğe Aktarılması için Turizm-Tarım ve Sosyal Yapı Odaklı Bir Yapı Planı"
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
237) 2013/43 - Prof.Dr.M. Esat HARMANCI tarafından yürütülen Müzecilik Bağlamında Servet-ü Fünun Dergileri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
238) KOÜ BAP 2012-73 - Toprakkale, Bir Ortaçağ Kalesi Arkeojeolojik ve Mimari İncelemesi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
239) 20065 - Göller Bölgesi ve Trakya'daki Neolitik Yerleşmelerin Çevre Koşullarına G.Ö. 8200 Olayının Olası Etkileri
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Öğr. Gör. Ayşin KONAK
Özbilgi için tıklayınız.
240) 7421 - 2. Marmaray ve Metro Kazı Alanlarındaki ( Yenikapı – İstanbul) Holosen Yaşlı Kil Biriminin Jeokimyasal Özellikleri ve Neolitik Dönem Kültürleri ile İlişkileri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Öğr. Gör. Ayşin KONAK
Özbilgi için tıklayınız.
241) 22052 - 3. Aşağıpınar (Kırklareli) Kazısındaki Neolitik Dönem Hendek Dolgularının Jeo-Arkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Öğr. Gör. Ayşin KONAK
Özbilgi için tıklayınız.
242) 2012-103 HD - “Hava Arkeolojisi Semineri 2012”
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross
Özbilgi için tıklayınız.
243) 2012/057 - TPP ile bitkisel kaynaklı beta galaktosidaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyou ve endüstriyel kullanım alanlarının incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Yonca Duman
Özbilgi için tıklayınız.
245) HDP 2012/25 - Fotosentetik mikroorganizmalarla biyoplastik üretimi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi için tıklayınız.
247) 058 - Sulu Çözeltilerden Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Anadara İnaequivalvis Türü Deniz Kabuklarının Kullanılmasının incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Seda Karayünlü Bozbaş
Özbilgi için tıklayınız.
248) 2011/055 - Bakır alaşımlarının çökelti sertleştirilmesi ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şeyda Polat
Özbilgi için tıklayınız.
249) 2011/015 - Oleik Asitin Metanol İle Esterifikasyonu İçin Katı Katalizör Geliştirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan İLGEN
Özbilgi için tıklayınız.
250) San-tez Projesi (Hacettepe Üniv. ile birlikte) - Fluence aracında kullanılmak üzere yeni cam silecek malzemelerinin geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz ve Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
251) 111M468 - PLA/Silikon Kauçuk Harmanlarının Mekanik ve Isıl Özellikleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
252) TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Araç üzerinde kullanan kauçuk ürünlerde geri kazanımlı kauçuk kullanımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
253) TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Depo kapağı olarak kulalnılacak yerli hammadde geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
254) FAURECIA-TÜBİTAK TEYDEB - Decoskin
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
255) 2011/038 - Havacılıkta Kullanılan Bakım Cihazlarının RFID ile Takibi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Satılmış ÜRGÜN
Özbilgi için tıklayınız.
256) 2011/026 - Genetik Algoritma Optimizasyon Tekniği Kullanarak Güç Faktörü Düzeltimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tarık ERFİDAN
Özbilgi için tıklayınız.
257) 00892.STZ.2011-1 - 100 Watt Güç Üreten Mikro Boru Tipi Katı Oksit Yakıt Hücresi Sisteminin Üretimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. Ali ATA
Özbilgi için tıklayınız.
258) (KOU-BAB,2011/09) - Antidepresan Agomelatin’in kronik stresin neden olduğu bellek bozukluğu üzerine etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
259) - Ark-PVD yöntemi ile kaplanan östenitik paslanmaz çeliğin korozyon ve aşınma davranışlarının incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Ünal
Özbilgi için tıklayınız.
260) - PVD kaplama ve nitrürlemenin kesici kalıplarda takım aşınmasına etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa Çöl
Özbilgi için tıklayınız.
261) 111E072 - Dahili Mıknatıslı Servomotor Tasarımı, Optimizasyonu, Prototip Üretimi, Kontrolü Ve Deneysel Doğrulaması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi için tıklayınız.
262) MDS1101 - Dahili Mıknatıslı Motor Geliştirme Projesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi için tıklayınız.
263) 2011-B - Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Oluklu Motorlarda Sıfır Vuruntu Momentinin Elde Edilmesi ve Gerilim Harmoniklerinin Belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi için tıklayınız.
264) 2011/029 - Mezonların Bozunum ve Etkileşme Sabitlerinin KRD Toplam Kuralları ile İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Elşen Veli
Özbilgi için tıklayınız.
265) 2011/52 - Yarıleptonik Kuarkonyum Geçişlerinin KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanılarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Jale Yılmazkaya Süngü
Özbilgi için tıklayınız.
266) 2011/119(HDP) - KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanarak Hadronik Bozunmaların İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Jale Yılmazkaya Süngü
Özbilgi için tıklayınız.
267) 2011/010 - Atomizasyon Teknikleri İle Toz Üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
268) [C7]-2011/88 - [Taşıt Test Laboratuarı Projeleri]: Lastik hava basıncı değişimi ile ABS fren basıncı değişimleri arasındaki etkileşimin deneysel araştırılması ve bir lastik basıncı tahmin sistemi algoritmasının tasarlanması için altyapının oluşturulması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Arş.Gör.Dr. Hakan KÖYLÜ
Özbilgi için tıklayınız.
269) [A5]-111M180 - [Motor Test Laboratuarı Projeleri]: Direkt Püskürtmeli Bir HCCI Motorda, Püskürtme Parametrelerinin ve Alkol-Benzin Karışımlarının Yanma ve Emisyon Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. A.Necati ÖZSEZEN
Özbilgi için tıklayınız.
270) [A6]-2011/044 - [Motor Test Laboratuarı Projeleri]: HCCI Bir Motorda, Yanma ve Emisyon Karakteristiklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
271) [B5]-2011/037 - [Yakıt Test Laboratuarı Projeleri]: Atık Bitkisel ve Hayvansal Yağlardan Biyodizel Üretimi ve İçten Yanmalı Bir Dizel Motorda Kullanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
272) [A7]-2011/022 - [Motor Test Laboratuarı Projeleri]: Direkt Püskürtmeli Bir HCCI Motorda, Püskürtme Parametrelerinin ve Alkol-Benzin Karışımlarının Yanma ve Emisyon Karakteristikleri Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
273) 2011/43 - Bazı pestisitlerin Soya (Glycine max) Üzerindeki Fitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Özlem Aksoy
Özbilgi için tıklayınız.
274) 2011/063 - Hibrit Araç Uygulaması İçin Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Prototiplenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Engin Özdemir
Özbilgi için tıklayınız.
275) - Yenilenebilir Kaynaklardan Çevre Dostu Prosesle Biyodizel Yakıt Üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
276) BAP HDP2010/84 - Fotobiyoreaktörlerde mikrobiyal biyokütlenin sürekli ölçümü için tahribatsız yeni bir yöntem geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi için tıklayınız.
277) - PROSES KONTROL EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. H.Metin Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
278) 2234 - Mekanik kalp kapakçıkları üzerine kaplama ile yapılandırılmıs yüzey: Tromboz teshisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Elif Kaçar
Özbilgi için tıklayınız.
279) 110M760 - Mikro ve Nanoyapılı Biyomalzemelerde Hücrelerin Davranışları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Dilek Ural
Özbilgi için tıklayınız.
280) 2011K133800 - Medikal Elektro Optik Sistemler Mükemmeliyet Merkezi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Prof. Dr. Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
281) 111T357 - Nano Gözenekli Silisyum İle Elektro-Optik Tabanlı Multi-Parametrik Kimyasal Sensör Üretimi Ve İnsan Sağlığına Zararlı Organik Bileşik Buharların Tespiti
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Doç. Dr. Ersin Kayahan
Özbilgi için tıklayınız.
282) 2011/90 - Z-scan tekniği kullanarak nano- parçacıkların doğrusal olmayan (non-lineer) optik özelliklerinin incelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Doç. Dr. Ersin Kayahan
Özbilgi için tıklayınız.
283) 111B028 - Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Öğrencileri için Bilim Okulu
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
284) 2011/61 - Hibrid Güneş Pillerinde Kullanılan İnorganik Yarıiletken Filmlerin Üretim Yöntem ve Şartlarının Pillerin Verimine Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. H. Yüksel Güney
Özbilgi için tıklayınız.
285) - FAURECIA-TÜBİTAK TEYDEB - Decoskin
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
286) - TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Depo kapağı olarak kulalnılacak yerli hammadde geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
287) - TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Araç üzerinde kullanan kauçuk ürünlerde geri kazanımlı kauçuk kullanımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
288) 111M468 - PLA/Silikon Kauçuk Harmanlarının Mekanik ve Isıl Özellikleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
289) - TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Depo kapağı olarak kulalnılacak yerli hammadde geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
290) - FAURECIA-TÜBİTAK TEYDEB - Decoskin
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
291) 111M468 - PLA/Silikon Kauçuk Harmanlarının Mekanik ve Isıl Özellikleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
292) - TOFAŞ-TÜBİTAK (TEYDEB) - Araç üzerinde kullanan kauçuk ürünlerde geri kazanımlı kauçuk kullanımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
293) - San-tez Projesi (Hacettepe Üniv. ile birlikte) - Fluence aracında kullanılmak üzere yeni cam silecek malzemelerinin geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz ve Yard.Doç.Dr. Bağdagül Karaağaç
Özbilgi için tıklayınız.
294) TÜBİTAK 111M443 - Sürekli Kültür Sisteminde Kolajen Kaplanmış Mikro-Taşıyıcılar Üzerine İmmobilize Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Enziminin Ekspresyonu
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Arş Gör Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
295) HDP-2011/Hızlı Destek - Mezenkimal Kök Hücreden Farklılaşmış Endotel Benzeri Hücrelerin Anjiogenez Yeteneklerinin Gerçek Zamanlı PZR ile Moleküler Düzeyde İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
296) 2011/48 - Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi 2
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi için tıklayınız.
297) 2011/59 - Yrd.Doç.Dr Sema ORSOY tarafından yürütülen Fen Edebiyat Fakültesi B Blok "Beşeri Kalıcı Sergisi" Projesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
298) - Kadıoğlu Mozaikli Alan Kurtarma Kazısı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Kdz.Ereğli Müze Müdürü Arkeolog Ahmet MERCAN
Özbilgi için tıklayınız.
299) 2011-101 HD - "Nikomedia Seramik Değerlendirmeleri"
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Çalık Ross
Özbilgi için tıklayınız.
300) KÖGEM/ Dicle Üni. Diş Hek. Fak. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı - Rat Kalvaryumunda Oluşturulan Kritik Boyut Defektlerinde Mezenkimal Kök Hücreleri, Bifazik Kalsiyum Fosfat Seramikleri Ve Trombositten Zengin Plazmanin Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin Histolojik Ve İmmunohistokimyasal Olarak Araştirilması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN GÖRGÜN
Özbilgi için tıklayınız.
301) 2009/32 - İzmit Körfezi Dip Sedimenti Örneklerinde ve Bazı Demersal Balık Türlerinde PCDD/F Konsantrasyonlarının Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Halim Aytekin ERGÜL
Özbilgi için tıklayınız.
302) 109M466 - Biyodizel Yakıt Ve Biyoyağlayıcıların Yenilenebilir Kaynaklardan Lipaz Katalizli Üretimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
Özbilgi için tıklayınız.
303) [D1]-2002/37 - [Taşıt İklimlendirme Sistemleri Projeleri]: Soğutucu Akışkanların ve Kompresör Devrinin Otomobil Klimalarının Performansına Etkisinin Teorik ve Deneysel Analizi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Murat HOŞÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
304) -
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
305) 2010-18 - 2014 ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA RHEOCAST ISIL İŞLEMİNİN ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Levon ÇAPAN - Ar. Gör. Asım GÜVEN
Özbilgi için tıklayınız.
306) KÖGEM/ Onkoloji AD - Meme Kanseri Olgularında CD44+/CD24- Kanser Kök Hücrelerinin Dağılımı ve Meme Kanseri Evresi ile İlişkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Kazım Uygun
Özbilgi için tıklayınız.
307) Üniversite Sanayi işbirliği - Değişken Debili Yüksek Verimli Hidrolik Türbin Üretimiilgili Ar-Ge çalışmaları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu: Doç.Dr.K.Süleyman Yiğit
Özbilgi için tıklayınız.
308) 2010/008 - Mekatronik Mühendisliğinde Proses Ölçme ve Kontrol Deneysel Altyapı Çalışması
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Erdil
Özbilgi için tıklayınız.
309) - Bir Atık Su Tesisinin Scada İle Otomasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Erdil
Özbilgi için tıklayınız.
310) 109T585 - EUROCORES - EUROGENESIS: Massive Stars as Agents of Chemical Evolution
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği » Sorumlusu: Doç. Dr. R. Taygun Güray
Özbilgi için tıklayınız.
311) 2010/077 - Çok Seviyeli Evirici Kullanarak 3-faz Şebeke Destekli Aktif Filtreleme Yeteneğine Sahip Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması (Serkan SEZEN Tez Projesi)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi için tıklayınız.
312) 2010/15 - Radyal ve Aksiyel Akılı Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlerin Denetimi ve Performans Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Ercüment KARAKAŞ
Özbilgi için tıklayınız.
313) 2010-84 - Konveyör bantları, elevatör bantları ve kayışlarda oluşan abraziv aşınmanın deneysel olarak incelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Erol FEYZULLAHOĞLU
Özbilgi için tıklayınız.
314) MAG 110M064 - AŞINDIRICI PARTİKÜLLERİN BOYUTLARI VE FARKLI BOYUTLARDAKİ AŞINDIRICI PARTİKÜLLERDEN OLUŞAN KARIŞIMIN EROZİV AŞINMAYA ETKİSİ
Süresi: 16 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Tamer Sınmazçelik
Özbilgi için tıklayınız.
315) 2010/014 - Mineral Dolgu Maddelerinin Poliolefin Boru Malzemelerinin Kısa ve Uzun Süreli Performans Özelliklerine Etkisinin Optimizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Paşa YAYLA
Özbilgi için tıklayınız.
316) 2010/073 - 114Sn, 115Sn ve 116Sn İzotoplarının Proton Yakalama Reaksiyon Tesir Kesiti Ölçümleri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY
Özbilgi için tıklayınız.
317) 2010/056 - Hastane Atıksularının Karakterizasyonu ve Ozon, Ozon/Hidrojen peroksit ve Ozon/UV prosesleri ile Ön Arıtımının İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ayla ARSLAN
Özbilgi için tıklayınız.
318) 2010/045 - Düşük Poliaromatik Karbon(PAH) içerikli Proses Yağları ile Lastik Karışımları Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
319) KOU-BAP (Hızlı Destek Projesi) - Plastikleştirilmiş veya plastikleştirilmemiş PLA/POSS nanokompozitlerinin mekanik, termal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi
Süresi: 4 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
320) 110M025 - Farklı Dolgu Maddeleri ile Takviye Edilmiş ABS/PA-6 Polimer Karışımlarının Erosif Aşınma Davranışının İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç ve Yard.Doç. Dr. Ayşe Aytaç
Özbilgi için tıklayınız.
321) 110G115 - E1000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi
Süresi: 38 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
322) BAP - MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE “TAHRİK SİSTEMLERİ” VE “GÜÇ ELEKTRONİĞİ İLE ELEKTRİKSEL TAHRİK” EĞİTİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi için tıklayınız.
323) 110T284 - Sonlu Sıcaklık ve Yoğunluklarda Hadron Parametrelerine Ortam Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Elşen Veli
Özbilgi için tıklayınız.
324) 109E295 - FPGA Tabanlı çok fonksiyonlu ultrasonik temizleme makinesi tasarımı ve prototip üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
Özbilgi için tıklayınız.
325) 110E111 - Hibrit araç Uygulaması İçin Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Denetimi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doc.Dr. Kadir Yılmaz
Özbilgi için tıklayınız.
326) 110B027 - Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Öğrencileri için Bilim Yaz Okulu
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
327) 2011 /60 - Yeni Tür Hidrojellerin Sentezi,Karakterizasyonu ve atık sulardan ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılması
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
328) 2010/52 - Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Üretiminde Fonksiyonelleştirilmiş Karbon Nanotüplerin Etkisi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.H.Yüksel Güney
Özbilgi için tıklayınız.
329) 110M025 - Farklı Dolgu Maddeleri ile Takviye Edilmiş ABS/PA-6 Polimer Karışımlarının Erosif Aşınma Davranışının İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç ve Yard.Doç. Dr. Ayşe Aytaç
Özbilgi için tıklayınız.
330) KOU-BAP (Hızlı Destek Projesi) - Plastikleştirilmiş veya plastikleştirilmemiş PLA/POSS nanokompozitlerinin mekanik, termal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi
Süresi: 4 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
331) - 2010/045 - Düşük Poliaromatik Karbon(PAH) içerikli Proses Yağları ile Lastik Karışımları Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
332) - 2008.Ç0148 - Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek BN/Polimer Mikro ve Nanokompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
333) - KOU-BAP (Hızlı Destek Projesi) - Plastikleştirilmiş veya plastikleştirilmemiş PLA/POSS nanokompozitlerinin mekanik, termal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi
Süresi: 4 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
334) 2010/045 - Düşük Poliaromatik Karbon(PAH) içerikli Proses Yağları ile Lastik Karışımları Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
335) 110M025 - Farklı Dolgu Maddeleri ile Takviye Edilmiş ABS/PA-6 Polimer Karışımlarının Erosif Aşınma Davranışının İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç ve Yard.Doç. Dr. Ayşe Aytaç
Özbilgi için tıklayınız.
336) BAP - Takım Çeliklerinde Aşınma Direncinin Kullanım Kosullarında Belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Mustafa ÇÖL
Özbilgi için tıklayınız.
337) HDP-2010/Hızlı Destek - Sıçan yağ dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücrelerine elektroporatör kullanılarak GFP geni aktarımının optimizasyonu.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Arş Gör Dr Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
338) 2011/40 - Gölcük Kent Kimliği ve Aidiyeti Projesi 1
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr.Tülin CENGİZ BOZKURT
Özbilgi için tıklayınız.
339) - BOYA ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDA İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr.Sevil Veli
Özbilgi için tıklayınız.
340) 2009-Ç0227 - Mikro Taneli Ham Kolemanit İle Polipropilen Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi Ve Yurtiçi Tüketim Miktarının Arttırılması (Destekleyen Kurum: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü-BOREN)-2009-Ç0227
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞAHİN
Özbilgi için tıklayınız.
341) KOGEM/Plastik Cerrahi AD - İnterpolasyon Fleplerinde Neovaskülarizyonu Hızlandırmak İçin Adipoz Doku Kökenli Kök Hücre Kullanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Uz. Dr. Şahin Alagöz
Özbilgi için tıklayınız.
342) KOGEM/KOU Kadın Doğum AD - Habitüel Abortuslarda İmmunolojik Nedenler
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç Dr Eray Çalışkan
Özbilgi için tıklayınız.
343) KOGEM/KOU Kadın Doğum AD - Endometriyal NK Hücre Yoğunluğunun Tüp Bebek Uygulanan Hastalardaki Embriyo İmplantasyonu Üzerine Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç Dr Eray Çalışkan
Özbilgi için tıklayınız.
344) - Lastik takviye malzemesi olarak kullanılan endüstriyel elyafların mekanik özelliklerinin ve boyutsal kararlılıklarının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip nanoparçacıklar ile geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
345) 2009/013 - Dilovasında Yer Seviyesindeki Ozon Konsantrasyonlarının Modellenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Şenay Çetin Doğruparmak
Özbilgi için tıklayınız.
346) - - METAL ALKOLAT ESASLI YENİ KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE HALKA AÇILMASI POLİMERİZASYONUNDA KULLANILMASI
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr.Asgar KAYAN
Özbilgi için tıklayınız.
347) 109T619 - Metan Kraking Yöntemiyle Hidrojen Üretimi için Gözenekli Materyaller ve Karbon Nanotüp Destekli Katalizör Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Saadet KAYIRAN BEYAZ
Özbilgi için tıklayınız.
348) 2009/008 - Kocaeli İli Bazı Endüstriyel Atık Su Örneklerinin Elodea Canadensis Üzerindeki Morfolojik, Anatomik, Sitolojik Ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Özlem Aksoy
Özbilgi için tıklayınız.
349) 2009/012 | - Farklı Mikro Çevrelerin İç Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Maruziyet Risklerinin Değerlendirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Beyhan PEKEY
Özbilgi için tıklayınız.
350) 2009/22 - Meme kanseri olgularının genomik analizi.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Zafer CANTÜRK
Özbilgi için tıklayınız.
351) Türk Diyabet Vakfı 2009 - Sıçan Pankreatik Adacık Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Antijen Sunma Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
352) TÜBİTAK 107S276 - Sıçan Adacık-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve İmmunbaskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
353) KOU-BAP KÖGEM-Ortopedi Ortak Proje - Aşil Tendon Tamiri Yapılan Sıçanlarda Geç Dönem Kemik iliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Tendon Rerüptür İnsidansı Üzerine Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
354) KOU-BAP - Diyabete Bağlı Sekonder Komplikasyonların Tedavisinde Sistemik Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Rolünün Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
355) TÜBİTAK - Kısa Barsak Sendromunda Oluşturulan Gastrik Flepde Lokal Kök Hücre Uygulamasının Neomukoza Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
356) TÜBİTAK - İskemik Ince Barsak Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Kısa Barsak Sendromunda Lokal Ve Sistemik Kök Hücre Verilmesinin Adaptasyon ve Barsak Gelişimi Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
357) KÖGEM-TOTBİD - Deneysel Osteoporoz Oluşturulmuş Sıçanların Kemik ve Yumuşak Doku Hücrelerinde Apoptozun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
358) 2009/010 - Jeoloji Mühendisliği Bölümü ICP-MS Altyapı Geliştirme Projesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi için tıklayınız.
359) - DSP speaker localization using multiple microphones
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
360) 2009/053 - Resveratrol’ün sıçanlarda öğrenme-bellek üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
361) 2009/50 - Avrupa Ölçeğinde Tükenme Tehlikesinde Olan Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae)’in Türkiye’deki Populasyonlarının Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Yöntemleriyle in situ ve ex situ Korunması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Fazıl ÖZEN
Özbilgi için tıklayınız.
362) 033 - Stronsiyum Sülfatın Mekanokimyasal Dönüştürülmesi Yoluyla Stronsiyum Karbonat ve Amonyum Sülfat Üretimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi için tıklayınız.
363) [A2]-2009/45 - [Motor Test Laboratuarı Projeleri]: Alternatif Yakıtlarla Çalışan Dizel Motorların Titreşim-Gürültü Analizi ve Motor Arıza Teşhisi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
364) [C3]-2009/045 - [Taşıt ve Motor Test Laboratuarı Projeleri]: Alternatif Yakıtlarla Çalışan Dizel Motorların Titreşim–Gürültü Analizi Ve Motor Arıza Teşhisi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr Ali ÇINAR
Özbilgi için tıklayınız.
365) 2009/35 - Mekatronik Mühendisliği bölümünde elektronik eğitiminin iyileştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: H.Metin Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
366) 2009/038 - Otomotiv Sektöründe Kullanılan Al-Si-Cu Döküm Alaşımlarının Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
367) 2009/038 - Otomotiv Sektöründe Kullanılan Al-Si-Cu Döküm Alaşımlarının Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
368) - Sub-Project 2.2 Penicillin Acylase Production in “Biotechnology-Establishment and Promotion of New Biotechnological Techniques in Turkey (NATO-TU BIOTECHNOLOGY)” NATO-SFS (TÜBİTAK-MAM-GMBAE).
Süresi: 60 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof Dr Altan Erarslan
Özbilgi için tıklayınız.
369) 2009/052 - Atipik antipsikotik ilaç ve antidepresan ilaçların öngörülemeyen kronik stres uygulanan veya hipokampal hasar oluşturulan farelerde depresyon ve bilişsel işlevler üzerine etkileri ve bu etkide rol oynayan nöromediatör ve moleküler faktörler
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Uzm. Dr. Oğuz Mutlu
Özbilgi için tıklayınız.
370) KÖGEM - İnsan Süt Dişi Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Çoğalım ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Gülçin Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
371) KOU-BAP KÖGEM-Kardiyoloji Ortak Proje - - İnsan Adipoz Doku ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro Koşullarda Deneysel Apoptoza Yanıtları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Gökhan Ertaş
Özbilgi için tıklayınız.
372) KOU-BAP KÖGEM-Histoloji-Kadın Doğum Ortak Proje - - Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür Ortamında Embriyo Varlığına Verdikleri Yanıtın İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Melda Yardımlıoğlu
Özbilgi için tıklayınız.
373) KOU-KÖGEM - - Çeşitli İnsan Dokularından Elde Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerinin Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Kemirici Modellerinde İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
374) KOÜ/Tıp Fakültesi - - İnsan Kemik İliği, Kordon Kanı ve Adipoz Doku-Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Bağışık Baskılayıcı Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
375) KÖGEM - - İnsan Endometrium Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Çoğalım ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
376) KÖGEM - - İnsan Plasenta Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Karekterizasyonu, İn Vitro Ve İn Vivo Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı
Özbilgi için tıklayınız.
377) TÜBİTAK 108S291 - - İnsan Dental Pulpa Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunosupressif Özelliklerinin Invitro Koşullarda Incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Araş. Gör Dr Pınar Çetinalp Demircan
Özbilgi için tıklayınız.
378) KOÜ/Tıp Fakültesi NO:2009/2 - - İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Deneysel Sıçan Omurilik Hasarına İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erbil Dursun
Özbilgi için tıklayınız.
379) TÜBİTAK 108S404 - - İnsan Diş Pulpası Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karekterizasyonu Ve İn Vitro Farklılaşma Sürecinde Organel Düzeyindeki Değişiklerin İmmunofloresans Yöntemlerle İncelenmesi.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
380) KOÜ/Müh. Fakültesi NO:2009/17 - - Eriyik İşleme Teknolojilerinin Kullanımı İle Kemik ve Kıkırdak Üretimine Yönelik Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılacak Yapı İskelelerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
381) KÖGEM - Farklı İnsan Dokularından (Kemik İliği, Kordon Kanı, Yağ Dokusu ve Diş Pulpası) Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Gen Ekspresyon Profilinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Uz. Bio Zehra Seda Genç
Özbilgi için tıklayınız.
382) TÜBİTAK - Farklı İnsan Doku ve Organlarından Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Kanser Hücrelerine Dönüşüm Potansiyelinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Araştırılması: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
383) ÇOMÜ-KOÜ KÖGEM ortak proje - İn -Vitro Koşullarda İskemik Strese Maruz Bırakılan Mezenkimal Kök Hücreler Üzerine Eritropoietinin anti-Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Ertuğrul Ercan
Özbilgi için tıklayınız.
384) KOGEM/Plastik Cerrahi AD - İnterpolasyon Fleplerinde Neovaskülarizyonu Hızlandırmak İçin Adipoz Doku Kökenli Kök Hücre Kullanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Şahin ALAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
385) KOGEM/Plastik Cerrahi AD - Kompozit Greftlerde Yaşayabilirliği Arttırmak İçin Doku Kökenli Kök Hücre Kullanılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Şahin Alagöz
Özbilgi için tıklayınız.
386) 107Y261 - İzmit Körfezi Sediment ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Halim Aytekin ERGÜL
Özbilgi için tıklayınız.
387) 2008/017 - İzmit Körfezi Sediment ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Halim Aytekin ERGÜL
Özbilgi için tıklayınız.
388) 00352.STZ.2009-1 - Yüksek Performanslı Yeni Nesil Fren Hortumu ve Test Makinesi Geliştirilmesi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr.Tamer SINMAZÇELİK
Özbilgi için tıklayınız.
389) 109S343 SBAG - Sıçan Adacık-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin (sA-MKH) Karakterizasyonu ve İmmunbaskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı
Özbilgi için tıklayınız.
390) 2009/31 - Yalıtkan, Hafif ve Ekonomik Alternatif Duvar Malzemesi Üretiminin Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. S. Taner YILDIRIM
Özbilgi için tıklayınız.
391) 109M209 - Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik Termoplastik Elastomer Karışımlarından Biyobozunur Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr.Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
392) 2009/017 - Eriyik işleme teknolojilerinin kullanımı ile doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek polimerik yapı iskelelerinin üretimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
393) 109M326 - Lastik Karışımlarının Çapraz bağlanma Kinetiği ve Isıl Özellikleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
394) 109T272 - LIBS Teknigi ile UV-VIS Spektrometre Dizayn Ederek, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Galvaniz Kaplı Saç Levhaların Boya Öncesi ve Sonrası Kaplama Kalınlığının Ölçülmesi ve Yüksek Doğruluklu Tayinler
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Timur CANEL
Özbilgi için tıklayınız.
395) - Balyalanmış evsel katı atıkların zamansal değişiminin ve yanabilme karakteristiğinin incelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Belediyeler » Sorumlusu: Doç. Dr. Ertan Durmuşoğlu
Özbilgi için tıklayınız.
396) 2004/019 - Termal Kesme İşlemleri için Üç Eksenli Kartezyen Robot Tasarımı
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Cüneyt Oysu
Özbilgi için tıklayınız.
397) - Farklı Dozlarda Konağa Verilen Gibberellik Asidin Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) ve Parazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Hemolenf Kimyası ve Hemositlerine Etkisi Etkileri.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: A. Kılıç ve Fevzi Uçkan
Özbilgi için tıklayınız.
398) 108M297 - Kazık Hasarlarının İnovatif Yaklaşımla Hızlı Belirlenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Sami ARSOY
Özbilgi için tıklayınız.
399) - İnsülin tedavisiyle glisemik Kontrolün yetersiz olduğu Tip 2 Diyabetli hastalarda MK-0941' in incelendiği Faz II a , çok merkezli, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü klinik çalışma
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç Dr.İlhan Tarkun
Özbilgi için tıklayınız.
400) - Kronik kalp yetmezliği(NYHA Sınıf II-IV) bulunan hastalarda enapril monoterapisiyle karşılaştırılmalı olarak aliskiren monoterapisi ve aliskiren / enalapril kombinasyonu tedavisinin morbidite ve mortalite açısından etkinlik ve güvenliliğini değerlendiren çok merkezli,randomize,çift-kör,paralel gruplu,aktif-kontrollü bir çalışma
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. Dilek Ural
Özbilgi için tıklayınız.
401) - Akut Bipolar Depresyonlu Hastaların Tedavisinde, Uzamış Salınımlı Ketiapin Fumarat(Seroquel XRTM) tabletin Tekli Tedavi veya Lityumla Kombinasyon Halinde uygulanmasının Etkinliliği ve Güvenliliğini karşılaştırmada Çok Merkezli, Randomize Bir Çalışma
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. A.Tamer Aker
Özbilgi için tıklayınız.
402) - OAD ilaçlarla birlikte veya tek başına,günde bir kere veya iki kere,hazır karışım insülin veya hastanın hazırladığı karışım insülin rejimiyle uygun glisemik kontrol sağlanamayan tip 2 diyabetli gönüllülerde ,metformin,DPP-4 inhibitörü ve pioglitazon ile birlikte veya tek başına, günde iki kere çözünebilir insülin analog kombinasyonu (SIAC) uygulanması ile,günde iki kere bifazik insülin aspart 30 (BIAsp) uygulamasının etkinliğinin ve güvenliliğinin kıyaslandığı ;26 haftalık,randomize,açık etiketli,iki kollu,paralel grup,hedefe yönelik tedavi çalışması-
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof.Dr.Berrin Çetinarslan
Özbilgi için tıklayınız.
403) - Parkinson hastalığı ile ilişkili hafiften ortaya değişen düzeyde demansı (PDD) olan hastalarda Exelon kapsül ve transdermal flasterin PD’nin altta yatan motor semptomlarının kötüleşmesi üzerindeki uzun vadeli etkisini değerlendirmek için 76 haftalık prospektif açık etiketli çok merkezli bir çalışma
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Pervin İşeri
Özbilgi için tıklayınız.
404) - Nüks ile seyreden multipl skleroz hastalarında, İnterferon-beta 1a’nın (Rebif ) açık kalibratör kolu olarak kullanıldığı, körlenmiş-değerlendiricili, teriflunomid etkinlik ve güvenliliğini araştırmak için çok merkezli, çift-kör, parelel-gruplu, plasebo- kontrollü bir çalışma.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ
Özbilgi için tıklayınız.
405) 2009/23 - Over Tümörlerinde Gen Ağı ve Standart Altyol Analizleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Aydın ÇORAKÇI
Özbilgi için tıklayınız.
406) 2009/25 - Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofiliye yatkınlık saptanan hastalarda aspirin, folik asid, tinzaparin randomizasyonu ve tüm genom analizleri : Bir Mikroarray ve CGH-array Çalışması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Naci ÇİNE
Özbilgi için tıklayınız.
407) - Papiller tiroid kanserinde genomik analizler.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. İlhan TARKUN
Özbilgi için tıklayınız.
408) 2009/38 - Otomotiv Sektöründe Kullanılan Al-Si-Cu Döküm Alaşımlarının Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
409) 2009/38 - - Otomotiv Sektöründe Kullanılan Al-Si-Cu Döküm Alaşımlarının Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
410) 2009/15 - KOCAELİ İLİ KUZEYİ KARBONATLI KAYAÇLARIN AGREGA POTANSİYELİ ve KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAKAŞ
Özbilgi için tıklayınız.
411) 2009/50 - Avrupa Ölçeğinde Tükenme Tehlikesinde Olan Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae)’in Türkiye’deki Populasyonlarının Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Yöntemleriyle in situ ve ex situ Korunması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Fazıl Özen
Özbilgi için tıklayınız.
412) 109B081 - Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Esma Buluş Kırıkkaya
Özbilgi için tıklayınız.
413) 2009034 - Metal Alkolat Esaslı Yeni Katalizörlerin Hazırlanması ve Halka Açılması Polimerizasyonunda Kullanılması
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Asgar Kayan
Özbilgi için tıklayınız.
414) - Lastik takviye malzemesi olarak kullanılan endüstriyel elyafların mekanik özelliklerinin ve boyutsal kararlılıklarının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip nanoparçacıklar ile geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
415) Lastik Karışımlarının Çapraz bağlanma Kinetiği ve Isıl Özellikleri - 109M326
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
416) - 2009/017 - Eriyik işleme teknolojilerinin kullanımı ile doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek polimerik yapı iskelelerinin üretimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
417) 109M209 - Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik Termoplastik Elastomer Karışımlarından Biyobozunur Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr.Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
418) - Lastik takviye malzemesi olarak kullanılan endüstriyel elyafların mekanik özelliklerinin ve boyutsal kararlılıklarının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip nanoparçacıklar ile geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
419) 109M326 - Lastik Karışımlarının Çapraz bağlanma Kinetiği ve Isıl Özellikleri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
420) 2009/017 - Eriyik işleme teknolojilerinin kullanımı ile doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek polimerik yapı iskelelerinin üretimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
421) 109M209 - Poli(Laktik Asit)/Poliolefinik Termoplastik Elastomer Karışımlarından Biyobozunur Film Üretimi Ve Karakterizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr.Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
422) HDP-2009/Hızlı Destek - Farklı İnsan Doku Hücrelerinde Telomer Uzunluğu ve Telomeraz Aktivitesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Arş Gör. Gökhan Duruksu
Özbilgi için tıklayınız.
423) - Ilısu Barajı İnşaat Sahası Arkeoloji Projesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE
Özbilgi için tıklayınız.
424) 109K025 - Deli Halil Antik Yerleşimi Kurulumu ve Gelişimi Üzerinde Doğa Olaylarını Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
425) 2008/27 - Uzun (Milisaniye) ve Kısa Atımlı (Nanosaniye) Lazerler Kullanarak Polimer ve Takviyeli Kompozit Polimerler Üzerinde Açılan Mikroölçekli Deliklerin Optimum Parametrelerinin Belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Timur Canel
Özbilgi için tıklayınız.
426) 2008/040 - Keratokonus Tedavisinde Kullanılan Crosslinking Cihazının, Deneysel Olarak Üretilmesi ve Güvenirliliğinin Değerlendirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Özgül Altıntaş
Özbilgi için tıklayınız.
427) 108T282 - Atık sulardan ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması ve geri kazanılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ufuk YILDIZ
Özbilgi için tıklayınız.
428) 08-29 - Polianilin ve Polipirol’ün katyon katkılama ile farklı metaller üzerine elektrokimyasal sentezi ve Anti korozif özelliklerinin incelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi için tıklayınız.
429) 106Y151 - Evsel, Tehlikeli ve Endüstriyel Katı Atık Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Yöntemler ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr.Sevil Veli
Özbilgi için tıklayınız.
430) 107Y261 - İzmit Körfezi Sediment ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Halim Aytekin Ergül
Özbilgi için tıklayınız.
431) 108M124 - Lastik Sanayinde Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Nanokristalin ZnO Tozların Yarı Kimyasal Yöntemlerle Üretimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Ömer YILDIZ
Özbilgi için tıklayınız.
432) 2008/1 - Nöronal nitrik oksid sentaz inhibitörü 1-(2-Trifluoromethylphenyl)imidazole (TRIM)’ün fensiklidin’in sıçanlarda ön-uyaran aracılı inhibisyonda neden olduğu bozukluk üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
433) 2008/2 - Atipik antipsikotik ilaçların su labirenti, ışınsal kollu labirent ve yeni obje tanıma testlerinde öğrenme ve bellek üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
434) KOÜ/Tıp Fakültesi NO:2008/5 - Pankreatik Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Diyabetik Sıçanlarda Hiperglisimiye ve Adacık Allograft Toleransına Etkisi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
435) 2008/12 - Nöronal nitrik oksid sentaz (nNOS) blokörü 7-Nitroindazol’ün sıçanlarda MK-801 ile oluşturulan şizofreni modeli üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Füruzan Yıldız Akar
Özbilgi için tıklayınız.
436) TBAG-108T305 - 3-Oksopropannitrillerin Seryum(IV) Amonyum Nitrat Aracılığıyla Konjuge Alkenlerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Özbilgi için tıklayınız.
437) 2008/28 - Fluor İçeren 1,3-Dikarbonil Bileşiklerinin 2-Tiyenil Sübstitüe Alkenlerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Özbilgi için tıklayınız.
438) - Kocaeli genelinde katı atıkların mevsimsel ve sosyo-ekonomik açıdan karakterizasyonu ve değerlendirmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Belediyeler » Sorumlusu: Doç.Dr. Ertan Durmuşoğlu
Özbilgi için tıklayınız.
439) - Meme kanseri hucre hatlarinda curcumin etkisine bagli gen anlatiminin (Mikroarray) dizilim yontemi ile analizi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hakan SAVLI
Özbilgi için tıklayınız.
440) 107G013 - Sapanca Gölünün Öncelikli Kirlilik Kaynaklarına Özgü Kontrol Teknolojilerinin Araştırılıp Geliştirilerek Göl Havzası İçin Uyarlanması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: TÜBİTAK
Özbilgi için tıklayınız.
441) 00262.STZ.2008-1 - Plastik Cerrahide Ameliyat Planlaması için 3–B Tarayıcı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Oğuzhan Urhan
Özbilgi için tıklayınız.
442) 107E179 - Düşük Karmaşıklığa Sahip Hareket Kestirim Yaklaşımları ve Bunların Yonga Üzeri Sistem Tasarımları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
443) 2008/015 - Kafa travmasina maruz kalmis sicanlarda beyin ve periferik kan orneklerinde zamana karsi gen anlatiminin mikroarray yontemiyle analizi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÇOLAK
Özbilgi için tıklayınız.
444) TUBİTAK-KAMAG 107G246 - YEM ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK ENDÜSTRİYEL ENZİMLERİN ÜRETİMİ (YEM-EN)
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Altan ERARSLAN
Özbilgi için tıklayınız.
445) [A4]-108M228 - [Motor Test Laboratuarı Projeleri]: Homojen Dolgulu Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarının İncelenmesi.
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
446) [B1]-2008/APP-002 - [Yakıt Test Laboratuarı Projeleri]: Atık Yemeklik Yağların Karakterizasyonu ve Alternatif Yakıt Olarak Değerlendirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
447) [B2]-2008K-120800 - [Yakıt Test Laboratuarı Projeleri]: Alternatif Yakıtlar Araştırma Geliştirme ve Uygulama Biriminin Alt Yapı Geliştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
448) [D2]-108M132 - [Taşıt İklimlendirme Sistemleri Projeleri]: Dizel Motor Tahrikli R134a Soğutucu Akışkanlı Otomobil Isı Pompasının Çeşitli Isı Kaynakları için Deneysel Performans Analizi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Murat HOŞÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
449) 108E083 - 3-Fazlı 4-Telli Sistemlerde Güç Kalitesi Düzeltimi için Birleşik Seri-Paralel Aktif Filtre Sisteminin Tasarımı, Denetimi ve Gerçekleştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi için tıklayınız.
450) 107Y261 - İzmit Körfezi Sediment Ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi Ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Halim Aytekin Ergül
Özbilgi için tıklayınız.
451) 105M343 - Bor Alaşımlama ile Takım Çeliği Geliştirilmesi: Döküm ve Toz Metalurjik Takım ile Kalıp Çeliklerinde Uygulama
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
452) 105M343 - Bor Alaşımlama ile Takım Çeliği Geliştirilmesi: Döküm ve Toz Metalurjik Takım ile Kalıp Çeliklerinde Uygulama
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
453) 00324.STZ.2008-2 - İris Kamera
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: M.Kemal Güllü
Özbilgi için tıklayınız.
455) 2007/059 - Sepsis modelinde resveratrol uygulamasının rat ileum düz kasının fonksiyonel yanıtları üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
456) 2007/061 - Selektif tip I NOS ve Tip I/II NOS İnhibitörleri ile Selektif NO duyarlı Guanilat Siklaz İnhibitörünün Öğrenme ve Bellek üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof.Dr.Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
457) KÖGEM - İnsan Adipoz Kaynaklı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve İn Vitro Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
458) TUBİTAK-108T508 - P-prosesle ilgili A>112 izotopların yüklü parçacık yakalama reaksiyon tesir kesitlerinin ölçümleri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Nalan Özkan Güray
Özbilgi için tıklayınız.
459) 2008K120800 - İleri Disiplinlerarası Araştırma Laboratuarları (İDEAL)
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Doç.Dr.Tamer SINMAZÇELİK
Özbilgi için tıklayınız.
460) 2008.Ç0148 - Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek BN/Polimer Mikro ve Nanokompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
461) 108E051 - Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Motorlarda Minimum Vuruntu Momenti Için Optimum Rotor Yapısının Belirlenmesi Ve Vuruntu Momentinin Deneysel Olarak Doğrulanması
Süresi: 15 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN
Özbilgi için tıklayınız.
462) 2008/31 - LİF KATKILI BETONLARIN BURULMA, ADERANS DAYANIMI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN LİF İÇERİĞİNE GÖRE DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖNER
Özbilgi için tıklayınız.
463) 2003K120790 - Bor Alaşımlı Toz Metalurjik ve Döküm Takım ile Kalıp Çeliklerinin Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Prof.Dr.Şadi Karagöz
Özbilgi için tıklayınız.
464) 105343 - Bor Alaşımlama ile Takım Çeliği Geliştirilmesi: Döküm ve Toz Metalurjik Takım ile Kalıp Çeliklerinde Uygulamailmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Şadi Karagöz
Özbilgi için tıklayınız.
465) 108E051 - Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Motorlarda Minimum Vuruntu Momenti için Optimum Rotor Yapısının Belirlenmesi ve Vuruntu Momentinin Deneysel Olarak Doğrulanması
Süresi: 15 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
466) 2008.Ç0148 - Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek BN/Polimer Mikro ve Nanokompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Güralp Özkoç
Özbilgi için tıklayınız.
467) - Ilısu Barajı İnşaat Sahası Yüzey Araştırması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE
Özbilgi için tıklayınız.
468) 2008/030 - Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN tarafından yürütülen "Göç Olgusunun Geçmişten Günümüze Kocaeli ve Çevresindeki Sosyo-Kültürel Etkileri"
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
469) 2008- 18 - Osmaniye İli ve İlçelerinde Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç. Dr. Füsun TÜLEK
Özbilgi için tıklayınız.
470) - Nanosaniye Lazer Kullanarak Malzemelerin Mikro Ölçekte İşlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Elif KAÇAR
Özbilgi için tıklayınız.
471) 2008K12080 - İleri Disiplinler Arası Araştırma Laboratuarlar
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Prof. Dr. Arif DEMİR
Özbilgi için tıklayınız.
472) 2007/34 - Nd-YAG Lazeri ile Plazma Oluşturularak X-Işınlarının Üretilmesi Ve Bu Işınların Ölçülerek Dönüşüm Verimliliklerinin Hesaplanması
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Elif KAÇAR, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan URHAN
Özbilgi için tıklayınız.
473) 05-63 - Elektrokimyasal olarak polipirol ve polianilin ile kaplanan alüminyumun farklı anyon içeren klorürlü çözeltilerdeki inhibisyon etkisinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi için tıklayınız.
474) 2007/075 - Maya Endüstrisi Atığı Olan Vinasın Kompostlaştırılması ve Değerlendirilmesi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Sevil Veli
Özbilgi için tıklayınız.
475) 106M509 - Doğrudan Hidrokarbon Yakıt Kullanan ve Düşük Sıcaklıkta Çalışan Katı Oksit Yakıt Hücresi için Yeni Anot Malzemelerinin Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet ÇAPOĞLU
Özbilgi için tıklayınız.
476) 106T497 - Hidrojen Depolama ve Nanoteknolojik Uygulamalar İçin Tek ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Eldesi ve Polimerler Kullanılarak Fonksiyonlaştırılmasıyla Reaktifliklerinin Arttırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Nalan Tekin
Özbilgi için tıklayınız.
477) 2007/071 - Farklı Kil Yüzeylerine Polielektrolitlerin Adsorpsiyonu - Adsorpsiyon ile Zeta Potansiyeli, Adsorpsiyon Entalpisi ve Dielektrik Relaksasyon Arasındaki İlişkiler
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Nalan Tekin
Özbilgi için tıklayınız.
478) 106T502 - Karbon nanomalzemelerin CVD yöntemiyle eldesi için CVD reaktörünün kurulması: Yakıt pilleri için katalizör geliştirme, Hidrojen depolama ve Nanoteknolojik uygulamalar için nanotüplerin saflandırılması ve yönlendirilmesi.
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Saadet Beyaz
Özbilgi için tıklayınız.
479) 2007/039 - Karbon nanomalzemelerin yüzey modifikasyonunun incelenmesi ve nanoteknolojik kullanımının araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç. Dr. Saadet Beyaz
Özbilgi için tıklayınız.
480) A2 - 1H-indole-2,3-dione-aminoasit türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Kuantum Kimyasal İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Fatma KANDEMİRLİ
Özbilgi için tıklayınız.
481) 106T502 - Karbon nanomalzemelerin CVD yöntemiyle eldesi için CVD reaktörünün kurulması: Yakıt pilleri için katalizör geliştirme, Hidrojen depolama ve nanoteknolojik uygulamalar için nanotüplerin saflandırılması ve yönlendirilmesi.
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Saadet KAYIRAN BEYAZ
Özbilgi için tıklayınız.
482) 106T497 - Hidrojen Depolama ve Nanoteknolojik Uygulamalar İçin Tek ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Eldesi ve Polimerler Kullanılarak Fonksiyonlaştırılmasıyla Reaktifliklerinin Arttırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi için tıklayınız.
483) 2070339 - Karbon nanomalzemelerin yüzey modifikasyonunun incelenmesi ve nanoteknolojik kullanımının araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi için tıklayınız.
484) 2007/033 - 5-Metoksiisatin - 3-Tiyosemikarbazon türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Kuantum Kimyasal İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi için tıklayınız.
485) 2007/4 - Nöronal nitrik oksid sentaz inhibitörü 1-(2-Trifluoromethylphenyl)imidazole (TRIM)’ün farelerde öğrenme-bellek üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
486) 2007/5 - Sitalopramın üç panelli pist ve pasif sakınma testinde öğrenme-bellek üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Faruk Erden
Özbilgi için tıklayınız.
487) 2007-18 - Katı atık düzenli depolama alanı ortam havasında uçucu organik bileşiklerin belirlenmesi ve mevsimsel değişikliklerin incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Ertan Durmuşoğlu
Özbilgi için tıklayınız.
488) - Akut Koroner sendrom tanısı veya miyokardiyal iskemi şüphesi ile koroner anjiyografi tetkiki istenen, Anjiyografik olarak koroner arter hastalığı saptanan ve saptanmayan kişilerde tromboza yol açabilecek genetik faktörlerin araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
489) - Mikroarray teknolojisi ile endotel gen anlatımının analizi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
490) TÜBİTAK 107S276 - Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Sıçan Pankreas Adacıkları İle Ko-Kültürü'nün İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
491) İ.Ü/KÖGEM ortak proje - İskemik Kolon Anastomozunda Kök Hücre Tedavisinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi (Deneysel hayvan çalışması)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
492) KÖGEM - İki Farklı Teknik (Konvansiyonel Ve Gradiyent) İle İzole Edilmiş Sıçan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunofenotipik, Çoğalım Ve Apoptoza Direnç Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
493) EEEAG/107E155 - En Uygun Süzgeçleme Temelli Çoklu Tanımlamalı Kodlama
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Oğuzhan Urhan
Özbilgi için tıklayınız.
494) EEEAG/107E011 - HİperSpektral Sınıflandırma, bölütleme vE Tanıma (HISSET)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
495) 106E115 - Sıkıştırılmış Video Kalitesinin İyileştirilmesi için Optimal ve Optimale-Yakın Son-Süzgeçleme
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
496) - Gastrointestinal sistem hastalıklarında CYP2C19, FMF ve Trombotik mutasyon analizi
Süresi: 16 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hakan SAVLI
Özbilgi için tıklayınız.
497) [C1]-2007/031 - [Taşıt Test Laboratuarı Projeleri]: Pürüzlü Yollarda Süspansiyon Dinamiğinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Analizi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr Ali ÇINAR
Özbilgi için tıklayınız.
498) [C2]-107M188 - [Taşıt Test Laboratuarı Projeleri]: Pürüzlü Yollarda Süspansiyon Dinamiğinin ABS Fren Sisteminin Performansına Etkilerinin Analizi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr Ali ÇINAR
Özbilgi için tıklayınız.
499) [C6]-2007/70 - [Taşıt Test Laboratuarı Projeleri]: Triger Kayışlarında Oluşan Hasarların Çalışma Anında Tespit Edilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Mehmet UÇAR
Özbilgi için tıklayınız.
500) 2007/46 - Formula-G Yarışları için Güneş Arabası Tasarımı
Süresi: 14 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: H.Metin.Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
501) 104O121 - Gıda Ürünlerinde PCDD/F Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Risk Analizi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Aykan Karademir
Özbilgi için tıklayınız.
502) BAP-2007/042 - TIQ(Threshold Inverter Quantization) Tekniğinin Boru Tipi ve Katlamalı& Ara-Değerlemeli CMOS A / S Dönüştürücülerin VLSI Tasarımında kullanılarak performansı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ali Tangel
Özbilgi için tıklayınız.
503) 2007/45 - Hiperspektral Verilerin Sınıflandırılması, Tanınması ve Çok Bakışli Oto-Stereoskopik Ekranda Gösterimi
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: M.Kemal Güllü
Özbilgi için tıklayınız.
504) 2007/074 - Mineral Dolgu Maddeleri ile Poliolefin Boruların kısa ve uzun Süreli İç Basınç Performans özelliklerinin Optimizasyonu 105 M 220 NO'LU TÜBİTAK PROJESİNİN DEVAMI-2007/074
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN
Özbilgi için tıklayınız.
505) KÖGEM/ Marmara Diş - - Natal Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
506) KÖGEM - - Postnatal İnsan Diş Pulpası ve Periodontal Ligaman Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve İn Vitro Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
507) KÖGEM - - İnsan Amniyotik Sıvı Kökenli Multipotent Mezenkimal Kök Hücrelerin İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı
Özbilgi için tıklayınız.
508) KOÜ/Tıp Fakültesi NO:2007/56 - - Kordon Kanı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Füzyon Olmaksızın İn Vivo Pankreatik Beta Hücrelerine Farklılaşma Potansiyeli
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
509) KÖGEM - Kordon Kanı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro Koşullarda Karakterizasyonu Ve Pluripotent Özellikleri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Erdal Karaöz
Özbilgi için tıklayınız.
510) KÖGEM - İnsan Mezenkimal Kök Hücrelerinde Embriyonik Transkripsiyon Faktörlerin (Oct4, Rex1, Sox2, Nanog Ve Foxd3) Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Gülçin Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
511) 2007/36 - Gama Spektroskopisi: Endüstriyel ve Çevresel Radyoaktivite
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. R. Taygun Güray
Özbilgi için tıklayınız.
512) 2007/37 - In-113 Alfa Yakalama Reaksiyonu ve Nükleer astrofizikteki Yeri
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. R. Taygun Güray
Özbilgi için tıklayınız.
513) 2007/53 - Doğrudan oksidasyon ile hidrojen peroksit üretim süreci geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
514) 2007/54 - Kanola yağından biyodizel üretim süreci için katı katalizör geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
515) 2007/16 - Bütil Esaslı Lastik Karışımlarının Yaşlanma Özelliklerinin İyileştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
516) 107M412 - Stirenik Termoplastik Malzeme Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Veli Deniz
Özbilgi için tıklayınız.
517) - Microarray and proteomic analysis of prostate cancer samples
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
518) 106T255 - , Endoparazitoit P. turionellae zehirinin ve parazitlemenin konak hemolenf proteinleri ve serbest amino asitleri ile hemositlerine etkileri,
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Fevzi Uçkan
Özbilgi için tıklayınız.
519) 2007/15 - Apanteles galleria (Wilkinson) (Hym.; Braconidae) ve parazitlenmiş konağı Galleria mellonella L. (Lep.; Pyralidae)’nin total lipit ve yağ asidi bileşimleri.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Olga Sak
Özbilgi için tıklayınız.
520) - Endoparazitoit Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera; Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Hemositlerine Etkileri
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Olga Sak ve Fevzi Uçkan
Özbilgi için tıklayınız.
522) 107M148 - Yüksek Hassasiyetli 6 serbestlik dereceli Paralel Robot Uygulaması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Zafer Bingül
Özbilgi için tıklayınız.
523) - Prefabrike Kolon Kiriş Birleşimlerinin Deprem Performansı ve Yeni Birleşim Detaylarının Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr.Şevket ÖZDEN
Özbilgi için tıklayınız.
524) - Kardiyovasküler ve renal olaylar açısından yüksek risk taşıyan tip II diyabetli hastalarda geleneksel tedaviye ilave olarak verilen aliskirenin kardiyovasküler ve renal morbidite ve mortaliteyi azaltıp azaltmadığını belirlemek üzere gerçekleştirilen randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir parelel grup çalışması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Betül Kalender
Özbilgi için tıklayınız.
525) 107S131 - Iyonizasyonlu radyasyona maruz kalmis losemilerin sitomorfolojik,immunokimyasal ve molekuler biyolojik ozellikleri
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hakan SAVLI
Özbilgi için tıklayınız.
526) 106 G 112 - Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Üretim Sistemlerinde Kullanımı
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
527) - Egsoz Gazındaki Hidrokarbon, Karbon Monoksit ve Azot Oksit (NO) Bileşiklerinin Üç Yollu Katalitik Konverterde Arıtılması, SanTez Projesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. Işık Önal / Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
528) 106M232 - Alev Hidrolizi Yöntemiyle Nano Büyüklükte Malzeme Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Yanma Uygulamalari İçin Performans Testleri
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doc. Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
529) 2007/054 - Kanola yağından biyodizel üretim süreci için katı katalizör geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
530) 107m148 - Yüksek Hassasiyetli 6 serbestlik dereceli Paralel Robot Uygulaması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
531) 2007/071 - Farklı kil yüzeylerine polielektrolitlerin adsorpsiyonu- adsorpsiyon ile zeta potansiyeli, adsorpsiyon entalpisi ve dielektrik relaksasyon arasındaki ilişkiler
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Nalan Tekin
Özbilgi için tıklayınız.
532) - Ilısu Barajı – Salat Tepe Kurtarma Kazısı Projesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE
Özbilgi için tıklayınız.
533) - İstanbul Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Doç.Dr. Şengül AYDINGÜN
Özbilgi için tıklayınız.
534) - Yüksek Darbe Dayanımlı Kompozit Projesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Tamer SINMAZÇELİK
Özbilgi için tıklayınız.
535) - Görüntü işleme kontrollü Nd :YAG lazer ile endüstriyel malzemelerin işlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Doç. Dr. Arif DEMİR
Özbilgi için tıklayınız.
537) 106T465 (TBAG-HD/199) - 5-Fluoroisatin-3-Tiyosemikarbazonların Yapısının Deneysel ve Teorik İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi için tıklayınız.
538) 2006/1 - Nöronal NOS inhibitörü 1-(2-Trifluoromethylphenyl)-imidazol (TRIM)’ün sıçanlarda depresyon ve anksiyete üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
539) [A3]-2006/25 - [Motor Test Laboratuarı Projeleri] : Etanol-Benzin/Metanol-Benzin Harmanlarının Buji Ateşlemeli Bir Motorun Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. İbrahim KILIÇASLAN
Özbilgi için tıklayınız.
540) EEEAG 105E182 - MATLAB Üzerinden Model Tabanlı Gömülü Kod Üretimi ve DSP ile Aktif Güç Filtresi Denetimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi için tıklayınız.
541) 106M280 - Rulman Arızalarının Gerçek Zamanda Analizi ve Arıza Kaynaklarının Tespit Edilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: H.Metin Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
543) TBAG-U/123 (104T262) - TBAG-U/123 (104T262) nolu “Stability, comformational characterisation and biocatalytic applications of native and modified alkaline proteases purified from alkaliphilic Bacillus strains” başlıklı TÜBİTAK-GMBAE ve CNR-ICRM (İtalya) ile ortaklaşa yürütülen proje.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: Belediyeler » Sorumlusu: Prof Dr Altan Erarslan
Özbilgi için tıklayınız.
544) 105M343 - Bor Alaşımlama ile Takım Çeliği Geliştirilmesi: Döküm ve Toz Metalurjik Takım ile Kalıp Çeliklerinde Uygulama
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
545) 2006/002 - Sıçanlarda Pasif Sakınma ve Yükseltilmiş Artı Labirent Testinde İmipramin Fluoksetin ve Moklobemidin Öğr.ve Bellek Üze.Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Faruk Erden
Özbilgi için tıklayınız.
546) 105M220 - Mineral Dolgu Maddeleri İle Poliolefin Plastik Boruların Kısa Ve Uzun Süreli İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu-105M220
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN
Özbilgi için tıklayınız.
547) 105M350 - Sodyum Bor hidrürden hidrojen üretimi için katalizör tasarımı ve geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın
Özbilgi için tıklayınız.
548) - Katı Polimer Elektrolit Tabakalı İletken Polimer Kompozit Filmlerin Elektrokromik Cihazların Üretilmesi ve Özelliklerinin Araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Yüksel Güney
Özbilgi için tıklayınız.
549) - Yönlendirilmiş PVDF de Dielektrik Relaksasyon
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Yüksel Güney
Özbilgi için tıklayınız.
551) 106M231 - İleri Teknoljiyle Zeminlerin Su İçeriğinin Belirlenmesinin Geoteknik Mühendisliğine Getireceği İnovasyonların İrdelenmesi
Süresi: 37 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Sami ARSOY
Özbilgi için tıklayınız.
552) - Metanın Katalitik Yanmasında NOx Emisyonunun Dusurulmesi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
553) - Mikro-Kojen: Yakıt Pilli Mikro-Kojenerasyon Sistemi, Tubitak TARAL Projesi
Süresi: 45 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
554) 105E105 - Dağıtılmış Elektrik Üretim Sistemlerinde Kontrol, Koruma, Güvenilirlik ve Kalite Fonksiyonlarının İncelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ayşen BASA ARSOY
Özbilgi için tıklayınız.
556) 104T065 - Network Tarzı Polimerik Ftalosiyaninlerin sentezi, Farklı Polimerizasyon Yöntemlerinde Kullanılması, İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Çeşitli Metalleri Ekstrakte Edebilirliklerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ahmet BİLGİN
Özbilgi için tıklayınız.
557) 2005/31 - Çeşitli Nitrik Oksid Sentaz inhibitörlerinin sıçanlarda antidepresan benzeri etkilerinin araştırılması ve bu etkide serotonerjik sistemin rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
558) 104Y378 - Katı atık depolama gazındaki organik bileşiklerin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Ertan Durmuşoğlu
Özbilgi için tıklayınız.
559) 104M211 - Azeotropik karışımların pervaporasyonla ayrılmasında dolgulu membranların pervaporasyon performansına etkilerinin açıklanması
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Hilmioğlu
Özbilgi için tıklayınız.
560) 104Y063 - Karst Akifer Ortamlarında DNAPL Kirliliğinin Temizlenmesi: Potasyum Permanagatlı Yerinde Kimyasal Oksidasyon Teknolojisinin Performansı
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi için tıklayınız.
561) 2004-53 - Kocaeli Bölgesinde Atmosferik Ağır Metal Çökeliminin Kara Yosunu ve Likenler Kullanarak İzlenmesi.
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi için tıklayınız.
562) TBAG/104T158 - X-Işını İle Kızılötesi Bölgesi Arasında Yayılan Elektromanyetik Spektrumların Kaydedilmesine Yönelik Spektrometrelerin Tasarımı ve Gerçeklenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
563) 2005/9 - Katalitik yöntemlerin ileri atıksu arıtım teknolojilerine uygulanması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
564) 2005/11 - Katkılı polimerik membranların Azeotropik karışımların Pervaporasyon ile ayrılmasında kullanılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Hilmioğlu
Özbilgi için tıklayınız.
565) [C5]-2005/16 - [Taşıt Test Laboratuarı Projeleri]: Ağır ve Orta Ölçekli Taşıtlarda Pnömatik Retarder Sistemi Tasarım ve İmalatı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Mehmet UÇAR
Özbilgi için tıklayınız.
566) 2005 - 23 - Nb-katkılı Döküm Hız Çeliklerinde Bor Alaşımlama
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
567) 2003K120790 - Bor Alaşımlı Toz Metalurjik ve Döküm Takım ile Kalıp Çeliklerinin Geliştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
568) 2003K120790 - Elmas Matriks Bağlantısının Güçlendirilmesi ile Elmas Kesici Takımlarda Performans Artırımı,
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Doç. Dr. Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
569) - Optik Amaçlı PCD Takımların Üretilmesi ve Geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
571) 2005 - 23 - Nb-katkılı Döküm Hız Çeliklerinde Bor Alaşımlama
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
572) 2003K120790 - Elmas Matriks Bağlantısının Güçlendirilmesi ile Elmas Kesici Takımlarda Performans Artırımı
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Doç. Dr. Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
573) 2005 - 23 - Nb-katkılı Döküm Hız Çeliklerinde Bor Alaşımlama
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
575) 2005/060 - Betonarme Kolonların Eğilme Dayanımının FRP Takviyesi İle Artırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
Özbilgi için tıklayınız.
578) 105E197 - Yüksek Hızlı Analog/Sayısal Dönüştürücülerin VLSI Tasarımı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel
Özbilgi için tıklayınız.
581) 140T158 - X-Işını İle Kızılötesi Bölgesi Arasında Yayılan Elektromanyetik Spektrumların Kaydedilmesine Yönelik Spektrometrelerin Tasarımı ve Gerçeklenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. Arif DEMİR
Özbilgi için tıklayınız.
582) 2004/33 - Görüntü işleme kontrollü Nd :YAG lazer robotu ile polimer kompozit malzemelerin işlenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Arif DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Zafer BİNGÜL
Özbilgi için tıklayınız.
583) 03-56 - 0,1 M HCl asit çözeltisinde ve farklı sıcaklıklarda dodesil benzen sülfonat’ın (DBS) demir korozyonu üzerine etkisi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi için tıklayınız.
584) CNRS/DGA/ADEME PRI.7 - Vector Hydrogen Storage in Carbon Nanomaterials
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yardımcı araştırmacı
Özbilgi için tıklayınız.
585) 103Y143 - Karstik ortamlarda arsenik ve krom ağır metallerinin taşınımı ve tutunumu
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi için tıklayınız.
586) DPT 2004K120720 - E-Devlet İçin Bilgisayar Destekli Görsel Dökümantasyon, Arşiv Sistemleri, İmge ve Video Endeksleme, Video İletişimi, Çoğulortam Veritabanları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
587) 2004/34 - BAZI BENZOKSAZİN VE BENZOAZEPİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: prof dr hikmet ağırbaş
Özbilgi için tıklayınız.
588) [A1]-104M372 - [Motor Test Laboratuarı Projeleri]: Alternatif Bir Yakıt olan Biyodizelin Yanma Karakteristiklerinin NOx Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi.
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI
Özbilgi için tıklayınız.
589) [B3]-2004/24 - [Yakıt Test Laboratuarı Projeleri]: Biodizel Üretiminde Farklı Alkol Kullanımının Yakıtın Soğuk Akış Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
591) 54 - 3-Eksenli Robota Monte Edilmiş Kamera Vasıtasıyla Geometrik Cisimlerin Birbirinde Ayırt Edilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: H.Metin Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
592) 55 - Ev Otomasyonu Tasarımı ve Evin WEB Üzerinden Denetimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: H.Metin.Ertunç
Özbilgi için tıklayınız.
594) - Bor Alaşımlı Toz Metalurjik ve Döküm Takım ile Kalıp Çeliklerinin Geliştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
595) - Bor Alaşımlı Toz Metalurjik ve Döküm Takım ile Kalıp Çeliklerinin Geliştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
596) 2004/039 - İMİDAZOLİN RESEPTÖRLERİNİN ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİN ARŞ.
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
597) MİSAG 278 - Çöktürme yöntemi ile hazırlanan CuO-CoO-CeO kompozit katalizörlerinin tasarımı ve geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
598) 2004/05 - CuO-CoO-CeO kompozit katalizörlerinin tasarımı ve geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
599) 2004/020 - Endüstriyel Robotların Kinematik ve Dinamik Modellenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Zafer Bingül
Özbilgi için tıklayınız.
600) BAP 2003K1207-901 - Yeni İlaçların Epilepsi Tedavisindeki Rolünün Moleküler ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Araştırılması
Süresi: 60 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu
Özbilgi için tıklayınız.
601) 2004/052 - GFRP İle Güçlendirilmiş Kısa Konsolların Davranışı
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
Özbilgi için tıklayınız.
602) 2004/018 - Çelik Fiberlerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Burulma Davranışı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Fuad OKAY
Özbilgi için tıklayınız.
603) University of Southern Missisipi (USM), Chemistry and Biochemistry Department, MI, USA (NASA Project) - In-situ fabrication and repair by using Trimethylolpropane Triacrylate frontal polimerization
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr. John Pojman / Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
604) TBAG-2453 (104T065) - Network Tarzı Polimerik Ftalosiyaninlerin sentezi, Farklı Polimerizasyon Yöntemlerinde Kullanılması, İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Çeşitli Metalleri Ekstrakte Edebilirliklerinin Araştırılması
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ahmet Bilgin
Özbilgi için tıklayınız.
605) 2381 - Ön deriştirme ve zenginleştirme metotu geliştirilerek sularda ağır metal tayini
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
Özbilgi için tıklayınız.
606) EEAG/103E007 - Arşiv Filmleri için Görüntü Kalitesi Onarım
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
607) KOÜ 2003/111 - Kültürel Mirası Koruma Hedefli Çoğulortam Arşiv ve Yönetim Sistemi için Üç-Boyutlu Modellerin Çıkartımı, Sıkıştırılması ve Çokçözünürlüklü Saklanması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
608) KOÜ 2002/25 - Dijital Video Kodlama ve Uygulamaları
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
609) EEEAG/AY-49 - Kimlik Tespiti için İris Tanıma
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Sarp Ertürk
Özbilgi için tıklayınız.
612) - Dişçilik Alaşımlarının (Co-Cr, Ni-Cr ve Au) Geliştirilmesi ve Üretimi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
Özbilgi için tıklayınız.
613) - Yüksek Hızlı Veri Dönüştürücülerinin VLSI Tasarımı ve İmalat Sonrası Testlerinin Yapılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ali Tangel
Özbilgi için tıklayınız.
614) - Süper Sert Nanokristalin Karbon ve Nano Kübik Bor Nitrür Sentezlemesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
615) - Dişçilik Alaşımlarının (Co-Cr, Ni-Cr ve Au) Geliştirilmesi ve Üretimi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
616) - Titan ve Ti-Esaslı Alaşım Tozlarının PREP Yöntemi ile Üretimi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Şadi Karagöz
Özbilgi için tıklayınız.
617) 2002/50 - Kronik pasif sigara tüketen tavşanlarda kavernozum düz kasının fonksiyonel yanıtlarının araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
618) 2003/019 - Kronik Alkol Tüketiminin Penil Corporal Düz Kas Fonksiyonel Yanıtları Üzerine Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
619) 2003/103 - Sıçan Özofagus Düz Kasında (Tunika Muskularis Mukoza) Nikotine Bağlı Gevşeme Yanıtlarının Mekanizmasının Araştırılması
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Füruzan Yıldız Akar
Özbilgi için tıklayınız.
620) 2003/125 - Deneysel Olarak Diabet oluşturulmuş Sıçanların Beyin Hipokampus ve Serebral KortexBölgelerinde Nöronal Nitrik Oksid Sentaz (nNOS) Gen Expresyonunun Kantitatif Olarak Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Füruzan Yıldız Akar
Özbilgi için tıklayınız.
621) 2003/76 - Alumina destekli altın katalizörlerinin hazırlanması ve geliştirilmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
622) 2003 K 120790 - İçten Yanmalı Motorlarda Türbülans Araştırması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Doç. Dr. Ahmet Erdil
Özbilgi için tıklayınız.
624) TBAG-U / 16 (101T103) - Development of new methods for heavy metals enrichments in water analysis
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Göksel Akçin
Özbilgi için tıklayınız.
625) Kimy.ve Elektr.Kimy.özell.inc. 2002/56 - Li Depo Edilmiş Komposit ve Alaşım Elektr. / APEO. APE- Ferrosen ve APEO-PMMALİ Tuzu Hücreleri Kimy.ve Elektr.Kimy.özell.inc.
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Ümit Kadiroğlu
Özbilgi için tıklayınız.
629) 2002/40 - Sıcak Su Epilepsi Modelinde EEG ve Serebrovasküler Geçirgenlik Değişikliklerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yard. Doç Dr. Gül İlbay
Özbilgi için tıklayınız.
630) İÇTAG-I670 - Normal Dayanımlı Betonda Donatı kenetlenme Özelliklerinin Karbon Elyaf sargısı ile iyileştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şevket ÖZDEN
Özbilgi için tıklayınız.
631) - Çapraz akışlı difüzyon alevlerinde Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) oluşumu reaksiyon kinetiğinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu: Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
632) - Redox polymerization of methyl methacrylate with allyl alcohol 1,2-butoxylate-block-etoxylate initiated by Ce(IV)/HNO3 redox system
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Ufuk YILDIZ
Özbilgi için tıklayınız.
633) 99-27 - Bazı Yüzey Aktif Moleküllerin Farklı Kil Mineralleri Tarafından Adsorpsiyonunun Spektroskopik Yöntemle İncelenmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi için tıklayınız.
634) 2001/31 - Kobalt/Alumina Katalizörlerinin Etkinlik Kayıplarının İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
635) 2001/15 - Ark-PVD Tekniği Kullanılarak Elmas- Matriks Bağlantısının Güçlendirilmesi Yoluyla Elmas Kesici Takımlarda Performans Artırımı
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
636) - Bor Katkılı Nikel Alaşım Tozlarının Üretimi ve Termal Püskürtmeyle Kompozit Malzeme Olarak Kullanımı
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Şadi Karagöz
Özbilgi için tıklayınız.
637) - Bor Katkılı Nikel Alaşım Tozlarının Üretimi ve Termal Püskürtmeyle Kompozit Malzeme Olarak Kullanımı
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
638) 2001/3 - Kronik olarak alkol tüketen sıçanlarda alt özo. ve alt özofagussfinkteri düz kas yan. İn-Vitro inc.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
639) 2001/4 - Kronik Alkol ve sıgara tüketen sıçanların vas deferers düz kaslarınınfonksiyonel yanıtlarının araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
640) 2001/31 - Kobalt/Alumina Katalizörlerinin Etkinlik Kayıplarının İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşe Nilgün Akın
Özbilgi için tıklayınız.
641) University of Southern California, Aerospace and Mechanical Engineering Department, Los Angeles, CA, USA (NASA Project) - Study of stability and extinction mechanism of frontal polymerization in water. Investigation of similarities with flame front
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Dr. Paul Ronney/ Dr. Nesrin E. Machin
Özbilgi için tıklayınız.
642) 78 - İzmit yöresi sütlerinde ağır metal tayini
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Ümit AY
Özbilgi için tıklayınız.
643) 4202 - Preparation of Nonconventional Polymer Dispersions by Using Macromonomeric Azoinitiator
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2000
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ufuk YILDIZ
Özbilgi için tıklayınız.
644) - Stent Üretimi Amacıyla Ti-Esaslı Alaşımların PVD ile Kaplanarak Uygun Bir Kompozit Malzeme Geliştirilmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2000
Destekleyen Kurum: DPT » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
645) 1999/7 - Alkolik sıçan aortalarında vazokonstriktör ve vazodilatör yanıtların incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2000
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
646) MISAG A44 - Toz Metalurjisi Laboratuvarının Rehabilitasyonu
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2000
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Muzaffer ZEREN
Özbilgi için tıklayınız.
647) 1999/20 - Atık Katı Katalizörlerin Geri Kazanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
648) 1998/28 - Deneysel diyabet oluşturulmuş şıçan ileumunda nitrerjik yanıtlarınin vitro incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi için tıklayınız.
649) 1998/31 - İzole sıçan aortik rinklerinde nitrik oksid aracılı yanıtlar üzerinde agmantinin etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
650) 1998/36 - Rodentlerde Ağrı Oluşumunda Nitrik Oksidin Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
651) 1998/37 - Diyabette Serbest Oksijen Radikalleri Ölçülmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
652) 1999/20 - Atık Katı Katalizörlerin Geri Kazanımı
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe Nilgün AKIN
Özbilgi için tıklayınız.
653) 99/53 - Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Adenozin, Adenozin Reseptör Agonist ve Antagonistlerinin Etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof Dr. Nurbay Ateş
Özbilgi için tıklayınız.
654) 29 - Polianyonlarla Katkılanmış İletken Polimerlerin Hazırlanması Elektroanaliz Amacıyla Kullanımlarının İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr Meral Arca
Özbilgi için tıklayınız.
655) 1997/1 - Alkol Bağımlılığı ve Kesilme Sendromunda İmidazolin Reseptörlerinin Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
656) 1997/38 - Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçan Yataklarında Vasküler Düz KasFonksiyonlarının Agonist ve Antagonislere Verdiği Yanıtların İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi için tıklayınız.
657) 1997/45 - Farelerde Lokomotor Aktivite ve Pentobarbital ile İndüklenen Uyku Üzerine Agmatin'in Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
658) 1997/47 - Anksiyete ve Depresyonda Nitrik Oksid'in Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
659) 1997/55 - Sıçanlarda Etenol ile Oluşturulan Mide Mukoza Lezyonları Üzerine İmidazolin Reseptörlerinin Rölü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi için tıklayınız.
660) 97/40 - Tek ve Tekrarlanan Dozlarda Pentilentetrazol Uygulanmasıyla Oluşturulan Konvulsiv Nöbetlerin Epileptik Aktivite, Kan-Beyin Bariyeri ve Bazı Biyokimyasal Paremetreler Üzerine Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1997
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Nurbay Ateş
Özbilgi için tıklayınız.
661) - Ark-PVD Katmanlarının Cam Eşya Üretiminde Kullanılan Mastörlerin Ömrüne Etkisi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 1996
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.
662) - Yozgat Ayrıdam Linyitlerinin Fiziksel Yöntemlerle Kükürtten Arındırılabilirliğinin Araştırılması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 1996
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi için tıklayınız.
663) - Dört Farklı Sölestit Cevherinin Multi-Gravite Seperatörde (MGS) Zenginleştirme Ön Çalışmaları
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 1996
Destekleyen Kurum: Sanayi Kuruluşları » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr Deniz Bingöl
Özbilgi için tıklayınız.
664) - İyon-Ark Buharlaştırma ve Magnetron-Sputter'leme Yöntemleriyle Sert Metal Malzemede Sert Madde Katmanlarının Oluşturulması Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 1994
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi için tıklayınız.