8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 
1) PYO-MÜH.4001.14.009 - Kontrollü polimerizasyon yöntemleri ile yeni makromonomer, makrobaşlatıcı ve blok kopolimerler sentezi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi:
2) PYO-MÜH.4001.14.008 - Atom transfer radikal polimerizasyonu ve halka açılma polimerizasyon yöntemleri kullanılarak yeni başlatıcılar ile makromonomer, makrobaşlatıcı sentezi, karakterizasyonu ve bunların blok kopolimer eldesinde kullanılması
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu:
Özbilgi:
3) 2011 /60 - Yeni Tür Hidrojellerin Sentezi,Karakterizasyonu ve atık sulardan ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılması
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi:
4) 111B028 - Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Öğrencileri için Bilim Okulu
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi:
5) 110B027 - Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Öğrencileri için Bilim Yaz Okulu
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu:
Özbilgi:
6) 2009034 - Metal Alkolat Esaslı Yeni Katalizörlerin Hazırlanması ve Halka Açılması Polimerizasyonunda Kullanılması
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Asgar Kayan
Özbilgi:
7) 109B081 - Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Öğrencileri Bilim Yaz Okulu
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Esma Buluş Kırıkkaya
Özbilgi:
8) TBAG-2453 (104T065) - Network Tarzı Polimerik Ftalosiyaninlerin sentezi, Farklı Polimerizasyon Yöntemlerinde Kullanılması, İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Çeşitli Metalleri Ekstrakte Edebilirliklerinin Araştırılması
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ahmet Bilgin
Özbilgi: