4 Ağustos 2020 | Salı
 

Genel Bilgi

Henüz genel görünüm resmi eklenmemiş

Yer:
Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
İlköğretim Araştırma Laboratuvarı bilime katkıda bulunmak amacı ile araştırmaya öncelik veren; uluslararası ve ulusal platformda fen, fizik, kimya ve biyoloji bilim dallarının cevap verebileceği temel sorulara bilimsel araştırmalarla cevap bulmayı hedefleyen bir kadroya sahip olan bir araştırma birimidir. Misyonumuz ulusal ve uluslarası teknoloji ve bilim dünyasına katkıda bulunmak ve eğitim, araştırma ve ürettiğimiz bilgi ve teknolojiler yoluyla topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. İlköğretim Bölümü Araştırma Laboratuvarının amacı; • Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların bilimsel araştırmaların gerçekleştirilebileceği günümüz teknolojisine uygun bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve İlköğretim Araştırma Laboratuvarında proje yürütme potansiyelini artırmak, • Evrensel bilim ve ülke gereksinimlerini karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamak, • Temel bilim alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş bilim insanları yetiştirmek, • Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerinin uluslararası yayınlanabilir yayınlar yapmasına laboratuvar olanakları sağlamak, • Disiplinlerarası yayınlar/araştırmalar yapılmasını desteklemektir. Çalışma Konuları • Ftalosiyaninler, • Polimerik Ftalosiyaninler, • Porfirazinler • Oksimler ve Geçiş Metal Kompleksleri • Ekstraksiyon • Polimerik Birimler İçeren Ftalosiyaninler, • ATRP, • ROP, • Makrosiklik Bileşikler ve Metal Kompleksleri, • Drosophila melanogaster, • Toksikoloji, • Somatik Mutasyon Testleri, • Çevre Kirliliği
İletişim
E-posta: ilkogretim.arastir@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623032461
Belgeç/Faks: 02623032403