5 Ağustos 2020 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Henüz resim eklenmemiş

Yer:
Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
İlköğretim Araştırma Laboratuvarı bilime katkıda bulunmak amacı ile araştırmaya öncelik veren; uluslararası ve ulusal platformda fen, fizik, kimya ve biyoloji bilim dallarının cevap verebileceği temel sorulara bilimsel araştırmalarla cevap bulmayı hedefleyen bir kadroya sahip olan bir araştırma birimidir. Misyonumuz ulusal ve uluslarası teknoloji ve bilim dünyasına katkıda bulunmak ve eğitim, araştırma ve ürettiğimiz bilgi ve teknolojiler yoluyla topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. İlköğretim Bölümü Araştırma Laboratuvarının amacı; • Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların bilimsel araştırmaların gerçekleştirilebileceği günümüz teknolojisine uygun bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve İlköğretim Araştırma Laboratuvarında proje yürütme potansiyelini artırmak, • Evrensel bilim ve ülke gereksinimlerini karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamak, • Temel bilim alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş bilim insanları yetiştirmek, • Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerinin uluslararası yayınlanabilir yayınlar yapmasına laboratuvar olanakları sağlamak, • Disiplinlerarası yayınlar/araştırmalar yapılmasını desteklemektir. Çalışma Konuları • Ftalosiyaninler, • Polimerik Ftalosiyaninler, • Porfirazinler • Oksimler ve Geçiş Metal Kompleksleri • Ekstraksiyon • Polimerik Birimler İçeren Ftalosiyaninler, • ATRP, • ROP, • Makrosiklik Bileşikler ve Metal Kompleksleri, • Drosophila melanogaster, • Toksikoloji, • Somatik Mutasyon Testleri, • Çevre Kirliliği
İletişim
E-posta: ilkogretim.arastir@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623032461
Belgeç/Faks: 02623032403

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "A new Schiff base: Synthesis, characterization and optimization of metal ions-binding properties", Ahmet Bilgin , Seda Çetintaş , Elif Cerrahoğlu , Ufuk Yildiz , and Deniz Bingöl, SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 51 (13), 2138–2144, (2016)
  • "Examination of Gender Differences on Cognitive and Motivational Factors that Influence 8th Ömer Acar Graders’ Science Achievement in Turkey", Ömer Acar, Lütfullah Türkmen, Ahmet Bilgin, EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 1027-1040 , (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "EFFECT OF ARGUMENTATION SUPPORTED SCİENCE INSTRUCTION ON 6TH GRADERS’ UNDERSTANDİNG OF CONCEPTUAL KNOWLEDGE, SCIENTIFIC REASONING SKİLLS AND NATURE OF SCIENCE ", Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 730-739, (2016)
Devamı »

Altyapı

Analitik Hassas Terazi
Çalkalayıcı
Döner Buharlaştırıcı (Evaporatör)
Devamı »