10 Ağustos 2020 | Pazartesi
 
Gruplar

ICP-MS ARGE GRUBU

ICP-MS ARGE grubu bünyesinde hidrojeoloji, çevre jeolojisi maden yatakları, jeokimya ve mineraloji alanlarında uzmanlaşan genç ve dinamik bir araştırmacı kadrosu bulunmaktadır. Grubumuz bünyesinde yürütülen çalışmalar, su kaynaklarının kalitelerin belirlenmesi, yeraltısu kirliliğinin tespiti ve temizlenmesi, madencilik faaliyetlerinin toprak ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, maden yatakların araştırılıması, yerkabuğunun yapısının ve jeolojik süreçlerinin belirlenmesi gibi farklı konuları kapsamaktadır.