2 Temmuz 2020 | Perşembe
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:Perkin Elmer Elan DRC-e ICP-MS cihazı / Cetax ADX–500 oto örnek yükleyici ve seyreltici
Teknik Özellikleri:ICP-MS katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan bir analiz tekniğidir. ICP-MS teknolojisi sayesinde katı veya sıvı örneklerde 76 element aynı anda ve çok düşük derişimlerde (nanogram-pikogram/l) hassas ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. ICP-MS ile tek bir örnek içindeki 35 kadar elementin analizi üç dakika kadar az bir sürede ölçülebilir. ICP-MS ile örneklerin niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel analizleri, izotop dilüsyon analizi ve izotop oran analizleri yapılabilmektedir. Cihaz ile ölçülen element analiz limit değerleri hakkında bilgiye http://icpms.kocaeli.edu.tr sayfasından ulaşılabilir.
Kullanım Alanları: Oldukça farklı disiplinlerde kullanım alanı bulunun ICP-MS başlıca, jeoloji, hidrojeoloji, çevre, tıp, biyoloji, kimya, petrokimya, metalürji ve gıda mühendisliği alanlarında kullanılmaktadır. ICP-MS uygulamalarına bazı örnekler. • Jeoloji/Hidrojeoloji • Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri • Kaya ve toprakta altın, platin gibi değerli metal analizi • Yeraltısuyu, kaynak ve mineralli suların içme suyu kalitesinin belirlenmesi • Mineralli ve termal su analizleri • Toprak ve sularda ağır metal kirliliği tespiti • Endüstriyel hammadelerde iz element analizleri • Hidrojeolojik çalışmlarda • Çevre • Su ve atık su analizi • Toprak, çamur analizleri • Yarı-iletkenler • Yarı-iletken Cihazı Kalite Kontrolü • Silikon devre levhası analizi • Nükleer • Nükleer atık analizleri • Çalışma alanı etkisi / Endüstriyel Hijyen • Kanda ve idrarda Uranyum • Uranyum zenginleştirme ölçümleri • Nükleer bir patlamada ortama yayılan düşük kütleli Fizyon (parçalanma) Ürünleri • Klinik / İlaç ve Tıbbî • Vücut sıvılarında iz metaller • Metal zehirlenmeleri • Çalışma alanı etkisi • İlaç ve besin preparatlarında iz metaller • Adlî • Suç mahallî maddeleri tanımlamaları • Silah atışı kalıntıları • Kaynak doğrulaması • Meyve suları, şaraplar, mücevherat ve değerli metaller • Petrokimya • Bitmiş üründe ve hammaddelerdeki safsızlıklar • Kimyasal proses izleme • Yağ olgunluk göstergeleri
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Skyray EDX-Pocket III Portable Energy Dispersive XRF
Teknik Özellikleri:Taşınabilir Enerji yayıcı XRF, gps özellikli el bilgisayarı ve XRF ölçüm sisteminden oluşur. Arazi koşullarında çalışmaya uygun aparatlar, yedek pil ve şarj cihazları mevcuttur: Katı ve sıvı numunlerde ppm- % derişimlerde periyodik tabloda Ca -U aralığında yer alan tüm elementlerinin derişmlerinin tayininde kullanılır. Laboratuarımız bünyesinde cihazın kalibrasyonunda kullanılan çok sayıda farklı SRM mevcuttur.
Kullanım Alanları: Toprak, kayaç ve cevher numunlerinde, metallerde, alaşımlarda, değerli metallerde (altın ve platin gibi), plastikte ve hatta sıvıda , 0.01 % ve üzeri derişmlerde doğrudan ve hızlı bir şekilde multi element tayininde kullanılır. Arazi çalımaları için uygundur.
Ücretli kullanım: