19 Nisan 2019 | Cuma
 
1) 2016/014 - Kullanılabilir Mobil Form Tasarımı için Kılavuz Geliştirme
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd Doç Dr Pınar Onay Durdu
Özbilgi: Web formları etkileşimli uygulamalarda, kullanıcıların veri girişini sağlamada kullanılan tasarım araçlarıdır. Masaüstü uygulamalar için geliştirilmiş olan bu formların günümüzde yaygın kullanımı bulunan küçük mobil cihazlara direk olarak transferi iyi sonuçlar doğurmamaktadır. Mobil cihazlarda ekranın masaüstü bilgisayarlara göre oldukça küçük olmasından kaynaklı olarak kullanılan mobil form kontrolleri (metin kutusu, radyo düğmesi, düğme, vb.) için veri girişinde verimliliğin ve az hataya yol açmanın sağlanması oldukça önemlidir. Bu amaçla bu çalışmada kullanılabilir mobil formların tasarlanmasında yazılım geliştiricilere yol göstermesi öngörülen bir form tasarım kılavuzu geliştirilmesi planlanmaktadır. Hangi mobil form kontrolünün daha verimli, daha az hataya yol açan ve daha memnuniyet verici olduğunun belirlenmesine yönelik olarak çalışmanın birinci fazında dokunmatik özelliği ve farklı işletim sistemlerine sahip olan iki telefonda mobil web uygulamalarında sıklıkla kullanılan dört farklı form kontrolünün kullanılabilirliklerini kıyaslayan deneysel bir araştırma gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeye tabi tutulacak olan form kontrolleri web formlarında da yaygın olarak kullanıcı etkileşiminde kullanılan düğme, radyo düğmesi, metin kutusu ve fırıldak olarak belirlenmiştir. Deney Türkiye’de de oldukça yaygın kullanımı bulunan mobil işletim sistemlerinden iOS ve Android mobil işletim sistemlerini içeren iki farklı telefon ile farklı yaş ve deneyim düzeylerinden yaklaşık 60 kişiden oluşan katılımcı örneklemi ile gerçekleştirilecektir. Deney görev analizine dayalı kullanılabilirlik testi olarak tasarlanacaktır. Deney sırasında katılımcıların iki farklı telefon ile bir senaryo dâhilinde kendilerini verilen görevleri gerçekleştirmeleri istenilecektir. Deney süresince farklı form kontrollerine göre görev performansları, memnuniyet düzeyleri ve algılanan ve gerçek performansları arasındaki farklar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci fazında ise gerçekleştirilen deneyin sonuçlarına dayalı olarak mobil uygulama geliştiricilere yol göstermesi amaçlı bir mobil form tasarım kılavuzu oluşturulacaktır.