4 Ağustos 2020 | Salı
 
Gruplar

Hidrolik Çalışma Grubu

Açık Kanallarda Taşınan Katı Madde Miktarının Yapay Zeka ile Modellenmesi: Sakarya Nehri Modeli (Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaaat Mühendisliği Bölümü'nde yürütülmekte)