9 Ağustos 2020 | Pazar
 
Gruplar

Çevre Hidrojeolojisi Araştıma Grubu

Yeraltı suyu kaynaklarımızın araştırılma ve geliştirilmesi, su kalitesinin belirlenmesi, toprak ve yeraltısuyu kirliliği tespiti ve risk değerlendirmesi, kirlenmiş sahaların ıslahına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi, yeraltısularında kirletici taşınımının ve taşınımı denetleyen süreçlerini belirlenmesi ve modellenmesi, toprak ve sularda ağır metal kirliliği (özelikle arsenik), madencilik faaliyetlerin çevresel etki değerledırmesi ve asit maden drenajı gibi değişik konularda arazi, laboratuar ve matematiksel modelleme çalışmaları grubumuzca yürütülmektedir.