1 Mart 2021 | Pazartesi
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:Mikrodalga yakma fırını
Teknik Özellikleri:Yüksek ısı ve basınca dayanıklı 10 adet teflon kab içermektedir. Basınç ve ısı ayarı kontrol edilebilmekte ve yakma işlemi sırasında izlenebilmektedir.
Kullanım Alanları: Katı örneklerin farklı asitler yardımıyla hızlı ve güvenli bir şekilde yakılarak çözelti haline getirilmesi işleminde kullanılır. Mikrodalga yakma cihazı, labaratuarımızda esas olarak ICP-MS cihazı için örnek hazırlamada kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Polorografik ve Voltametrik Analiz Sistemi
Teknik Özellikleri:Radiometer TraceLab50, POL150 polorografik analizör ve polorografik civa damlası oluşturma düzeneği içeren bilgisayar kontrollü bir sistemdir.
Kullanım Alanları: Tracelab 50 (Radiometer), farklı poloragrafik teknikler kullanarak periyodik cetveldeki bir çok elementin ve elektrokimyasal olarak okside-redükte olabilen gruplar içeren organik bileşiklerin ppb seviyesinde analizine olanak sağlamaktadır. Toprak, su kirliliği çalışmalarında ve elementlerin türleştirme analizlerinde kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:UV-VIS Spektrofotometre
Teknik Özellikleri:Laboratuarımızda 2 adet spektrofotometre bulunmaktadır. Varian Carry50 UV-VIS Spektrofotometre cihazı, bilgisayar kontrollü bir sistem olup, sıvı numuneleri küvete içerisine aktarmaya yarayan bir peristaltik pompa içermektedir. 190 - 1100 nm dalga boyu aralığında çalışır. Shimadzu VIS 1201 spektrofotometremiz ise 320-1100 nm dalga boyunda analiz yapmaktadır.
Kullanım Alanları: UV-VIS Spektrofotometre, su örneklerinde organik ve inorganik bileşiklerin derişimleriinin ppm-ppb seviyelerinde tayininde kullanılır. Su örneklerinde bulunan anyon ve katyonların derişimleri kolorometrik yöntemle hazır kitler kullanılarak belirlenir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Taşınabilir Multiparametre ölçüm cihazı
Teknik Özellikleri:Thermo Orion Five Star taşınabilir multiparametre ölçüm cihazı, ana ölçüm cihazı ve pH, elektriksel iletkenilik, Çözünmüş oksijen, sıcaklık, ORP ve iyon secici elektrodlarından (Cl, Br) oluşan bir sistemdir. Su geçirmez bir sistemdir. Lab ve arazi koşullarında kullanılabilir. Aynı anda 5 e yakın paratre ölçülebilir.
Kullanım Alanları: Su örneklerinin pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katı miktarı, tuzluluk, rezistivite, çözünmüş oksijen, oksidasyon redüksiyon potansiyeli gibi parametrelerinin ve Cl ve Br gibi anyonların derişimlerinin tayininde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Safsu sistemi
Teknik Özellikleri:Milipore saf su sistemi, ters osmoz ön su arıtma sistemi ve besleme tankında oluşurur. Tip I (18.3 megaohm) ultra saf su üretir.
Kullanım Alanları: İz element tayini için standart çözelti hazırlamada kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Hassas Terazi
Teknik Özellikleri:Değişik ölçüm aralıklı ve hassasiyeli 3 adet terazimiz vardır. 0-200 g, 0.0001 hassasiyetli; 0-3 kg, 0.01g hassasiyetli; 0-1 kg 0.01 g hassasiyetli
Kullanım Alanları: Numune ve çözelti hazırlamada kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Isıtıcı ve karıştırıcı
Teknik Özellikleri:3 adet ısıtıcı kotrollü karıştırıcımız vardır.
Kullanım Alanları: Sıvı çözelti hazırlamada ve karıştırmada kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Santrifüj
Teknik Özellikleri:6x 50 ml numune kabı alma kapasiteli maksimum 6000 g, zaman ayarlı santrifüj
Kullanım Alanları: Sıvı numunelerde katı sıvı separasyonunda kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Çalkalayıcı
Teknik Özellikleri: Dijital zaman ve hız kontrol özellikli dairesel çalkalıyıcı
Kullanım Alanları: Sıvı-katı numune karışımlarının karışıtırılmasında, tutunma ve kinetik çalışmlarında kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:kuyumetre ve bailer
Teknik Özellikleri:150 m uzunluğunda makara düzenekli su seviye ölçer probu ve kuyudan su numesi almaya yarayan bailer düzeninden oluşur.
Kullanım Alanları: Su kuyularında seviye ölçümünde ve su örneği alımında kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Permeametre
Teknik Özellikleri:Düşen ve sabit seviyeli permeametre düzeneği ve 3 adet paslanmaz çelikten yapılmış kolon düzeneğinden oluşur.
Kullanım Alanları: Zemin numunelerinin geçirgenlik katsayısının tayininide kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Vakum pompası
Teknik Özellikleri:Vakum pompası, filtrasyon düzeneği vefiltrasyon kağıtlarından oluşur. Hem lab hemde arazi koşullarında su örneklerinin süzme işlemi yapılabilir.
Kullanım Alanları: Su numunlerinin süzülmesinde ve örnek hazırlama aşamasında kullanılan ana sistemlerden biridir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:HPLC pompa
Teknik Özellikleri:0-10 ml/dakika aralığında, 0.01 ml hassasiyetli su pompalayabilme özelliği, paslanmaz çelikten yapılmış iç sistem.
Kullanım Alanları: Kolon deneylerinde sabit debide sisteme sıvı aktarmada kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:hidrometre sistemi
Teknik Özellikleri:hidrometre sistemi, mikser, su banyosu, mezür ve hidrometreden oluşur.
Kullanım Alanları: İnce daneli zeminlerin dane boyutu dağılımının tespitinde kullanılır.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:tansiyometre
Teknik Özellikleri:Sistem 90 mm uzunlugundadır. İci su dolu plastik bir tüp, manometre ve gözenekli bir membrandan oluşur.
Kullanım Alanları: Vadoz zonda zeminin boşluk suyu basıncını belirlemede kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Muline
Teknik Özellikleri:Akım Muline cihazında en sığ sularda bile ölçüm yapılmasını sağlayan farklı pervane çeşitleri mevcuttur. Aletler sapta ve askıda kren, donav, teleferik gibi yardımcı tesislerde kullanmaya müsaitdir. Muline, 0.03 m/sn ile 12.00 m/sn hız ölçümü yapabilmektedir.
Kullanım Alanları: Nehirlerde, su kanallarında ve denizlerde suyun hızını ölçmek için kullanılan bir cihazdır.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Araştırma Mikroskopu
Teknik Özellikleri:Polarize Mikroskop sisteminde mikroskop ana ünitesine ek olarak görüntü almaya yarayan bir kamera sistemi vardır. Görüntü analizi ve çekimi bilgisayar kontrollü olarak gerçekleşir.
Kullanım Alanları: Kaya numunelerinin ince kesitte mineral içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Alkalinite ölçer
Teknik Özellikleri:Arazi tipi alkalinite ölçer, otomatik titratör ve ilgili kimyasalları içerir.
Kullanım Alanları: Su örneklerinin arazide alkalinitesini belirlemede kullanılır.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Kül Fırın
Teknik Özellikleri:Kül fırın dijital sıcaklık kontrollü olup, 1100 C`e kadar çıkabilmektedir.
Kullanım Alanları: Kaya örneklerinin ergitilerek cam nunune haline dönüştürülmesinde, topraklarda organik madde miktarının tayininde kullanılmaktadır. ICP-MS için örnek hazırlama cihazıdır.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Çeker Ocak
Teknik Özellikleri:UV lamba özelliği de olan sistem çift pompa ile kuvvetli bir emiş sağar.
Kullanım Alanları: Uçucu kimyasallar ile ilgili işlemlerini güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar
Ücretli kullanım: