5 Ağustos 2020 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Jeoloji Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
Toplam 150 m2 lik bir alan üzerine kurulan laboratuarımız, ıslak hidrojeokimya laboratuarı, enstrümental analiz laboratuarı, ICP-MS laboratuarı ve hidrojeoloji laboratuarı olmak üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. 5 yıla aşkın bir sürede TÜBİTAK ve BAP projelerinden desteklenerek her geçen gün alt yapı olanakları güçlenen Çevre Hidrojeokimyası ve Hidrojeoloji Araştırma Laboratuarımızda; • Yeraltısuyu kaynaklarımızın araştırılması ve geliştirilmesi • Su kalitesinin belirlenmesi • Toprak ve yeraltısuyu kirliliği tespiti ve risk değerlendirmesi • Kirlenmiş sahaların ıslahına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi • Yeraltısularında kirletici taşınımının ve taşınımı denetleyen süreçlerini belirlenmesi ve modellenmesi • Toprak ve sularda ağır metal kirliliği (özelikle Arsenik) • Madencilik faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmesi • Asit maden drenajı gibi değişik konularda arazi, laboratuar ve matematiksel modelleme çalışmaları yürütülmektedir.
İletişim
E-posta: hidrojeokimya@kocaeli.edu.tr
Tel: 2623033167
Belgeç/Faks: 2623033003