5 Ağustos 2020 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Yer:
Mühendislik Fakültesi - Jeoloji Mühendisliği
Kuruluş Yılı: 2004
Hakkında
Toplam 150 m2 lik bir alan üzerine kurulan laboratuarımız, ıslak hidrojeokimya laboratuarı, enstrümental analiz laboratuarı, ICP-MS laboratuarı ve hidrojeoloji laboratuarı olmak üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. 5 yıla aşkın bir sürede TÜBİTAK ve BAP projelerinden desteklenerek her geçen gün alt yapı olanakları güçlenen Çevre Hidrojeokimyası ve Hidrojeoloji Araştırma Laboratuarımızda; • Yeraltısuyu kaynaklarımızın araştırılması ve geliştirilmesi • Su kalitesinin belirlenmesi • Toprak ve yeraltısuyu kirliliği tespiti ve risk değerlendirmesi • Kirlenmiş sahaların ıslahına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi • Yeraltısularında kirletici taşınımının ve taşınımı denetleyen süreçlerini belirlenmesi ve modellenmesi • Toprak ve sularda ağır metal kirliliği (özelikle Arsenik) • Madencilik faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmesi • Asit maden drenajı gibi değişik konularda arazi, laboratuar ve matematiksel modelleme çalışmaları yürütülmektedir.
İletişim
E-posta: hidrojeokimya@kocaeli.edu.tr
Tel: 2623033167
Belgeç/Faks: 2623033003

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Gas-phase diffusive tracer test for the in-situ measurement of tortuosity in the vadose zone", Geoffrey R. Tick, Collin M.McColl, İrfan Yolcubal, Mark L. Brusseau, Water, Air, and Soil Pollution, 184(1-4), 355-362, (2009)
  • "Adsorption and Transport of Arsenate in Carbonate-Rich Soils: Coupled Effects of Nonlinear and Rate-limited Sorption", Irfan Yolcubal, Nihat Hakan Akyol, Chemoshere, 73, 1300-1307, (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Geochemical and Isotopic Studies of Natural Waters from the Tröllaskagi Area, N-Iceland", Özge Can Ataş, The United Nations University Geothermal Training Programme, Orkustofnun, Reykjavik, Iceland, ISBN 9979, 51-82, (2006)
Devamı »

Altyapı

Alkalinite ölçer
Araştırma Mikroskopu
Çalkalayıcı
Devamı »