6 Temmuz 2020 | Pazartesi
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "PCB Concentrations in Bottom Sediment Samples From Izmit Bay", Mine Terzi, Beyhan Pekey, and Halim Aytekin Ergül,, EGU General Assembly 2011, , , (2011) -
2) "Seasonal variations of microplankton composition in İzmit Bay (Sea of Marmara)", Ahmet Küçük, Halim Aytekin Ergül, Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, 17(3), 216-222, (2011) -
3) "Heavy Metal Concentrations in Bottom Sediments From İzmit Bay", Halim Aytekin Ergül, Aykan Karademir, Sayhan Topcuoğlu, EGU General Assembly, Vol. 13, EGU2011-11938, , (2011) -
4) "Assessment of the PCDD/F pollution in the bottom sediments in Izmit Bay, Turkey", Aykan Karademir, Bircan Telli, Seda Aslan, Halim Aytekin Ergül, EGU General Assembly, Vol. 13, EGU2011-10470, , (2011) -
5) "Heavy Metal Concentrations in Biota and sediment and Sea Water Samples from Dil İskelesi Region", Halim Aytekin ERGÜL, Ümit AY, Aykan KARADEMİR, Betül ÇAYIR, Sayhan TOPCUOĞLU, Bircan TELLİ, Mine TERZİ, CIESM 39 Paper Abstract, CIESM 39, 1, 67, 67, (2010) -
6) " The Effect of Weight and Condition Index in Mussel on Heavy Metal Concentrations in İzmit Bay", Halim Aytekin ERGÜL, Betül ÇAYIR, CIESM 39 Paper Abstract,, 1, 247, (2010) -
7) "PAH/PCB Concentrations in Mussel (Mytilus galloprovincialis) from İzmit Bay", Halim Aytekin ERGÜL, Beyhan PEKEY, Aykan KARADEMİR, Bircan TELLİ, Mine TERZİ, Ümit AY, CIESM 39 Paper Abstract,, 1, 248, (2010) -
8) "Denizel izleme çalışmalarına disiplinler arası yaklaşım ve İzmit Körfezinde sürdürülen bazı uygulamalar", Halim Aytekin ERGÜL, Aykan KARADEMİR, Beyhan PEKEY, Ümit AY, Sayhan TOPCUOĞLU, Bircan TELLİ, Mine TERZİ, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 68, (2010) -
9) "Buğdayda (Triticum aestivum) farklı egzoz emisyonlarının oluşturduğu anatomik ve morfolojik değişikliklerin ve pyrogenic PAH birikiminin araştırılması", Mine TERZİ, Halim Aytekin ERGÜL, Özlem AKSOY, Metehan DURMUŞ, Özgür ŞENOL, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 289, 290, (2010) -
10) "Farklı çalışma ortamlarında CO2 konsantrasyonundaki değişikliklerin zamana bağlı olarak araştırılması", Halim Aytekin ERGÜL, Seda KILIÇ, Rabia GÜR, Berna ERGÜL, Elif ŞEN, Elif Nur SUNGUR, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 621, 622, (2010) -
11) "İzmit Körfezi (Marmara) Klorofil a düzeylerindeki mevsimsel değişimlerin araştırılması", Halim Aytekin ERGÜL, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 849, 850, (2010) -
12) "Farklı egzoz emisyonlarına maruz bırakılan midyelerde (Mytilus galloprovincialis) PAH düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması", Halim Aytekin ERGÜL, Mine TERZİ, Berna ERGÜL, Alihan KÖSE, Emrecan AKGÜN, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 615, 616, (2010) -
13) "İzmit Körfezi (Marmara) mikroplankton türlerinin yatay ve dikey dağılımlarının araştırılması", Ahmet KÜÇÜK, Halim Aytekin ERGÜL, Bircan TELLİ, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, , 845, (2010) -
14) "İzmit Körfezinde Meydana Gelen Alg Patlaması Üzerine Bir Araştırma-Haziran 2010", Halim Aytekin Ergül, Ahmet Küçük, Mine Terzi, Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , 464-468, (2010) -
15) "İzmit Körfezi (Marmara) Doğu Merkez ve Batı Baseni Su Kolonundaki Oşinografik PArametrelerin Mevsimsel Değişimlerinin Araştırılması", "Halim Aytekin Ergül", "Mine Terzi", "Bircan Telli", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , 510-513, (2010) -
16) "Kocaeli Dilderesi Suyu İle Muamele Edilen Soğan (Allium cepa) Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen Sitotoksik Etkiler", Özlem AKSOY, Halim Aytekin ERGÜL, Tuba ERBULUCU, Ulusal Su Günleri Sempozyumu 2009 Sempozyum Bildirileri Kitapçığı, , 55, (2010) -
17) "Farklı Boy Gruplarındaki Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) Kondisyon İndeksi Değerlerinin Araştırılması", "Halim Aytekin ERGÜL", "Bircan TELLİ", "Mine TERZİ", "Betül ÇAYIR", Ulusal Su Günleri Sempozyumu 2009 Sempozyum Bildirileri Kitapçığı, , 34, (2009) -
18) "Deniz Radyoekolojisinde Sediment Tuzağı (Sediment Trap) Çalışmalarının Önemi ve Yapılan Araştırmalar", "Halim Aytekin Ergül", "Sayhan Topcuoğlu", "Bircan Telli", "Mine Terzi", X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Bildiri tam Metinleri Kitabı, 2, 313-319, (2009) -