2 Mart 2021 | Salı
 
1) 2009/32 - İzmit Körfezi Dip Sedimenti Örneklerinde ve Bazı Demersal Balık Türlerinde PCDD/F Konsantrasyonlarının Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Halim Aytekin ERGÜL
Özbilgi: Çalışma kapsamında İzmit Körfezinden alınacak demersal balık örneklerinde ve İzmit Körfezi’nin Doğu , Merkez ve Batı Basenlerinden alınacak dip sedimenti örneklerinde PCDD/F analizleri yapılacak ve bölgede yaşayan insanlar için bir PCDD/F risk değerlendirmesi yapılacaktır.
2) 2008/017 - İzmit Körfezi Sediment ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Halim Aytekin ERGÜL
Özbilgi: İzmit Körfezinde organik ve inorganik çevresel kirleticilerin araştırılması, izlenmesi ve alıcı ortam kaynak belirleme modelinin uygulanması.
3) 107Y261 - İzmit Körfezi Sediment ve Biyota Örneklerinde Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Alıcı Ortam Kaynak Belirleme Modelinin Uygulanması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Halim Aytekin ERGÜL
Özbilgi: İzmit Körfezinde organik ve inorganik çevresel kirleticilerin araştırılması, izlenmesi ve alıcı ortam kaynak belirleme modelinin uygulanması.