5 Mart 2021 | Cuma
 
Gruplar

Biyomonitoring Grubu

Grup biyolojik indikatör organizmaları kullanarak deniz ortamında seçilmiş organik ve inorgaik kirleticilerin mevsime bağlı değişimlerini araştırmaktadır.

Denizel Plankton Grubu

Grup, İzmit Körfezi başta olmak üzere deniz ekosistemlerindeki plankton çeşitliliğini berlilemek, planktonların yüzey filmindeki yatay ve su kolonundaki dikey dağılımını belirlemek için çalışmalar yapmaktadır.

Sistematik Grubu

Grup, bazı sucul omurgasız ve omurgalı hayvanların Kocaeli Bölgesindeki çeşitlilik ve dağılımlarını araştırmaktadır.