19 Nisan 2019 | Cuma
 
1) MFAG-114F453 - Grafen Tabanlı Biyoalgılayıcılar
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hikmet Hakan GÜREL
Özbilgi: Grafenin eşsiz biyoljik ve tıbbi özelliklerine artan bir ilgi bulunmaktadır. Grafen tabanlı ilaç taşıma sistemleri ve biyomedikal cihazlar için grafen ile etkileşimli biyomalzemelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Biyoelektronik cihazların tasarım ve üretimi için, biyomoleküllerin graphene yüzeyinde sabit tutulması (ing. immobilization of biomolecules) gerekmektedir. Literatürde yer alan birçok çalışma, biyomoleküllerin grafen yüzeyi üzerindeki etkileşimleri kovalent olmayan etkileşimler olacak şekilde ifade edilmesine odaklanmıştır. Ancak yapılan çalışmalar göstermektedir ki biyomoleküllerin karbon yapılar (örneğin graphene) ile kovalent olmayan etkileşimleri uzun menzilli (ing. long-ranged) ve zayıf etkileşimler olarak ifade edilebilir. Daha güçlü bir bağlanma ve termal kararlılık ancak kovalent bağlanma teknikleri ile elde edilebilir. Bu sebeple yeni kovalent bağlanma mekanizmalarının geliştirilmesi biyoelektronik sensör ve cihazların tasarımı için hayati öneme sahiptir. Biyomedikal uygulamalarda kullanılan biyomalzemelerin, yüzeyler ve arayüzeyler ile etkileşmelerinin anlaşılması için, amino asitler mükemmel birer basit modeldirler. Bu sebeple yapacağımız bu proje ile temel aminoasitlerin graphene ile yapabileceği kovalent etkileşimler incelenecektir. Bu kovalent etkileşmeler için graphene ile kuvvetli bağ yaptığı bilinen Karbon (C), Titanyum (Ti), ve Oksijen (O) ile graphen’i fonksiyonelleştirme (ing. functionalization) yoluna gidilecektir.