8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 
1) - Farklı Dozlarda Konağa Verilen Gibberellik Asidin Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) ve Parazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Hemolenf Kimyası ve Hemositlerine Etkisi Etkileri.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: A. Kılıç ve Fevzi Uçkan
Özbilgi:
2) - Endoparazitoit Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera; Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Hemositlerine Etkileri
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Olga Sak ve Fevzi Uçkan
Özbilgi:
3) 2007/15 - Apanteles galleria (Wilkinson) (Hym.; Braconidae) ve parazitlenmiş konağı Galleria mellonella L. (Lep.; Pyralidae)’nin total lipit ve yağ asidi bileşimleri.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Olga Sak
Özbilgi:
4) 106T255 - , Endoparazitoit P. turionellae zehirinin ve parazitlemenin konak hemolenf proteinleri ve serbest amino asitleri ile hemositlerine etkileri,
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Fevzi Uçkan
Özbilgi: