8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 

Genel Bilgi

Yer:
Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Kuruluş Yılı: 2007
Hakkında
Laboratuarda iki konak iki parazitoid tür üzerinde, Hayvan ve moleküler fizyoloji, Epigenetik ve Moleküler filogenetik ağırlıklı çalışmalar yürütülmektedir.
İletişim
E-posta: hayvanfizyolojisi@kocaeli.edu.tr
Tel: 02623032153
Belgeç/Faks: 02623032153

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Effects of Cypermethrin Exposed to Host on the Developmental Biology of Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae).", Olga SAK, Fevzi UÇKAN ve Emine Esra GÜLGÖNÜL, ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA., 102 (2), 288-294 , (2009)
  • "Levels of encapsulation and melanization in two developmental stages of the host Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) following parasitization and envenomation by the endoparasitic wasp Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae).", Fevzi UÇKAN, Aylin ER ve Ekrem ERGİN., JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY , , , (2009)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Cypermethrinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Puplaşma ve Ölüm Oranına Etkisi.", Olga Sak, Fevzi Uçkan., Uludağ Arıcılık Dergisi., 9 (3)., 88-96., (2009)
  • "Apanteles galleriae Wılkınson (Hymenoptera: Braconidae) Ve Parazitlenmiş Konağı Galleria Mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’Nin Toplam Lipit Ve Yağ Asidi Bileşimleri.", Fevzi Uçkan, Z. Ülya Nurullahoğlu, Olga Sak, Rahile Öztürk., , , , (2009)
Devamı »

Altyapı

Buzdolabı
Çekerocak
Dikey Dondurucu.
Devamı »