14 Aralık 2019 | Cumartesi
 
1) 013/62 - β-Isını Sogurmalı (Β-Gauge) Pm10 Ölçen Cihazlar le Yüksek Zaman
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi:
2) 2014/89 - Gebelikte Maruz Kalınan Kalıcı Organik Kirleticilerin Obstetrik
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu:
Özbilgi:
3) 2009/012 | - Farklı Mikro Çevrelerin İç Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Maruziyet Risklerinin Değerlendirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Beyhan PEKEY
Özbilgi: Uçucu Organik Bileşikler’in bazı meslek gruplarında çalışma ortamındaki havada fazla miktarda bulunması, o mekanda çalışanlar üzerinde sağlık riskinin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, farklı mikro-çevrelerde (kuru temizlemeciler, fotokopiciler, restoranlar ve boya atölyeleri vb.), Uçucu Organik Bileşikler’in konsantrasyonları belirlenerek, iç ortam hava kalitesi değerlendirilmesi yapılacaktır. Böyle bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, uygun adsorpsiyon tüpleri kullanarak aktif örnekleme ile toplanan örneklerin analizi sonucunda ölçülecek kirletici düzeyleri ile maruziyet düzeyleri arasında bir ilişki oluşturulacaktır.
4) 2009/013 - Dilovasında Yer Seviyesindeki Ozon Konsantrasyonlarının Modellenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Şenay Çetin Doğruparmak
Özbilgi: Bu çalışmada, ozon oluşumunun başlıca fiziksel ve kimyasal kabuller ışığı altında istatistiksel olarak modellenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda genel olarak, yer seviyesindeki tüm ozon derişimin oluşum mekanizmalarının incelenmesi, ölçülecek hava kalitesi parametreleri ve meteorolojik verilerin birlikte değerlendirilmesi ile yer seviyesindeki ozon derişim oluşum modelinin geliştirilmesi, ayrıca modelin genelleştirilerek, kontrol stratejilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Oluşturulacak modelle bir gün sonraki ozon derişimin saatlik bazda tahmin edilmesi sağlanacaktır. Çalışmada model olarak yapay sinir ağları çalışılacaktır. Önerilen çalışma; önceki yapılmış çalışmaların incelenmesi, model formülasyonu, veri toplama, modelin geliştirilmesi, modelin doğruluğunun araştırılması ve ozon derişiminin tahmini aşamalarından oluşmaktadır. Ölçüm istasyonu olarak, Dilovası-Belediye ölçüm istasyonu kullanılacaktır.