22 Ekim 2019 | Salı
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:CO ölçüm cihazı
Teknik Özellikleri:Model: APMA-370 Marka: Horiba
Kullanım Alanları: Ortam havasındaki CO konsantrasyonlarının ölçümü
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:NOX ölçüm cihazı
Teknik Özellikleri:Model: 200E Marka: Teledyne
Kullanım Alanları: Ortam havasındaki NOX konsantrasyonlarının ölçümü
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:O3 ölçüm cihazı
Teknik Özellikleri:Model: APOA-370 Marka: Horiba
Kullanım Alanları: Ortam havasındaki O3 konsantrasyonlarının ölçümü
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Toz ölçüm cihazı
Teknik Özellikleri:Marka: Zambelli Model: 6000 Plus
Kullanım Alanları: Baca gazında toz emisyonlarının ölçümü
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Gürültü Ölçüm Cihazı ve Kalibratörü
Teknik Özellikleri:Marka: Delta OHM HD 9020 Sound Calibrator HD 9101 Class 1
Kullanım Alanları: İç ve dış ortamlarda gürültü düzeyinin ölçümü
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:İçortam Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Teknik Özellikleri:Marka: Langan Model L76n (Langan Products, Inc. CA, USA)
Kullanım Alanları: İç ve dış ortamlarda sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit ve karbonmonoksit ölçümü
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Kişisel partikül madde örnekleyicisi
Teknik Özellikleri:Marka: AFC 123RT Düşük hacimli (4 L/dk) vakum pompası ve pompaya teflon hortumla bağlı siklon filtre (BGI Incorporated)
Kullanım Alanları: 2,5 µm ve daha küçük boyutlarda partikül maddelerin örneklemesi için kullanılmaktadır.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Olfaktometre
Teknik Özellikleri:Scentroid- SS600 6 panelist ve 1 yönetici istasyonlu
Kullanım Alanları: koku konsantrasyonunun belirlenmesi
Ücretli kullanım: Hayır