23 Ağustos 2019 | Cuma
 
1) 105E105 - Dağıtılmış Elektrik Üretim Sistemlerinde Kontrol, Koruma, Güvenilirlik ve Kalite Fonksiyonlarının İncelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ayşen BASA ARSOY
Özbilgi: Elektrik enerjisinin geleneksel santrallerde üretilerek çok uzun hatlarla iletilmesi ve sonra dağıtım sistemleri ile tüketiciye ulaştırılması, ekonomiklik, teknik kayıp ve sosyal problemlere neden olmaya başlamıştır. Bu tip merkezi üretim yerine, elektrik dağıtım sistemlerine bağlanabilen, yenilenebilir, kurulumu kolay ve teknolojik üretim birimleri ve elektrik tüketimi ile üretiminin bölgeselleştiği dağıtılmış üretim sistemleri yer almaya başlamıştır. Elektrik enerjisi endüstrisindeki son gelişmeler dağıtılmış enerji üretimine büyük bir ilgi uyandırmıştır. Enerji üretimindeki ve kontrol teknolojilerindeki gelişmeler de dağıtılmış üretimi, belli bölgelerde ve birçok uygulamada geleneksel elektrik üretimine göre tercih edilir duruma getirmiştir. Dağıtılmış üretim kaynakları içeren elektrik dağıtım sistemleri, bu duruma göre tasarlanmamış bir sistemde olumlu ya da olumsuz etkileri beraberinde getirecektir. Bu çalışmada sözkonusu etkiler sistem planlaması, güvenilirlik, kalite ve koruma bakımından incelenmiştir. Bu etkileri analiz etmek için farklı sistemler üzerinde modelleme ve sürekli durum, kısadevre analizleri Matlab/Simulink ve DigSilent Powerfactory ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Kocaeli bölgesinde dağıtılmış üretim kaynakları olarak değerlendirilebilecek kojenerasyon santrallerinin bağlı olduğu 154kV/34,5kV bir transformatör merkezi üzerindeki iletim ve dağıtım fiderlerinde 1 yıl boyunca gerçekleşen açma/kapama durumları, fiderlerin yük ve koruma durumları incelenmiştir. Üretim kaynakları ve yükün beslenmesinde süreklilik sağlamak, güvenilirliği arttırmak ve koruma/kontrol koordinasyonunu sağlamak için Merkezi Koordinasyon Röle (MKR) tasarımı geliştirilmiştir. Bu rölenin çalışması için gerekli kriterler belirlenmiş, farklı koşullardaki davranışı benzetim çalışmaları ile gösterilmiştir.