9 Ağustos 2020 | Pazar
 

SCI Yayın Bilgileri:

1) "Experimental investigation of a new smart energy management algorithm for a hybrid energy storage system in smart grid applications", Ahmet Aktaş, Koray Erhan, Şule Özdemir, Engin Özdemir, Electric Power Systems Research, 144, 185-196, (2017) -
2) "Akıllı şebekelerde enerji depolama uygulamalarının önündeki fırsatlar ve karşılaşılan Zorluklar - Opportunities and challenges for energy storage applications in smart grid", Ahmet Aktaş, Koray Erhan, Şule Özdemir, Engin Özdemir, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32, 499-506, (2017) -
3) "A New Hysteresis Band Current Control Technique for Shunt Active Filter", Murat Kale, Engin Özdemir, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences , 23, 654-665, (2015) -
4) "Power Converter –Based Three-Phase Nonlinear Load Emulator for a Hardware Testbed System", Metin Kesler, Engin Özdemir, M. C. Kisacıkoglu, L. M. Tolbert , IEEE Transactions on Power Electronics, 29, 5806-5812, (2014) -
5) "Analysis of a Hybrid Energy Storage System Composed from Battery and Ultra-capacitor", Koray Erhan, Ahmet Aktaş, Engin Özdemir, 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition, , 177-185, (2014)
6) "Modeling and Analysis of a Battery Energy Storage System Supplied from Photovoltaic Power Source", Yağmur Kırçiçek, Ahmet Aktaş, Mehmet Uçar, Şule Özdemir, Engin Özdemir, 7th International Ege Energy Symposium & Exhibition, , 872-884, (2014)
7) "Development of a Hybrid Energy Storage System Composed Battery and Ultracapacitor Supplied from Photovoltaic Power Source for 3-phase 4-wire Smart Micro Grid Structure", Ahmet Aktaş, Koray Erhan, Engin Özdemir, Şule Özdemir, SOLARTR 2014, Solar Conference and Exhibition, , , (2014)
8) "A Three-Phase Three-Level NPC Inverter Based Grid-Connected Photovoltaic System With Active Power Filtering", Serkan Sezen, Ahmet Aktas, Mehmet Ucar, Engin Ozdemir, 16th International Power Electronics and Motion Control Conference, , 1572-1576, (2014)
9) "Otomasyon Sistemleri Eğitiminde Animasyon Tabanlı Uygulamaların Yeri ve Önemi", Murat Ayaz, Koray Erhan, Engin Özdemir, Otomasyon Dergisi, , 96-104, (2014) -
10) "Yenilenebilir Enerji Kaynağından Beslenen Elektrik Güç Sistemleri için Hibrit Enerji Depolama Teknolojileri", Engin Özdemir, Adem Çalıker, İsmail Murat Koç, 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2014, , 68-72, (2014) -
11) "Implementation of neural network based maximum power tracking control for wind turbine generator", Abdulhakim Karakaya, Ercüment Karakaş , Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, , 1410-1422, (2014) -
12) "Modeling, Simulation and Control of Three-Phase Three Level Multilevel Inverter for Grid Connected Photovoltaic System", Serkan Sezen, Engin Özdemir, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 15,3-4, 335-341, (2013)
13) "Weighted Efficiency Measurement of PV Inverters: Introducing n Izmir", İlker Ongun, Engin Özdemir, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 15,5-6, 550-554, (2013)
14) "Operation and Performance of Grid-Connected Solar Photovoltaic Power System in Kocaeli University", Ahmet Aktaş, Engin Özdemir, Abdulhakim Karakaya, Mehmet Uçar, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 15,5-6, 559-564, (2013)
15) "Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Ülkemizde ve AB Ülkelerinde Verilen Teşvikler", Engin Özdemir, H. Emre Bağıran, Türkiye 12. Enerji Kongresi, , , (2012)
16) "Maximum power tracking with neural network control in wind energy conversion system", Abdülhakim Karakaya, Ercüment Karakaş, III. International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources, , , (2012) -
17) "Implementation of neural network based maximum power tracking control for wind turbine generator", Abdülhakim Karakaya, Ercüment Karakaş, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, , , (2012) -
18) "A four-leg unified series-parallel active filter system for periodic and non-periodic disturbance compensation", Mehmet Ucar, Sule Ozdemir, Engin Ozdemir, Electric Power Systems Research, 81, 1132-1143, (2011)
19) "Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method for UPQC Under Unbalanced and Distorted Load Conditions ", Metin Kesler, Engin Ozdemir, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 58, 967-3975, (2011) -
20) "3-Fazlı 4-Telli Sistemlerde BGKD İle Güç Kalitesinin İyileştirilmesi – Power Quality Improvement With UPQC In 3-Phase 4-Wire Systems", Metin Kesler, Engin Özdemir, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25, 681-692, (2010) -
21) "Şebeke Destekli Harmonik Gerilim Kaynağının Tasarımı Ve Uygulaması - Design and Implementation of Grid Based Harmonic Voltage Source", Metin Kesler, Engin Özdemir, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 25, , (2010) -
22) "Control of a 3-phase 4-leg Active Power Filter under Non-ideal Mains Voltage Condition", Mehmet Uçar, Engin Özdemir, Electric Power Systems Research, Vol. 58, 58-73, (2008) -