9 Ağustos 2020 | Pazar
 
1) 2014/049 - Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı Altyapı Geliştirilmesi Projesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi:
2) 110E111 - Hibrit araç Uygulaması İçin Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Denetimi
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doc.Dr. Kadir Yılmaz
Özbilgi: Projede aşağıdaki çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. • Hibrit araçlarda EASS için geliştirilecek elektrik makinasının güç-moment-hız gereksinimlerinin belirlenmesi • Elektrik makinasının manyetik analizlerinin yapılması, çalışma karakteristiklerinin elde edilmesi ve farklı çalışma şartlarındaki performansının incelenmesi • Makine tasarımının boyut, verim ve performans açısından optimize edilmesi • Elektrik makinasının prototipinin gerçekleştirilmesi • Elektrik makinasının kontrolü için vektör kontrol algoritmasının geliştirilmesi • Prototip makina ile sistem entegrasyonunun sağlanması • Deneysel çalışmalarla test ve performans analizlerinin yapılması
3) 2011/063 - Hibrit Araç Uygulaması İçin Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Prototiplenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Engin Özdemir
Özbilgi: Bu çalışmada, hibrit araçlarda EASS uygulamalarına yönelik çift sargılı bir elektrik makinası tasarlanacaktır. Makinanın manyetik devresindeki sargılar konsantre sarım tekniği ile gerçekleştirilecek ve birbirinden bağımsız olacaktır. Tasarımı yapılan çift sargılı makina, aracın tahrik motorları durduğunda motor modunda çalıştırılarak mekanik güç ile beslenen donanımları tahrik edecektir. Makinadaki ikinci sargıda üretilen düşük gerilim ile araç içindeki elektriksel yükler beslenecektir. Önerilen yöntem sayesinde tek bir elektrik makinası ile aynı anda hem generatör hem de motor çalışma gerçekleştirilebilecektir. DC-DC dönüştürücü ihtiyacı ortadan kalkacak, üretim maliyetleri azalacak ve hibrit araçlar için son derece önemli olan hacimden kazanç sağlanacaktır.
4) 113E143 - Fotovoltaik Kaynaktan Beslenen 3-Fazlı 4-Telli Akıllı Mikro Şebeke Yapısının Batarya ve Ultra-Kapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sistemi ile Geliştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi: Bu projede önerilen güneş enerjisi destekli Hibrit Enerji Depolama Sistemi (HEDS) gerçekleştirilecektir. Böylece, fotovoltaik bir kaynaktan beslenen 3-fazlı 4- telli akıllı mikro şebeke yapısının batarya ve ultra- kapasitörden oluşan HEDS ile geliştirilmesi sağlanacaktır. Önerilen HEDS yapısı, yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin performansını, boyutlarını ve maliyetlerini etkileyen birçok yenilik sunmaktadır. Gerçekleştirilecek 3-fazlı 4- telli yapı ile 3-fazlı sistemde tek fazlı yüklerin bulunduğu ve 3-fazlı dengesizlik durumları da gerçekleştirilebilecektir. Akıllı mikro şebeke yapısında 3-fazlı 4-telli uygulama ile sistemin çok farklı durumlardaki çalışma modlarının işlevlerinin gerçekleştirmesi sağlanacaktır.Güneş enerjisi destekli HEDS ile akıllı mikro şebeke yapısı detaylı olarak incelenecek ve gerçekleştirilecek olan kontrol yöntemi ile güç kalitesi olaylarında DA bara geriliminin kararlı durumda tutulması sağlanacaktır. Bu sayede tüm sistemin maliyeti ve boyutu ile birlikte anahtarlama kayıpları önemli ölçüde azalacaktır. Elektrik güç sisteminde gerilim çökmesi ve tek fazlı yükler sonucu oluşan dengesizlik problemleri sıklıkla yaşanmaktadır. DA bara gerilimde oluşan salınımlar, elektrik şebekesine güç aktaran eviricinin performansını ciddi oranda etkilemektedir. Önerilen sistemde kullanılan HEDS ile DA bara geriliminin etkilenmesi ve dalgalanması engellenecektir. Bu sayede tüm sistemin dinamik tepkisi ve performansı iyileştirilecektir.
5) 2010/15 - Radyal ve Aksiyel Akılı Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlerin Denetimi ve Performans Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Ercüment KARAKAŞ
Özbilgi: Bu çalışmada, Daimi Mıknatıslı Senkron Generatör (DMSG) kullanılarak yapay sinir ağı ile rüzgar gücünden maksimum düzeyde yararlanmayı sağlamaktır. Yapılan incelemeler sonucu, uygulanacak sistemin simülasyonunu bilgisayar ortamında gerçekleştirerek gerçek zamanlı sonuçlarla karşılaştırması yapılıp, sistemin geçerliliği ve verimliliği araştırılacaktır. Oluşturulan modelle, rotor hız sensörüne gerek duymadan hızlı ve sağlam bir denetim sağlayarak maliyeti en aza indirmektir. Sanal ortamda oluşturulan modelin verileri ile gerçek hayatta uygulandığında elde edilen verilerin karşılaştırılarak analizleri gerçekleştirilecektir. Yapılacak prototip ile eğitim amaçlı bir set oluşturulacaktır. Ticari açıdan maliyet olarak uygun olması ve uygulanabilirliği araştırılacaktır. Aynı tip, farklı yapıda, eşdeğer özelliklerde (biri yeni) iki generatörün karşılaştırılması yapılacaktır.
6) 2010/077 - Çok Seviyeli Evirici Kullanarak 3-faz Şebeke Destekli Aktif Filtreleme Yeteneğine Sahip Fotovoltaik Elektrik Enerjisi Üretim Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması (Serkan SEZEN Tez Projesi)
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi: Önerilen çok seviyeli evirici tabanlı fotovoltaik güç sistemi genellikle düşük olan fotovoltaik (PV) gerilimini artırmakta ve aynı zamanda da güneşten elde edilen doğru akım (DA) gücü şebekeye aktarmak için PV panellerinden elde edilen maksimum gücü izleyerek yüksek kalitede alternatif akım (AA) güce dönüştürmektedir. Önerilen aktif filtreleme yeteneğine sahip çok seviyeli evirici tabanlı şebeke bağlantılı PV güç üretim sistemi topolojisinin, PV panellerinin daha iyi kullanımı, yüksek verim, düşük maliyet ve küçük boyut gibi bazı özelliklere sahip olması öngörülmektedir. Ayrıca, önerilen topolojinin yüksek verimine bağlı olarak şebeke bağlantılı PV güç üretim sistemi, şebekede ilave bir kaynak olarak çalışarak tüm güç sisteminin güvenliğini artırmakta ve fotovoltaik elektrik üretiminin mümkün olmadığı saatlerde aktif filtreleme yapabilmektedir. Önerilen sistemde, fotovoltaik elektrik üretim modunda PV modül tipinden bağımsız kullanılabilen sayısal denetime uygun olan artımlı iletkenlik (incremental conductance) temelli maksimum güç izleme yöntemi çok seviyeli eviriciye uygulanacaktır. Anahtarlama tekniği olarak uzay vektör modülasyonu anahtarlama kullanımı önerilmektedir.
8) EEEAG 105E182 - MATLAB Üzerinden Model Tabanlı Gömülü Kod Üretimi ve DSP ile Aktif Güç Filtresi Denetimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi:
9) 108E083 - 3-Fazlı 4-Telli Sistemlerde Güç Kalitesi Düzeltimi için Birleşik Seri-Paralel Aktif Filtre Sisteminin Tasarımı, Denetimi ve Gerçekleştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof. Dr. Engin Özdemir
Özbilgi: