18 Haziran 2019 | Salı
 
1) 2014/020 - Gibberellik asitin Galleria melonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) ve Allium cepa (Liliaceae) Üzerindeki Genotoksik Etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Özlem Aksoy
Özbilgi: Planladığımız araştırma iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada GA3’ün G. melonella ve A. cepa üzerindeki genotoksik etkileri; doz artışına bağlı olarak genomik DNA’ da oluşabilecek polimorfizmi saptamak amacıyla RAPD-PCR (rastgele çoğaltılmış polimorfizm-Polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile, ikinci aşamada ise gen düzeyindeki etkileri saptamak amacıyla RT-PCR (gerçek zamanlı- Polimeraz zincir reaksiyonu ) yöntemi ile araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, farklı konsantrasyonlarda uygulanan GA3‘ün G. melonella ve A. cepa da meydana getirebileceği genotoksik etkilerin tespit edileceği düşünülmektedir. Böylece ülkemizde de yaygın olan pestisit kullanımından kaynaklanabilecek zararın hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkilerinin ve etki mekanizmalarının anlaşılmasına olanak sağlanacaktır.
2) 2011/43 - Bazı pestisitlerin Soya (Glycine max) Üzerindeki Fitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Özlem Aksoy
Özbilgi:
3) 2009/50 - Avrupa Ölçeğinde Tükenme Tehlikesinde Olan Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae)’in Türkiye’deki Populasyonlarının Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Yöntemleriyle in situ ve ex situ Korunması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Fazıl Özen
Özbilgi:
4) 2009/008 - Kocaeli İli Bazı Endüstriyel Atık Su Örneklerinin Elodea Canadensis Üzerindeki Morfolojik, Anatomik, Sitolojik Ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Özlem Aksoy
Özbilgi: