23 Nisan 2019 | Salı
 
Gruplar

Fitotoksik Araştırmalar

Toksik bileşiklerle muamele edilen bitkilerdeki morfolojik, anatomik ve biyokimyasal değişimlerin belirlenmesi

Genotoksik Araştırmalar

Toksik bileşiklerle muamele edilen bitkilerde sitotoksisite ve genotoksisite çalışmaları