9 Ağustos 2020 | Pazar
 
1) Kimy.ve Elektr.Kimy.özell.inc. 2002/56 - Li Depo Edilmiş Komposit ve Alaşım Elektr. / APEO. APE- Ferrosen ve APEO-PMMALİ Tuzu Hücreleri Kimy.ve Elektr.Kimy.özell.inc.
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2002
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Ümit Kadiroğlu
Özbilgi:
2) 2007/039 - Karbon nanomalzemelerin yüzey modifikasyonunun incelenmesi ve nanoteknolojik kullanımının araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd.Doç. Dr. Saadet Beyaz
Özbilgi:
3) 106T502 - Karbon nanomalzemelerin CVD yöntemiyle eldesi için CVD reaktörünün kurulması: Yakıt pilleri için katalizör geliştirme, Hidrojen depolama ve Nanoteknolojik uygulamalar için nanotüplerin saflandırılması ve yönlendirilmesi.
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Saadet Beyaz
Özbilgi:
4) 2007/071 - Farklı Kil Yüzeylerine Polielektrolitlerin Adsorpsiyonu - Adsorpsiyon ile Zeta Potansiyeli, Adsorpsiyon Entalpisi ve Dielektrik Relaksasyon Arasındaki İlişkiler
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç.Dr. Nalan Tekin
Özbilgi:
5) 106T497 - Hidrojen Depolama ve Nanoteknolojik Uygulamalar İçin Tek ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Eldesi ve Polimerler Kullanılarak Fonksiyonlaştırılmasıyla Reaktifliklerinin Arttırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Nalan Tekin
Özbilgi:
6) 08-29 - Polianilin ve Polipirol’ün katyon katkılama ile farklı metaller üzerine elektrokimyasal sentezi ve Anti korozif özelliklerinin incelenmesi
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi:
7) 05-63 - Elektrokimyasal olarak polipirol ve polianilin ile kaplanan alüminyumun farklı anyon içeren klorürlü çözeltilerdeki inhibisyon etkisinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi:
8) 03-56 - 0,1 M HCl asit çözeltisinde ve farklı sıcaklıklarda dodesil benzen sülfonat’ın (DBS) demir korozyonu üzerine etkisi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi:
9) 99-27 - Bazı Yüzey Aktif Moleküllerin Farklı Kil Mineralleri Tarafından Adsorpsiyonunun Spektroskopik Yöntemle İncelenmesi
Süresi: 0 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Sibel Zor
Özbilgi:
10) 108T282 - Atık sulardan ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması ve geri kazanılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ufuk YILDIZ
Özbilgi:
11) 104T065 - Network Tarzı Polimerik Ftalosiyaninlerin sentezi, Farklı Polimerizasyon Yöntemlerinde Kullanılması, İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Çeşitli Metalleri Ekstrakte Edebilirliklerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ahmet BİLGİN
Özbilgi:
12) - Redox polymerization of methyl methacrylate with allyl alcohol 1,2-butoxylate-block-etoxylate initiated by Ce(IV)/HNO3 redox system
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Ufuk YILDIZ
Özbilgi:
13) 4202 - Preparation of Nonconventional Polymer Dispersions by Using Macromonomeric Azoinitiator
Süresi: 3 Ay » Başlangıç Tarihi: 2000
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ufuk YILDIZ
Özbilgi: