9 Ağustos 2020 | Pazar
 
Gruplar

Elektrokimya

Polymer elektrolitler Kompozit katot materyaller Li/polymer elektrolit arayüzeyinin araştırılması Elektrokimyasal sistemlerde kütle transferlerinin teorik ve deneysel araştırılması

POLİMER

*Polimer elektrolitler *Makromonomerik azo başlatıcılar *Hidrojeller *Polimerik ftalosiyaninler *ATRP polimerizasyonu *İletken polimerler *Polimerlerin dielketrik özellikleri