20 Eylül 2019 | Cuma
 
1) (KOU-BAB,2011/09) - Antidepresan Agomelatin’in kronik stresin neden olduğu bellek bozukluğu üzerine etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
2) 2009/053 - Resveratrol’ün sıçanlarda öğrenme-bellek üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi:
3) 2009/052 - Atipik antipsikotik ilaç ve antidepresan ilaçların öngörülemeyen kronik stres uygulanan veya hipokampal hasar oluşturulan farelerde depresyon ve bilişsel işlevler üzerine etkileri ve bu etkide rol oynayan nöromediatör ve moleküler faktörler
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Uzm. Dr. Oğuz Mutlu
Özbilgi:
4) 2007/061 - Selektif tip I NOS ve Tip I/II NOS İnhibitörleri ile Selektif NO duyarlı Guanilat Siklaz İnhibitörünün Öğrenme ve Bellek üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof.Dr.Tijen Utkan
Özbilgi:
5) 2007/059 - Sepsis modelinde resveratrol uygulamasının rat ileum düz kasının fonksiyonel yanıtları üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi:
6) 2006/002 - Sıçanlarda Pasif Sakınma ve Yükseltilmiş Artı Labirent Testinde İmipramin Fluoksetin ve Moklobemidin Öğr.ve Bellek Üze.Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Faruk Erden
Özbilgi:
7) 2004/039 - İMİDAZOLİN RESEPTÖRLERİNİN ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİN ARŞ.
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi:
8) 2003/125 - Deneysel Olarak Diabet oluşturulmuş Sıçanların Beyin Hipokampus ve Serebral KortexBölgelerinde Nöronal Nitrik Oksid Sentaz (nNOS) Gen Expresyonunun Kantitatif Olarak Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Füruzan Yıldız Akar
Özbilgi:
9) 2003/103 - Sıçan Özofagus Düz Kasında (Tunika Muskularis Mukoza) Nikotine Bağlı Gevşeme Yanıtlarının Mekanizmasının Araştırılması
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Füruzan Yıldız Akar
Özbilgi:
10) 2003/019 - Kronik Alkol Tüketiminin Penil Corporal Düz Kas Fonksiyonel Yanıtları Üzerine Etkisi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi:
11) 2001/4 - Kronik Alkol ve sıgara tüketen sıçanların vas deferers düz kaslarınınfonksiyonel yanıtlarının araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi:
12) 2001/3 - Kronik olarak alkol tüketen sıçanlarda alt özo. ve alt özofagussfinkteri düz kas yan. İn-Vitro inc.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2001
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi:
13) 1999/7 - Alkolik sıçan aortalarında vazokonstriktör ve vazodilatör yanıtların incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2000
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi:
14) 1998/37 - Diyabette Serbest Oksijen Radikalleri Ölçülmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi:
15) 1998/36 - Rodentlerde Ağrı Oluşumunda Nitrik Oksidin Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi:
16) 1998/31 - İzole sıçan aortik rinklerinde nitrik oksid aracılı yanıtlar üzerinde agmantinin etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
17) 1998/28 - Deneysel diyabet oluşturulmuş şıçan ileumunda nitrerjik yanıtlarınin vitro incelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1999
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi:
18) 1997/55 - Sıçanlarda Etenol ile Oluşturulan Mide Mukoza Lezyonları Üzerine İmidazolin Reseptörlerinin Rölü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
19) 1997/47 - Anksiyete ve Depresyonda Nitrik Oksid'in Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
20) 1997/45 - Farelerde Lokomotor Aktivite ve Pentobarbital ile İndüklenen Uyku Üzerine Agmatin'in Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
21) 1997/38 - Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçan Yataklarında Vasküler Düz KasFonksiyonlarının Agonist ve Antagonislere Verdiği Yanıtların İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi:
22) 1997/1 - Alkol Bağımlılığı ve Kesilme Sendromunda İmidazolin Reseptörlerinin Rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 1998
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Nejat Gacar
Özbilgi:
23) 2002/50 - Kronik pasif sigara tüketen tavşanlarda kavernozum düz kasının fonksiyonel yanıtlarının araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2003
Destekleyen Kurum: » Sorumlusu: Prof. Dr. Tijen Utkan
Özbilgi:
24) 2007/5 - Sitalopramın üç panelli pist ve pasif sakınma testinde öğrenme-bellek üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Faruk Erden
Özbilgi:
25) 2007/4 - Nöronal nitrik oksid sentaz inhibitörü 1-(2-Trifluoromethylphenyl)imidazole (TRIM)’ün farelerde öğrenme-bellek üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
26) 2006/1 - Nöronal NOS inhibitörü 1-(2-Trifluoromethylphenyl)-imidazol (TRIM)’ün sıçanlarda depresyon ve anksiyete üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
27) 2005/31 - Çeşitli Nitrik Oksid Sentaz inhibitörlerinin sıçanlarda antidepresan benzeri etkilerinin araştırılması ve bu etkide serotonerjik sistemin rolü
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi:
28) 2008/12 - Nöronal nitrik oksid sentaz (nNOS) blokörü 7-Nitroindazol’ün sıçanlarda MK-801 ile oluşturulan şizofreni modeli üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Füruzan Yıldız Akar
Özbilgi:
29) 2008/2 - Atipik antipsikotik ilaçların su labirenti, ışınsal kollu labirent ve yeni obje tanıma testlerinde öğrenme ve bellek üzerine etkileri
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr.Güner Ulak
Özbilgi:
30) 2008/1 - Nöronal nitrik oksid sentaz inhibitörü 1-(2-Trifluoromethylphenyl)imidazole (TRIM)’ün fensiklidin’in sıçanlarda ön-uyaran aracılı inhibisyonda neden olduğu bozukluk üzerindeki etkilerinin araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Ulak
Özbilgi: