26 Şubat 2021 | Cuma
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:ETOVİZYON
Teknik Özellikleri:Bilgisayarlı kamera sistemi
Kullanım Alanları: Deney hayvanlarının davranışlarının deney alanına odaklanmış bir kamera aracılığıyla otomatik olarak kayıt ve analiz edilmesi
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Morris su labirenti (fare için)
Teknik Özellikleri:90 cm çap, 30 cm yüksekliğinde PVC'den yapılmış su havuzu
Kullanım Alanları: Uzaysal öğrenme ve belleğin değerlendirilmesinde kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Morris su labirenti (sıçan için)
Teknik Özellikleri:150 cm çapında silindir şeklinde su tankı
Kullanım Alanları: Sıçanlarda uzaysal öğrenme ve belleğin değerlendirilmesinde kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Pasif Sakınma Cihazı
Teknik Özellikleri:Karanlık ve aydınlık 2 bölmeden oluşmaktadır. Hayvan karanlık bölmeye geçtiğinde hayvana elektrik şoku uygulanabilmektedir.
Kullanım Alanları: Sıçanlarda emosyonel belleğin değerlendirilmesinde kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Lokomotor aktivite cihazı
Teknik Özellikleri:Lokomotor aktivite cihazı 40 cm2 alanı olan 2.5 cm aralıklarla infrared sensörler yerleştirilmiş, saniyede 10 defa tarama yapan bir alettir.
Kullanım Alanları: Hayvanların lokomotor aktiviteleri ölçülür.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Sıcak Plaka (Hot Plate)
Teknik Özellikleri:55 dereceye kadar ısıtılmış metal yüzey üzerine bırakılan farelerin arka ayaklarını yalama süreleri saptanır.
Kullanım Alanları: İlaçların analjezik aktivitelerinin taranmasında kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Sesli İrkilme Refleksi Cihazı (acustic startle reflex)
Teknik Özellikleri:Sesli uyarı hoparlörler aracılığı ile ses yalıtımlı kafes içinde yer alan sıçana iletilir. Deneğin irkilme refleksi, üzerinde durduğu titreşime duyarlı bir düzenek aracılığı ile algılanarak bilgisayara aktarılır ve elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilir.
Kullanım Alanları: Başta antipsikotikler olmak üzere şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların aktivitelerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Işınsal Kollu Labirent (Radial arm maze)
Teknik Özellikleri:44 cm çapında merkezi bir kısım ile 40 cm uzunluğunda 8 tane ışınsal tarzda koldan oluşmaktadır.
Kullanım Alanları: Uzaysal kısa ve uzun süreli öğrenme ve belleğin ölçülmesinde kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Açık Alan cihazı (open field)
Teknik Özellikleri:33 cm × 33 cm × 30 cm boyutlarında tahtadan yapılmış bir kutu
Kullanım Alanları: İlaçların lokomosyon ve anksiyete ölçümlerinde kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Yeni obje tanıma testi cihazı (NOR)
Teknik Özellikleri:Cihaz 40 cm çapında ve 30 cm yüksekliğinde PVC'den yapılmış dairesel bir açık alandan oluşmaktadır.
Kullanım Alanları: İlaçların hipokampal bağımlı görsel bellek, anksiyete ve lokomosyon üzerine etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Eksploratuar aktivite cihazı
Teknik Özellikleri:Cihaz 30 × 20 × 20 cm boyutlarında PVC'den yapılmış bir kutudan ve 6 tane kare şeklinde küçük odacık ve aralarındaki geçiş kapılarından oluşmaktadır.
Kullanım Alanları: İlaçların eksploratuar aktivite üzerine etkileri incelenir
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Yükseltilmiş Artı labirent testi (+ maze)
Teknik Özellikleri:+ maze, 10x10 cm boyutlarında bir merkez etrafında karşılıklı iki açık (50x10) ve iki kapalı (50x10x40) kolu bulunan yerden 50 cm yükseklikte bir alettir
Kullanım Alanları: İlaçların öğrenme-bellek ve anksiyete üzerine etkilerinin incelenmesinde kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Zorunlu yüzme silindirleri
Teknik Özellikleri:20cm çapında 40cm yüksekliğinde pleksiglasdan yapılmış yüzme silindirleri
Kullanım Alanları: İlaçların depresyon üzerine etkilerinin incelenmesinde kullanılır
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Üç panelli pist testi (Three panel runway)
Teknik Özellikleri:1 tane başlangıç kutusu, 1 tane hedef kutusu, 4 ardışık seçim noktası ve her seçim noktasında 3 panelli kapılardan oluşan tahtadan yapılmış cihaz
Kullanım Alanları: İlaçların referans (uzun süreli) ve çalışan (kısa süreli) bellek üzerine etkilerinin incelenmesi
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Stereotaksik cihaz
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları: Hayvanların beyin bölgelerine ilaç uygulanması veya beyinde patoloji oluşturmak için kullanılır
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Hassas terazi
Teknik Özellikleri:+4 hassasiyet
Kullanım Alanları: Belli miktarda ilacın tartılmasında kullanılır
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Poligraf
Teknik Özellikleri:Bilgisayarlı 4 kanallı poligraf
Kullanım Alanları: Vücuttan izole edilen dokular izole organ banyolarına asılarak fizyolojik solüsyon içinde yaşatılır. Transdusırın bağlandığı poligraf aracılığıyla kasılmanın veya gevşemenin ölçüsü bilgisayara aktarılır. Dört kanallı bilgisayarlı Data Acquisition Sistem aracılığıyla doz-yanıt eğrileri alınır ve farmakolojik hesaplar yapılarak çeşitli ilaçların dokular üzerindeki fizyolojik etkileri değerlendirilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:İn-vitro izole organ su banyoları
Teknik Özellikleri:Dokunun yaşayabilmesi için uygun ortam sıcaklığı (37 derece)ve optimum oksijenlenmenin (% 95 O2, % 5 CO2)sağlandığı su banyoları
Kullanım Alanları: Vücuttan izole edilen dokular izole organ banyolarına asılarak fizyolojik solüsyon içinde yaşatılır. Dokuların kasılma ve gevşeme yanıtlarının kantitatif ölçümünde transdusırlar kullanılır.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Stimulatörler
Teknik Özellikleri:ST95PT ve 588 model stimülatörler
Kullanım Alanları: Dokuların elektriksel alan uyarısı verilerek kasılma ve gevşeme yanıtlarının alınması
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Grass Poligraf ve stimülatör
Teknik Özellikleri:4 kanallı Grass Poligraf ve stimülatör
Kullanım Alanları: Vücuttan izole edilen dokular izole organ banyolarına asılarak fizyolojik solüsyon içinde yaşatılır. Dokuların kasılma ve gevşeme yanıtlarının kantitatif ölçümünde transdusırlar kullanılır. Transdusırın bağlandığı poligraf aracılığıyla kasılmanın veya gevşemenin ölçüsü kaydedilir. Farmakolojik hesaplar yapılarak çeşitli ilaçların dokular üzerindeki fizyolojik etkileri değerlendirilir.
Ücretli kullanım: Evet
Cihazın/Sistemin Adı:Homojenizatör
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Santrifüj
Teknik Özellikleri:Soğutmalı Santrifüj
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Vorteks karıştırıcı
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Bidistile su cihazı
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Cerrahi set
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:FTIR SPEKTROSKOPİ
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:FTIR Kurutma makinesi
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:HPLC Kromotografi
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:Mikrocerrahi mikroskobu
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:SP-100i infüzyon pompası
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: Hayır