9 Ağustos 2020 | Pazar
 

Diğer Yayın Bilgileri:

1) "Computer Aided Wound Area Detection System for Dermatological Images ", Sümeyya İlkin, Fidan Kaya Gülağız, Fatma Selin Hangişi, Suhap Şahin, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 746, , (2018) -
2) "Identifying the General Pattern of the Academic Computer Networks Based on Users Daily Behavior ", Fidan Kaya Gülağız, Onur Gök, Suhap Şahin, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), , (2018) -
3) "Raspberry Pi 3 ile Seri Port İletişimi Kullanılarak Tıbbi Lazer Cihazları İçin Gerçek Zamanlı Veri İzleme ", Altuğ Bilgin Altıntaş, Sümeyya İlkin, Suhap Şahin, UMTEB 2018, , , (2018) -
4) "Müzik Notalarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespiti için Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Fidan Kaya Gülağız, Beratcan Topal, Neslihan Usta, Suhap Şahin, UMTEB 2018, , , (2018) -
5) "K-means Algoritmasının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi ", Mehmet Ali ALTUNCU, Bahadır TÜRKOĞLU, Mehmet Ali ÇAVUŞLU, Suhap ŞAHİN, SİU 2018, , , (2018) -
6) "Temel Görüntü İşleme Uygulamalarının Düşük Maliyetli IP Çekirdek olarak FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ", Mehmet Ali ALTUNCU, Mehmet Muzaffer KÖSTEN, Mehmet Ali ÇAVUŞLU, Suhap ŞAHİN, SİU 2018, , , (2018) -
7) "Senaturk Akademisi Göğüs Sağlığı İzleme Uygulamasının Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ", Fidan Kaya Gülağız, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin, Sertaç Ata Güler, ICONST 2018, , , (2018) -
8) "Jenerik CORDIC Algoritmasının FPGA’de Donanımsal Gerçeklenmesi", Suhap ŞAHİN, Burcu Kır SAVAŞ, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 16 - 25, (2017) -
9) "Identifying the General Pattern of the Academic Computer Networks Based on Users Daily Behavior", Fidan Kaya GÜLAĞIZ, Onur GÖK, Suhap ŞAHİN, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Kabul Edildi), , , (2017) -
10) "Estimation of Synchronization Time in Cloud Computing Architecture", Fidan Kaya Gülağız, Onur Gök, , , ISBN (Yayın) No: 978-3-319-52712-3, 2017, (2017) -
11) "Gölge Tespitinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması", Burcu Kır Savaş, Sümeyya İlkin, Selin Hangişi, Suhap Şahin, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, , , (2017) -
12) "Comparison of Global Histogram-Based Thresholding Metods that Applied on Wound Images", Sumeyya Ilkin, Fatma Selin Hangişi, Suhap Sahin, IJCA, Volume 165 , Number 9 , (2017) -
13) "A Comparison of Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering Methods", Fidan Kaya Gülağız, Suhap Şahin, IJCEIT, Vol:9 , No:1, (2017) -
14) "Performance Analysis of Image Restoration Techniques for Dermoscopy Images", Mehmet Ali Altuncu, Fidan Kaya Gülağız, F. Selin Hangisi, Suhap Şahin, IJAIS, Vol:11, No:8 , (2017) -
15) "Yara Görseller Uygulanan Küresel Histogram tabanlı Eşik Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Sümeyya İlkin Fatma Selin hangisi, Suhap Şahin, Bilgisayar Uygulamaları Uluslararası Dergisi, 165 (9), 23-28, (2017) -
16) "Smart Devices’ Contribution to the Development of Virtual Museology in Turkey", Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin, Journal of Computer Applications, 141(6), 21-24, (2016)
17) "Indoor Reduction of Noise in RF Signal with Kalman Filter", Hikmetcan ÖZCAN, Suhap ŞAHİN, Mustafa MENTEŞOĞLU, Fatih PİR, IEEE Xplore, , , (2015)
18) "Design and Implementation of a Communication Protocol for Mobile Device Controlled Smart Home Management System", Mustafa MENTEŞOĞLU, Adnan KAVAK, Mehmet YAKUT, Ali TANGEL, Suhap ŞAHİN, Hikmetcan ÖZCAN, , , , (2015)
19) "Real-Time System Implementation for Image Processing with Hardware/Software Co-Design on the Xilinx Zynq Platform", Mehmet Ali Altuncu , Taner Güven , Yaşar Becerikli , Suhap Şahin, International Journal of Information and Electronics Engineering, 5(6), 473-477, (2015) -
20) "A method for localization of computational node and proxy server in educational data synchronization", Suleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Sahin, Springer, ISBN (Yayın) No: 10.1007/978-3-319-18802-7_26, , (2015) -