9 Ağustos 2020 | Pazar
 
Gruplar

1. ISITMA TEKNOLOJİLERİ

• Hacimlerde, binalarda ve tesislerde termografik ölçümler • Radyatör ve konvektör gibi ısıtıcı elemanların ısı gücü ölçmeleri • Isı değiştirgeçlerinin performans ölçümleri • Fan Coil cihazlarının soğutma kapasitesi ölçmeleri • Kalorifer kazan ve kombi verim ve kapasite ölçümleri • Soba verim ve kapasite ölçümleri • Yapılarda kullanılan malzemelerin ve elemanların ısı iletim ve taşınım katsayılarının ölçümleri • Baca gazı toz ve gaz emisyonu ölçümleri • Sıcak su sistemleri için ısıtma elemanının ısıl performansı • Sıcak su sistemleri için ısıtma elemanları ve tesisatlarının basınç kaybı • Isıtma elemanlarının ve güneş kolektörünün aşırı basınca karşı direnci • Boru ve bağlantılarının akış karakteristikleri • Isı transfer sıvıların ve nano partiküllü akışkanların ısıtma sistemlerinde perfomans testleri

2. KLİMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ

Laboratuvarda Klima, Havalandırma Ve İklimlendirme Teknolojisi alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde deneysel çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca sektörden gelecek problemlere yönelik mevcut laboratuvar olanakları kullanarak çözümler üretmek. Havalandırma teknolojisinin en önemli görevi, insanların sağlığı ve performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadan, taze, hoş ve uyarıcı olarak algılanan iç mekân havasını sağlamaktır. Ayrıca, tüm oda kullanıcıları için termal olarak konforlu iç mekân hava şartlarına uygunluk sağlanmalıdır. Teorik konuların önemli bir tamamlayıcısı, klima teknolojisi için laboratuarda yapılan deneysel alıştırmalardır. Klima teknolojisi Laboratuvarı tüm lisans programlarında kapsamlı eğitime izin veren farklı soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri ile donatılmıştır. Laboratuarda oda iklim koşulları (termal konfor) incelenir. Buna ek olarak, klima teknolojisi için laboratuarda sistemlerinin kabulü veya düzenlenmesi ve kontrolü için performans ölçümleri (toplam basınç farkı ve hacim akışı) uygulanmaktadır.

3. DOĞALGAZ VE SIHHİ TESİSATI TEKNOLOJİLERİ

Laboratuvarda doğalgaz ve sıhhi tesisatı teknolojileri alanlarında ön lisana, lisans ve lisansüstü seviyelerinde deneysel çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca sektörden gelecek problemlere yönelik mevcut laboratuvar olanakları kullanarak çözümler üretmek. Doğalgaz ve sıhhi tesisatı teknolojileri alanlarında laboratuvar ortamında binaların ve endüstriyel tesislerde uygulamalar için mevcut birçok alternatifler gösterilmekte ve araştırılmaktadır. Özellikle enerji tasarruflu binalar ve tesislere öncelik verilmektedir. Laboratuvarın sahip olduğu olanakları ile öğrenciler birçok deney düzeneklerinde derslerin öğretim içeriklerini pratik deneylerle uygulayabilirler ve konularında derinleşebilirler. Proje, Bitirme Ödevi ve Araştırma çalışmaları ile, teknolojik olarak yeni yöntemleri test edilir ve simülasyon sonuçları ile karşılaştırılır.

4. KONVENSİYONEL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir.

5. ISININ VE ENERJİNİN DEPOLANMASI

Isı depolama, güneş enerjisiyle ısıtma uygulamalarında özel öneme sahiptir. Güneş enerjisi, önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğundan, güneş enerjisinin depolanması için etkin, ekonomik ve güvenilir teknoloji ve yöntemler geliştirilmektedir. Isı depolama sisteminin boyutları, uygulanan depolama yöntemi ve ısı depolama materyallerine bağlı olarak, herhangi bir uygulama için düşük sıcaklıkta kısa veya uzun süre için ısı depolanabilir. Güneş enerjisi yoğunluğu ve gereksinim duyulan enerji miktarı arasındaki farkın az olması durumunda, kısa süreli ısı depolama uygulanabilir. Mevsimlik olarak gereksinim duyulan enerji miktarının güneş enerjiyle karşılanması için, uzun süreli ısı depolama uygulanarak, toplam enerji gereksiniminin karşılanmasında güneş enerjisi katkısı artırılabilir. Isı depolama amacıyla kullanılan ısı toplama ünitesinin boyutları ve tüketilen enerji miktarı dikkate alınarak enerjinin en düşük maliyetle sağlandığı süre belirlenir. Enerjinin en düşük maliyetle sağlandığı süreye bağlı olarak, kısa veya uzun süreli ısı depolamaya karar verilir.

6. ÖLÇME, KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

7. SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ VE ISI POMPALARI

8. ISI TRANSFER SIVILARI VE NANO PARTİKÜLLÜ AKIŞKANLAR

Isı Transfer Sıvıları kaloriferli ısıtma sistemlerinde (kombi,merkezi ısıtma,yerden ısıtma ve benzeri) sistem içerisindeki su ile belli oranda karıştırılarak kullanılan kimyasal bir sıvıdır. Doğa dostu olan Isı Transfer Sıvıları, ısınma için tüketilen enerjinin azaltılmasından dolayı, hava kirliliğinin azaltılmasını sağlar. Dünyamızı, kaynaklarının verimsiz ve yanlış kullanımı nedeniyle karşı karşıya bulunduğu küresel ısınma tehlikesinden, enerji üretim ve tüketim biçimlerini geliştirerek kurtulabiliriz. Isı Transfer Sıvıları, sağladığı enerji tasarrufu sayesinde gerek bireylerin gerekse işyerlerinin ısınma ve soğutma enerji maliyetini düşürür. Yatırım maliyeti çok düşük olan Isı Transfer Sıvıları "enerji tasarruf sıvıları" sayesinde çok daha temiz bir gelecek bizi bekliyor. İçeriği ve kullanım özellikleri nedeniyle Isı Transfer Sıvıları çevre dostu bir ürünlerdir.

9. SIVI VE KATI MADDELERİN FİZİKSEL VE ISIL ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ

Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik ve Isı Transferi problemlerinin çözümünde katıların ve sıvıların fiziksel ve ısıl (termal) özellikleri büyük bir öneme sahiptir. Bu grubun amacı laboratuvar ortamında sıvı ve katı maddelerin fiziksel ve ısıl özelliklerini hassas ve doğru olarak ölçülmesini sağlayacak doğru yöntem, metot ve cihazlar test etmek ve geliştirmektir. Türkiye de birçok laboratuvarda kullanılan bu tür ölçüm cihazlarının büyük bir kısmı yurt dışı menşeli, pahalı ve ciddi döviz kaybına neden olmaktadır. Özellikle nano partiküllü akışkanların fiziksel özelliklerin ölçülmesinde yurt dışı dahil olmak üzere halen ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Hassas ve doğru ölçülmelerinde hatalar ile karşılaşılmaktadır. Bazen kullanılan akışkanın özelliğine uygun yöntem ve cihaz geliştirmek gerekebilir.