25 Şubat 2021 | Perşembe
 

Altyapı

Cihazın/Sistemin Adı:KATILARIN VE SIVILARIN ÖZ ISILARININ BELİRLENMESİ DENEY SETİ
Teknik Özellikleri:Kalorimetre kabı 1 Adet 150 W Ni-Cr ısıtıcı, daire şeklinde karıştırıcılı , Sıcaklık ölçümü ve karıştırıcı için delikli kapak, Güç Kaynağı 1 Adet 30 V AC, Max. 5A İzole Multimetre 1 Adet Kronometre 1 Adet Dijital Terazi 1 Adet Reosta 1 Adet
Kullanım Alanları: Elektrik enrjisi - Isı enerjisi dönüsümü Kalorimetre kabının kullanımı Isı ve öz ısısı kavramlarının incelenmesi Sıvıların ve metallerin öz ısılarının bulunması
Ücretli kullanım: Hayır
Cihazın/Sistemin Adı:JOULE KANUNU DENEY SETİ
Teknik Özellikleri:Ana Cihaz Ünitesi: Üzerinde 4 haneli 3 adet gösterge bulunmaktadır. İzoleli kalorimetrik kap bulunmaktadır. Elektrik motoru ve mekanik karıştırıcı içermektedir. Tek bir tabla üzerinde kompakt bir yapıya sahiptir. Akım- Gerilim ve Sıcaklık ölçülebilmektedir.
Kullanım Alanları: Bu cihazla elektrik enerjinin kinetik enerjiye ve tekrar ısı enerjisine dönüşümü seklinde enerji transferi gösterilebilir.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SIVILARIN VİZKOSİTESİ DENEY SETİ (DÜŞEN BİLYA YÖNTEMİ)
Teknik Özellikleri:Viskozite Silindiri: Tranparan ve dereceli silindir, Destek Çubuğu: Dijital ekran, elektromıknatıs ve optik sensör monteli gövde, Elektromıknatıs: Sıvı içinde manyetik özelliğini koruyan yapı, Veri Toplama Arayüzü 1 Adet.
Kullanım Alanları: Sıvıların viskozite değerleri çelik topun optik sensörden geçişi ile ölçülür. Farklı sıvılarda ilerleyen topun hızlarının relatif olarak karşılaştırılması yapılır.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:WHEATSTONE KÖPRÜSÜ DENEY SETI
Teknik Özellikleri:DC Güç Kaynağı: 3 V, 1A DC, üzerinde cetvel bulunan, metal tel üzerinde hareket edebilen, kontrol anahtarlı, 100 cm boyunda metal telden oluşan yarlanabilen direnç telli, Multimetre 1 Adet, Deney için gerekli devre ve giriş çıkış soketi-kablolar, Direnç seti
Kullanım Alanları: Wheatstone köprüsü devresinin çalısma prensibinin ögrenilmesi, Bilinmeyen bir direncin degerinin hesaplanması. Metal bir telin uzunluguna baglı direncinin bulunması. Hassas Direnç Ölçümü
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TEMEL SOĞUTMA DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu eğitim deney düzeneği mekanik sıkıştırmalı soğutma çevriminin temel özelliklerini göstermek için hazırlanmış olup farklı genleşme seçenekleri ile saydam evaporatör de soğutucu akışkanın buharlaşma işlemi gözlenebilmektedir. Çalışma prensibi olarak deney düzeneği temel soğutma çevrimini ve elemanlarını öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Kondenser, evaporatör, genleşme valfi, kompresör, kılcal boru, filtre kurutucu vb. temel elemanlar tanıtılmakta ve işlevleri anlatılmaktadır. Basınç-entalpi diyagramı olarak R-134a gazına ait PH diyagramı kullanılmaktadır. Otomatik genleşme valfi, termostatik genleşme valfi ve kılcal borunun karşılaştırılması yapılabilmektedir. Teknik Detaylar: Hermetik pistonlu kompresör, Zorlanmış hava kanatçıklı, kondenser, Zorlanmış hava kanatçıklı evaporatör, Saydam evaporatör, İçten dengelemeli termostatik genleşme valfi, Evaporatör kızgınlık kontrolü, İç içe borulu ısı değiştirici, Kombine basınç anahtarı, 6 ayrı noktadan dijital sıcaklık ölçümü.
Kullanım Alanları: 1. Soğutma çevriminin gözlenmesi ve basınç- sıcaklık ilişkisi deney 2. Soğutma çevriminin gözlenmesi deney 3. Akış kontrolü olarak kılcal borunun kullanılması deney 4. Akış kontrolü olarak otomatik genleşme valfinin kullanılması deney 5. Termostatik genleşme vanasının kullanılması deney yapılabilmektedir. 6. Isı değiştiricinin fonksiyonu deney 7. Basınç anahtarlarının ayarlanması deney 8. Basma basıncının artması deney
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SOĞUK HAVA DEPOSU DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği soğuk hava depolarının temel çalışma işlevlerini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma prensibi olarak, bu deney setinde otomatik genleşme valfi kullanılarak farklı kızgınlıkta soğuk odanın ortam sıcaklığı ayarlanabilmektedir. Bu sıcaklığa bağlı olarak defrost işlemi yapılabilir. Teknik Detaylar: Hermetik pistonlu kompresör, Zorlanmış hava soğutmalı kondenser, Aksiyal kondenser fanı, Hava soğutmalı evaporatör, Poliüretan gövdeli paslanmaz depo, İç içe borulu ısı değiştirici, Farklı noktalardan dijital sıcaklık ölçümü.
Kullanım Alanları: 1. Soğuk oda sıcaklığının ayarlanması 2. Alçak basınç anahtarının işletme cihazı olarak kullanılması 3. Oda sıcaklığı ile buharlaşma sıcaklığı arasındaki farkın ayarlanması 4. Sıcak gazlı defrost işlem
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SICAKLIK KONTROL DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği otomatik sıcaklık kontrolünün tipik bir uygulaması olup farklı kontrol algoritmaları uygulanabilmektedir. Çalışma prensibi olarak, bu düzenekte otomatik kontrol sistemleriyle su sıcaklığını istenilen set değerlerine ayarlamak amaçlanmıştır. PID kontrolde oransal katsayı integral katsayısı ve türevsel katsayının PID kontrol üzerindeki etkileri, On-Off kontrolünün çalışma prensibi gözlemlenebilmektedir. Teknik Detaylar: Sirkülasyon pompa, Açık genleşme tankı, Aç-kapa ve PID kontrol, Elektrikli Isıtıcı.
Kullanım Alanları: 1. Su sıcaklığının k konumlu (ON-OFF) kontrolü 2. Su sıcaklığının oransal (P) kontrolü 3. Su sıcaklığının oransal ve integral (PI) kontrolü 4. Su sıcaklığının oransal ve türevsel (PD) kontrolü 5. Su sıcaklığının oransal, integral ve türevsel (PID) kontrolü
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TEMEL ELEKTRİK DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği ile tek fazlı temel iklimlendirme soğutma bağlantı devreleri oluşturulabilir. Kumanda kabloları ile 8 temel soğutma devre bağlantısı gerçekleştirilebilir. Standart deneylerin dışında da birçok farklı bağlantı yapılabilir. Çalışma prensibi olarak, bu düzenek tek fazlı temel iklimlendirme soğutma ve ısıtma sistemlerinde en çok kullanılan elektrik bağlantı elemanlarının tanıtılması, çalışma prensipleri ve aralarındaki farkların öğretilmesi amaçlanmıştır. Kompresörün daimi ve start kapasitörü ile bağlantısı, potansiyel röle ile bağlantısı, akım rölesinin, bimetal ve elektronik termik ile bağlantısı, defrost rölesi, zaman rölesi, oda termostatı gibi soğutma ve ısıtma elektriğinde kullanılan bir çok devre elemanın bağlantısı incelenebilmektedir. Teknik Detaylar: Dijital Ampermetre, Dijital Voltmetre, Dijital Cosmetre, Termostat, Fan motoru, Hermetik Kompresör
Kullanım Alanları: Yapılabilen Deneyler: 1. İkazlı şalter le kompresöre yol verme 2. Akım rölesi le kompresöre motoruna yol verme 3. Elektronik röle le kompresöre yol verme 4. Potansiyel röle le kompresöre yol verme 5. Dam kapasitör le kompresöre yol verme 6. Tek kapılı ev tip soğutucu kumanda devresi 7. Çift kapılı ev tip soğutucu kumanda devresi 8. Karlanmasız ev tip soğutucu kumanda devresi 9. Voltmetre ve ampermetre bağlantısı 10. Güç katsayısı için CosFimeter bağlantısı
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:BASINÇ KAYBI DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği ile, piyasada yaygın olarak kullanılan tesisat elemanlarındaki basınç kayıplarını hesaplamak üzere tasarlanmıştır. Çalışma prensibi olarak, bu düzenek de düz boru içinde ve özel boru elemanlarından açılı ve kıvrımlı dirseklerde sürtünmeden dolayı kaynaklanan basınç kayıpları hesaplanacaktır. Boru elemanları, bağlantı parçaları ve ölçüm aletleri basınç kayıplarına neden olduğundan dikkate alınması gerekir. Deney düzeneği ayrı ayrı açıp kapanabilen 6 farklı bölümden oluşmuştur. Bu bölümlerde çeşitli boru kesitleri, bağlantı elemanlarıyla donatılmıştır. Basınç ölçüm aletleriyle basınç farkları tespit edilir. Teknik Detaylar: Rotametre tipi su debimetresi, Quick kaplinler, 27 ayrı noktadan basınç ölçümü, Boru kesitleri: 30x4 mm PVC Şeffaf boru, 25x3,25 mm PVC Şeffaf boru, 25x1,5 mm PVC boru, PVC Küresel Vana, Şiber, Vana, Kosva Vana, Köşe, Tipi Radyatör Vana, Diskli Vana, Yaylı Çekvalf 90˚dirsek, 45˚dirsek, U bağlantı elemanı
Kullanım Alanları: 1. Dirsek ve bağlantı elemanlarındaki basınç kayıpları 2. Vanaların farklı açılma oranları için K değerlerinin hesaplanması 3. Farklı çaplardaki düz borulardaki kayıpların hesaplanması
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:HİDROFOR DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği temiz su tesisatında kullanılan basınçlandırma (hidrofor) sistemini tanıtmak ve temel deneyleri uygulamak amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma prensibi olarak, hidrofor sistemi basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan alarak gereken basınç ve debide kullanıma sunan ve işletimini kullanım şartlarına göre otomatik olarak gerçekleştiren hava yastıklı pompa sistemidir. Teknik Detaylar: Santrifüj pompa, Membranlı genleşme tankı, Türbin tipi debimetre ve göstergesi, 2 adet basınç manometre, Basınç regülatörü.
Kullanım Alanları: Deneyler 1. Hidroforun sisteminde debi-çalışma zamanı 2. Basınç anahtarının ayarlanması 3. Çok katlı binalarda basınç regülatörlerinin kullanılması
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SERİ VE PARALEL POMPA DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği ile, Akışkanlar Mekaniği, Akım Makineleri, Pompalar-Kompresörler gibi derslerin uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu set ile santrifüj pompaların verim, özgül hız, ENPYK gibi temel kavramları, seri ve paralel bağlantılar, pompa performans eğrilerinin nasıl oluştuğu ve nasıl yorumlandığı kolayca kavranabilir. Çalışma prensibi olarak, pompalar bir boru içinde akan sıvının akış debisini arttırmak için kullanılır. Eğitim seti üzerinde vanalar sayesinde iki adet santrifüj pompanın seri ve paralel bağlantısı gerçekleştirilmekte ve bu iki bağlantı arasındaki farklar ve pompalar üzerindeki etkileri cihaz üzerindeki ölçüm cihazları sayesinde gözlemlenebilmektedir. Teknik Detaylar: Santrifüj pompa 2 Adet, Küresel vana Rotametre tipi su debimetresi 2 Adet Elektriksel verilerin sayısal olarak ölçümü, 2 adet emme basınç manometresi, 2 adet basma basınç manometresi, Su tankı
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Pompa basma yüksekliği-debi ilişkisi (karakteristik eğri) deneyi 2. Pompa özgül hızının bulunması deney 3. Pompa veriminin bulunması deney 4. Pompa ENPKY değerinin bulunması deneyi 5. Seri pompa karakteristik eğrisinin çizilmesi deney 6. Paralel pompa karakteristik eğrisinin çizilmesi deneyi
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SICAK SULU GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ DENEY DÜZENEĞİ (YENİDEN DĞZENLENMEKTEDİR)
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği düzlemsel güneş kollektörlerinden, çift serpantinli boyler, kontrol panosu ve ölçüm sistemlerinden oluşmaktadır. Çalışma prensibi olarak, güneş kollektörlü sıcak su sistemleri, güneş enerjisini toplayan düzlemsel kollektörler, ısınan suyun toplandığı depo ve bu iki kısım arasında bağlantıyı sağlayan yalıtımlı borular, pompa ve kontrol edici gibi sistemi tamamlayan elemanlardan oluşmaktadır. Düzlemsel güneş kollektörleri, üstten alta doğru, camdan yapılan üst örtü, cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk, kollektörün en önemli parçası olan absorban plaka, arka ve yan yalıtım ve yukarıdaki bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. Panellerin açısı değiştirilebildiğinden farklı konumlardaki panel verimlilikleri karşılaştırılır. Teknik Detaylar: Çift serpantinli boyler 100 Lt 1 Adet, Düzlem toplayıcılı bakır selektif kollektör 2 Adet, 3 Kademeli sirkülasyon pompası 1 Adet, Kapalı genleşme tankı 1 Adet, Rotametre tipi debimetre 1 Adet, Termostatlı rezistans 2 kW 1 Adet, Muhtelif sayıda basınç ve sıcaklık göstergeleri.
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Güneş panelinin sisteminin kurulması ve çalıştırılması 2. Düzlem panellerdeki anlık ısıl güçlerin bulunması 3. Farklı konumlarda düzlem panel verimliliği 4. Differansiyel ısı kontrolünün yapılması 5. Sıcaklığa bağlı düzlem panel ısıl güç değişiminin bulunması 6. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü 7. Düzlem paneldeki dolaşım pompasının ısıtma kapasitesine etkisinin ölçülmesi vb.
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRGECİ DENEY DÜZENEĞİ (YENİDEN DÜZENLENMEKTEDİR)
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği Isı Değiştiriciler ve Isı Transferi derslerinde işlenen kuramsal konuların ve hesaplamaların uygulamalarla desteklenmesi amacıyla tasarlanmıştır. 4 farklı ısı değiştirici ve 7 farklı yöntemle 8 deney yapılabilmektedir. Her bir ısı değişim noktası ısı sensörleri ve termometreler ile kontrol edilebilmektedir. 4 Tip ısı değiştirici ile 7 farklı yöntem ile deneyler yapılmaktadır. Isı değiştiricileri; yüzey boru tipi, iç içe borulu, fanlı serpantin ve plakalı ısı değiştirici. Tesisat akışkanı vanalar ile istenilen ısı değiştiriciye yönlendirebilir, akışkan yönü değiştirilebilir. Isı, ısıtıcı tankındaki 3 kW güce sahip rezistans tarafından üretilmektedir. Isının üretildiği ve aktarıldığı sistemin giriş-çıkış sıcaklığı sensörler tarafından ölçülmektedir. Teknik Detaylar: Isıtma ve sirkülasyon sistemi, Rezistans, Sirkülasyon pompası, Ayarlanabilir rezistans su sıcaklığı, Isı değiştiriciler ve özellikleri: Yüzey ve boru tipi ısı, değiştirici, İç içe boru tipi ısı değiştirici, Fanlı serpantin tipi ısı değiştirici, Plakalı ısı değiştirici,
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Isı değiştirici türlerine göre kapasite ve toplam ısı geçirgenlik katsayısının hesaplanması: 2. Fanlı serpantin tipi 3. Paralel akışlı iç içe borulu 4. Karşı akışlı iç içe borulu 5. Paralel akışlı yüzey ve boru tipi 6. Karşı akışlı yüzey ve boru tipi 7. Paralel akışlı plakalı ısı değiştirici 8. Karşı akışlı plakalı ısı değiştirici
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:HAVA VE SU KAYNAKLI ISI POMPASI DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği havadan suya ve sudan tekrar havaya (fanlı serpantin ünite) ısı pompasının çalışmasını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma prensibi olarak, Isı pompası ısıtma ve soğutma işlevini yapabilecek şekilde tasarlanmış termodinamik bir çevrimdir. Amacı düşük sıcaklıktaki ortamdan yüksek sıcaklıktaki ortama ısı geçişini sağlamaktır, bir diğer deyişle ısının geçiş yönünü tersine çevirmektir. Isı pompası temelde kondenser, genleşme vanası, evaparatör ve kompresör elemanlarından oluşmaktadır. Isı pompaları sıcaklığı düşük bir ortamdan, sıcaklığı daha yüksek bir ortama ısı transfer edebilen cihazlardır. Isı pompası ısıtma yaparken doğal kaynak ortamından çektiği enerjiyi kullanıcı tarafına, soğutma yaparken ise kullanıcı tarafından çektiği enerjiyi kaynak ortamına transfer etmektedir. Termodinamik proses olarak incelendiğinde ısı pompası; “Ters Carnot Çevrimi” prensibiyle çalışan bir soğutma makinasıdır ve 5 önemli yapı elemanından oluşmaktadır: Soğutucu akışkan (ısı transferini gerçekleştirir) Kompresör (buhar fazındaki akışkanı sıkıştırır) Kondenser (buharı yoğuşturarak sıvı fazına geçirir) Genleşme Valfi (basıncını ve sıcaklığını düşürür) Evaporatör Su soğutmalı sistemler, hava kaynaklı sistemlere göre daha verimli ve küçük boyutludur. Borulardaki su hacmi aynı zamanda bir enerji deposu vazifesi görür. Daha düşük gaz basınçlarında çalışmayı sağladığından daha yüksek verimli sistemlerdir. Kondenser tarafı su ile soğutulan ısı pompası sistemlerine su kaynaklı ısı pompası sistemleri denilmektedir. Bu sistemin amacı ihtiyaç halinde kondenser atık enerjisinin sistemin diğer bir noktasında kullanılabilmesini sağlamaktır. Teknik Detaylar Hermetik pistonlu kompresör, Zorlanmış hava kanatçıklı evaporatör, Evaporatör fanı aksiyel fan, İç içe borulu sulu kondenser, Plakalı Isı Değiştiriciler, Rotametre tipi su debimetresi, Türbin tipi debimetre gaz tarafı için, Sıcak ve Soğuk 2 ayrı depo, Kademeli iki adet sirkülasyon pompası, R407c soğutucu gazı, 16 ayrı noktadan dijital sıcaklık ölçümü, Güç analizörü 1 Adet, Termostatlı Isıtıcı Rezistans
Kullanım Alanları: Deneysel: 1. Verim (performans) katsayısının hesaplanması deney 2. Farklı kaynak ve sıcaklıkları kullanarak ısı pompası verim eğrilerinin hazırlanması deney 3. İdeal ve pratik çevrimlerin p-h diyagramı üzerinde karşılaştırılması ve kondenser- kompresör için enerji dengelerinin tespit edilmesi deneyi 4. Çeşitli yoğunlaşma sıcaklıklarında R-407c özelliklerine dayalı ısı pompası verim eğrilerinin çizilmesi İdeal ve pratik çevrimlerin p-h diyagramı üzerinde karşılaştırılması deney 5. Kompresör sıkıştırma oranının hacimsel (volumetrik) verim üzerine etksinin incelenmesi deney 6. Isıtma tesir katsayısının (ITK ve STK) hesaplanması 7. Soğutma tesir katsayısının (ITK ve STK) hesaplanması 8. Farklı yoğunlaşma sıcaklıklarında ITK değerlerinin değişimi 9. Kondenser ısı geçirgenlik değerinin hesaplanması 10. Kompresör sıkıştırma oranı - hacimsel verim ilişkisi
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SERİ VE PARALEL POMPA DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği ile, Akışkanlar Mekaniği, Akım Makineleri, Pompalar-Kompresörler gibi derslerin uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu set ile santrifüj pompaların verim, özgül hız, ENPYK gibi temel kavramları, seri ve paralel bağlantılar, pompa performans eğrilerinin nasıl oluştuğu ve nasıl yorumlandığı kolayca kavranabilir. Çalışma prensibi olarak, pompalar bir boru içinde akan sıvının akış debisini arttırmak için kullanılır. Eğitim seti üzerinde vanalar sayesinde iki adet santrifüj pompanın seri ve paralel bağlantısı gerçekleştirilmekte ve bu iki bağlantı arasındaki farklar ve pompalar üzerindeki etkileri cihaz üzerindeki ölçüm cihazları sayesinde gözlemlenebilmektedir. Teknik Detaylar: Santrifüj pompa 2 Adet, Küresel vana Rotametre tipi su debimetresi 2 Adet Elektriksel verilerin sayısal olarak ölçümü, 2 adet emme basınç manometresi, 2 adet basma basınç manometresi, Su tankı
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Pompa basma yüksekliği-debi ilişkisi (karakteristik eğri) deneyi 2. Pompa özgül hızının bulunması deney 3. Pompa veriminin bulunması deney 4. Pompa ENPKY değerinin bulunması deneyi 5. Seri pompa karakteristik eğrisinin çizilmesi deney 6. Paralel pompa karakteristik eğrisinin çizilmesi deneyi
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TEMEL İKLİMLENDİRME DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği, basit bir klima santralinin temel işlevlerini tanıtmak ve temel psikrometrik işlemleri uygulamak amacıyla hazırlanmıştır. Teknik Detaylar: Hermetik pistonlu kompresör, Zorlanmış hava soğutmalı kondenser, Hava soğutmalı evaporatör, Sulu nemlendirme petekleri, Radyal fan, 5 ayrı noktadan dijital sıcaklık ölçümü, 5 ayrı noktadan dijital bağıl nem ölçümü, Anemometre.
Kullanım Alanları: Deneyler:1.Temel iklimlendirme işlemler deneyi 2.Yaz kliması uygulaması deney 3.Kış kliması uygulaması deneyi
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SICAKLIK ÖLÇME VE KALİBRASYON DENEY DÜZENEĞİ (YAPIM AŞAMASINDA)
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:HAVALANDIRMA BASINÇ KAYBI DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği havalandırma sistemlerinde kullanılan bağlantı elemanlarının meydana getirdiği basınç kayıplarını gözlemlemek için tasarlanmıştır. Teknik Detaylar: Çift emişli radyal fan, Elyaf filtre, Düz kanal, pantolon parçası, kol alma, tam dirsek, yarım dirsek, esnek bağlantı kanalları, Yuvarlak ve Dikdörtgen anemostat, Üfleme ve emme menfezi, Hacim damperi, Fark basınç ölçümü, Farklı noktalarda basınç ölçümü, Anemometre.
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Fan karakteristik eğrisinin çizilmesi 2. Filtre ve bağlantı elemanlarındaki basınç kayıplarının hesaplanması 3. Filtre ve bağlantı elemanlarının özel direnç değerlerinin bulunması 4. Farklı hızlarda düz kanaldaki basınç kayıplarının bulunması
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:PHOTOVOLTAIK VE RÜZGÂR TÜRBİNİ DENEY DÜZENEĞİ (YAPIM AŞAMASINDA)
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:SOĞUTMA GRUBU ( 9 kW- 7/12 0C / 35 0C)
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:20 KW KAPASİTELİ TAM OTOMATİK BACA KONTROLLÜ KATI YAKITLI KAZAN
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:20 KW KAPASİTELİ ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ HERMETİK KOMBİ
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği sıcak su ve ısıtma tesisatında kullanılan gazlı kombinin çalışma prensibini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma Prensibi Sıcak su ve ısıtma devresindeki su giriş ve çıkış sıcaklıkları ve debileri ölçülerek kombinin anlık gerçek ısıtma kapasitesi ölçülebilmektedir.
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Basınç - sıcaklık değişiminin incelenmesi 2. Termostatik valfin ayarlanması 3. Kombi kalorferi konumunda ısıtma kapasitesinin hesaplanması 4. Kombi sıcak su konumunda ısıtma kapasitesinin hesaplanması 5. Su sıcaklığına bağlı kombi kontrolü 6. Oda sıcaklığına bağlı kombi kontrolü
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:30 KW KAPASİTELİ ATMOSFERİK BRÜLÖLÜ KAZAN
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği sıcak su ve ısıtma tesisatında kullanılan gazlı atmosferik brülörlü kazanın çalışma prensibini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma Prensibi Sıcak su ve ısıtma devresindeki su giriş ve çıkış sıcaklıkları ve debileri ölçülerek kombinin anlık gerçek ısıtma kapasitesi ölçülebilmektedir.
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Basınç - sıcaklık değişiminin incelenmesi 2. Termostatik valfin ayarlanması 3. Kazanın kalorferi konumunda ısıtma kapasitesinin hesaplanması 4. Kazanın sıcak su konumunda ısıtma kapasitesinin hesaplanması 5. Su sıcaklığına bağlı kazan kontrolü 6. Oda sıcaklığına bağlı kazan kontrolü
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:BRÜLÖR VE YANMA KONTROL DÜZENEĞİ (YAPIM AŞAMASINDA)
Teknik Özellikleri:Bu deney düzeneği sıvı veya gaz yakıtlı brülörlerin çalışma prensibini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilindiği gibi bu tip brülörler evsel ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları: Deneyler: 1. Brülörün devreye alınıp çalıştırılması 2. Cehennemlikte alev boyunun ayarlanması
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:ISITMA SİSTEMİ DEVRE ELEMANLARI DENEY DÜZENEĞİ
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON YK-80AS - HAVA AKIMI HIZI VE SICAKLIK ÖLÇER
Teknik Özellikleri:ÜRÜN AÇIKLAMASI: HAVA HIZI SICAKLIK RS-232 MAX/MIN KAYIT DATA HOLD OTOMATİK KAPANMA
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON YK-80AP - HAVA AKIMI HIZI VE SICAKLIK ÖLÇER
Teknik Özellikleri:ÜRÜN AÇIKLAMASI: HAVA HIZI SICAKLIK RS-232 MAX/MIN KAYIT DATA HOLD
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON UVA-365SD - UZUN DALGA ULTRAVİYOLE IŞIK ÖLÇER
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON LX-1108 - DİJİTAL IŞIK ÖLÇER
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON TM-917 - DİJİTAL HASSAS PT100 TERMOMETRE
Teknik Özellikleri:Ürün Açıklaması: 25000 COUNT 3 OKUMA EKRANI Hi/Low DATA HOLD REL ZAMAN AYARI HOLSTER AX/MIN YÜKSEK HASSASIYET
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON PM-9100 - 2000MBAR BASINÇ VE VAKUM ÖLÇER
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON HD-3008 - DİJİTAL NEM VE SICAKLIK ÖLÇER
Teknik Özellikleri:Ürün Açıklaması: DATA HOLD HAFIZA (MIN/MAX) NEM DEW POINT SICAKLIK (K Tipi thermocouple) RS-232
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:CHY W502 - ÇİFT GİRİŞLİ DİJİTAL TERMOMETRE
Teknik Özellikleri:ÜRÜN AÇIKLAMASI: • 25000 COUNT • 3 OKUMA EKRANI • Hi/Low • DATA HOLD • REL • ZAMAN AYARI • HOLSTER • MAX/MIN • YÜKSEK HASSASIYET
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:FLUKE 561 - ÇOK AMAÇLI INFRARED TERMOMETRE
Teknik Özellikleri:ÜRÜN AÇIKLAMASI: • IR termometre; yakin, uzak mesafeden hizli sicaklik ölçümü için • Tek noktali lazer isaretleyici • Yayicilik (emissivity) ayari • Borulari, kanallari daha hassas ölçmek için Velcro Boru yüzel kontak probu. • Mini konnektörlü tüm K-tipi isilçift ile uyumlu • Min. Max. Dif(fark) sicaklik okumasi. • Hafif (340gr) ve ergomomik tasarim. • Ölçüm klavuzu ile kolay kullanim • Fluke 561 kolay kullanimi ile, isitma, havalandirma ve iklimlendirme teknisyenlerinin tüm sicaklik ölçme gereksinimlerini tek basina karsilar. Infrared ve kontak termometre olarak, birden fazla cihaz görevini tek basina yerine getirir. Infrared termometeresi ile sicak, enerji altindaki, dönen, hareket eden ulasilmasi güç nesnelerin sicakligini anlik olarak, enerjiyi kesmeden, hareketi durdurmadan veya bir merdivene çikmadan temassiz ölçebilirsiniz. Termometrenin Velcro boru probu ile veya K-tipi mini konnektörlü isilçift ile kontak sicaklik ölçümü yapabilirsiniz.
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TFM3100-F1 TRANSİT ZAMANLI ULTRASONİK DEBİMETRE / KALORİMETRE
Teknik Özellikleri:Ürün Açıklaması 1. Hassasiyet %1 den iyi, Tekrarlanabilirlik %0.2 den iyi. 2. 128 kez ölçüm, ve revize yazılım ile daha iyi performans, ve daha kararlı okunanan debi 3. RS485 seri port 4. 3 adet analog giris 5. Bir adet 4-20mA analog çıkıs. 6. Iki OCT çıkıs kanalı 7. Kanalizasyon suyu ölçme yetenegi. 8. Dört farklı tipte ve bir kullanıcı tanımlı sensör kullanabilme. 9. Dahili seri BUS bir çok çıkıs modullerini TFM3100’ e baglamayı mümkün kılar. 10. Tüm parametreler Flash hafızada kalıcı hale getirilebilir. 11. Seçilen bir çok opsiyonel fonksiyon modulü ana module eklenebilir. 12. Aynı zamanda 4 den fazla haberlesme protokolünü destekler. (MODBUS, Meter-BUS Dahil) 13. Tarih toplayıcıları 64 veriyi günlük 32 veriyi aylık olarak kaydedebilir. Tüm veriler modbus kaydediciler tarafından alınabilir. 14. cihazın açılma kapanma bilgisi olarak 32 kayıt yapar, ver MODBUS üzerinden okunabilir. 15. Dahili data logger /Printer neyin basılacagı ile ilgili olarak (baslangıç zamanı, aralıklar, ve çıkıs zamanları), and output times. 16. Programlanabilir OCT çıkısın Puls genisligi . 17. Tus takımı ve gösterge için bir paralel arayüz. 18. Debimetrenin seri portuna takılıp çıkarılabilen gösterge ve tus takımı baglanabilir. 19. Kullanıcıların kolay kullanımı için bir önceki debimetre ile hemen hemen aynı menü kullanılmıstır. 20. Bir sıvının esik hızını vermekle , sıvının tanımlanmasına olanak saglar 21. Analog inputlar kullanılarak , dijital inputlar girilebilir 22. Dahili dozajlma kontrolörü mevcuttur. MODBUS üzerinden, Analog input girisi ile veya tusa basarak dozajlama baslatılabilir. 23. Besleme 8VDC~36VDC/50mA veya 10VAC~36VAC/50mA. 24. Günlük periyotta, akıs toplayıcısı için (Menü # 80)
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:LUTRON DT-2268 - OPTİK & DEĞMELİ TAKOMETRE YÜZEY HIZI ÖLÇER
Teknik Özellikleri:Ürün Açıklaması: • Genis Ölçüm Sahasi • Hedefleme Için Lazer Isaretleyici • 0.1RPM Çözünürlük • 0.05% Dogruluk Ile Yüksek Hassasiyet • MAX/MIN/LAST Hafizasi • Büyük LCD Ekran
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:EL TİPİ TAŞINABİLİR KANE-455 BACA GAZI ANALİZ CİHAZI
Teknik Özellikleri:Yanma kontrolü, yüksek doğrulukta basınç farkı ölçümü, diferansiyel sıcaklık ölçümü, stabilizasyon ve sızdırmazlık testleri ve ortam CO testleri yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu kolay kullanım, Uzun ömürlü CO sensörü Yüksek doğrulukta basınç ölçümü, Kompakt kazan analizörü 4 satır LCD ekran, O2, CO2, ve CO ölçümleri, Diferansiyel basınç ve sıcaklık ölçümü CO / CO2 oranı Fazla hava ve verimlilik hesabı, Opsiyonel olarak IR yazıcı bağlantısı, Sızdırmazlık testi, Ortam sıcaklık ve CO ölçümleri, Dahili veri kayıt hafızası
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TESTO 350-S/350-XL BACA GAZI ANALİZ CİHAZI
Teknik Özellikleri:Endüstriyel motorlar, brulörler, gaz türbinleri ve ısıl işlemlerde profesyonel baca gazı analizi ve endüstriyel emisyon ölçümü için idealdir: testo 350 baca gazı analiz cihazı, çeşitli ağır hizmet endüstriyel tasarımları sayesinde uzun dönemli etkilere sahiptir ve karmaşık veri toplama için uygundur. testo 350 analizör ünitesi, tüm sensör teknolojisini ve elektronik aksamı içerdiğinden, emisyon ölçümü için ihtiyacınız olan cihazdır. testo 350 analiz cihazı standart olarak bir O2 gaz sensörü içerir; ancak devreye alma için en az bir adet ek sensör bağlanmalıdır (maksimum 6 sensörle kullanılabilir). Opsiyonel sensörleri bağlarken; CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S ya da CxHy sensörleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TESTO 560-1 Soğutma Analizörü
Teknik Özellikleri:Soğutma sistemi analizörü, soğutma sistemlerinde ve ısı pompalarında tüm uygulamalar için kullanılabilir. Ölçüm cihazı, basınç, vakum ve sıcaklık ölçümleri için yüksek kalite sensörlere sahiptir. Batarya valfı sayesinde, geçici olarak sistemde akış yolunu değiştirilebilir. Geleneksel PC yazılımı, tüm ölçümlerin verilerini gözden geçirmeyi, tablo ve grafik formunda görüntülemeyi, firmanın, tesisatçının, müşterinin ve sistem verilerinin otomatik transferini gerçekleştirerek veri yönetimini sağlar. Testo 560 sogutma analizorune 2 adet kablolu, 2 adet de kablosuz (radyo frekanslı) olmak üzere toplam 4 adet sıcaklık probu es zamanlı olarak takılabilmektedir. Teklifimiz 4 adet sıcaklık sensörüne göre hazırlanmıstır. Ancak, 1 adet sıcaklık sensörü ile de çalısabilmektedir. Testo 560 ile; 1. Sogutma sisteminde, seçilen sogutma gazına göre, kondenser ve evapotarörde yapılan basınç ölçümlerine göre faz degisim sıcaklıklarını dijital olarak görebilirsiniz. Dijital manifold özelligi göstermektedir. 30 adet sogutma ajanının faz degisim egrileri cihazın hafızasındadır. 2. Manifold ile ölçülen basınca göre, teorik faz degistirme degerleri ile gerçek deger arasıdaki fark, bildiginiz üzere, gerçek sıcaklıgın ölçüldügü yere göre degismektedir. Kondersede yapılan ölçümlerde, "sub-cooling"; evaporatörde yapılan ölçümlerde, "super-heating" degerleridir. Cihaz bu degerleri hesaplayabilmektedir. 3. Servis ve bakım öncesi, sistemdeki sogutma ajanının uzaklastırılması gerekmektedir. Bunun için, sistem vakuma indirilmelidir. Vakum basıncının ölçümü bu noktada kritiktir. Cihazın, vakum basınç ölçüm sensörü vardır. Bu sayede, ne kadar vakuma inildigi dijital olarak izlenebilmektedir. 4. Servis ve bakım islemlerinin tamamlanmasını takiben, uzun soluklu "sızdırmazlık testi" yapılmalıdır. Cihazı, yapısı geregi dıs ortamda bırakılabilir özelliktedir. Gövdesinde ortam sıcaklık ölçümü için sıcaklık sensörü vardır. Ortam sıcaklık sensörü ile, dıs ortamda bırakılan cihaz, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan statik basınç degisimlerini düzeltebilmekte, gerçke "sızdırmazlık testi" islemini yürütebilmektedir. 5. Cihazın tüm basınç sensöleri, sıvı korumalıdır. Sogutma sıvısının sensölere zarar verme ihtimali yoktur. 6. Cihazın entegre hafızası vardır. Seçilen ekrandaki veriler, otomatik olarak kayıt altına alınabilmektedir. 7. Kaydedilmis veriler bilgisayar ortamında raporlanabilmektedir. 8. Cihazın üzerindeki valf düzenegi üzerinde akıs gözlem camı vardır.
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:RADWAG AS 220/C/2 HASSAS ANALİTİK TERAZİSİ
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TESTO 0554 5606 Elektronik Soğutucu Gaz Terazisi 0 – 80 KG
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:TROTEC EC 60 V TERMAL KAMERA
Teknik Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:PEACKTECH OSİLOSKOP PKT-1260
Teknik Özellikleri:Yüksek çözünürlüklü TFT ile Osiloskop PKT-1260 / gerçek zamanlı veri aktarımı için USB girişi / 20 otomatik ölçüm modu ve FFT fonksiyonu Geniş jenerasyonun yüksek çözünürlüklü dijital depolama osiloskopu renkli ekrana, aydınlatmaya, yüksek bant genişliğine ve yüksek örnekleme oranına, VGA çıkışına, geniş dahili hafızaya, USB giriş ve ağ birleştirme için LAN bağlantısına sahiptir. fiyatı ve modern teknolojisinin inanılmaz değeri eğitim, hizmet ve kalite güvence alanlarında geniş uygulama aralığı sağlar. - 800 x 600 piksel ve 65536 renkli yüksek çözünürlüklü TFT renkli ekran - gerçek zamanlı veri aktarımı veya dahili hafıza okunması için USB giriş - ölçüm değerlerinin kaydedilmesi ve USB-çubuğu üzerinde doğrudan grafik - harici monitör için VGA-çıkış girişi - kolay işlem için otomatik ayar ve otomatik ölçme fonksiyonları - ağ aracılığıyla uzaktan erişim için LAN bağlantısı - her kanal veya 15 dalga formunda 10 milyon noktanın dahili hafızası - 20 otomatik ölçüm modu ve FFT fonksiyonları - PASS/FAIL fonksiyonları - güvenlik: EN 61010-1; CAT II
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:BRYMEN BM-807S DİJİTAL MULTİMETRE
Teknik Özellikleri:Brymen BM800 endüstriyel dijital multimetre serisidir. Çok yönlü ve kullanımı kolay CAT III konumlarındaki ölçümler için 6.5 kV aydınlatma standartları Geniş LCD basamaklı dayanıklı yapı
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:BRYMEN BM-807S DİJİTAL MULTİMETRE
Teknik Özellikleri:Brymen BM800 endüstriyel dijital multimetre serisidir. Çok yönlü ve kullanımı kolay CAT III konumlarındaki ölçümler için 6.5 kV aydınlatma standartları Geniş LCD basamaklı dayanıklı yapı
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:DCM 2606 1000A AC /DC True R.M.S. Pens+Multimetre
Teknik Özellikleri:Özellikler: CE onaylı DC Gerilim Aralıkları: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V, ± (% 0.5 + 1dgt) AC Gerilim Aralıkları: Gerçek RMS 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V, ± (% 1.5 + 4dgts) AC Akım Aralıkları: Gerçek RMS 400A, 1000A, ± (% 1,5 + 5dgts) DC Akım Aralıkları: 400A, 1000A, ± (1.5 +% 5dgts) Direnç Aralıkları: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ, ± (1 +% 2dgts) Frekans aralıkları: 100,1k, 10k, 100k, 400kHz, ± (% 0,5 + 3dgts) Devamlılık testi: Sesli gösterge 400Ω, Eşik <40Ω Genel Güç Gereksinimi: Bir 9V pil
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Brymen BM-151S 1000A AC Power Pens+Multimetre
Teknik Özellikleri:45mm Geniş Çene, 3-Faz/1-Faz Güç Ölçümleri Için Dengelenmiş Yük (W, VA, VAR), Çift Ekran, Optik Izole Bilgisayar Bağlantısı, LVD EN61010-2-032 CAT III 600V, EMC EN61326, EN61000-4-2, EN61000-4-3
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Lutron DW-6090A – AC/DC Power Analizör
Teknik Özellikleri:TRUE RMS, RS-232, HI/LO ALARM Watt, VA, Power factor, ACV, ACA, DCV, DCA, VAr, Whr, ohms, true rms for Watt, ACV, ACA 0.1 Watt çözünürlük düşük güç ölçümleri için
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:GW INSTEK GDM-8255A - MASA TİPİ KANAL TARAMA ÖZELLİKLİ DİJİTAL MULTİMETRE
Teknik Özellikleri:199,999 (GDM-8255) Sayim Ekran, Çift Göstergeli Ekran, True RMS (AC , AC+DC ) Ölçüm, 9*Ana Ölçümleme Fonksiyonu ve 10*Geliştirilmiş Ölçümleme Fonksiyonu, ACV, DCV, ACA, DCA, R, C, Hz, Buzzer, Diot Test, Sicaklik, Max/Min,Rel,Comp, Hold, Math, Iki Ekranda: ACV + Hz, DCV +dBm, ACV +dBm, DCV + ACV ripple ve dBm, 0.012% DC GERILIM Dogrulugu, 10A Akim Ölçümü, 1000V DC Voltaj Ölçümü, 2 Telli veya 4 Telli DiRENÇ Ölçümü, Seçilebilir Ölçüm Hizi, Manuel ve Otomatik Kademe Seçimi, RS-232C, USB, Remote I/O Standart, GPIB (Opsiyonel), Ücretsiz PC Yazılımı(DMM-VIEWER), LabView Driver, 16 +2 Kanal Tarama Kartı GTL-108A : 4 Telli Test Ucu – 1 Adet GTL-233: RS232 Kablo(9 pin dişi-bilgisayar modemi)
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:8-CH İZOLE DİJİTAL GİRİŞ İLE 8-CH TERMOKUPL GİRİŞ USB MODÜLÜ
Teknik Özellikleri:USB-4700 serisi, gerçek tak ve çalıştır veri toplama cihazlarından oluşur. Panelleri takmak için bilgisayar kasanızı açmaya artık gerek yok, sadece modülü takın, ardından verileri alın. USB-4718,% 0,1 giriş aralığı doğruluğuna kadar 16 bit çözünürlükte 8 termokupl giriş sunar. USB 2.0 destekler, Gerilim, akım ve termokupl girişlerini destekler, Otobüs enerjili, 8 termokupl giriş kanalı, 2500 VDC izolasyonu, 4 ~ 20 mA akım girişi destekler, Modüllerdeki ayrılabilir vidalı terminal, 8-ch izole DI ve 8-ch izole DO, 16 bit çözünürlükte, DIN rayına montaj için uygun, Güvenli bağlantı için bir adet kilitlenebilir USB kablosu dahildir.
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:Dijital Multimetre Brymen BM 859s
Teknik Özellikleri:BM859s - 5 4/5 haneli profesyonel multimetre serisi. Kanıtlanmış doğruluk % 0,02 DCV, sertifikalı güvenlik, üstün performans, 100kHz AC, AC + DC True RMS ölçümü, 500 000 iki kanal sıcaklık ölçümü ile birlikte DCV sayar, BM859s her endüstri mühendisine ve elektrik teknisyenine çok işlevli bir alet yapar. BM859s Brymenin dijital multimetre serisi, işinizi daha hızlı, daha verimli ve daha doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çoğu elektriksel problemi gidermek için endüstriyel şartlarda çalışmak için özellikleri ve doğruluğunu tanımlar. Gibi fonksiyonlar: dBm, 100kHz Gerçek RMS AC + DC (BM859s), Yüksek Çözünürlük Modu, 4-20mA Proses kontrol döngüsü akım okuması mühendislerin gereksinimlerini karşılar.
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım:
Cihazın/Sistemin Adı:0-30v 3A Çift Çıkışlı Ayarlı Güç-Kaynağı Yüksek Hassasiyetli Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı
Teknik Özellikleri:Bağımsız Akım ve Gerilim Kanalları için 3 Dijit Hassasiyeti Isınmaya Karşı Ekstra(Fan Destekli) Soğutma Düşük Dalgalanma & Gürültü Gerilim Akım Kontrollü İşlem Aşırı Yük ve Ters Gerilim Koruması
Kullanım Alanları:
Ücretli kullanım: