5 Ağustos 2020 | Çarşamba
 

Genel Bilgi

Yer:
Asım Kocabıyık MYO - Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi
Kuruluş Yılı: 2016
Hakkında
Enerji, Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Laboratuvarı, kazanların, kombi, ocak, şofben, ısı değiştirgeçlerin ve kalorifer sistemleri ile ilgili deneylerin, sıhhi tesisat, temiz su, arıtma sistemleri ve yangın sistemleri konularında deneysel düzenekler ve çalışmalara, alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve su enerjisi konularında deneysel düzenekleri, soğutma, klima, havalandırma, soğutma grupları ve ısı pompaları sistemleri ile ilgili ve enerjinin depolanmasına yönelik çalışmalar, yanma, ısı geçişi ve akışkanlarının akışının incelenmesi konularında deneysel düzenekler araştırma ve incelenmesi, çeşitli akış ve ısı geçişi modellerinin eğitimi ve araştırma amaçlı incelenmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca ısı ve akış problemlerine yönelik hesaplamalı sayısal (Sonlu Hacimler (FV), Sonlu Elemanlar (FE) vb. gibi) çözümler ve modellemeler yapılabilmektedir. Gazların akış hızlarının ve hız dağılımının belirlemek amaçlı pitot tüpü seti, kızgın tel anomometreler, baca gazı analiz cihazları, güneş ışının şiddetini ölçmek amacıyla pironometre, hava istasyonu ölçüm seti (rüzgar hızı, basıncı, nem, sıcaklık v.b.). Ayrıca, muhtelif tip ve şekillerde sıcaklık ölçerler, basınç ölçerler, nem ve hız ölçerler, pompalar, kompresör, voltaj regülatörler, doğru akım motorları vb. bulunmaktadır.
İletişim
E-posta: eisitlab@kocaeli.edu.tr
Tel: 2625113715
Belgeç/Faks: 2625113705