19 Nisan 2019 | Cuma
 
1) 2014-99 - Diyabete Bağlı Gelişen Ayak Yaralarının Tedavisinde İyileşmeyi Hızlandıracak Biyomalzeme Temelli Yara Örtüsünün Diyabetik Sıçan Modelinde İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Halime Kenar
Özbilgi: Diyabetik ayak yaralarında birçok tedavi yöntemi olmasına karşın, hiçbiri yeterli ve etkili değildir. Hızlı bir şekilde gelişen ayak yaraları ve bu ayak yaralarının yayılması karşısında hızlı bir tedavi yöntemi olmadığından amputasyonlar ve daha da ilerisi ölüm riski artmaktadır. Laboratuvar ortamında etkinliğini gösterdiğimiz hücrelerinden arındırılmış dokudan elde edilmiş yara örtüsünün hayvan yara modelinde etkinliğinin belirlenmesi bu çalışmadaki temel amacımızdır.
2) 2014/064 - : Plasenta ve göbek bağı vasküler yapısı ve bileşenlerinin kapsamlı analizi ile Gestasyonel Diyabetik anne ve yenidoğanının vaskülopati geliştirme riskinin belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Halime Kenar
Özbilgi: Gestasyonel diyabetik hamilelikler endotel disfonksiyon ile ilişkilidir. Bu çalışmada amaç gestasyonel diyabetik hamileliklerde annenin ve bebeğin ileriki yaşamlarında mikrovasküler hastalık yada vaskülopati problemi ile karşı karşıya kalma riski hakkında ipuçları elde etmektir. AGE (Advanced glycation end products) lerin diyabetik komplikasyonların patogenezinde ve kardiovasküler komplikasyonların gelişmesinde etkin rolü vardır. Bu çalışmada dokulardaki AGE miktarının, hiperglisemi sonucu damarlarda ve damar hücrelerinde meydana gelen oksidatif stresin ve bunun neden olabileceği telomer kısalmasının saptanması projenin hedeflerindendir. Dokulardaki damar kalitesi (düz kas katman kalınlığı, AGE reseptörleri, Cadherin, β-catenin ve Occludin) immünhistokimyasal boyama ile belirlenecektir ve damar hücrelerinin kendi dokularının kollajeni üzerinde anjiogenez potansiyeli in vitro ortamda test edilecektir.
3) 114S411 - Gestasyonel diyabetik hastalarda kan plazması çözünür faktörlerinin pankreas beta hücre çoğalma, apoptoz ve işlevine olan etkilerinin belirlenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Halime Kenar
Özbilgi: Bu çalışmada primer amaç gestasyonel diyabetik hamilelerin üçüncü trimester kan plazmalarında bulunan çözünür faktörlerin hücre kültüründe insan pankreas beta hücrelerinin çoğalma, apoptoz, insülin salımına ve genel sekretomuna olan etkilerinin belirlenmesidir. Aynı analiz normoglisemik hamilelerden alınan üçüncü trimester kan plazmaları ile de yapılacak ve sonuçlar karşılaştırılacaktır. İki grubun kan plazmalarında mevcut PL, PRL, GH, Serotonin, Vitamin D ve Betatrofin ELISA ile belirlenecek ve HOMA-IR değerleri de karşılaştırılacaktır. Bu sayede GDM hastalarında görülen insülin yetersizliğinin nedeni belirlenmeye çalışılacaktır. Özellikle adacık beta hücrelerinin sekretomunda meydana gelen farklılıklar MALDI-TOF/TOF ile belirlenerek bunların GDM ile ilişkilendirilmesi gerçekleştirilecek ve anne ve bebek üzerinde ne tür olumsuz etkilerinin olabileceği araştırılacak ve bunların giderilmesi için tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde bu çalışma bir temel oluşturacaktır.