22 Mayıs 2019 | Çarşamba
 
1) 117S218 - Meme Kanser Dokularında Karşılaştırmalı Serolojik Proteom Analizi Yaparak Meme Kanserinin Erken Tanısında Kullanılabilecek Potansiyel Biyomarker Moleküllerin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. N. Zafer UTKAN
Özbilgi:
2) 214S170 - Epilepsi Hastalarında Otoimmünite ile İlişkili Alt Tiplerin Araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Betül Baykan Baykal
Özbilgi:
3) 216S177 - Nöroblastoma Hücre Hattında Parkin Ekspresyonunun Nükleer Proteom Üzerine Etkisi: Parkin Kanser Ilişkisinin Araştırılması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Gürler AKPINAR
Özbilgi: