13 Temmuz 2020 | Pazartesi
 
1) 113S868 - Dört Farklı Kaynaktan İzole Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde Yeni Yüzey Membran Proteinlerinin Araştırılması, Tanımlanması Ve Biyomarker Olarak Kullanım Potansiyellerinin İncelenmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Murat KASAP
Özbilgi:
2) TR/42/13/GPD/1 - Kocaeli Üniversitesi' nde Troponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi
Süresi: 22 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: Bakanlıklar » Sorumlusu: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
Özbilgi:
3) 118S806 - Nörojenik Farklilaşmaya Tabi Tutulmuş Nöroblastoma Hücre Hattinda (Sh-Sy5y) Parkinson Hastalığı ile İlişkili Genlerin Seviyelerindeki Değişimlerin mRNA ve Protein Düzeyinde İncelenmesi.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. Murat KASAP
Özbilgi:
4) 117S218 - Meme Kanser Dokularında Karşılaştırmalı Serolojik Proteom Analizi Yaparak Meme Kanserinin Erken Tanısında Kullanılabilecek Potansiyel Biyomarker Moleküllerin Araştırılması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr. N. Zafer UTKAN
Özbilgi:
5) 214S170 - Epilepsi Hastalarında Otoimmünite ile İlişkili Alt Tiplerin Araştırılması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2015
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Prof.Dr.Betül Baykan Baykal
Özbilgi:
6) 216S177 - Nöroblastoma Hücre Hattında Parkin Ekspresyonunun Nükleer Proteom Üzerine Etkisi: Parkin Kanser Ilişkisinin Araştırılması.
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Gürler AKPINAR
Özbilgi: