22 Eylül 2018 | Cumartesi
 
1) 2014/091 - Yağ Asidi Metil Esterlerinin Evsel Atık Yağlardan Enzim Katalizli Üretilebilirliğinin Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
2) 2016/35 - Mikroalglerden yağ üretimi prosesinin geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi:
3) 2017/048 - Alg yağının poli(laktik asit) için plastikleştirici olarak kullanılma potansiyelinin İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Mehmet Kodal (Yürütücü), Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Araştırmacı)
Özbilgi:
4) 2017/042 - Enzimatik Glukonik Asit Üretimi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
5) 2017/060 - Biyodizel Üretimi için Chlorella Türü Mikroalgin Yağ İçeriğinin Artırılması
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
6) 2209/A1 - Deniz Canlıları Atıklarının Çevre Dostu Kitosan Üretimi için Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Nergiz Küçükgacal (Yürütücü), Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu (Danışman).
Özbilgi:
7) 2209/A1 - Espresso Kahve Atıklarının Enzimatik Biyoyağlayıcı Üretiminde Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Tuba Ünügül (Yürütücü), Araş. Gör. Togayhan KUTLUK (Danışman)
Özbilgi:
8) 2209/A - Filtre Kahve Atıklarının Biyodizel Üretimi İçin Hammadde Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gizem Erdem (Yürütücü) Dr Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi:
9) 2209/A - Alg Yagından Lipaz Katalizli Biyodizel Uretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Melek Nur Aşıcı (Yürütücü) Dr Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi:
10) MAG 217M525 - Atık Yemeklik Yağların Lipaz Katalizli Biyoyağlama Yağı Üretiminde Hammadde Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr Öğr. Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
11) BAP2010/84 - Fotobiyoreaktörlerde mikrobiyal biyokütlenin sürekli ölçümü için tahribatsız yeni bir yöntem geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi:
12) 2209-A - Fotosentetik mikroorganizmalarla biyoplastik üretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ebru Gürelme (Yürütücü) - Doç. Dr. Başar Uyar (Danışman)
Özbilgi:
13) - Yenilenebilir Kaynaklardan Çevre Dostu Prosesle Biyodizel Yakıt Üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
14) 2209-A - Fotobiyoreaktörlerde sıcaklık kontrolü için faz değişim maddeleri (PCM) kullanımı
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Seha Kaya (Yürütücü) - Dr.Öğr Üye. Nurcan Kapucu (danışman)
Özbilgi:
15) 213M624 - Pervaporasyon Biyokatalitik Membran Reaktör İle Etil Laktat Üretimi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi:
16) 109M466 - Biyodizel Yakıt Ve Biyoyağlayıcıların Yenilenebilir Kaynaklardan Lipaz Katalizli Üretimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
Özbilgi: