19 Nisan 2019 | Cuma
 
1) 213M563 - Volkanik Küllerin Otomotiv Endüstrisindeki Polimerler İçin Alternatif Takviye Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç.Dr. Onur ÇOBAN
Özbilgi:
2) 2018/055 - Mikroalg kültürü ile hidroponik kültürün birleştirilmesinin bitki gelişimine etkisinin belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Gülsüm Ebru Özer Uyar
Özbilgi:
3) 2014/088 - Rhizopus oryzae’nin rastgele mutasyonla morfolojisinin değiştirilmesi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ebru Özer Uyar
Özbilgi:
4) 2018/101 - Farklı fotobiyoreaktör türlerinin mikroalg üretimine yönelik karakterizasyonu
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi:
5) 2209/A - . Fotosentetik Mikroorganizmalarla Karotenoid Üretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Merve Vurucuel (Yürütücü), Doç. Dr. Başar Uyar (Danışman)
Özbilgi:
6) HDP 2012/25 - Fotosentetik mikroorganizmalarla biyoplastik üretimi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2012
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi:
7) 2209/A - Chlorella variabilis ile Mikroalg Yağı Üretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: B. Aktaş (Yürütücü) Doç. Dr. Başar Uyar (Danışman)
Özbilgi:
8) HDP 2017/030 - Biyoreaktör Türünün Biyoprosesler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi:
9) MAG 217M525 - Atık Yemeklik Yağların Lipaz Katalizli Biyoyağlama Yağı Üretiminde Hammadde Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
10) 2018/099 - Atık Yağların Lipaz Katalizli Biyoyağlayıcı Üretiminde Hammadde Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
11) 2014/091 - Yağ Asidi Metil Esterlerinin Evsel Atık Yağlardan Enzim Katalizli Üretilebilirliğinin Araştırılması
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
12) 2016/35 - Mikroalglerden yağ üretimi prosesinin geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2016
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi:
13) 2017/048 - Alg yağının poli(laktik asit) için plastikleştirici olarak kullanılma potansiyelinin İncelenmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Mehmet Kodal (Yürütücü), Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Araştırmacı)
Özbilgi:
14) 2017/042 - Enzimatik Glukonik Asit Üretimi
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
15) 2017/060 - Biyodizel Üretimi için Chlorella Türü Mikroalgin Yağ İçeriğinin Artırılması
Süresi: 6 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
16) 2209/A1 - Deniz Canlıları Atıklarının Çevre Dostu Kitosan Üretimi için Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Nergiz Küçükgacal (Yürütücü), Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu (Danışman).
Özbilgi:
17) 2209/A1 - Espresso Kahve Atıklarının Enzimatik Biyoyağlayıcı Üretiminde Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2018
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Tuba Ünügül (Yürütücü), Araş. Gör. Togayhan KUTLUK (Danışman)
Özbilgi:
18) 2209/A - Filtre Kahve Atıklarının Biyodizel Üretimi İçin Hammadde Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2017
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Gizem Erdem (Yürütücü) Dr Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi:
19) 2209/A - Alg Yagından Lipaz Katalizli Biyodizel Uretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Melek Nur Aşıcı (Yürütücü) Dr Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi:
20) BAP HDP2010/84 - Fotobiyoreaktörlerde mikrobiyal biyokütlenin sürekli ölçümü için tahribatsız yeni bir yöntem geliştirilmesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. Başar Uyar
Özbilgi:
21) 2209-A - Fotosentetik mikroorganizmalarla biyoplastik üretimi
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Ebru Gürelme (Yürütücü) - Doç. Dr. Başar Uyar (Danışman)
Özbilgi:
22) - Yenilenebilir Kaynaklardan Çevre Dostu Prosesle Biyodizel Yakıt Üretimi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2011
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu
Özbilgi:
23) 2209-A - Fotobiyoreaktörlerde sıcaklık kontrolü için faz değişim maddeleri (PCM) kullanımı
Süresi: 9 Ay » Başlangıç Tarihi: 2013
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Seha Kaya (Yürütücü) - Dr.Öğr Üye. Nurcan Kapucu (danışman)
Özbilgi:
24) 213M624 - Pervaporasyon Biyokatalitik Membran Reaktör İle Etil Laktat Üretimi
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2014
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üyesi Nurcan Kapucu (Danışman)
Özbilgi:
25) 109M466 - Biyodizel Yakıt Ve Biyoyağlayıcıların Yenilenebilir Kaynaklardan Lipaz Katalizli Üretimi
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Dr. Öğr Üye. Nurcan Kapucu
Özbilgi: