5 Ağustos 2020 | Çarşamba
 
1) 2009/50 - Avrupa Ölçeğinde Tükenme Tehlikesinde Olan Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae)’in Türkiye’deki Populasyonlarının Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Yöntemleriyle in situ ve ex situ Korunması
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Fazıl ÖZEN
Özbilgi: