19 Eylül 2019 | Perşembe
 
Gruplar

Endüstriyel Enzim Araştırma Grubu

Grup olarak potansiyel moleküllerin antioksidan/antimikrobiyal özellikleri incelenmekte ve endüstriyel öneme sahip enzimler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Topraktan izole edilmiş mikroorganizmalar ile koleksiyon oluşturma çalışmaları devam etmekle birlikte izole edilip tanımlanmış mikroorganizmalardan endüstriyel öneme sahip selülaz, katalaz gibi enzimlerin saflaştırılması ve kinetik analizleri devam etmektedir. Ayrıca grubumuz tarafından, bitkisel kaynaklı katalaz, beta galaktosidaz, invertaz gibi enzimler saflaştırılıp karakterize edilmiştir. Basillus türüne ait, deterjan endüstrisinde büyük öneme sahip alkalen proteaz enziminin de organik çözücü ortamında detaylı kinetik çalışmaları yapılmıştır.