23 Ağustos 2019 | Cuma
 
Gruplar

Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Grubu

 Doğal Ürün Kimyası, Kromotografi, İzolasyon ve Saflaştırma  Doğal Ürünlerin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması  Doğal Ürünlerin Tümör Hücreleri Üzerindeki Antikanser Etkilerinin Araştırılması  Doğal Ürün Enkapsülasyonu ve Nanopartiküllerin Hazırlanması  DNA Topoizomeraz I Enzim İnhibitörlerinin Araştırılması  Kanser Hücrelerinin Moleküler Biyolojisi,  DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları ve Apoptoz Yolaklarının Araştırılması  Doğal Ürünler ve Yanık ve Yara İyileşmesi  Biyomateryaller ve Biyouyumluluklarının Araştırılması